Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Zs

Zittritsch. Lakás-jegyzék. 2586 Lakás-jegyzék. Zoltán. Zsadony Andrásné, özv., mag., VHI, aggteleki u. 19. Zságer Antal, bádogos m., VÖ, Garay-u. 20. Zsák Adolfné, mag., VTH, Gyulai Pál-n. 3. — Andrásné, szülésznő, Vili, őr-u. 3. — Hugóné, özv., magánzó, I, márvány-u. 3.Tel.40/28. — Imréné, özv., fuvaros, Kispest, Arpád-u". 82. — Janka, varrónő, VI, Dessewffy-u. 35. — János, ifj., asztalos m., Kispest. Batthyány-u. 67/6. — János, kőműves m., VI, gömb-u. 28. — János, dr., ügyvédjei., V, Lipót-krt 2. — József, rendőrellenőr, IX, Ferencz-u. 15. — Józsefné, özv., magánzó, IX, gubacsi út 6. — Józsefné, özv., vállalkozó, IV, molnár-u. 11. — Károly, szék. főv. hiv., I, Kruspér-u. 6. — Pál, szabó, X, Ma rtin ovics-tér 7. — Bezső, szobrász, Vlil, koszoru-u. 24. — Sándor Emil, bádogos és szerelő m., V. Koháry­utcza 19/6. — Tamás, máv. kalauz, I, márvány-u. 5—7. — Vilfrid, szék. föv. hiv., I, Kruspér-u. 6. — Zoltán, vetőmagvizsg. állomás asszisztense, I, mozdony-u. 21. Zsakó Antal, máv. irodakezelő, I, átlós-út 90. Zsákovics Ferencz, szénüzlettulajd., VIH, Lujza-u. 5. Zsakula Constantin, igazgató, IX, Ferencz-u. 3. — Milán, dr., műegyet. m. tanár, I, fehérvári-út 18. — Teofilné, özv., magánzó, I, lógodi-u. 25. Zsalud Ede, ügynök, VHI, Bákóczi-út 57. Zsám Sándorné, özv., magánzó, I, alma-u. 6. Zsámay Béla, számgyakornok, H, csalogány-u. 8. — József, (Zsámai), vili. ellenőr, VI, nagy János-u. 6. Zsámboky, (Zsámboki). — Antal, háztulajd., E.-Palota, Bocskay-u. 136. — Ferencz, dr.. ügyvédjel., H Margit-krt 64la. — Ferenczné, özv., földbirt., IX, Szvetenay-u. 5. — Gyula, fényképész, VIH, Baross-u. 110. — Gyula, gymn. tanár, H, csopaki-u. 7. — Károlyné, özv., nyugd., X, Apaffy-u. 50. — Konrádné, vendéglős, VI, lomb-u. 13. — Lajos, (Zsámboki), gyakorló tanár, IX, gróf Haller­utcza 4. — Pálné, özv., magánzó, V, sziget-u. 15/a. ZsapkaSándorné,özv.,magánzó,VHI,Szentkirályi-u.4 Zsarkó József, főmérnök, H, Margit-körút 50—52. — Pál, dr., min. fogaim., I, szt János-tér l/a. Zsarnay Béla, min. hiv., H, hattyu-u. 11. — Dénesné, özv., magánzó, VH, nefelejts-u. 27/29. — Ferencz, keresk. ügynök, VH, Ilka-u. 23. — Lajosné, özv., magánzó. IX, Tompa-u. 12. Zsarnóczay 1. Zarnótzay alatt is, Zsamóczay Ernő, dohányjöv. tiszt, X, Simor-u. 9. — Ernőné, özv., magánzó, IX, ipar-u. 15—23. — Józsefné, özv., magánzó, V, bálvány-u. 26. — Margit, irodatulajd., VH, murányi u. 31c. — Pálné, (Zsarnóczai), özv., magánzó,VHI, nap-u. 8. Zsarnovitzky Dániel, vendéglős, R.-Palota, Eötvös­utcza 101. — Emilia, tanitónő, X, balom-u. 42. — Istvánné, özv., nyug., H, fő-u. 75. Zsarta Istvánné, özv., mag., VIH, koszoru-u. 29. Zsaulye Pál, üzletvezető, Erzsébetf., Kossuth Lajos­tér 5. Zsebe József, levéltárnok, Kis pe st, Hunyadi-u. 87. Zsebedits Jánosné, özv., mag.,VH, Wesselényi-u. 72. Zsebebázy István, póstaaltiszt, Kispest, Nagy Lajos­krt 6. Zsebelyán Szilárd, hivatalnok, H, kis Rókus-u. 17. Zsebő 1. Sebő alatt is. Zsebő Ferencz, magánhiv., X, állomás-u. 19. — József, magánzó, Kispest, Sárkány-u. 120. — József, raktárnok, VH, Egressy-út 18. — Lajos, háztulajd., X, állomás-u. 19. Zsebők 1. Sebők alatt is. Zsebök Bálint, férfiszabó, VIH, tömő-u. 46. — József, mozdonyvezető, X, rákosi vasúti telep XI. Zsebraczky Margit, hiv., VHI Karpfenstein-u. 2/6. Zsedély György, posta alt., Pestujh.. Thököly-u. 13. Zsedely István, dr., aljárásbiró, Erzsébeti., Vörös­marty-u. 56. — József, hentes m., VH, aréna-út 38. Zsedényi 1. Okolicsányi Zsedényi alatt is. Zsedényi Béla, min. tanácsos, IV, Havas-u. 2. Zséger József, czipész m., X, Zalán-u. 14. Zsehetisz Mátyásné, özv., mag., VH, Amazon-u. 14. Zseidlik Józsefné, özv., magánzó, IX, üllői út 23. Zsejki András, fa- és szénkeresk., VH, Daminnich­utcza 41. — Ferencz,(Zsejky),ügynök,X, Óhegy 8207—82.15/11. Zsél Miklós, dijnok, IX, Rákos-u. 8. Zselczen Ferencz, asztalos, IX, gát-u. 5. Zselezni Ernestin, szülésznő, VH, hársfa-u. 10 6. Zseleznyák Margit, áll. liiv., VH, nefelejts-u. 45. Zseli János, asztalos m., VH, Thököly-út 133. Zseliankof Tódor, fuv. tulajd.,VH, Rottenbiller-u. 19. Zsellér Lipót, ifj., szobafestő m., VI, aréna-út 124. Zselleri Béla, vasúti ellenőr, I, Schwartzer Fet eiicz­utcza 4. Zseltvay Elemér, hivatalnok, V, váczi út 108. — Victor, lelkész tanár, I, győri út 2la. — Viktor, min. hiv., H, pasaréti út 49. — Viktor, tanár. I, alkotás-u. 35. Zselyár János, nyugdijas, V, visegrádi u. 24. Zsélyi Imre, detektiv, I, márvány-u. 38. Zselyki Ferenczné, özv., nyugd.,VH, Péterfy Sándor­utcza 32. Zselyonka József, csendőrszázados, H, fény-u. 2 c. Zsemanek József, kefekötő, Erzsébetf., Baross-«. 86. Zsembera János, férfiszabó m., VT, rózsa-u. 82. Zsembery, (Zsemberi). — Anna, hivatalnok, IH, pacsirtamező-u. 29. — Emil, ügynök, VI, Eötvös-u. 10. — Gyula J., dr., ügyvéd, V, nádor-u. 24. Tel. 44—59. — István,dr., ügyvéd, V, nádor-u. 24. Tel. 44—59. — János, máv. kapus, VIII, práter-u. 69. — Kálmánné, özv., mag ánz ó, V, nádor-u. 24. — Károly, hangszerész, VH, dob-u. 61. — Miksa, (Zsemberi), p. ü. felv., IX, Mátyás-u. l(i. — Rezső, (Zsemberi), bronzműves, VHI, futó-u. 34. Zsembinszky Elekné, özv., hivatalnok, IV, Veres Pálné-u. 95. Zsemlényi Károlyné, özv., magánzó, H, Batthyány-a. 14 Zsemlinszky Móricz, elárusitó, IX, Lónyay-u. 38. — Ferenczné, özv., magánzó, VH, Jósika-u. 5. — István, asztalos, Kispest, Kisfaludy-u. 19. — István, postatiszt, I, párád. u. 7. — József, asztalos, Kispest, Nagy Sándor-u. 68. — Zsigmond, máv. alkalm., VH, verseny-u. 6. Zsemlyei Pál, üzletvezető. Erzsébetf.,Kossuth-tér 5. Zsenaty Dezső, tanár, VH, Elemér-u. 29. — Dezsőné, óvónő, VH, Elemér-u. 29. Zsendovich Endre, kovács m., VHI, Magdolna-u. 41. — Endréné, özv., áll. nytigd., I, Krisztina-körút 53. Zsengelirt Gergely, ifj., kovács m..VHI, alföldi u. 18. Zsenger Mórné, özv., magánzó, V, vadász-u. 32. Zsengery, (Zsengeri). — Ferencz Pál, (Zsengeri), hajózási ell., VH, dohány­utcza 36. — Ferencz Pálné. (Zsengeri), mag., VH, sip-u. 16/18. — Gusztáv, tisztviselő, VH, dohány-u. 36. — Hugó, (Zsengeri), r. t. igazgató, VH, akáczfa-u. 54. — Manó, (Zsengeri), bankigazgató, I, lógodi u. 9. — Samu, dr., polg. isk. tanár,VH, dohány-ú. 36. Zseni József, háztulajd., X, Szabóky-u. 50. Zenis János, czipész m.. I, Krisztina-krt 8L Zsentsák József, Ganz-gyári tisztv., H, lövő-ház­utcza 16. Zsenyey Mihályné, özv..mag.,VH,Damjanich-u. 28. n. Zsepetzky János, főv. hivataln., Vili, Karpfenstein­utcza 13. Zseranszky Jenő, pü. s.-titkár, H, csalogány-u. 50. Zserdin István, droguista s., VH, dob-u. 52. Zseski András, székeresk., VH, Damjanich-u. 37. Zsiák Györgyné, özv., magánzó, VH, abonyi u. 13. — József, férfiszabó m., Kispest, Batthyány-u. 139.

Next

/
Oldalképek
Tartalom