Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

K a lnov szky. Lakás-jegyzék. 1746 Lakás-jegyzék. K amer ma yer. Kerényi Béla, főv. kezelőtiszt,II,rókushegyi lépcső 10. — Dezsőné, özv., magánzó, VII, akáczía-u. 5(5. — Ede, magánhiv., VIE, József-u. 56. — Gyula, máv. felügyelő, IV, egyetem-u. 1. — Hugó, tanár, VE, Almássy-tér 11. — Ignáczné, színésznő, VI, Hermina-út 43. — Irén, tanitónő, I, Mészáros-u. 56/6. — József, máv. hiv., H, Donáti-u. 9. — József, dr., vas. fogaim., I, Ballagi Mór-u. 6. — Kálmán, posta ellenőr, VH, Klauzál-u. 10. — Lajos, magánhiv., IX, Ferencz-körút 2—4. — Lajos, nyugdijas, VIH, losonczi u. 17. — Nándorné, házt., E., vasut-u. 6. — Ottó, főv. tisztv., I, Mészáros-u. 56/6. — Eezső, főv. pénztárnok, I, Mészáros-u. 56/6. — Zoltán, dr., orvos. E, Krisztina-körút 1. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró, VEI, Szentkirályi­utcza 22. — György, dr., ügyvéd, VIH, József-körút 70. — Tibor, dr., min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32la. Keresedy Endre, dr., ügyvédjel., E, Szász Károly-u. 6. Kereskedő Antal, hentes, V, csáklya-u. 8. — Ferencz, hentes m., V, Csanády-u. 16. — János, női szabó m.. V. nádor-u. 15. Kereskényi Jenő, kereskedő, X, belső jászberényi út 3. Kereső Lajos, cs. és kir. főhadn., E, fő-u. 79. Keresztély Domokos, csendőrőrm., IX. Eáday-u. 7. — János, czipész, V, visegrádi u. 3. — Károly, asztalos m., IE, timár-u. 2. — Sándor, zongoragyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Andor, hivatalnok, VH, Károly-körút 1. — György, dr., gyáros, V, visegrádi u. 66. — Gyula, dr., orvos. IV, magyar-u. 30. -— Gyula, postafőtiszt, VH, nefelejts-u. 54. — István, fémjelző főtisztv., V, sas-u. 25. — István, füszerkeresk., n, lánczhid-u. 2. — Károly, műszerész, IE, Lajos-u. 37. — Sándor, pénzbeszedő, P. Sz., üllői út 101. Keresztényi Gyula, magántisztv., IV, bástya-u. 3. — József, betegs. ellenőr, X, lengyel-u. 49. — Pálné, özv., magánzó, IX, Szvetenay-u. 12. Keresztes Antal, korcsmáros, V, visegrádi u. 20. — Árpádné, özv,, magánzó, X, család-u. 34. — Artúr Zoltán, honv. huszárszázados,IX,gyep-u.50. — Béla, dr., tszéki albiró, H, Margit-krt 7. — Dénes, kovács m., VIH, práter-u. 59/a. — Domokos, min. számellenőr, I, alkotás-u. 18. — Ede, szobafőnök, ATI, Erzsébet-körút 45/47. — Ferencz, gépszedő, E., nefelejts-u. 12. — Gotfriedné, özv.. magánzó, IX, Ferencz-u. 28. — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyula, műszerész, K., Hungária-krt 42. — István, nagybaczoni,műsz. főtan.,I,Krisztina-tér 3. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. •— István, pénzint. tisztv., VI, bajnok-u. 14. — István, postatiszt, VIH, Eákóczi-út 69. — István, zenetanár, V, sziget-u. 38. — János, min. irodafőtiszt, VH, Rákóczi-út 38. — János, ny. máv. főkalauz, VE, Thököly-út 3. — János, postatiszt, VH, István-út 42. — Jánosné, özv., magánzó. H, Batthyány-u. 53. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VE, Peterdy-u. 5. — József, hivatalnok, IV, muzeum-krt 21. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — József, vendéglős, VIH, nagytemplom-u. 15. — Józsefné, dr., özv., magánzó, H, fő-u. 7. — Kálmán, szobrász, VHI, Baross-u. 17. — Károly, ny. tábora.-hadbiró, H, fő-u. 73. — Károlyné, özv., magánzó, X, kőbányai út 42. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10/6. — Lajos, háztulajdonos, VH, Thököly-út 32. — Lajos, honv. százados, E, fő-u. 73. — Lászlóné, özv., gépírónő, IH, pacsirtamező-u. 35. — Márton, férfiszabó, I, táltos-u. 6. — Róza, tanítónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VI, Szondy-u. 92. Keresztes Sándorné, özv., mag.,VIH, József-u. 35/37 — Tódor, mérnök, V, visegrádi u. 66. — Vincze, hivatalnok, VH, Erzsébet-krt 36. — Zsigmond, hirlapiró, IX, Ferencz-u. 14. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). •— Alajosné, özv., varrónő, IX, Mihálkovics-u. 17. — Béla, (Keresztesy), keresk., ü„ tavasz-u. 21. — Ferencz, dr., ügyvédjel., IX, Ráday-u. 25. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Gyula, postatiszt, VE, Hernád-u. 12. — Gyula, dr., rendőrkapitány, H, tölgyfa-u. 14. — István, (Keresztesy), magánzó, VEI, alföldi u. 16. — Istvánné, özv., varrónő, VIH, práter-u. 82. — Jakab, (Keresztesi), máv. nyugd., VE, Bajza-u. 25. — József, magánhiv., VI, váczi krt 55. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Kálmánné, (Keresztesy),magánzó, VIH,gólya-u.32. — Károlyné, özv., magánzó, VEI, József-u. 20. — Lajos, hivatalnok, VIH, József-u. 20. —• Lajosné, özv., magánzó, VIE, Mária-u. 29. — Mihály, (Keresztesi), gyári irodakez. K., Wekerle­telep 1. — Nándor, (Keresztesi), építési rajzoló, VH, Kövér Lajos-u. 24 a. — Ödön, (Keresztesy), gyáros, VH, szövetség-u.'2/c. — Samu, (Keresztesi), ref. lelkész, ATI, Róna-u. 75. — Sándor, p. táv. s.-ellenőr, I, fehérvári út 21. Sándorné, özv., kegydijas,VI, váczi krt 55. — Vümos, (Keresztesy), irodatiszt, VI, felső erdősor 7. Keresztszeghy Andor, mérnök, I, bors-u. 18. — Lajosné, özv., nyugdijas,VHI, vas-u. 8. — Sándor, dr., ügyvédjek, I, hidegkúti út 107. Keresztúri, (Keresztury). — Béla, (Keresztury), járásb. tisztv., VI, rózsa-u. 98. — Ferenczné, özv., magánzó, X, Juhász-u. 55. — György, (Keresztury), asztalos m., G., ősz-u. 85. — Imre, (Keresztury), czipész m., K., üllői út 58. István, (Keresytury), főv. kez.tiszt,E.,Drégely-u.24 — István, nyomdász, VH, Wesselényi-u. 72. — István, (Keresztúry), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. — János, (Keresztury), vendéglős, K., Rákóczi-u. 42. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — Jenő, (Keresztury), asztalos m., IE, pacsirtamező­utcza 24. — József, (Keresztury), ptatiszt,VH,Dembinski-u. 21 — József, (Keresztury), tvszéki irodatiszt. VI, Liszt Ferencz-tér 18. — Károly, raktárnok, VI, Vörösmarty-u. 57. — Pál, czipész m., K., üllői út 107. — Pál, nőiszabó, IV, koronaherczeg-u. 10. — Sándor, (Keresztury), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty Géza, pénztáros, VH, Damjanich-u. 52. — István, nemz. muz. őr, VEI, práter-u. 59 Id. — Jenő, énektanár, H, fő-u, 40. — Ödön,,(Kereszthy), honv. főhadn., IX, üllői út 121. Kérészy Árpád, dr., ügyvéd, VI, Szondy-u. 90. Keretes György, asztalos m., VII, Vörösmarty-u. 15. Kerezsy, (Kerezsi). — Barna Andor, áll. hiv., IX, Ráday-u. 54. — György, tanár, VH, Garay-u. 29/31. — János, ny. számv. főnök, IX, Bakáts-tér 2. — Jenő, tanár, IX, Ráday-u. 54. — Jenő, (Kerezsi), dr., ügyvédjei.,VH,Garay-u. 29/31. Kéri 1. Kéry. Kerkápoly Kálmán, irattárkezelő, IX, Földváry-u. 5. — Zoltán, háztul., VEI, Kisfaludy-u. 24. Kerkay János, házt., ü., Árpád-út 65. Kerklecz György, máv. alk., ü., Deák-u. 66. Kerkner Ferencz, főv. nyugdijas, E, Toldy Ferencz­utcza 76. — Károly, ksod. tisztv., I, Krisztina-krt 81. Kerkovits Antal, ifj., magánhiv.,VI, felső erdősor 17 — Antal, id., magánzó, I, Vórmező-út 10 — 12. Kerl Ferencz, látszerész, V, Béla-u. 4. — Gyula, nyomdász, V, Béla-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom