Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - Zs

Zittritsch. Lakás-jegyzék. 2585 Lakás-jegyzék. Zoltán. Züsz Ábrahámné, özv., magánzó, VH, Izabella-u. 35. — Floria, szabónő, Újpest, Jókai-u. 1. — Lajos, keresk. s., IV., szerb-u. 9. — Lajos, magánzó, VII, nefelejts-u. 8. — Leó, házt., Újpest, Thaly Kálmán-u. 5. — Leó, szabász, Újpest, Arpád-út 73. — Lipót, háztulajd., Újpest, Lázár-u. 4. Ziiszermann Jakabné, özv., varrónő,VI, király-u. 20. Zvarnik 1. Zwarnik. Zveckanovits János, pinczemester, VHI, József-u. 3. Zveifler Hermann, nőiszabó, VH, Rombach-u. 3. Zveig 1. Zweig. Zveigenthal Henrik, üzletvezető,VHI, salétrom-u. 6. Zvein Ferencz József, czipész, Kispest, fő-u. 72. Zveiner József, asztalos m., Újpest, ősz-u. 97/a. Zverger Jánosné, özv.,magánzó, IH. Zsigmond-u. 68. Zvetkovics Miklós, postatiszt, VH, Hernád-u. 8. Zvetschkenstiel Alfréd, borbély, X, füzér-u. 19. — Ignácz, borbély m., VH, dob-u. 33. — Samu, fodrász m., VH, Csengery-u. 26. Zvick 1. Zwik. Zvicker 1. Zwicker. Zvickli András, magánzó, I, ménesi út 60. — József j színházi szabó, "VILI, Rákóczi-út 55. Zvikelberg Mór, szabó m., VI, lovag-u. 12. Zvillinger 1. Zwillinger. * Zvolenszky Aladárné, házt., H, szőnyeg-u. 1. — Jánosné, özv., magánzó, VH, kertész-u. 8. — József, katonatiszt, YIH. fhg Sándor-u. 32. — Lajosné, özv., magánzó, I, lovas-út 10. Zvonarits Lidia, kávémérő, VIH, práter-u. 45. — Sándor, lionv. törzsőrm., Kispest, Nagy Sándor­utcza 55. — Sándor, keresk. s.. IX. gát-u. 22. Zwack Ágost, borkeresk., V, Lipót-körút 32. — Dávidné, özv., mag., V, sólyom-u. 18. — Károly, vendéglős, Hl, török-u. 8. — Lajos, likőrgyáros, I, Kemenes-u. 12. Tel. 36—33. — Miksa, likőrgyáros, V, Lipót-körút 32. — Ottó, ügynök, V, bank-u. 4. Zwaller István, művezető, VHI, Visi Imre-u. 9. Zwar Antal, tisztviselő, Erzsébeti., Tompa-u. 10. — Ferencz, műszerész, Erzsébeti., Tompa-u. 10. Zwarg Józseí, mérleggyáros, IH, Szépvölgy-u. 8—10. Zwarnik Lajosné, özv., mag., P. Sz. Lőrincz, gr. Ap­ponyi Albert-u., dr. Lipták gyár. — Vilmos, gépészmérnök, P. Sz. Lőrincz, gr. Appo­nyi Albert-u., dr. Lipták gyár. Zwebner Jacques, irodavezető, VI, király-u. 54. — Zsigmondné, özv., magánzó, I. márvány-u. 9. Zweck G/ula, fényképész, VHI, Hunyadi-u. 41. Zwehits Jánosné, özv., tanitónő, X, harmat-u. 12. Zweiber Antal, szertárnok, Kisoest, Zoltán-u. 9. Zweig, (Zveig). — Adolf, kávés, VI, ó-u. 29. — Anna, sajtkeresk., IH, Flórián-tér 3. — Aranka, távbesz. kezelő, VI, Lázár-u. 7. — Ármin, (Zveig), hivatalnok, YH, felső erdősor 48. — György, földbérlő, VH, kertész-u. 43. — Gyula, bankhiv., VH, kertész-u. 43. — Jenő, kőnyomdász, YH, Rombach-u. 6. — Jenő, magánzó, VH, kertész-u. 43. — Lajosné, özv., háztul., VH, Rottenbiller-u. 27. — Leó, hiv., VI, sziv-u. 17. — Márton, keresk. alk., V, váczi körút 78. — Mártonné, füszerkeresk., Újpest, rózsa-u. 15. — Mórné, özv., hiv.. Hl, tunár-u. 2. — Mórné, özv., magánzó, VIH, Luther u. l/a. — Sándor, bankhiv., V, bálvány-u. 16. — Sándor, hivatalnok, VH, Rombach-u. 6. — Sarolta, hivatalnoknő, Hl, Flórián-tér 3. — Vilmos, sajtkereskedő, HT. szentendrei út 12. Zweigenthal Bernát,magánzó,VI,Liszt Ferencz-tér 1. — Henrik, üzletvezető, IX, Tompa-u. 14. — Zsigmond, keresk., VI, király-u. 8. Zweinger György, borbély m., Újpest, virág-u. 27. Zwerencz Andor, füszerker., VI, gr. Zichy Jenő-u. 41. Zwerger Mihályné, özv., magánzó,VH, Baross-tér 20. Zwerina Istvánné, özv., magánzó, VH, nefelejts­utcza 57. — Lipót, nyomdász, VH, Izabella-u. 36 -38. Zweybrück Béla, festő, VH,. Elemér-u. 35. — Bernát, czimfestő, YH, Károly-krt 17. Zweybrück-Csalány Béla, festőművész,VI, sziv-u. 50. Zwiauer Károly, dr., kereskedő, V, Lipót-krt 1. Zwiback Netti, özv., magánzó, VI, Mohács-u. 15. Zwibel 1. Zwiebel. Zwich Jakab, szabó m., IX, mester-u. 18. Zwicker Edéné, özv., magánzó, V, Csáky-u 21. — Simonné, (Zviker), özv., mag., V, Csáky-u. 4. Zwieback József, magánhiv., H, lövőház-u. }6/a. — Vilmos, bankhiv., VI, Horn Ede-u. 6. Zwiebel Antal, vasúti irodakezelő, IX, Calvin-tér 8. — Mór, kereskedő, VH, dob-u. 56. Zwik 1. Czvik alatt is. Zwick József, végrehajtó, Kispest, Kisfaludy-u. 77. — Mátyás, főv. mérnök, TV, magyar-u. 27. — Mihályné, özv., háztulajd., IX, Knezits-u. 6. Zwikl András, munkavez., IH, lelkész-u. 10. — Jakab, (Zwickel), szabó, VH, Károly-körút 9. — József, id., szabó m., YH, Thököly-út 21. Zwilling Zsigmond, kereskedő, VI, Teréz-krt 25. Zwillinger 1. Czvillinger alatt is. Zwillinger, (Zvillinger). — Adolf, ékszerész, VH, dob-u. 5. — Adolf, kárpitos m., VI, rózsa-u. 44. — Armand,(Zvillinger),m.-hiv.,VI,Biilyovszky-u. 40. — Bernát, bádogos m., VHI, bérkocsis-u. 18. — Dezső, (Zvillinger), magánhiv., VH, dob-u. 38. — Fülöp, ügynök, VH, Bombach-u. 14. — Fülöpné, özv., (Zvillinger), magánzó, IX, csar­nok-tér 5. — Gyula, magánhiv., V, Csáky-u. 49. — Hugó, dr., orvos,YI,LisztFerencz-tér6.Tel. 15- 33. — Izraelné, özv., magánzó, YH, Kazinczy-u. 14. — József, (Zvillinger), háztulajdonos, VH, Thököly­út 31. — József, mázoló, VI, király-u. 38. — Lipót, bérkocsiiparos, VI, szent László-u. 26. — Lipótné, magánzó, VH, dob-u. 32. — Lipótné, özv., magánzó, VI, Petőfi-u. 11. — Manó, hivatalnok, I, Greguss-u. 9. — Mór, mészáros m., I, Kruspér-u. 4. — Oszkár, bérkocsitul., VI, Amlirus-u. 5. — Salamon, dobozkészitő, VI, Dessewffy-u. 30. — Sándor, (Zvillinger), mészáros m., IX,viola-u. 16. — Teréz, szabónő, VI, király-u. 60. Zwinek Emilia, hivatalnoknő, VI, Miksa-u. 8. Zwinger Anna, háztulajd., IH, Zsigmond-u. 104. — Lipótné, özv., háztulajd., IH, bokor-u. 7. Zwipp Lajos, hajóskapitány, VIH, népszinház-u. 23. Zwirschütz Géza, ágynemükészitő, I, hadnagy-u. 15. Zwischenberger Józsefné, mag., VH, Peterdy-u. 12. Zwojnarovits Sándor, ny. min. fogaim.. VI, nagy­mező-u. 21. Zwonárz Adalbertné, özv., ny., VH, Dembinski-u. 46. Zyka 1. Zika. Zykuda József, műhimző és rajzoló,VI, sziv-u. 68. Zyzda Albert, máv. ellenőr, Erzsébeti., vezér-u. 67. — Béláné, magánzó, YIH, Bákóczi-tér 21. Zs Zsabetich Ferencz, lakatos, VHI, práter-u. 65. Zsabinszki Nándor, épitk.váll., B.-Palota, liget-u. 30. Zsabkay Ede, p. ü. számgyak., I, bécsi kapu-tér 4. ZsabokorszkyÁlajosné,özv.magánzó,I,Krisztina-tér3 Zsacskó József, czipész m., Újpest, Baross-u. 18. Zsadányi Armin, József, m. kir. kataszt. mérnök, H, fő-u. 80. — Ferencz, főv. tanitó, I, Sasad-dülő 12332. — János, mázoló m., YI, Bajza-u. 34/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom