Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 64 2 Különféle részvénytársaságok. fflagyar Kárpáti petroleum részvénytársaság. Hungarian Carpathian Petroleum Company Limited. (IV, koronaherczeg-u. 16. — Tel. 13-06.) Igazgatóság: Nyegre László, Bartóky József, Czerny Károly, Picker Frigyes, C. Greenway, Tli. Bowing, W. L. W. Bird, John A. Weis. Felügyelő-bizottság: Lehotzky Ferencz, Bévész Jenő, Vágó József, Sima József. Magyar kender- és lenipar részvénytársaság, előbb Salzmann és társa. (V, szabadság-tér 15. — Tel. 33—39.) Igazgatóság: Mándv Lajos, Popper Bernát, Fuchs Leó, Weiner Sándor, Práger Adolf, Schwarz Alfréd. Felügyelő-bizottság : Gellért Arnold, Krausz Bódog, Kotányi Bezső. Ügyvezető-igazgató: Morvay Izsó. Czégvezetők : Hajdú Aladár, Burg F. Nándor. Magyar képviseleti és kereskedelmi részvény­társaság. Ungarische Vertretungs- und Handels-Actiengesellschaft. (V, Erzsébet-tér 1. — Tel. 124—71.) Igazgatóság: Pick Gyula vezérigazgató, dr. Dávid Albin, Pick Mór. Felügyelő-bizottság: Endrei Dezső, Simonyi Albert, Székely Zoltán, Kálmán Dezső. Magyar kerámiái gyár részvénytársaság. Ungarische Keramische Fabriks-Actiengesellschaft. (Iroda: VIH, József-körút 14. Tel. Józs. 20 —45. — Keramiai­és téglagyár: X, gyömrői út. Tel. 53—09.) Igazgatósági tagok: Tolnay Lajos elnök, Posch Gyula alelnök, Engel Pál, Kaltenecker Márton, br. Kohner Jenő, Lederer Arthur, Nándor Pál, Popper István, Popper Ká­roly, Szécsi Illés, Szécsi Pál, Weiner Sándor, Zsigmondy Béla. Felügy.-bizottság : Dékány József, dr. Popper Miklós, dr. Feleki Béla, dr. Ullmann Pál, Zucker János elnök. Igazgató : Szécsi Illés. Czégjegyző : Apor Zsigmond. Magyar kereskedelmi csarnok körhelyiségeit épitő részvénytársaság. (V, szabadság-tér 12.) Igazgatóság: Abeles Zsigmond, Adler Lajos, Breitner L. Zsigmond, Demjén Ignácz, Engel I. Frigyes, Eisler Samu, Guttmann Miksa, Kann Jakab, dr. Mezei Mór, Müller Vümos, ruszti Bust József, Silberberg Károly, dr. Schreyer Jakab, id. Schulz József, Semler Sándor, Kunz Ferencz. Felügyelő-bizottság : Auer Béla, Brust Dávid, Franki Mór, Fröhlich Miksa, Hecht Izidor, Herz Vilmos, Leitner M. L., Mautner Adolf, dr. Medgyes Simon, Wollák Soma, Zwack Lajos. A czéget jegyzi: három igazgatósági tag. Magyar Koronafény részvénytársaság. Ungarische Kronenlicht-Actiengesellschaft. {Iroda: VH, Bombach-u. 1/6. — Gyár: IX, Báday-u. 12.) Igazgatóság: Morzsányi Hermann, Seiler Armand, Elfer Dezső, Krausz Emil, Andor György, dr. Mészöly Jenő, Kovács Sándor. Felügyelő-bizottság: Czabán András, Nemes Sándor, Sipos László, Stern Emil. Magyar kovasavművek részvénytársaság. Ungarische Kieselguhr-Werke Actiengesellschaft. (H, lövőház-u. 26.) Igazgatóság: Krocsák Károly, K. Nagy Béla, Altnöder Béla, Várady Zoltán. Felügyelő-bizottság: Altnöder Imre, dr. Erdélyi János, Mihálka Lajos. Magyar könyvnyomda és kiadóvállalat r. t. Ungarische Buchdruckerei undVerlags-Actiengesellschaft. (V, ügynök-u. 8. — Tel. 143-06.) Igazgatóság: Grosz Béla elnök, Fein Ármin alelnök, Glücksthal Lajos, Szász János. Felügyelő-bizottság: Beer Béla elnök, dr. Kozma Viktor, Pfeiffer Lajos. Ügyvezető-igazgató: Barta Manó. Magyar könyvterjesztő vállalat részvénytársaság. (VH, Miksa-u. 8. — Tel. Józs. 13-95.) Igazgatóság: Banschburg Viktor, Schwarz Félix. Felügyelő-bizottság: Laszvitz Kálmán,Török Sándor, Polgár Géza. Ügyvezető-igazgató: Fejes Sándor. Magyar közműhelytelep részvénytársaság. Ungarische Industriestätten-Actiengesellschaft. (V, sas-u. 1. — Tel. 73—47.) Igazgatóság: Förster Nándor elnök, Edvi Illés Aladár, Gelléri Mór, dr. Szirmai Bichárd, Urbán Adolf, Szász Gyula, Baader Henrik. Felügyelő-bizottság: dr. Hegedűs István elnök, Mándy Bertalan, dr. Neményi Imre, Urbán S. L., dr. Hor­váth János. Magyar léghajó és repülőgép részvénytársaság. Ungarische Luftschiff und Flugmaschinen-Actien­gesellschaft. (X, kőbányai út 31. — Tel. 30—45.) Igazgatóság: Baumgarten Henrik,Castiglione Camillo, Günther Alfréd, Jónász László, dr. br. Kornfeld Móricz, Wahl Oszkár. Felügyelő-bizottság-: dr. Herzl Tivadar, Jány József, Jász Károly. Magyar Lobogó hírlapkiadó részvénytársaság. (VH, akáczfa-u. 5. — Tel. 149—14.) Igazgatóság : Herczegli Sándor, Szabó István, Nóvák János, Nagy József, Szilágyi Sándor. Felügyelő-bizottság: Mayer János, Domián Gyula, Haypal István, Keresztes János, Tankovics János, ifj. Bartolf Márton. Magyar magántelefon részvénytársaság. Ungarische Privattelefon Actiengesellschaft. (VI, Podmaniczky-u. 27. — Tel. 10—49, 1—24.) Igazgatóság : Tedesco Aurél ügyvezető-igazgató, dr. Hegedűs Gyula, Lauber Viktor, Tedesco Viktor, Hirsch István, Zbórai Gyula, Asbóth Jenő. Felügyelő-bizottság: Sréter Alfréd elnök, dr. Mezei Béla, Fackli József. Magyar magtenyésztési részvénytársaság. (V, Deák Ferencz-u. 2—4. — Tel. 102—81.) Igazgatóság: gr. Batthyány Zsigmond, gr. Keglevich György, gr. Apponyi Géza, gr. Somssich Géza, Leidenfrost Károly, Schüller Zsigmond ügyvezető. Felügyelő-bizottság: dr. Matta Árpád, Faber Fülöp, Lipp Ferencz, Törley Bálint. Gazdasági igazgató: Brandt Erich. Czégvezető : Koller János. Magyar mérleg- és gépgyár részvénytársaság. Ungarische Waagen- und Maschinen-Fabrik Actien­gesellschaft. (Iroda: VH, Erzsébet-körut 41. — Tel. 65—49. — Gyár : X, gyömrői út 42. — Tel. 136—11.) Igazgatóság: gr. Teleki József elnök, dr. Okolicsányi Zoltán, Vida Jenő, Lakos Mór, Berger Miksa ügyvezető­igazgató. , Felügyelő-bizottság: dr. Freund Lajos, Ferencz Ármin, Ligeti Manó, Székely Ödön, Fuchs J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom