Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - G

F leis cher. Lakás-jegyzék. 1556 Lakás-jegyzék. F leischman n. Gárdonyi József, újságíró, VII, akáczfa-u. 45. — Károly, dr., min. titkár, VI, nagy János-u. 11. — Lajos, művezető, VII, murányi u. 32. — Mihály, háztulajd., Újpest, Erzsébet-u. 38. — Miksa, fényképész, VII, dohány-u. 73. — Miksa, gyárigazgató, IX, Báday-u. 49. — Miksa, magánhiv., VH, akáczfa-u. 16. — Samu, könyvkeresk., VI, felső erdősor 48. — Samu, részv. társ. igazg., VI, dalnok-u. 9. — Simonné, fodrásznő, VI, aradi u. 30. — Teréz, tanárnő, VHI, práter-u. 28. — Viktor, államr. s.-hiv. igazg., VH, murányi u. 1. — Vilmos, illatszer kereskedő. VH, István-iit 5. — Vilmos, hivatalnok, V, Katona József-u. 4. Gárdos Aladár, szobrászmüv.,I, kelenhegyi út 12/14. — Alfréd, a «Franklin-Társulat» vezérigazgatója, IV, kigyó-u. 6. Tel. 147—37. — Andor, mérnök, Vili, Déry-u. 8. — András, asztalos m., VIH, práter-u. 44/ű. — Ármánd, gyógyszerész s., VIH, Baross-u. 129. — Ármin, főv. tisztv., V, berzenczei-u. 13. — Ármin, tisztv., Erzsébetf., soroksári út 9. — Arnold, posta tiszt, B.-Palota, Bethlen-u. 19. — Dezső, szfőv. tanitó, VIH, Mária-u. 40. — Ede, bizományos, V. kádár-u. 4. — Edgár, M. F. T. H. ellenőr, V, Falk Miksa-u. 3. — Emil, keresk. alkalm., VI, Vörösmarty-u. 42. — Ernő, hivatalnok, VH, aréna-út 11. — Félix, dr. ügyvéd,V, Falk Miksa-u. 8. Tel. 152—18. — Frigyes, magántisztv., VH, Elemér-u. 16. — Géza, hitoktató, VHI, Szentkirályi-u. 10. — Géza, hivatalnok, VI, lovag-u. 3. — Géza, rt. hivatalnok, V, nádor-u. 15. — Henrik, hivatalnok, VI, Szondy-u. 74. — Henrik, dr., orvos, VIH, aggteleki u. 17. — János, háztulajd., H, nyul-u. 13. — Jenő, hivatalnok, VH, aréna-út 11. — József, órás, VI, Teréz-krt 37. — József, papirkeresk., VI, Eötvös-u. 35. — Károlyné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 5. — Lászlóné, őzv, magánzó, IX, Báday-u. 43. — Lipót, keresk. s., VH, Hegedűs Sándor-u. 24. — Lipót, magánhiv., VH, murányi u. 59. — Mariska, hirlapiró, IV, Iránvi-u. 1. — Miksa, könyvnyomdáiul., VII, kertész-u. 46. — Miksa, magánhiv., IX, dandár-u. 17. — Mór, bizományos, VH, angol-u. 26. — Móricz, üzletvezető, VHI, vas-u. 15/a. — Oszkár, bankhiv., VI, nagy János-u. 1. — Oszkár, vállalkozó, V, kádár-u. 4. — S. Sándor, főpincz ér. V, Klotild-u. 22. — Sándor, hirlapiró, VIH, gólya-u. 28. — Soma, tisztv., VI, Andrássy-út 88. — Valéria, tanitónő, VH, István-út 38. — Vilmos, utazó, V, Csáky-u. 32. — Zsigmond, bizt. tisztv., VILL, Déry-u. 8. Gardovszky Bóbert, épitész, I, várkert-rkpt 17. Gárdy 1. Gardi. Garfunkel Salamon, ruhakeresk., VII, király-u. 15. Garger Pál, főpinczér, VH, Bethlen-u. 11. Gargyán József, városi alkalm., VH, Elemér-u. 34. Garimberti Ede, máv. pénzt., VH, Kazinczy-u. 6/b. Garius Erzsébet, szülésznő, IH, szentendrei u. 32. Garlathy Ödön, rendőrtanácsos, IH, timár-u. 11. — Pál, számtanácsos, IV, Veres Pálné-u. 40. — Pálné, p. és táv. kezelő, IV, Veres Pálné-u. 40. — Szilárdné, özv., nyugdijas, I, Fortuna-u. 13. Garms Ferenczné, özv., magánzó, H, Margit-rak­part 33. Garnetin György, hivatalnok, VH, Peterdy-u. 3. Garnis Ferencz, magánhiv., H, mész-u. 18. Garsten Márton, magánhiv., VI, sziv-u. 8. Gartenfeld Fülöp,pénzbesz.,IH,pacsirtamező-u. 22/6. — Manóné, özv., dohánytőzsd.,VH, Dembinski-u. 10. — Mór, képkereskedő, Újpest, Lőrincz-u. 56. — Mór, sirkővésnök, IH, Lajos-u. 98. — Samu, kereskedő s., V, nagykorona-u. 6. Gartenfeld Samuné, varrónő, IH, Lajos-u. 98. — Tóbiás, czipész m. VH, Cserhát-u. 21. Gartlgember Ferencz, banktisztv.,V, alkotmány-u. 6. Gärtner Ágost.,vili. félsz, ker., H, fhg Albrecht-út 5. — Ferencz, fodrász m., VH, Ilka-u. 33. — Ferencz, műszerész, P. Sz. Lőrincz, Wlassit» Gyula-u. 27la. — Fülöp, dohánybev. hiv.főnök,Vili, rigó-u. 3. — Fülöp, kir. p. ü. tan., VHI, József-krt 34. — Géza, divatárúkereskedő, IV, kigyó-tér 1. — Ignáczné, operaénekes, IX, Báday-u. 47. — Károly, vegyészmérnök, I, fehérvári út 52. — Margit, magánzó, IX, Lónyay-u. 58. — Miksa, ügynök, VI, Horn Ede-u. 3. — Bezsőné, özv., magánzó.,VHI, Mária Terézia-tér 3. Gärtner, (Gaertner, Gertner). — Ádám, géptulajd., Kispest, üllői-út 27. — Adolf, ügynök, VH, Klauzál-u. 20. — Aladár, (Gertner), főhadnagy, IV, fővám-tér 2/3. — Anna, (Gertner), gépirónő, VI, aradi-u. 25. — Arthur, aranyműves üzletvezető,VI, aradi u. 41. — Bernát, gép. mérnök, V, Vilmos császár-út 12. — Elza, hivatalnok, H, fő-u. 42. — Emil, kereskedő, VH, dob-u. 93, — Ernő, hadnagy, H, Margit-körút 26. — Ernő, magánhivatalnok, V, nagykorona-u. 3. — Ferencz, faszobrász, IX, üllői út 11—13. — Ferencz, máv. főellenőr, B.-Palota, Eötvös-u. 42. — Gábor,(Gaertner), diszműáruker.,IV, Calvin-tér 3. — Géza, (Gertner), kőfaragó, H, retek-u. 25. — Gizella, magánzó, VH, Bethlen-u. 14. — György, gyári felügy., IH, Péterhegy 5548—9. — Györgyné, özv., keresk., IX,Ferencz-krt 7. — H. Hermán, keresk. ügynök, V, ügynök-u. 18. — Henrik, festőművész, IX, Lónyay-u. 52. — Henrik, fodrász, IX, Báday-u. 47. — Henrik Frigyes, (Gertner),irnok, IX, Márton-u. 33, — Hermann, szabó m., VH, holló-u. 13. — Jenő, magánhiv., P. Sz. Lőrincz, Baross-u. 30. — József, máv. raktárnok, VI, Podmaniczky-u. 103. — Juliska, magánhiv., V, korall-u. 9. — Lajos, temetés rendező, Újpest, Sándor-u. 2. — Lipót, háztulajdonos, Hí, serfőző-u. 12. — Lipót, kötszerész s., VH, kisdiófa-u. 7. — Manóné, özv., magánzó, VIH, Mária-u. 5. — Mátyás, nyomdász, I, lejtő-út 12378. — Marczel,(Gaertner),vegy.mérn., VI,Szabolcs-u. 3 !b. — Márkné, özv. magánzó, VHI, József-krt 52. — Mártonné, özv., magánzó, VI, lovag-u. 13. — Miksáné, özv., magánzó, V, sólyom-u. 22. — Mór, keresk., Kispest, sárkány-u. 9. — Mór, könyvelő, VI, lovag-u. 12. — Nándor, háztulajd., Újpest, Mária-u. 10. — Oszkár, aranyműves s., VH, Károly-körút 9. — Bezső, tanitó, I, úri u. 29. — Samu, (Gertner), utazó, VH, nefelejts-u. 16. — Sándor, keresk. s., VIH, népszinház-u. 26. — Sára, szülésznő, Vil, nagydiófa-u. 15. — Simon, hordókeresk., VH, dohány-u. 71. Gartsik Jánosné, pt. kiadó, IX, üllői-út 3. Gáry Gottlieb, nyugdijas, B.-Palota, Imre-u. 98. Garzó Bertalan, utazó, V, sziget-u. 11. — Berthold, rajztanár, IX, Ferencz-körút 43. — Gyula, lakatos, "NT, Vörösmarty-u. 55. — István Endre, nyom. javitnok, VHI, práter-u. 28. — Jenő, banktisztv., V, berzenczei u. 13. — László, asztalos, VIH, futó-u. 18. — Paula, hivatalnok, IX, Ferencz-körút 38. — Szilárd, mérnök, V, berzenczei u. 13. — Vilma, szabónő, IX, Lónyay-u. 42/a. — Zoltánné, vigszinházi tag, V, berzenczei-u. 13. Gasche Gusztáv, fényképész, VH, király-u. 13. — János, rajzoló, VII, király-u. 13. Gaschitz Józsefné, özv., mag.,Hl, pacsirtamező-u.66. Gasior János, czipész m., VI, rózsa-u. 45. Gaskó Ferencz, szobafestő m., VH, nagydiófa-u. 3. Gáspár 1. Káspár alatt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom