Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Közlekedés : 422 Vasutak. g) Helyi érdekli vasutak. (A MÁV. üzletkezelese alatt levő helyi érdekű vasutakat lásd 406. lapon.) Borzsavölgyi gazdasági vasút részvénytársaság. (Saját kezelésben.) (V, mérleg-u. 3. — Tel. 50- Oi.) Igazgatóság: Szabó Jenő elnök, Jellinek Lajos, Do­mokos Miklós, Hoffer Béla. Heim Sándor, Langer Bódog, Maishiern Péter, Mezei Mór. Felügyelő-bizottság: Berczeller Bernát, Follinus Emil, Révész Jenő, dr. Gyarmati Lajos. Budapest-budafoki h. é. villamos vasúti r.-t. (V., Lipót-körút 22. Tel. : 20—98.) Igazgatóság: Fazekas Ágoston, dr. Laufer Lajos. Sán­dor Pál, Sós Armin, Székely Ignácz, Szél Árpád, Vikár János, Zwack Akos, Zsarkó József. Felügyelő-bizottság: Balassa Árpád, dr. Perczel György, Beiter Lajos, dr. Simonyi Sándor, Budapest-szt-lőrinczi helyi érdekű villamos vasúti r. t. (VH, kertész-u. 10.— Tel. : 64-06.) Igazg. tagok: báró Fejérváry Imre, elnök, Barta Tivadar, dr. Bókay Árpád, Hűvös József, alelnök, Hűvös Iván. Wörner Adolf, Hűvös László. Molnár Viktor, Vá­zsonyi J. Jenő. dr. Havass Bezső, dr. Bródy Samu, dr. Förster Aurél, Filó János, gr. Festeticü Géza. Felügyelő-bizottság: Ágoston Miksa, Chátel Vilmos, Dóczi Ignácz, Rechter Bezső, Nagy Győry István, Fráter Loránd, Hainiss Géza. Főkönyvelő: Gyárfás Lajos czégvezető. Üzletvezető: Bayer Károly. Ügyész : dr. Lengyel Endre. Állomások: Budapesti végállomás, Budapesti teher p. u., Damjanich-utczai elágazás, Villamos-telep. Puszta­szentlőrincz, Szarvas csárda. Budapesti helyi érdekű vasutak részv.-társ. (V, Lipót-körút 22. Tel. 116 -75.) Igazgatóság: Sándor Pál, egyszersmind elnök vezér­igazgató, br. Bornemissza Elemér, Láncz.v Leó, Fleissig Sándor, Pauer Leó, dr. Polákovits Ödön, Rupp Zsigmond, Széli Árpád, Ullmann Adolf, Vikár János. Felügyelő-bizottság: Fazekas Ágost, dr. Bródy Samu, Bácz Gyula, Bévész Jenő, Romy Béla. Czégvezetők: dr. Laufer Lajos igazgató, Sós Ármin igazgató-helyettes. Vasutvonalak. I. Budapest—Dunaharaszii. Állomások: Budapest (közvágóhid. Tel. 57—19), Er­zsébetfalva. Soroksár, Dunaharaszti és Erzsébetfalva— Csepeli szárnyvonal. II. Budapest—Gödöllő. (Tel. 60—26 és 60-72.) Állomások: Budapest (külső kerepesi út), Bákosfalva­Czinkota, Csömör, Kistarcsa. Kerepes, Mogyoród. Gödöllő. III. Budapest—Szentendre. Állomások: Budapest-Pálffy-tér, Császárfürdő, (IQ. ker., óbudai főtér. Tel. 33—97), Filatorigát, Aquincum, Békásmegyer, Budakaláz, Pomáz, Szentendre. Üzletkezelésben tartott idegen vonal. Haraszti— Ráczkevei h. é. v. r. t. (V, mérleg-u. 3. — Tel. 50-04.) Igazg. elnök: Szabó Jenő. Alelnök: Fazekas Ágoston. Igazgatóság: Bornemisza Ádám, Daróczy Lajos, Daróczy Aladár, Domokos Miklós, Fehér Miksa, dr. Hein­rich Elek, Gajáry Géza. dr. Glósz Ferencz, Heim Sán­dor, Hoffer Béla, Hollós Jakab, Jellinek Lajos, Kortsák Antal, Maishiern Péter, dr. Mezei Mór, dr. Mezei Sán­dor. Neugebauer László, Szende Lipót, Sztehló Bóbert. Felügyelő-bizottság: Boór Ákos, Follinus Emil, Kerékgyártó István, Kovács Adolf, Révész Jenő, Mészöly László, póttagok : Zlöbel József, Udvardi János. Állomások: Szigetszentmiklós. Tököl, Szigetcsép, Szigetszetmárton. Újfalu. Ráczkeve. Kassai villamos közúti vasút részvénytársaság­(Saját kezelésben.) (V, mérleg-u. 3. — Tel. 50- 04.) Igazgatóság: Jellinek Lajos elnök, Szalay László, Szmrecsányi László, dr. Blanár Béla, Gerlóczy Béla. dr. Halmi Béla, dr. Halmi Felix, Hartwich György, Hollós Ödön. dr. Körmendy Ékes Lajos. Czégvezető: Ivánka Bezső. Felügyelő bizottság: ifj. Bauernebel Szilárd, l')u­bovszky Géza, Forstel Ottó, dr. Futó Ernő, dr. Gros­schmied Géza, Kovács Adolf, dr. Neuwirth Elek. Mohács-pécsi vasút. (V, Budolf-rakpart 3. — Tel. 33—20.) Üzletigazgató: karai Neugebauer Viktor, min. tan. Tisztviselők: Gundrum Siegfrid, Egerszeghy Mihály,. Székely Róbert (felügyelők), dr. Pichler Károly, dr. Jóuás Géza (titkárok), Kosutány Gyula (főmérnök), Jean Arthur, Linka János, Deutsch Ármin, Barnaky Dezső (főellenőrök). Romák Béla (fogalmazó). Schitter János (hivatalnok), Leitner Károly (irodakezelő). Jogtanácsos: dr. Barna Károly. Főorvos : dr. Ráskai Dezső. Putnavölgyi iparvasut részvénytársaság. (Saját kezelésben.) (V, mérleg-u. 3. — Tel. 50—04.) Igazgatóság: Jellinek Lajos elnök, Hammerschlag Oszkár, Kádár Gusztáv, dr. Proszwimmer Béla. dr. Frank Sala, Hoffmann József, Nagy Izsó, Scheiber Zsigmond, Deutsch Aladár. Felügyelő bizottság: Frank Albert, Gerő Ottó. Radó László, Ivánka Rezső. Bózsahegy-koritnyczai h. é. vasút. (V, nádor-u. 16. — Tel. 72—01., 02, 03.) Igazgatóság: Ráth Péter, (elnök), Barta Arnold, (al­elnök), Balló Budolf, Enyedy Béni, dr. Fellner Frigyes, Griebel Károly, Habrovszky József, dr. Häuser Adorján, dr. Hollán Miklós, dr. Schóber Béla. Bössler József, Szántó Frigyes, Samarjay Lajos, Glasner Jakab, Klein Jakab, Makovitzky Vladimir, dr. Tormay Géza, Kaan Károly, Noll Béla, Somogyi Kornél. Felügyelő-bizottság: Szekula Gyula, Vasdényei Ist­ván, Wünscher Frigyes, dr. Árkay Ferencz. Czégvezetők: Görög Gyula, dr. Havas Ernő. Térrét-kovásznai h. é. vasút. (V, Báthory-u. 8. — Tel. 34—52.) Igazgatóság: gyulafalvi és bogdáni báró Groedel Ármin, gyulafalvi és bogdáni báró Groedel Bernát. Központi titkár : Jahoda Adolf. Üzletvezető: Leitner Lajos, mérnök, Kovász«.-'ím. Állomások: Térrét, Vajnafalva, Kovászna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom