Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - G

Garai. Lakás-jegyzék. 1555 Lakás-jegyzék. Gárdonyi. Garai, (Garay). — Jakab tanító, V, Falk Miksa-u. 22. — János, (Garay), gyáros, IV, reáltanoda-u. 9. — János, (Garay), háztul., Újpest, vasut-u. 29. — János, mozdonyvez., R.-Palota, Zápolya-u. 2. — János, orgonaépitő, X. Szigligeti-u. 29. — Jenő, dr., fogorvos, V. bálvány-u. 4. Tel. 118—40. — Jenő, (Garay), mérnök, R.-Palota, Kossuth-u. 18. — Jenő, magánhiv., VII, Klauzál-tér 16. — József, czipész m. VII, Garay-tér 8. — József, főraktárnok, Erzsébetf., Nagy Sándor-u.23. — József, keresk. s., VI, sziv-u. 50. — József, napidíjas, X, b. jászberényi út 4. — József, (Garay), pt. tiszt, I, fehérvári űt 19/5. — József, tisztviselő, VI, Bajza-u. 25. — József, titkár, V, korall-u. 9. — Józsefné, özv., magánzó, X, hölgy-u. 26. — Józsefné, özv., magánzó, V, váczi út 4. — Józsefné, (Garay), szü lésznő,Újpest, Lőrincz-u. 82. — Julia, szülésznő, VBI, kálvária-tér 11. — Kálmán, (Garay), keresk., VB, Csengery-u. 9. — Károly, (Garay), hiv., VH, Rákóczi-út 74. — Károly, rendőrfelügyelő, IX, Ernő-u. 19. — Károlv, (Garay), üveggyári igazgató, VH. rózsa-u. 38/a. Tel. Józs. 44-94. — Kornél, szerk., VI, sziv-u. 20. — Lajosné, özv., dohánytőzsdés, V, szabadság-tér 11. — Lajosné, (Garay), özv., magánzó, Kispest, Árpád­utcza 35. — Lenke, tanárnő, VH, István-út 20. — Lipótné, rőföskereskedő,VIH, Bökk Szilárd-u. 17. — M., kalapügynök, IV, Havas-u. 3. — Manó, hirlapiró, VII, rózsa-u. 8. — Mariska, fodrásznő, VH, dob-u. 84. — Miksa, füszerkeresk., V, Lipót-körút 21. — Miksa, hivatalnok, VI, mozsár-u. 9. — Miksa, máv. hivatalnok, ATI, Dembinski-u. 9. — Mór, borbély s., VH, Almássy-tér 6. — Mór, magánbiv., V, Csáky-u. 16. — Nándor, aranyozó, VH, Erzsébet-körút 29. — Nándor, (Garay), vendéglős, VH, Jósika-u. 25. — Oszkár, mai. tisztv., VI, szerecsen-u. 13. — Pál, dr., ügyvéd, I. Krisztina-krt 167. — Pálné, szülésznő, VI, Munkácsy-u. 35, — Paula, magánzó, V, Vilmos császár-út 4. — Péterné, özv., magánzó, H, Margit-körút 60. — Bezső, bankhiv., V, honvéd-u. 38. — Bezsőné, özv., magánzó, H, medve-u. 12. — Bózsika. hivatalnok, IX, Erkel-u. 13/a. — Salamon, szatócs, VI, Levente-u. 12. — Samu, (Garay), gyáros, IV, bástya-utcza 12. Tel. 145—08. — Sámuel Kornél, mag. hiv., VTH, szigetvári u. 66. — Sándor, bizt. hivatalnok, V, mérleg-u. 13. — Sándor, czimiró, VH, dob-u. 34. — Sándor, bizt. főtisztv., Újpest. Wekerle-u. 8. — Sándor, kávéháztulajd., VHI, Baross-u. 111. — Sándorné, (Garay), háztul., Újpest, Wekerle-u. 8. — Sándorné, (Garay), özv., kávémérő, VH, Erzsébet királyné-útja 46. — Sándorné, özv., magánzó, VH,Péterfy Sándor-u. 19. — Simon, nyomdász, VI, mozsár-u. 9. — Teréz, (Garay), hivatalnok, IX, Báday-u. 56. — Vilmos, szabó m., V, Lipót-körút 30. — Zoltán Béla, igazg., V, nagykorona-u. 22. «Garajszki Pál, korcsmáros, IX, üllői út 95. Garai Ferencz, fuvaros, VH. franczia-út 8. •Garam Aladár, főv. főtisztv., VH, szövetség-u. 2/c. — Gizella, tanitónő, VIH, József-krt 19. — Jenő, curiai biró, VIH, József-körút 19. Garami, (Garamy). — Béla, dr., orvos, VT, Andrássy-út 89. Tel. 32—22. — Ede, főv. számv. főtiszt, VH, Dembinski-u. 18. — Edéné, özv., magánzó, VH, Dembinski-u. 18. — Ernő, lapszerkesztő, VHI, Baross-u. 127. — Imre, főraktárnok, Erzsébetf., zsák-u. 2. — József, keresk. s., VI, ó-u. 17. Garami, (Garamy). — Károly, min. hivatalnok, VH, Thököly-út 10. — Miksáné, özv., magánzó, VH, verseny-u. 6. — Mór, magánhiv., VI, Vilmos császár-út 33. — Sándor, (Garamy), nagyvállalkozó, I, Döbrentei­tér 5. Tel. 150-62. Garamszeghy Sándor, szinész, VIH, Szentkirálvi-u 36. Tel. Józs. 32-81. Garamvölgyi Árpád, szobrász, VH, Peterdy-u. 36. — Dániel, postás, VlH, Flór-u. 4. — Jenő. magánhiv., VH, Peterdy-u. 36. Garán Dánielné, özv., földbirt., VHI, József-u. 52. Garancsy László, dr., főv. s.-fogalm., I, Döbrentei tér 4. — Mihály, min. tan., főv. közm. tanács alelnöke, I, Döbrentei-tér 4. Garas Erzsébet, pénztárosnő, VH, szövetség-u. 17. — Imre, háztul., Pestujh., János-u. 10. — Lajos, ópit. rajzoló, VIH, kőris-u. 6. — Mártonné, magánzó, IX, tüzoltó-u. 32. — Mihályné, magánzó, VI. Szabolcs-u. 14. Garasits Gizella, hiv., IX, tüzoltó-u. 33. Garassy Gyula, órássegéd, V, alkotmány-u. 31. Garaty Sándor, háztulajdonos, H, nyul-u. 12. Garay 1. Garai. Garb E. Izsák, bőröndös m., VH, Garay-u. 19. — Lajos, művezető, VH, Elemér-u. 29. Garbai Sándor, magánhiv., VH, István-út 42. Garbais Géza, máv. hiv., VH, Hernád-u. 35. Garban József, szabó, VH, sip-u. 6. Garbarsch Moskó, műhimző, VH, alsó erdősor 18. Garber Mihályné, özv., nyugdijas, IX, Lónyay-u. 9. Garbóczy Ferencz,m.k. áll.pénz. főn.,H,fazekas-u. 21. Garbovits Sándor, czipőfelsőrészkészitő, VH, Erzsé­bet-körút 52. Garcsár Ilona, hiv., VHI, Mária-u. 7. Garcsev Milánné, özv., magánzó, VI, béke-u. 5. Gard Károly, hivatalnok, VH, Hernád-u. 117a. Garda Ferencz, nőiszabó, VI, Teréz-körút l/a. — István, főv. hiv., VIH, József-körút 2. — Károly, magánhiv., VI, Izabella-u. 77. — Oszkár, magánhiv., VI, Izabella-u. 77. — Samu, gimn. tan., VIH, József-krt 83. — Sándor, betegs., pénzt, hiv., VH. Damjanich-u. 44. Gárdái István,aszt. munkavez., VHI, népszinház-u. 14 — Lajos, (Gárday), szinész, VH, amerikai út 5. Gardé Henrik, börzeügynök, VI, városligeti fasor 22. Tel. 20-56. — Miksa, keresk. alkalm., VT, városligeti fasor 40. Gárdi, (Gárdy). — Jenő, dr., orvos, Újpest, Árpád-út 131. — Mór, sörgyári hivatalnok, VH, Ilka-u. 22. — Ödönné, özv., magánzó, IX, üllői út 53/6. — Paulina, (Gárdy), távb. kez., VH, amerikai út 3/6. Gardig Józsefné, özv., gyüm. árus, VHI, kőris-u.10. Gardik Jánosné, özv., magánzó, VHI, óriás-u. 5. Gardner Tivadar, mérnök, IX, mester-u. 53. Gárdon Istvánné, szülésznő. VIH, Lujza-u. 12. Gárdony Antalné, özv., dr., háztulajd., VH, Thököly­út 60. Tel. Józs. 28 -36. — Mór, keresk., X, hölgy-u. 48. — Zsigmond, dr., min. tan., VI, nagy János-u. 32. Tel. 167—85. Gárdonyi Albert,dr., egyet. m. tan.,VHI, üllői út 121. —- Anna, hivat., VHI, Szentkirályi u. 10. — Árminné, özv., mag., TV, Mária Valéria-u. 1. — Emil, főv. tanár, H, Szász Károly-u. 4. — Henrik, bankhiv., H, garas-u. 7. — Ignáczné, özv., magánzó, IX, Lónyay-u. 34. — Illésné, gabonabizományos, V, honvéd-u. 38. — Imréné, magánzó, VH, dohány-u. 62. — Jakab, bankhiv., ATI, nefelejts-u. 25. — Jenő, hivat., ATH, nagyfuvaros-u. 4. — József, kávés, V, Vécsey-u. 4. — József, könyvelő, VH, Erzsébet-krt 7. — József, máv. tisztv., VI, aradi u. 30. — József, szfőv. biv., ATH, köztemető-út 21/23, 93*

Next

/
Oldalképek
Tartalom