Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Zs

Zittritsch. Lakás-jegyzék. 2587 Lakás-jegyzék. Zoltán. Zsiár Piroska, hiv., IX, Ferencz-krt 8. Zsiba Antalné, özv., magánzó,VD, Erzsébet királyné útja 67. Zsiborács János, fuvaros, VUI, nagyfuvaros-u. 22. — Jánosné, özv., mag., VHI. koszorú-u. 29. Zsicska Pál, dr.,r. k. segédlelkész,VHI, Baross-u. 74. Zsidakovich Lajos, levéltárnok, V, Garam-u. 28. — Nándor, férfiszabó, V, hajnal-u. 8. — Sebestyén, (Zsidakovics), asztalos m., VHI, nagy­fuvaros-u. 23. Zsidegb László, postatiszt,VII, Péterfy Sándor-u. 40: Zsidek Józsefné, özv., magánzó, I, Istenhegy 9639. Zsidi Istvánné, özv., mag., Kispest, Eggert-u. 108. Zsidlay Vilmos, művezető, VH, Peterdy-u. 11. . Zsidó 1. Sidó alatt is. Zsidó István, ifj., bérkocsiiparos, IX, Vendel-u. 16. — Károly, rendőrellenőr, I, mártonbegyi út l. — Vincze, magánhiv., n, fillér-u. 66. Zsidy Béla, épitész, Kispest, Petur-u. 12. — Józsefné, özv., nyugdjas, IX, tüzoltó-u. 15. — Mihály, magánzó, VEH, szigetvári u. 18. — Sándor, ifj., máv. gyakornok, I, Enyedi-u. 8. Zsiera Erzsébet, irodista, VHI, nap-u. 29. Zsifka Jánosné, magánzó, I, Bertalan-u. 24. Zsifkovits 1. Zsivkovits alatt is. Zsifkovits Ferencz, munkafelügyelő, VI, Hungária­krt 176. — Sári, hiv., H, Margit-u. 17. Zsiga Elek, postatiszt, VH, murányi u. 21. — István, cipész m., VH, Bákóczi-út 44. — István, vegyész, VH, Komócsy-u. 27. — János, magánzó, VI, Ambrus-u. 5. — Jánosné, korcsmáros, V, hajnal-u. 2. — József, szabó m., IX, Kinizsy-u. 14. — József, zeneszerző, IX, Báday-u. 47. — Károly, dohányjöv. tisztv., VI, rózsa-u. 51. — Károlyné, özv., tőzsdetul., VH, Erzsébet-krt 51. — Lajos, hentes m., VI, sziv-u. 39/a. — Sándorné, özv., magánzó, VH, Damjanich-u. 51. Zsigmond 1. Sigmond alatt is. Zsigmond Ágoston, stat. hiv.. D, kapás-u. 12. — Albert, p. ü. szemlész, VID, aggteleki u. 12. — Béla, magántanító, VD, Bombach-u. 6. — Béla, min. számtiszt, V, Pannónia-u. 21. — Boldizsár, főv. számtiszt, V, Lipót-krt 7. — Dániel, műszerész, VH, István-út 10. — Endre, tábori főpap. VHI, aggteleki u. 19. — Gyula, dr., számellenőr,VIH, Bökk Szilárd-u. 35. — Gyuláné, főv. polg. isk. tanitónő, I, budafoki út 81. — Ilona, hiv., VIH, Baross-u. 45. — István, asztalos m., VI, amerikai út 28. — István, sörügynök, VD, Ilka-u. 13. — János, korcsmáros. Újpest, nádor-u. 29. — Jánosné, özv., magánzó, VHI, gólya-u. 8. — József, bérkocsitulajd., IX, tüzoltó-u. 65 — Józsefné, özv., nyugd., VIH, Mária-u. 5. — Józsefné, özv., varrónő, VI, gömb-u. 98. — Kálmán, magánhiv., VIH, József-krt 68. — Kálmán, postatiszt, VH, Gizella-út 19. — Kálmánné, özv., magánzó, VII, Sajó-u. 5la. — Károly, asztalos m., B.-Palota, Klára-u. 33. — Károly, magánbiv., H, Margit-körút 35. — Konrádné, özv., magánzó, V, váczi út 38. — László, füszerkeresk., IV, Ferencz József-rkpt 15. — László, máv. dijnok, VIH. József-körút 25. — László, dr., postatiszt, VEH, kistemplom-u. 8. — Matild, magánhiv., VII, Vörösmarty-u. 4. — Mihályné, özv., kegydijas, VED, József-krt 25. — Pálné, özv., magánzó, VIII, Conti-u. 8. — Teréz, bérkocsi iparos, IX, bokréta-u. 9. — Vilmos, főv. hiv., VIH, József-krt 38. — Zoltán, min. számvizsgáló, I, bors-u. 20. — Zsigmond, posta altiszt, Kispest, Báthory-u. 90. Zsigmondovics Konstanczia, tanitónő, H, Kapuczi­nus-u. 18. — Lajos, máv. hiv., X, korponai u. 23. — Mihály, nyug. curiai biró, H, Pálffy-tér 1. Zsigmondovics Sándorné, özv., magánzó, I, Város­major-u. 33. Zsigfmondy Amanda, magánzó, H, zárda-u. 53. — Árpád, ny. bányafelügyelő, H, zárda-u. 53. — Béla, vállaik. mérn.,I,kelenhegyi út 33.Tel.85—72. — Boldizsárné, magánzó, VIH, József-krt 68. — Dezső, (Zsigmondi), mérnök, I, Attila-lat 2la. — Etelka, hiv., VDI, gólya-u. 35. — Gábor, zongora tanár, VI, Teréz-krt 12. — Géza, min. tan.,VH, Damjanich-u. 8. Tel. 103 —26. — Ida Piroska, magánzó, VHI, gólya-u. 35. — Jenő, dr., udv. tan., ügyvéd, V, Zrinyi-u. 14. Tel. 32-85. — József, min. hivatalnok, VED, üllői út 16/6. — Kálmán, dr., p. ü. s.-titkár, I, ménesi út 37. — Károly, üzletvezető, IX, viola-u. 7. — Mihály, dr , ügyvéd, IX, Bökk Szilárd-u. 32. — Pál, keresk., VD, Damjanich-u. 14. — Zoltán, dr., orvos,VHI, Stáhly-u. 5. Tel. Józs.8-69. Zsigó Béla, máv. szertárnok. B.-Palota, Bethlen-u.45 — János, kávémérő, V, visegrádi u. 12. — Józsefné, magánzó, V, váczi út 144. Zsigovits Imre, soffőr, VH, Hernád-u. 19. Zsigry Géza, főv. tanitó, VI, váczi út 105. — János, (Zsigri), fa- és szénker.,VHI,Hunyadi-u.42. Zsikéli Adolf, bankfőellenőr, VH, Thököly-út 162. Zsikiti Izidor, főpénztárnok, IV, váczi u. 41. Zsikó Mihály, szabó m., VH, hársfa-u. 34., Zsilavits Károly, rovarirtószerkészitő, X,Ohegy-n. 9. Zsilik Pálné, özv., mag., IV, Veres Pálné-u. 6. Zsilinszky Anna, hivatalnok, Újpest, váczi út 61. — Ferencz, háztulajd., Újpest, diófa-u. 3. — József, korcsmai üzletv., IX, soroksári út 74. — József, magánhiv., VIII.. losonczi u. 15. — Mihály, b. 1.1., nyug. államtitkár, országgy. képv., VIH, fhg Sándor-u. 30/a. Tel. Józs. 6—96." — Bezső, áll. tisztv., IX, vámház-krt 9. Zsilka Béla, czipész m., VI, rózsa-u. 86. — Béla, vendéglős, Kispest, Jókai-u. 78. —Béni, hentes m., IX, tüzoltó-u. 53. Zsilkay András, szabó m., IV, váczi u. 19. — József, szabász, IV. reáltanoda-u. 16. Zsilkó Mihály, szabó m„ VH, hársfa-u. 34. Zsillagh Istvánné, özv., magánzó, X, megyeri u. 11. Zsillé Ferenczné, (Zsilé), mag., VI, Hungária-krt 103. — Géza, autószerelő, V, Csanády-u. 18. — József, iparos, IX, Márton-u. 35/a. — Kálmán, festő, VH, murányi u. 17. — Lajos, postafőnök, H, Margit-körút 8. — Zsigmond, ifj., főv. tisztv., IX, üllői út 119. Zsilovecz Mihály, bérkocsis, VHI, tömő-u. 21. Zsilovits Károly, rovarirtószer készitő, X, Petrőczy­utcza 39. Zsin Lajos, raktárnok, VH, kerepesi út 54. — Péter, czipész in., VIH, kender-u. 6. — Péter, korcsmáros, IX, soroksári út 35. Zsindely Ferencz, ifj., közig, gyakornok,VHI, Szent­királyi-u. 49. — Jánosné, magánzó, VIH, népszinház-u. 51. Zsingó Ferencz, nyugdíjas, VI, Hungária-krt 184. Zsingor Árpád, polg. isk. igazgató, IX, gyáli út 25. Zsinics János, főpinczér, VEE, Ele mér-u. 39. Zsinkó Estván, főv. hivatalnok, VID, József-körút 27. Zsinkovits József,máv. művezető, X, harmat-u. 10. Zsinszky János, asztalos, VI, dalnok-u. 20. Zsiptai Józsefné, özv., mag., VI, Hungária-krt 111. Zsiray János, gépész, VH, Csengery-u. 7. Zsirkay János, áll. hiv., V, visegrádi-u. 8. Zsh'ko Ferencz, dohánygyári felügyelő, Hl, kórház­utcza 3. Zsiros 1. Antalffy Zsiross alatt is. Zsiros Béni, csizmadia m., VILI, tömő-u. 21. — Ferencz, gépész, IH, Lajos-u. 55. — István, majoros, X, kerepesi út 2039. — Istvánné, özv., magánzó, VEH, Bákóczi-út 51. — Józsefné, özv., mag.. V, párkány-u. 1429. — Kálmán, kir. kúriai biró, H, Zsigmond-u. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom