Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Spriszl. Lakás-jegyzék. 2320 Lakás-j egyzék. Stadler» Spriszl Ferencz, műszerész, IX, remete-u. 3. Spritz Albert, magánhiv., n, retek-u. 24. Sproch József, lakatos, VIII, Karpfenstein-u. 18. Spronner Jánosné, özv., magánzó, VIH, Déry-u. 3. Spronz, (Sproncz). — Adolf, borbély in., VII, Csengery-u. 5. — Dávid, nyug. tanitó, IÜ, újlaki rakpart 44. — Ignáczné, özv., magánzó, VI, Csengery-u. 51. — J. Zsigmond, szatócs, IÜ, Miklós-u. 1—3. — József, (Sproncz),czipész m., VIL, nagydiófa-u. 30. — Samu, (Sproncz), ker. utazó, VII, akáczfa-u. 39. — Simon, magánzó, IÜ, Miklós-u. 1. — Vilmos, (Sproncz), czimfestőm., VHL,Mátyás-tér 9. Sprung Antalné, özv., kefekötő m., I, czipő-u. 1. — Béla, dijnok, I, czipő-u. 9. — János, ifj., szállodabérlő, VB, Bottenbiller-u. 4/a. — József, kapus, B, fő-u. 25. — Mihályné, kávés. VIB. őr-u. 7. Spuller Adolfné, özv., magánzó,VI, Szondy-u. 48/50. — Andor, gy ári képv., VB, Damjanich-u. 28/a. — Berta, szülésznő, B, török-u. 6. — Frigyes, hivatalnok, VB, akáczfa-u. 59. — Gyuláné, min. tisztv., B, Batthyány-u. 37. — Józsefné, özv., magánzó, VIB, Mátyás-tér 15. — Lipót, fakeresk., VB, aréna-út 29. — Miksa, mészáros m., VB, akáczfa-u. 59. — Mór, könyvnyomdász, VB, murányi u. 48. — Budolf, irodista, VB, Gizella-út 32. ^ Spunel Károlyné, özv., magánzó, IX, páva-u. 5. Spur Endre, dr.,jbir. jegyző, I, Dezső-u. 16. — Erzsébet, hivatalnok, VB, rózsa-u. 13. — Gézáné, özv., magánzó, VB, Komócsy-u. 30. — István, uradalmi mérnök, I, fehérvári út 34—36. Tel. 46-69. — János, p. ü. tanácsos, I, alkotás-u. 17ja. — Jánosné. özv., nyugd., I, alkotás-u. 7/6. — Józsefné, özv., magánzó, VB, Wesselényi-u. 69. Spurnyai Jánosné, magánzó, VBI, kálvária-tér 2. Spustyák Károly, betűszedő. I, Csörsz-u. 9. Sputz Gyula, dr., orvos, VI, Liszt F.-tér 20.lel.96/78. Spyra 1. Spira. Spyrtz József, fa- és szénkeresk., VIB, futó-u. 51. Squarenna Zsigmond, üzletvezető, IV, Türr István­utcza 1. Srabojlovics Lázárné, vendéglős, VB, Péterfy Sán­dor-u. 44. Srafíka Elek, czipész m., B, Szilágyi D^zső-tér 4. Sram 1. Schramm. Sramka Mártonné, özv., magánzó, VHL práter-u. 74. Sramkó, (Schramkó). — Géza, fegyvermester, VH, besnyői u. 13. — József, asztalos m., X, Ihász-u. 5. — Kálmán, tanitó, B.-Palota, Hunyadi-u. 3. — Károly, (Schramkó), czipész m.,VH. Cserhát-u.14. — Mária, varrónő, VHI, Baross-u. 122. Sramm 1. Schramm. Sramó Lajos, ács in.. VB, Garay-u. 44. — Zsigmond, korcsmáros, Kispest, Sárkány-u. 138. Sréder 1. Schréder. Sreess Józsefné, özv., magánzó. Vili. Magdolna-u. 6. Srégner Ervinné, magánzó, I, fehérvári út 56. Sregó Albertné, özv., tőzsdés. VH, aréna-út 11/a. — Hilda, tanitónő, Pestujh., Ilona-u. 21. Sreit Mária, nevelőnő, IV, Semmel\veis-u. 2. Srek Márton, laboráns, IX, Koppány-u. 1 a. Srenger Márton Mór, r.-t. tisztv., IB, határ-u. 4. Srenka János, művezető, VH, Thököly-út 93. Srényi Gusztáv, asztalos m., VHI, sárkány-u. 14. Srepler Ottó, vendéglős, VIB, óriás-u. 24. Sréter, (Schréter). — Alfréd, pü. főtanácsos, IV, Ferencziek-tere 3. — Andor, főhadnagy, IV, Havas-u. 6. — Berta, főv. tanitónő, V, nagykorona-u. 15. — Géza, máv. hivatalnok, VB, király-u. 85. — Gusztávné, özv., magánzó,V, nagykorona-u. 15. — Ignácz, (Schréter), ügynök, VH, holló-u. 15. — Istvánné, özv., nyugdijas, IH, Zsigmond-u. 68. Sréter, (Schréter). — Jenő, magánhiv., VH, király-u. 89. — József, (Schréter), bankhiv., VH, Károly-krt 9. — Károlyné. özv., magánzó, VHI, Baross-u. 45. — László, muzeumi tisztv., VI, Vörösmarty-u. 44/a. — Miksa, magánzó, VI, felső erdősor 19/6. — Mór, gyári hivatalnok, VB. király-u. 89. — udön, (Schréter), gépész, VB. kertész-u. 24. — Zoltán, (Schréter), dr., geológus, VB, Ilka-u. 22. Sretvizer Lajos, ny. főv. isk. igazg., IX, angyal-u. 32. Sretzer Vilmosné, özv., mag., B, fazekas-u. 21. Srintay Bálint, vendéglős, V, hold-u. 15. Srnistsák Gyula Endre, zenetanar, VI, Andrássy­út 79. Srobár István, betűszedő. VB, király-u. 11. Srobel Samu, keresk., VIH, Magdolna-u. 42. Sroff 1. Schroff. Sroke Lázár, szabó, VB. Dembinski-u. 37/a. — Lázárné. magánzó, VB, Elemér-u. 6. Srotár István, könyvkötő m., VHI, Mária-u. 18. Srott 1. Schrott. Srp János, nyomdász, VB, Péterfy Sándor-u. 37. - Károlyné, özv.. magánzó, VH, Elemér-u. 30. Sruber Adolf, vonatvezető, VIB, Orczy-út 40. Strucz Frida, hivatalnok, VI. hajós-u. 26. Srupnik Etelka, magánhiv., V, nagykorona-u. 15. Sruppert Lajosné, özv., nyugd., VH, Alpár-u. 3. Srusny Ferenczné, özv., mag., V, Deák Fer.-tér 1. Srutka István, kötszerész, \ IB, Szentkirályi-u. 49» Sry Viktor, bankhiv., B, Batthyány-u. 61. Srydlowski Venomir. ny. postafelügy.,VB, Ilka-u. 20. Staar Gyula, fa-és szénkeresk., VHI, üllői út 52/6. Stábéi Nándor, háztulajd., IB, viador-u. 16. Stach Ferenczné, özv.. magánzó, VH. kertész-u. 25. — József, szabó m., VH, Izabella-u. 6. Stachek József, könyvelő, VHI, fhg Sándor-u. 38. Stachelhauser Gusztávné, br., mag., V, korall-u. 21» — Teréz, br., árvaszéki védnök, IX, Márton-u. 35/a. Stachler János, keresk., VH, Damjanich-u. 25/6. Stachmann Alajos, háztulajd., IH, Lajos-u. 50. Stachó István, háztulajd., VI, nagy János-u. 20. — Jenő, máv. mérnök, VI, sziv-u. 64. — Lajos, kir. ügyész, ÍX, Ráday-u. 22. Stachora Károly, kőnyomda tul., VHI. szigony-u. 16» Stacke Ilka. főv. tanitónő, IB, laktanya-u. 1. — István, róm. kath. hitoktató, IH, laktanya-u. 1. — Istvánné, özv., nyugdijas, IB, laktanya-u. 1. Stacker Károlyné, özv., magánzó, IX, Kinizsy-u. 25. Stács Jánosné, magánzó, Kispest, Árpád-u. 75. Stadek József, csapos, IX, Lónyay-u. 38. StadlIstván.mázoló és szobafestő, VI,Hungária-krt57 Stadler Adolf, fuvaros, IX, soroksári út 18. — Adolf, nyugd., IH, Csúcshegy dülő 3477. — Adolfné, szülésznő, H. retek-u. 23. — Aladár, tisztv., VHI, szigetvári u. 22. — Antal, borbély és fodrász. H, iskola-u. 36. — Antal, czipőszabász. VIH, német-u. 45. — Arnold, magánhiv., P. Sz. Lőrincz, Kossuth La­jos-u. 126. — Árpád, posta s. ellenőr, VHI, József-krt 69. — Aurél, gyógyszerész, I, tárnok-u. 8. — Benedek, nagykeresk., VI, Bulyovszky-u. 18. Tel. 170—64. — Dezső, műépitész, V. Csáky-u. 34. — Ferencz, magánzó, TV. Calvin-tér 4. — Ferencz, vili. ellenőr, I, sasadi út 6. — Gyula, czipész m., VI, jász-u. 73. — Gyula, postatakp. tisztv., VIB, Pál-u. 6—8. — Ignácz, hivatalnok, IX, soroksári út 38—40. — Ilona, üzletkezelőnő, H, szegényház-u. 29. — István, asztalos m., IV. váczi u. 74 — István, épitési rajzoló, VB, Péterfy Sándor-u. 19» — István, honvédalezredes, VHI, üllői út 80. — István, kovács, X, halom-u. 1. — Istvánné, özv., bérkocsitulajd., IX, tüzoltó-u. 82» — J. Miklós, dr., ügyvédj., VH, nefelejts-u. 7. — Jakab, dr., ügyvéd, V. Vécsey-u. 5. Tel. 2—15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom