Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kel ler. Lakás-jegyzék. 1669 Lakás-jegyzék. Ke l ii dorf er­Kerekes Miksa, betűszedő. Vili, alföldi u. 18. — Miksa, kártyaügynök, VH, Rottenbiller-u. 34. — Mór, korcsmáros, VI, angyalföldi lít 17. — Ödön. dr., orvos, VH Thököly-út 87. Tel. 59—43. — Ödön, dr., ügyvédjel. VH, rózsa-u. 29. — Pál, áll. hivatalnok,VT, Hunyadi-tér 1. — Pál,dr., kir. egészségügyifelügy.,I,Virányos 8785/5. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Rezső, keresk., VH, István-út 26. — Róza, szatócs, VH, Dembinski-u. 31. — Samu, borbizományos, VH, dob-u. 74. — Sándor, földbirtokos, IX, üllői út 7. — Sándor, nyugdijas. VH, dongó-u, 3/5. — Sándor, utazó, VH, István-út 28. Kerékgyártó Árpád, p.ü. számtan., I, Lógodi-u. 31. — Béla, dr., képezd, tanár, I, biró-u. 19. — Béniné, özv., magánzó, IX, tüzoltó-u. 33lb. — Elek, dr.', nyug. polg.isk.igazg.,X,Héderváry-u.29. — Gyula, főmérnök, I, Dezső-u. 16. — István, min. tanácsos, E, Krisztina-krt 79. — Jánosné, özv., háztulajd., IX, aszódi u. 28. — József, ács m., X, füzér—u. 3/5. — József, m. kir. főerdőőr, I, mozdony-u. 42. — Lóránt, p. ü. gyakornok, I. Fortuna-u. 7. — Tibor, főv. hitoktató, IH. kisczelli u. 79. Kerenbes József, ifj., tvsz. jegyző. V. ügynök-u. 16. Kereni János, gyümölcskereskedő, IX, Mátyás-u. 8. Kerény Adolf, főkönyvelő, V, Kárpát-u. 7/6. — Adolf, magánhiv.,V111, népszinház-u. 22. — Arnold, szállitó, VE, dohány-u. 37. — Dávid, betűszedő, IB, pacsirtmező-u. 24—26. — Ignáczné, özv., magánzó. V, Lipót-körút 5. — Mór Emil, igazgató, V, Lipót-körút 21. KerényiBéla, főv. kezelőtiszt,II,rókushegyi lépcső 10. — Dezsőné, özv., magánzó, VH, akáczfa-u. 56. — Ede, magánhiv., VIE, József-u. 56. — Gábor, máv. főkalauz, I, fehérvári út 41. — Gyula, máv. főtisztviselő, IX, Boráros-tér 2. — Hugó, tanár, VE, Almássy-tér 11. — Ignáczné, szinészuő. VI, Hermina-út 43. — János, dohánygy. oszt. vezető,VIB, Csokonai-u. 10. — József, máv. hiv., E, Donáti-u. 9. — Lajos, magánhiv., IX, Ferencz-körút 2—4. — Lajos, nyugdijas, VTE. losonczi u. 17. — Ottó, közvágóhidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Bezső, főv. pénztárnok, I, Mészáros-u. 56/6. — Zoltán, dr., orvos B, Krisztina-körút 1. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró,VHI,muzeum-u.19. — György, dr., ügyvéd, MII, József-körút 70. — Tibor, dr., min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32/a. Keresedy Endre, dr., ügyvédjel., E, Szász Károly-u. 6. Kereskedő Antal, hentes. V, csáklya-u. 8. — Ferencz, hentss m., IX. Banolder-u. 7/6. — János, női szahó m., VIB. vas-u. 5. Kereskényi Jenő, kereskedő, X, belső jászberényi út 3. Keresztély Domokos, csendőrőrm., IX. Ráday-u. 7. — Sándor, zongoragyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Andor, hivatalnok, VH, Károly-körút l. — Béla, járásbir. hiv., V, Koháry-u, 19/a. — György, dr., gyáros, V, visegrádi u. 66. — Gyula, postatiszt, VH, Hernád-u. 11. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. — Károly, műszerész, IE, Lajos-u. 37. Keresztényi Gyula, magántisztv., TV, bástya-u. 3. — Pálné, özv., magánzó, IX, Szvetenay-u. 12. Keresztes Árpádné, özv., magánzó, X, család-u. 34. — Bálint, postaaltiszt, VI, Szondy-u. 21. — Béla, magánhiv., VI, Izabella-u. 81. — Béla, dr., tszéki jegyző, E, Margit-krt 7. — Dénes, kovács m., VIH, kőris-u. 4la. — Domokos, min. számellenőr, I, alkotás-u. 18. — Ede, szobafőnök, VE, Erzsébet-körút 45/47. — Ferencz. szabó m., V 7, hold-u. 15. — Gotfriedné, özv., magánzó, IX, Ferencz-u. 28. — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyula, dr., ügyvédjel., IV, sütő-u. 6. — István, nagybaczoni,műsz. főtan.,1,Krisztina-tér 3. Keresztes István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, pénzint. tisztv., VI. bajnok-u. 14. — István, postatiszt, VIE, Bákóczi-út 69. — István, zenetanár, E. bimbó-u. 13. — János, irodatiszt, VH, Bákóczi-út 38. — János, máv. ellenőr, B, Batthyány-u. 53. — János, ny. máv. főkalauz, VE. Thököly-út 3. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VH, Peterdy-u. 5. — József, esztergályos m., VH, rózsa-u. 9 B. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — Józsefné, dr., özv., magánzó, H, fő-u. 7. — Kálmán, szobrász, VIB, Baross-u. 17. — Károly, ny. táborn.-hadbiró, E, fő-u. 73. — Károlyné, özv., magánzó, X. kőbányai út 42. — Kornélia, tanitónő, VB, Vörösmarty-u. 10/6. — Lajos, háztulajdonos, ró, Thököly-út 32. — Lászlóné, özv., gépirónő, IE, pacsirtamező-u. 35. — Márton, férfiszabó, I, táltos-u. 6. — Róza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, máv. vállaik., VI, Bulcsu-u. 4. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VT, Szondy-u. 92. — Sándorné, özv., magánzó, VIB, József-u. 35/37. — Tibor, mérnök, VI, nagy János-u. 7. — Zsigmond, hirlapiró, IX, Ferencz-u. 14. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, özv., varrónő, IX, Mihálkovics-u. 17. — Anna, (Keresztesy), hiv., VEI. népszinház-u. 26. — Gyula, (Kerésztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Gyula, postatiszt, VE, Hernád-u. 12. — Gyula, dr., rendőrkapitány, H, tölgyfa-u. 14. — István, (Keresztesy), magánzó, VIE, alföldi u. 16. — Istvánné, özv., varrónő, VIE, práter-u. 82. — Jakab, (Keresztesi), máv. nyugd., VH, Bajza-u. 25. — József, magánhiv.. Vili, népszinház-u. 27. — József, di'., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Kálmánné, (Keresztesy),magánzó, VIE,gólya-u.32. — Károlyné, özv., magánzó, VEI, József-u. 20. — Lajos, hivatalnok, VHI, József-u. 20. — Lajosné, özv., magánzó, VIB, Mária-u. 29. — Nándor, (Keresztesi), épitési rajzoló, VE, Kövér Lajos-u. 24/a. — Ödön, (Keresztesy),asztalosm.,VB,szövetség-u. 10. — Samu, (Keresztesi), ref. lelkész, AH, Bóna-u. 75. — Sándor, nyug. min. tan.,AT, Szondy-u. 86. — Sándor, p. táv. s.-ellenőr, I, fehérvári út 21. — Sándorné, özv., kegydijas,VTE, népszinház-u. 27. — Vilmos, (Keresztesy), irodatiszt,A 7I, felső erdősor 7. Keresztszeghy Andor, mérnök, V, Csáky-u. 32. — Lajosné, özv., nyugdijas,ATB, vas-u. 8. — Sándor, dr., ügyvédjel., I, hidegkúti út 107. Keresztúri, (Keresztúry). — Béla, (Keresztúry), járásb. tisztv., VI, rózsa-u. 98. —- Ferenczné, özv., magánzó, X. Jubász-u. 55. — István, (Keresztúry), postafőtiszt, AT, Podma­niczky-u. 73. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — József, postatiszt, AHI. Déry-u. 16. — József, (Keresztúry), tvszéki irodatiszt. VI, király­utcza 72. — Pál, (Keresztúry), czipész m.,AHI, üllői út 52/6. — Pál, nőiszabó, IV, koronaherczeg-u. 10. — Sándor, (Keresztúry), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty Géza, pénztáros. VH, Damjanich-u. 52. — G\örgy, dr., igazgató, VI, Podmaniczky-u. 75. — István, nemz. mnz. igazgató, I, Fadrusz János-u.5. — Sándor, nyug. min. tan., AT, Izabella-u. 41. Kérészy Árpád, dr., ügyvéd, VI, Szondy-u. 90. Keretes György, asztalos m , VI, Hunyadi-tér 10. Kerezsy, (Kerezsi). — Barna Andor, áll. hiv., IX, Báday-u. 54. — Géza, (Kerezsi), tanárjelölt, IX, Ráday-u. 61. — György, tanár, VH, Garay-u. 29/31. — János, ny. számv. főnök, IX, Bakáts-tér 2. — Jenő, tanár, IX, Báday-u. 54. — Jenő, (Kerezsi),dr., ügyvédjel.,AH,Garay-u. 29/31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom