Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Si enisánsky . Lakás-jegyzék. 2321 Lakás-jegyzék. Silberberg. Stadler János, betűszedő, IX, viola-u. 37/c. — János, ny. őrnagy, YII, Ilka-u. 9. — János, vésnök, III, daru-u. 18. — Jánosné, özv., magánzó, I, fehérvári út 52. — Jeromos, magánzó, IX, Lónyay-u. 27. — József, főv. tanitó, IH, Calvin-u. 14. — József, gépgyári hiv., V, tükör-u. 2. — József, hajózási hiv., YI, lomb-u. 43. — József, háztul., UI, föld-u. 36. Józsefné, özv., magánzó, YHI, Baross-u. 94. Károly, min. számtiszt. IH, Csúcshegy dülő 3476. — Lajos, tanitó, YB, Dembinski-u. 29. — Lajosné, magánzó, IX, Márton-u. 5. — Lászlóné, lakáskiadó, VID, práter-u. 39. Leó, utazó, YD, Csengery-u. 24. — Márkus, korcsmáros, YI, szt. László-u. 31. — Márton, asztalos m„ VID, futó-u. 50. Mátyás, vendéglős, Erzsébetf., Baross-u. 40. — Mihály, kocsigyártó, YD, Kövér Lajos-u. 25. — Mihály, szitagyáros, VI, Dessewffy-u. 10. — Mihályné, özv., keresk., VI, szt. László-u. 62. Mihályné, özv., magánzó, VD, Kövér Lajos-u. 25. Miksa, hivatalnok, IX, Koppány-u. 3. — Nándor, állampénzt. s. pénzt.. I, alkotás-u. 34. — Nándor, háztulajd., YI, fóthi út 15. — Bezső, honv. hadbiztos. D, Ilona-u. 1. Bózsi, háztulajd., ID, Calvin-u. 14. — Sámuel, hivatalnok. VI, jász-u. 73. Sándor, betűszedő, VD, nefelejts-u. 15. Sándorné, özv., magánzó, I, villányi út 6. — Teréz, háztulajd., ID, pacsirta-u. 22. — Teréz, varrónő, YII, Bombach-u. 16. — Vilma, hivatalnok, VI, aréna-út 59. Zelma, tisztv., VT, aradi u. 32. —- Zsigmond, ker. utazó, D, Zsigmond-u. 6. Städter Józsefné, özv., magánzó, VID, Bákóczi-út 49. Städtler Ignácz, takarmánykeresk., IX, Márton-u. 13. — Lipót Izidor, ügynök, VI, felső erdősor 19/6. - Bóbert, nv. p. ü. tan., főmérnök, D, fő-u. 79. Stadtmüller Anna, özv., háztulajd.,VID,erdélyi u. 14. Ferencz, tisztviselő, B.-Palota, Batthyány-u. 38. — Gézáné, özv., magánzó, I, Maros-u. 10. —• Gyula, épitési vállaik., VED, práter-u. 19. — Lajos, köművespallér, I, fehérvári út 76. — Mihályné, özv., mag., Erzsébetf.. Klapka-u. 81/83. Stadtrucker Károlyné, özv., magánzó, I, árok-u. 41. Staenner 1. Stenner. Stafenaner János, számv., kapitány, I, alkotás-u. 35. Staff Ernő, betűszedő, Kispest, Corvin-krt 15. Károly, mérnök, V, sziget-u. 15/a. — Károlyné, özv., gépiró, VID, Mária-u. 11. Staffa János, szinházi diszitő, VD, rózsa-u. 36. Staffel János, hivatalnok, VID, vas-u. 14. Staffenberger Edéné, tőzsdés, D, Batthyány-u. 18. — Mária, háztul., IV, városház-tér 2. — Sándorné, özv., magánzó, VID, német-u. 14. Staffer Sándorné,özv.,kávémérő.,VI, Hunyadi-tér 10. Stagács Istvánné, özv., magánzó, V, Dráva-u. 4. Stöger Valterné, özv., magánzó, D, fő-u . 35. StagelschmidtIstvánné,özv.,nyugd., VILI, Déry-u. 11. Stagl Antal, mészáros m., VI, Hunyadi-tér 1. Stägermayer Alajos, honv. százados,H,Margit-rkpt 15 — Nándor, főgépész, D, tölgyfa-u. 14. Stahel János, gépgyáros, H, Margit-körút 5/6. Stahl Albin, áll. hiv., YI, Podmaniczky-u. 61. — Dezső, fuvaros, VI, csata-u. 28. — Dezső, vili. v. ellenőr, VI, Podmaniczky-u. 61. Illem ér, hiv., VI, Podmaniczky-u. 61. — Ferencz, zongorahangoló, IV, Szervita-tér 5. Géza, magánhiv., V, Dráva-u. 12. — Gusztáv, szfőv. hivat., VID, köztemető-út 21. — Gyula, fuvaros, VI, béke-tér 2. - Ignácz, magántanító, VD, Bombach-u. 3. Ignáczné, özv., magánzó, VI, béke-tér 4. — István, Franklin Társulat hiv., VDI, Csepreghy­utcza 4. — István, közs. ptáv. ell., Erzsébetf., Attila-u. 9. . Czím- ós lak&sjegyzék. 191 ß. > Stahl János, korcsmáros, VH, hajtsár-út 36. — János, szinházi zenész, IX, viola-u. 45. — Józsefné, özv., magánzó, VH, murányi u. 17. — Károly, máv. hiv., VDI, aggteleki u. 14/a. — M. Bernát, fuvaros, VI, kartács-u. 8. Márkus, gipszöntő, IX, páva-u. 30. — Miksa, postatiszt, VT, Podmaniczky-u. 4. — Nándor, hivatalnok, IX, páva-u. 30. — Náthán, kántor, VH. Erzsébet királyné útja 32, <— Salamon, fuvaros, VI, palócz-u, 10. — Samu, sütő m.. VI, szt László-u,. 102. — Vilmos, vegyeskeresk., Újpest, Árpád-út 104. Stahlberg Bella, gépirónő, VID, Bökk Szilárd-u. 17. József, posta és táv. vonalfelügy. I, bors-u. 12. József, tanitó, VDI, József-krt 11. — Mór, magánzó, ID, Lajos-u. 104. — Mórné, özv., magánzó, ID, határ-u. 17. — Sándor, ügynök, VD, aréna-út 42. — Zoltán, irodavezető, VID, üllői út 34. Stahler, (Staller, Sthaller). — Ármin, lapkiadó, VIH, Magdolna-u. 6. — Hermann, légszeszberendező, V, Vilmos császár-' út 46. — Hermanné.(Sthaller), háztul.,V,nagykorona-u. 34. — Hugó, (Staller), mérnök, VH, Elemér-u. 14. — Lipót, lámpagy. alkalm., X, vaspálya 4. — Mór, bádogos, VH, Jósika-u. 4. — Mór, fehém.-tisztító, V, szabadság-tér 6. — Nándor, tisztv., VHI, Bezerédi-u. 6. — Sándor, üzletvezető, ID. Zsigmond-u. 74. Stahlmach Ágoston, gyári tisztv., Kispest, Sárkány­utcza 25la. József, műsz., VID, Tisza Kálmán-tér 1. Sándor, (Stallmach), hív.,Kispest, Kisfaludy-u. 1 i. Stahlsinger Ferenczné, özv., mag.,VD, akáczfa-u. 57. Stáhly Ignácz, dr., orvos, VID. népszinház-u. 12. — Ödön, máv. ellenőr, VID, népszinház-u. 12. Stahulyák István, stat. dijnok,VHI.Staffenberger-u. 12 Stahurszky László, zongorahangoló,VIB, Kisfaludy­utcza 9. Staibl Andor, szabadalmi albiró, I, Plósz Lajos-u. 17. Staich Miklós, keresk. hiv., YID, Kisfaludy-u. 3. Staindl Ágoston, mozdonyvezető, VHI, jázmin-u. 28. Stainer 1. Stajner. Stainlein Ottó, gróf, földbirt.,VIH, József-körút 36. Staiter Elza, hivatalnok, IX, Lónyay-u. 15. Stájer 1. Steuer alatt is. Stájer Gyula. tvsz. biró, V, honvéd-u. 40— 42. István, r. dijnok, VI, felső erdősor 5. — Jenő, tanár, IX, üllői út 21. Stajman Józsefné, özv., mag., IX, Lónyay-u. 52. Stajner Lajos, gyógyszerész, IV, bástya-u. 33. — Lajos, szabász, VI, sziv-u. 13. Stajnol Ándor, bankhiv., VHI, Baross-u. 127. Stalla Máiton, nyomdai művez., VID, József-u. 54. Stallár Irén, könyvelő, V, visegrádi u. 8. Stallenberger Jánosné, özv., varrónő, VD, Klauzál­utcza 15. — László, hivatalnok, I, Városmajor-u. 49. Stallendorff Károly, br., nyug. főhadn., VTH. Baross­utcza 50. Staller 1. Stahler. Stallmach 1. Stahlmach. Starnberger, (Stammberger). — Árminné, özv., keresk., VDI, aggteleki u. 4. — Ferencz, dr., kir. közjegyző, V, Erzsébet-tér 15. Tel. 12—45. — Hugóné, dr., özv., könyvtár tul., VI, Teréz-krt 32. — Jenő, ptkpt. tisztviselő, VH, dohány-u. 57. — József, dijnok, VI, Szondy-u. 67. — Károly, fodrász, I, Krisztina-körút 127. — Márk, gépészmérnök, IV, Irányi-u. 21. — Péterne, dr., özv., magánzó, VHI, vas-u. 3. — Salamonné, dr„ özv., ma r., V, visegrádi u. 11 la. — Samu, ptkpt. tisztv., VH, Erzsébet-krt 15. — Sámuel, (Stammberger), dr. orvos,VH, városligeti fasor 13—15. 145*

Next

/
Oldalképek
Tartalom