Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1914 (26. évfolyam)

5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaságok. 64 2 Különféle részvénytársaságok. Magyar élelmiszer szállító részvénytársaság. Ungarische Lebensmittel-Transport-Actiengesellschaft. (IX, Tóth Kálmán-u. 8-10 — Tel. Józs. 25—02.) Igazgatósági tagok: Bujanovics Sándor elnök, Hoffmann Vilmos, Babó Lajos, dr. Ferdinándy Bertalan, Franki József, Hollós Ödön, Jeszenszky Pál, dr. Keppich Gyula, Küszler Henrik, Lázár Pál, Mezey Dezső, Nyiry Béla, Ott János, Serbán János, Sonnenberg Imre. Felügyelő-bizottság: Ébersz Károly elnök, Bálint Zsigmond, Bihari Imre, Fischer Zsigmond, Kálmán Adolf, Német Lajos, Bothmiller Tivadar, Szeleczky Iván. Vezérigazgató: Küszler Henrik. Ügyész: dr. Jacobi Olivér. Magyar épitő- és kőbánya részvénytársaság. (VH, kertész-u. 48. — Tel. 140—91.) Igazgatóság: Schneer Sándor, Salgó Andor, Moóre Kálmán, Gál Jenő, dr. Salgó Imre, Steinfeld Ferencz, dr. Deák Sándor, Sulcer Gusztáv, Berger Herman, Moóre Mihály, dr Turi Manó, Deák Simon. Magyar építőmesterek háza részvénytársaság. (VIH, német-u. 22. — Tel. Józs. 12—39.) Igazgatóság: dr. Erős Sándor elnök, Pucher István és Koch Károly alelnökök, Báthory István. Hubert József, Kondor Márton, Mann József. Felügyelő-bizottság: Bloch Leó, Dávid Károly, Wag­ner Marcel; póttag : Políacsek Oszkár. Ügyész : dr. Kálmán László. Magyar épitő részvénytársnlat. Ungarische Actiengesellschaft für Bauunternehmungen. (VH, király-u. 67. — Tel. 19—80.) Igazgatóság: Tolnay Lajos, Bachstein Ármin, Pop­per István, Horváth Zsigmond, Chavanne Miksa, Both Márk. Felügy.-bizottság : Popper Károly, dr. Goldberger Leó, Selzer Károly, Valkay Kálmán. Igazgató : Szegváry Ernő (czégjegyző). Igazgató-helyettes: Meiler Gyula (czégjegyző). Magyar és galicziai naphtaipar részvénytársaság. Ungarisch-galizische Naphta-Industrie-Actiengesellschaft. (V, Arany János-u. 24.) Igazgatóság: Auer Mór, dr. Oppenheimer Jenő, dr. Tedescó Lajos, Pásztor Miksa, Thoman István. Felügyelő-bizottság: Hacker Bertalan, Kónyi Hugó, dr Bittinger Imre. Ügyvezető: Pásztor Miksa. Magyar és galicziai naphta mélyfúrási vállalat részvénytársaság. (V, bálvány-u. 8.) Igazgatóság: Goldberg Berthold, dr. Hagara Viktor, Gara Géza. Felügyelő-bizottság: dr. Gürtler Tivadar, ifj. Nóvák Sándor, Gara Zsolt. Póttag: Ivánka Lajos. Magyar fa- és kefeipar részvénytársaság. (VH, Erzsébet-krt 37. — Tel. 96 -30.) Igazgatóság: dr. Fülöp Károly, elnök, br. Foullon Henrik alelnök, Spitzer Gyula, Kell Jenő, Badnai Arnold, ifj. Kalliwoda Ferencz, dr. László Samu, Elfer Dániel, Békés Márton. Felügyelő-bizottság: Pető Mór, Guthi Imre, Nemes Hugó. Ügyvezető-igazgató : Molnár Arthur. Magyar fakereskedelmi részvénytársaság. Ungarische Holzhandels Aktiengesellschaft. (V, honvéd-u. 14/fc. — Tel. 31—20.) Igazgatóság: Goldfinger Jakab, Goldfinger Sámuel,, dr. Goldfinger Mór, dr. Goldfinger Ószkár, dr. Goldfinger Izidor, Teplanszky Ernő. Broch Philip, Fuchs Aladár, dr Glasner Samu, Zsigmondy Dezső. Felügyelő-bizoitság : Lipich Gusztáv, Kornfeld Manó, Mezey József, Geréb Károly, dr. Szegő Dezső. Magyar fakihasználási részvénytársaság. Ungarische Holtzausnützungs Actiengesellschaft. (V, Béla-u. 8.) Igazgatóság: dr. Éber Antal, dr. Kann Sándor. Magyar fakiviteli részvénytársaság. Ungarische Holzexport Actiengesellschaft. (V, Kálmán-u. 14. — Tel. 32-35.) Igazgatóság: Steinherz Bernát. Felügyelő-bizottság: Donner Gyula, Lóránt Aurél, Tarján László. Magyar fatermelő részvénytársaság csődben. Tömeggondnok: dr. Papp László ügyvéd, VH, Bá­kóczi xit 62. — Tel. 61—07, Magyar fém- és lámpaárugyár részvénytársaság. Ungarische Metallwaarem und Lampenfabriks-Actien­gesellschaft. (Igazgatóság és gyár : Kőbánya, Gergely-u. 27. — Tel. 74— 85, 86, 87, — Baktárak: V, Erzsébet-tér 16. — Tel. 33— 65.; VH, Erzsébet-körút 19. — Tel. 22—70.; VIH, üllői út 2. — Tel. Józs. 4—76; II, Szilágyi Dezső-tér 3. — Tel. 40—14.) Igazg. tagok: Lukács József, Ebersz Károly, Krisztin­kovich Ede, Szirmai Oszkár, Seidl Ambrus, gróf Báday Gedeon, Pfeiffer Géza, Dietrich Károly, ügyvezető igaz­gató. Felügy.-bizottság : Hoffmann Károly, Selevér József, dr. Szomjas Lajos, Woititz Ernő, Havassy Dezső. Kereskedelmi igazgató: Kern Ernő. Műszaki igazgató : Weszycki Beinhold. Czégvezetők : Hubert Emil, Baumgarten Arthur. Magyar fémipar szerelvény és pinczegazdasági gépgyár részvénytársaság csődben. Tömeggondnok : dr. Brodszky Dezső ügyvéd, VHI, fhg Sándor-tér 4. — Tel. Józs. 13—16. Magyar fémkohó és vegyiipar részvénytársaság. (V, Falk Miksa-u. 1. — Tel. 170—40.) Igazgatóság: Ullmann Adolf elnök, Weisz Fülöp alelnök, Weisz Manfréd, Wreschner Leó, Domony Ödön, Surányi József, br. Kornfeld Pál, Ehrich Emil, br. Gutt­mann Vilmos, lov. Wahl Oszkár, Zelewsky Boman. Felügyelő-bizottság : Dankl Zsigmond elnök, Wert­heimer Adolf, Béthi Gyula, Boróczy Lajos, Karsai Sándor, dr. Oláh Dezső. Magyar fémlemez-ipar részvénytársaság. Ungarische Metallplatten-Industrie-Actiengesellschaft. (VH, Erzsébet királyné útja 57—59. — Tel. 57—94.) Igazgatóság: dr. Sélley Sándor elnök, Balázs B. Hugó vezérigazgató, Neuhold Kornél, Fischer József, Né­meth Zoltán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom