Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - X - Y - Z

Zittritsch. Lakás-jegyzék. 2584 Lakás-jegyzék. Zoltán. Zuboszky József, p. ü. fogaim., n, fhg Albrecht-út 5. Zubovich Arthur, dr., tszóki jegyző,VI, Szondy-u. 79. — János, (Zubovits), fa- és szénker., YI, Lehel-u. 17. — Bomán, kúriai biró, B, lövőház-u. 15. Zubriczky, (Zúbrycki). — Aladár, dr., egy. tanár, I, Naphegy-u. 5. Anna, óvónő, YB, aréna-út 42. — Ferencz, betűszedő, IX, Ernő-u. 24. — József, dr., min. oszt. tan., I, ág-u. 7. — Józsefné. curiai biró özvegye. I, Naphegy-u. 5. — Szilárdné, özv., mag., VEI, József-körút71—73, Zoltán, lovag, honvédszázados, E, szalag-u. 6. Zubrzyckv Yiktorné, özv.. magánzó, IX, üllői út 75. Zuchmann Sándor, hiv.. VI, Hegedűs Sándor-u. 18. Zucker 1. Czucker alatt is. Zucker, (Zukker). — Adolf, hiv., V, Zápolya-u. 38. — Albert, magánhiv.. Y, Csáky-u. 49. — Béla, bankár, IV. váczi u. ! I Ib. — Béla, (Zuker), operaénekes,YIE.nagyfuvaros-u.3/d — Béláné, kézimunkakeresk., IV, váczi u. 19. — Éliás, edénykeresk., YE, Klauzál-tér 13. — Fülöpné, özv., magánzó, YE, Rákóczi-út 68. — Géza, bankhiv., El. Lajos-u. 70. — Gyula, bankfőnök, IY. váczi u. ! IIb. — Henrik, üvegnagvkerésk., YE, akáczfa-u. 32. Tel. 165—40. — Henrikné, özv.. magánzó, V. Lipót-körút 10. — Imre, szabó m., IV, muzeum-krt 7. - Izidor, magánhiv., V, Falk Miksa-u. 17. — Jakab Sámuel, könyvelő, VH, Erzsébet-körút 1/3. — János, máv. főfelügyelő,AH, nagy János-u. 20. — Márk, magánzó, IH, Lajos-u. 70. — Róbert, máv. mérnök, VI, nagy János-u. 20. — Sámuelné, magánzó, VH. dob-u. 38. Zuckerbecker Bernát, mag.hiv.,IB,Szemlőhegy-u.l6. Zuckerkandel Izrael, keresk.. VITT, Teleki-tér 22. Zuckermandl 1. Czuckermandl alatt is. Zuckermandl Ignáczné, nyugdijas. YE. angol-u. 1. — Miksa főpinczér, V. Vilmos császár-út 61. — Zsigmondné, özv.. mag., ATE, népszinház-u. 27. Zuckermann 1. Czukermann alatt is. Zuckermann Ábrahám, ügynök, AT, Liszt Ferencz­tér 22. — Adolf, magánzó. YE, Eottenbiller-u. 1. — Akos, keresk., AH, Damjanich-u. 38. — Albertné, özv., háztulajd., ATE, Táncsics-u. 6. — Arnold, czipőárúügynök, AT. király-u. 60. — Ede, gabonakeresk., YIE, Táncsics-u. 6. Farkas, főtisztviselő, AH szövetség-u. 11. — Gyula, háztulajd., AH. Dembinski-u. 38. — Ignáczné, özv., magánzó, IX. Eáday-u. 60. — Izidor, czipész m., I, mozdony-u. 16. —, J. Salamon, pénzbeszedő,AH. Garay-u. 12. — Jenő, keresk., VE, sip-u. 24. — Márk, órás m.. AHL futó-u. 36. — Miksa, dr., ügyvéd, AT, Podmaniczky-u. 14. — Mór, ügynök. AT. Hegedűs Sándor-u. 18. Zückmann, 1. Czukmann alatt is. Zuckmann Laura, tanitónő, V, sas-u. 25. — Márkus, (Zuckmann). vendéglős, ATE, Lujza-u. 5. — Simon, keresk. s., ATE. népszinház-u. 17. — Vilmos, hiv., VE. Eottenbiller-u. 36Ib. Zudor Béla, erdőmérnök, VEI. Mária-u. 8. Zuffa János, ifj.. hiv.. ATH. Bákóczi-út 57. Zufall 1. Coufal alatt is. Zufall 1. Zofáhl alatt is. Zufall 1. Zoufaly alatt is. Zufall Adolf, déli vasúti ellenőr, I, alkotás-u. 37. — Ede, füszerkeresk., Erzsébetf., Török Flóris-u. 26, — Edéné, kávémérő, ATH, nagyfuvaros-u. 25. Zug Emil, hivatalnok, AT, dalnok-u. 10. — Emil, gyári hiv., Újpest, Kálmán-u. 22. — János, üzleti megbizott, A", nádor-u. 2. Zugmann Árminné, özv., mag., VH, Eákóczi út 62. Zugon Jánosné, özv., magánzó, IE, Majláth-u. 31. Zugschwerdt Gyula, honv. százados.IX,remete-u. 24. Zugu Nándor, raktárnok, AT, Izabella-u. 75. Zugvár Istvánné, özv., magánzó, VH, hajtsár-út 185. Zuhanyi Ákos, titkár, VE, Erzsébet-krt 12.' Zukál Ferencz, mészáros m., VI, Szabolcs-u. 16. Zukker 1. Zucker. Zukmann, 1. Zuckmann. Zukor Sándor, dr., ügyvédjel.,VEI,népszinház-u. 46. Zukovszky Albert, főhadnagy, I, verpeléti út 2. Zulanczki Elemér, alezredes, IV. Irányi-u. 21. Zulawski Andor, szakisk. igazg,VE, Dembinski-u. 7. — József, pü. fogalmazó, VEI, üllői út 66/a. Zulchnerr Adolf, mérnök, ATE. Kisfaludy-u. 28Ib. Zulik János, háztulajd., Pestujh., Neptun-u. 15. Zullinger Károlyné, özv.. mag, I, Ráth György-u. 6. Zumbauer Ferencz, művez., V, Csáky-u. 18/6. Zumpf István, kövező m., Kispest, Rákóczi-u. 68. -— Károly, keresk. s., Kispest, Hunyadi-u. 76. Zun Lajos, magánzó, IV, muzeum-krt 17. Zuna, 1. Czuna alatt is. Zuna Béla, dr., főv. tiszti ügyész, I, fehérvári út 19/a. — Ferenczné, özv., magánzó, VEI, kisstáczió-u. 5. — Gyula, gyárigazg., IX, Ferencz-krt 20. — Péterné, magánzó, I, Greguss-u. 7. — Sándor, nyug. posta és táv. főszámtan., E, fhg Albrecht-út 11. — Venó. honvédszázados, I, mozdony-u. 27. Zundenberg Elemér, mag án hiv., IX, mester-u. 55/57. ^unke Dénes, máv. hiv., VE. Eottenbiller-u. 54. Zunner Mór, hitközségi alkalm.,VI, szerecsen-u. 26. Zunpliner A. Henrik, utazó,VI, gr. Zichy Jenő-u. 38. Zupán József, kőfaragó m., II, lövőház-u. 17. — Kálmán, tanárs., VH, Eottenbiller-u. 15. Zupancic György, min. s. titkár, E, lövőház-u. 3. Zupfer Bernát, keresk., VE, Csányi-u. 3. — Izidor, utazó, A'E, Wesselényi-u. 24. — Samuné. özv., magánzó, VI, nagymező-u. 36. Zupka András, kocsigy. m., házt.,VTE, Illés-u. 21. — Antal, kocsigyártó m., VIE, Illés-u. 17. — Lajos, ifj., háztul., IX, bokréta-u. 26. — Lajos, idb., kocsigyártó m., IX, bokréta-u. 26. Zupkó József, honv. főszámtan., Vili, Szentkirályi­utcza 17. Zupnik Adolf, kereskedő, ATE, Dobozi-u. 19. Zuppán 1. Zupán. Zuppfer 1. Zupfer. Zuppinger Anna, háztulajd., IE, Miklós-u. 17. — Berta, háztulajd., IH, Miklós-u. 17. — Erzsébet, háztulajd.. Hl, Miklós-u. 17. — Pál, épitész, VE, Bka-u. 19. Zurány Józsefné, özv., magánzó, ATH, fecske-u. 15. Zurányi Gyula, keresk. ügynök, IX, mester-u. 21. — Gyula, ifj., magánhiv.. E, vitéz-u. 15. Zurável Béla, betűszedő, AT, ó-u. 41. Zurbách József, magánhiv., AT, Izabella-u. 90. — Ottó, hiv., B, Margit-krt 31—33. ( Zurchl József, ifj., hiv.. VH, Cserei-u. 3. Zurcsák Andrásné, özv., magánzó, IV, Calvin-tér 4. Zurik György, kőmüvespallér, YE, Rottenbiller-u. 1. Zurlinger Sándor, mészáros, IX, Ráday-u. 27. Zurmühl Arturné, özv.,nyomdász, I, Ballagi Mór-u.6. Zusánszky Géza, nyomdász, Kispest, Kálmán király­utcza 18. Zuschmann János, műépitész, ATE, Baross-u. 3. Zuschmann Károlyné,'özv., magánzó,YIE,Baross-u.6. Zuszka Alojzia, temetési váll., ATE, Baross-u. 75. Zuszmann Mór, magánzó, AT, király-u. 14. Zutczaits Szilárdné, özv., magánzó, E, kacsa-u. 15. Zuvack Károly, üzletvezető, Y, visegrádi u. 14. Zuz Paula, nyugdijas. I, tábor-u. 3. Zúzák János, magánhiv., I, fehérvári út 18. Zúzán Béla. festő m,„ X, jászberényi út 1. Züdemann Bitdolf, gépmester, Y, Arany János-u. 32. Zügler Ferencz, vendéglős, IX, gubacsi út 61. Zügu György, raktárnok, VI, Vörösmarty-u. 75. Zülchner Adolf, mérnök. VEI, Kisfaludy-u. 28/6. Züsz 1. Süsz alatt is. Züsz 1. Szüsz alatt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom