Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Ka sztovszky. Lakás-jegyzék. 1747 Lakás-jegyzék. Katona. Kermann Józsefné, magánzó, VHI, Madách-u. 33lb. Kermeszky György, honvédörnagy, VIH, üllői út 24. Kern, (Khern). — Adolf, magánhiv., VH, Rottenbiller-u. 1. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Artúr, bizt. hiv., VI, Munkácsy-u. 29. — Aurél, hirlapiró, VIH, Eszterházy-u. 19. — Berthold, kereskedő s., V, váczi körút 18. — Emil, rézműves m., H, Kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári igazgató, X, Gergely-u. 1. — Ernő, mhiv., K., Wekerle-u. 14. — Eerencz, detektív, VIH, alföldi u. 16. — Frigyes, dr., körorvos, VIH. Mária-u. 20. — Géza, dr., orvos, IV, kígyó-tér 1. Tel. 9—89. — Györgyné, özv., magánzó, IX, Rákos-u. 1. — Gyula, oszt.sorsj. főelárusitó,VI, Teréz-krt 27. — Gyuláné, özv., "nyugd., I, uri-u. 31. — Henrik, ügynök, V, Béla-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, István-út 38. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, Ráday-u. 37. — Irén, hivatalnok, V, Csáky-u. 6. — Bma, háztulajd.,VI. nagy János-u. 41.Tel. 82—92. — István, pipakész., VE, telep-u. 14. — Izidor, szőnyegkereskedő, VH, Rákóczi-út 8. — János, keresk., E., Sebestyón-u. 6. — János, sörgyári technikus, VI, Szondy-u. 44. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Munkácsy-u. 24. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — Jenőné, özv., nyugdijas, V, Báthory-u. 8. — József, főhsdnagy, VI, Szondy-u. 96/a. — József, lakatos m., VI, nagymező-u. 30. — József, művezető, I, budafoki út 53. — József, útépítő, VE, Erzsébet-krt 2. — Józsefné, (Khern), özv., mag.,VI, felső erdősor 54. — Károly, czipész m., VI, Szondy-u. 15. — Lajos, malomhivatalnok, V, újpesti rkpt 22—23. — Lajos, raktárnok, VHI, alföldi u. 18. — Pál, hivatalnok, VH, hársfa-u. 27. — Rezső, bankhiv., IX, Rákos-u. 1. — Róbert, műszaki hiv., IX, Kinizsy-u. 29. — Róbert, vasnagykeresk., V, sziget-u. 4—6. — S.Ferenczné,özv.,mag ,VH,abonyi u.25.Tel.95—88 — Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. — Tibor, dr., orvos, VTH, üllői út 26. — Tivadarné, dr., özv., mag., VI, nagy János-u. 41. — Zsigmond, malomhiv., V, sziget-u. 4/6. Kemács, (Kernáts). — Ferencz, (Kernáts), műsz. tisztv., K., Vécsey-u. 24 — Jenő, hirlapiró, I, márvány-u. 27. — Károly, (Kern its), müv., K.. Eötvös-u. 47. — Károlyné, kereskedő, VI, szerecsen-u. 33. — Lajos, kereskedő, VI, Csengery-u. 61. Kernászt József, magánhiv., V, mérleg-u. 6. Kernáts 1. Kernács. Kernblau Izsák, szénkeresk., IV, molnár-u. 38. Kerndl 1. Kherndl. Kerneiszky László, férfiszabó, IV, vámház-krt 14. Kerner Ágoston.betűszedő, VH, Izabella-tér 7. — Antal, gy. felügyelő, U., Wekerle-u. 3. — Antalné, magánzó, K., Bethlen-u. 5. — Béla, vegyészmérnök, VH. Csengery-u. 52. — György, férfiszabó, IX, viola-u. 37/6. — Györgyné, özv., magánzó, X, család-u. 9. — Helén, magánzó, IX, remete-u. 32. — István, operah. karnagy,VI, Liszt Ferencz-tér 15 — János, kőfaragó, VH, Erzsébet-krt 5. — János, ifj., magánhiv., VI, Izabella-u. 73. — Jenő Alajos, asztalos művezető, IX, Bakáts-tér 6. — József, hivatalnok. U.. Lőrincz-u. 14. — Jusztin, hivatalnok, VI, Izabella-u. 91. — Margit, felső leányisk. tan., VHI, aggteleki u. 8. — Mária, bankhiv., I, mozdony-u. 8. — Miklósné, özv., nyugdíjas, I, Mészáros-u. 62. — Nándor, lakatos m., VI, Vörösmarty-u. 55. — Ödön, mészáros, E., Hunyadi-u. 21. — Péterné, magánzó, VEI, aggteleki u. 8. — Zoltán, mérn.,VEI,népszinház-u.37.Tel.Józs.t4-75. Kemicsár Jakab, kőfaragó m., I, At'ila-u. 37. Kernmüller József, gépész, K., Dugonics-u. 7. I Kernreuter János, lakatos in., H., Báthory-u. 7. | Kernstock Józsefné, özv., háztul., I, Mészáros-u. 18. — Károly, festőművész, V, Falk Miksa-u. 26 | — Károlyné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/a. | Kerntler Ferencz, kir. tan., magánzó, E, szalag-u. 4. I — Kálmán, dr., min. oszt. tan., I, Krisztina-krt 69. i Kerny Géza, r. ker. kapitány, IX, Lónyay-u. 25. [ — Gyula, asztalos, E., Izabella-u. 11. — István, postatiszt, VH, Thököly-út 3. I Kernya Pál, szabó m , VIH, József u. 16 18. ; Kernyajszky Szvetozárné, özv., magánzó, VIH, Rá­kóczi-tér 6 I Kerovetz János, lakástisztit'ó, VH, Alp ir-u. 3. Kerpel Vilmos, gyógyszerész, V, Lipót-körút 28. Tel. 23—17. Kerpely Béla, lovag, lapszerk., VI, rózsa-u. 38. Kerpen Miksa, magánhiv., AT, Izabella-u. 71. Kerpit József, magá i .hiv., V, bank-u. 3. Kerpner Jakab, magánhiv., VI, váczi körút 61. — Mihály, főtisztv., X, liget u. 40. Kerr Lászlóné, özv., magánzó, VI, sziv-u. 43. Kersák Juha, kávés, VH, Thököly-út 33. — Mihály, máv. kalauz, VI, kerekes-u. 16. KersánczFerenczné, özv., mag., VH, öv-u. 153. — Henrik, hivatalnok, E, Pálffy-tér 4. Kerschbaum Ferencz, mérnök, IX, soroksári út 18. — János, művezető, X, Zsivora-u. 7. — Mária, m. alkalm., E., Jósika-u. 10. Kerschbaumayer Gyula, zeneoktató, VH, Alpár-u. 3. Kerschen Mihály, id., borbély m., Ú.. Attila-u. 13, — Mihály, ifj., borbély m., ü., Árpád-út 77. Kerschka József, gázgy. főhiv., H, Batthyány-u. 65. Kersisnik Jakabné, özv., magánzó, VIE, Mária-u. 6. Kersner Mihály, keresk. s,, VE, Wesselényi-u. 46. Kerstinger Ferencz, czipész m., VEI, szigony-u. 16/c. — György, ifj., füszerkeresk., VEI, Baross-u. 113. — Istvánné, magánzó, VH, dohány-u. 20. — Ödön, füszerkeresk. s., VIE, Csobáncz-u. 4. Kerstner József, műszaki tisztv., VEI, köris-u. S0. — Lajos, keresk. s., VHI, fhg Sándor-u. 17. — Lujza, hivatalnok, VH, Csengery-u. 10. — Pál, magánzó, V, váczi krt 22. Kérsz Arthur, tisztviselő, VH, Peterdy-u. 39. Kertay Andrásné, özv., magánzó, V, sziget-u. 9. — Ernő, tanárjel., VH, óvoda-u. 19. — György, bőrkeresk., VH, rózsa-u. 25. — Istvánné, özv., háztulajd., VH, óvoda-u. 19. — Lajos, ny. máv. hiv., IX, üllői út 101. — Lajos, postatiszt, VH, Ilka-u. 30. — Mihály, nyugd., P. Sz., Horváth Lajos-u. 6. — Sándor, korcsmáros, VIH, práter-u. 46. Kertenhofer Vilma, tanárnő, IX, Rákos-u. 11. Kertes Tódor, magánhiv., IX, ipar-u. 13. Kertesy Béláné, postakezelő, VI, Izabella-u. 81. Kertész Aba, dr., orvos, I, apród-u. 5. — Adolf, háztul., ü., József-u. 16. — Adolf, szabó m., VEI, József-u. 27. — Adolf, dr., ügy véd,VI, gyár-u. 40. Tel. 177—20. — Aladár, műsz. hiv., E., Árpád-u. 61. — Aladár, szinész, VH, Hernád-u. 50. — Alajosné, özv., magánzó, H, Kapuczinus-u. 18. — Albert, p. táv. segédtiszt, VHI, népszinház-u. 59. — Alfréd, kőszénbánya tul., VI, sziv-u. 16. — Amália, illatszer keresk., IV, aranykéz-u. 3. — Andor, fénvképész s„ VI, Szondy-u. 22. — Andor, hivatalnok, VHI, Teleki-tér 6. — András, masseur, H, Margit-krt 8. — Antal, ékszerész, VH, óvoda-u. 24. — Antal, ügynök, VH, óvoda-n. 42. — Ármin, kávéház tulaj d., VI, Andrássy-út 45. — Ármin, ügynök, VIII, Örczy-út 10. — Ármin, vasúti hiv., VH, Rottenbiller-u. 4la. — Arnold, magánhiv., V, berzenczei u. 13. — Árpád, kőnyomdatulajd., H, tudor-u. 5.Tel.85—91. — Arthur, műsz. tisztv., V, sziget-u. 40. 108*

Next

/
Oldalképek
Tartalom