Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 64 2 Különféle részvénytársaságok. Felügyelő-bizottság : Katona Zoltán, dr Szabó Imre, Ott János. Ügyész: dr. Banschburg Nándor. magyar fénynyomdai részvénytársaság. Ungarische Lichtdruck Actiengesellschaft. (Vm, őr-utcza 9. — Tel. Józs. 24—55.) Igazgatóság : dr. Beich Sándor, Kanitz Zsigmond, Pór József vezérigazgató. Felügyelő-bizottság: Hollósy Albert, dr. Varga Géza, Kánitz Géza. magyar földértékesitő részvénytársaság. Ungarische Landexploitirungs-Actiengesellschaft. (IV, Károly-krt 2. — Tel. 179-04.) Igazgatóság: Jan van Herwijnen, Zwart János. «magyar föld» részvénytársaság. Ungarische Grundbesitz-Actiengesellschaft. (V, fürdő-u. 2.) Igazgatóság: dr. Mezei Mór elnök, Szmrecsányi László, Sztehló Bóbert, Török Gyula. Felügyelő-bizottság: Ottlik Lajos elnök, Bévész Jenő, dr. Lóránt Rikárd. magyar földrajzi intézet részvénytársaság. Ungarisches Geographisches Institut Actiengesellschaft. (V, Budolf-tér 2. — Tel. 32—51.) Igazgatóság: dr. Kövesligethy Badó elnök, dr. Elischer Vilmos, Kertész Árpád, dr. Kogutowicz Károly, Mechwart Hugó, Sternád Béla. Felügyelő-bizottság: Izsák Tibor, Németh József, Saly Dezső. magyar füszerkereskedők bevásárlási részvény­társasága. Einkaufsactiengesellschaft ungarischer Spezereihändler. (VH, Bákóczi-út 30.) Igazgatóság: Bogdányi Mór, Bánd Zsigmond, Farkas Vilmos, Pick Mór, Buff Miksa, Táby Géza. Felügyelő-bizottság: Haasz József, Feigl Dénes, Both Fülöp, Ehrenreich Samu, Belopotocky Kálmán, Rózsás Kálmán, Varga Jakab. magyar gázizzófény részvénytársaság. (Auer-fény.) Ungarische Gasglühlicht-Actiengesellschaft. (VI, váczi körút 3. — Tel. 16-50, 16—54, 12—90, 20—50.) Igazgatóság: Tolnai Lajos elnök, Brenning J., Bún József, báró Fejérváry Imre, Gruber J., br. Hatvany Károly, Kanitz Jaques, Kann Sándor, dr. Székely Fe­rencz, Vészi József. Felügy.-bizottság: br. Kemény Ákos, Perczel Miklós, Kádár Gusztáv, dr. Szentgyörgyi Ernő, Szepessi Sándor, Szászy Lajos. Czégvezetők: Abel Ignácz, Bernauer Károly, Székely Izidor igazgatók, Sugár Sámuel. magyar gyapjuáru-, katonaposztó- és takaró­gyár részvénytársaság Zsolnán. Ungarische Wollwaaren-, Militärtuch- und Deckenfabrik Actiengesellschaft Zsolna. (V, mórleg-u. 3. — Tel. 35-48. — Gyár: Zsolna.) Igazgatóság: báró esetei Herzog Péter elnök, báró esetei Herzog Lipót, dr. Hohtscher Pál, Weiss Fülöp, Leitner Gyula Ottó, dr. báró Kohner Adolf. Felügyelő-bizottság : Neumayer Arnold, Földiák Vil­mos, Sarbó Leó. Czégvezetők: Vogel Samu, Vogel James, Weiner Jakab, Haas Alfréd, Bózsa Gyula. magyar gyapjufonalgyár részvénytársaság. Ungarische Kammgarnspinnerei Actiengesellschaft. (V, nádor-u. 3. — Tel. 121—28.) Igazgatóság: ifj. dr. Chorin Ferencz, dr. Hirsch Al­bert, báró Liebieg Tivadar, Mallmann Henrik, Steinbach Ede, Vest Ede. Felügyelő-bizottság: dr. Heinrich Elek, Szilárd Emil, Lindner Ármin, Lenárt Jakab. Ügyvezető igazgató: Totis Bezső czégvezető. Magyar gyümölcstermelő részvénytársaság. Ungarische Actiengesellschaft für Obstzucht. (V, Béla-u. 8. — Tel. 76—20.) Igazgatóság : Bujanovicli Gyula elnök, Szalay László alelnök, dr. Éber Antal, dr. Hellebrandt János ügyvezető­igazgató, Kabos Sámuel, dr. báró Madarassy-Beck Gyula, Somogyi Kornél, Szmrecsányi Ödön, Szűcs Gyula. Felügyelő-bizottság: Bózsa Lajos elnök, Major Hen­rik, Strasser István. magyar hajdíszmű- és fésüárugyár r.-t. (VI, váczi körút 19.) . Igazga óság: Eschenbach Vilmos, Szegő Bezső, dr. Moldoványi Gyula, Szenes Henrik, Szakolczay Lajos, dr. Katona Imre. Felügyelő-bizottság: Kálmán Sándor, ifj. Szende Antal, Váradi Emil. magyar balconservgyár és halkereskedelmi részvénytársaság. Ungarische Fischconservenfabrik- und Fischhandels­Actiengesellschaft. (VI, vágány-u. 9. — Tel. 49—71.) Igazgatóság : Ungár Jenő, dr. Pajor Ignácz, Gottlieb Benő, dr. Németh Béla, dr. Németh Benő. Felügyelő-bizottság: Gelléri Mór, Katona Béla, dr. Benedek György. magyar-Horvát asphalt részvénytársaság. Ungarisch-Kroatische Asphalt-Actiengesellschaft. (VI, Andrássy-út 5. — Tel. 165—76.) Igazgatóság: Münnich Kálmán, Conte Marino di Bona-Bunic, Lukács Béla, dr. Doroghi Ervin, Pollák Lajos. Felügyelő-bizottság: Meskó Abris, Horváth Sándor, Fayer Sándor. Igazgató: dr. Bogyó János. Czégvezető: Bodor Miksa. magyar-Horvát szénipar részvénytársaság, felszámolás alatt. (IX, üllői út 11. — Tel. 111—85.) Felszámoló : dr. Erdélyi Lajos. magyar Humphreys részvénytársaság. Ungarische Humphreys Actiengesellschaft. (V, bank-u. 6.) Igazgatóság: Jacks M. N., Freeman Geo, Humphreys W. J., Wright E. Felügyelő-bizottság: Austin H. B., Danneman W. J., Macinillan A. J. magyar játékkártyagyár részvénytársaság, Piatnik Nándor és fiai. Ungarische Spielkarten Fabriks Actiengesellschaft Ferdinand Piatnik & Söhne. (VH, Rottenbiller-u. 17. — Tel. Józs. 10—63.) Igazgatóság: Piatnik Bezső, id. Piatnik Nándor, id. Piatnik Adolf. C zégvezető: Weiskirchner Nándor, ifj. Piatnik Adolf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom