Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

K el ler. Lakás-jegyzék. 1670 Lakás-jegyzék. Ke l ii dorf er­Kéri 1. Kéry. Kerkápoly Kálmán, irattárk6zelő, IX, Földváry-u. 3. — Sándor, egyházi szer készitő, IX, Ráday-u. 7. Kerkner Ferencz, főv. nyugdijas, II, Toldy Ferencz­utcza 76. — Károly, ksod. tisztv., I, Krisztina-krt 81. Kerkovits Antal, ifj., magánhiv.,VI, felső erdősor 17. — Antal, id., magánzó, II, Batthyány-u. 46. Kerl Ferencz, látszerész, V, Béla-u. 4. — Gyula, nyomdász, V, Béla-u. 4. Kermeszky György, honvédőrnagy, VILI, üllői út 24. Kermüller József, gépész, IX, üllői út 107. Kern, (Khern). — Adolf, magánhiv., VH, Bottenbüler-u. 1. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — - Artúr, bizt. hiv., VI, Munkácsy-u. 29. — Aurél, hirlapiró, VIB, Eszterházy-u. 19. — Berthold, kereskedő s., V, váczi körút 18. — Emil, rézműves m., B, Kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári igazgató, X, Gergely-u. 1. — Ferencz, detektív, VBI, alföldi u. 16. — Géza, dr., orvos, IV, kígyó-tér 1. Tel. 9—89. — Györgyné, özv., magánzó, IX, Bákos-u. 1. — Gyula, oszt.sorsj. főelárusitó.VT, Teréz-krt 27. — Gyuláné, özv., nyugd., B, szőnyeg-u. 1. — Henrik, ügynök, V, Béla-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, István-út 38. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, Báday-u. 37. — Irén, hivatalnok, V, Csáky-u. 6. — B'ma, háztulajd.,VI. nagy János-u. 41.Tel. 82—92. — István, pipakész., VB, telep-u. 14. — Izidor, szőnyegkereskedő, VH. Rákóczi-út 8. — János, sörgyári technikus, VI, Szondy-u. 44. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Munkácsy-u. 24. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — Jenőné, özv., nyugdijas, V, Báthory-u. 8. — József, művezető. I, budafoki út 53. — József, útépítő, VB, Erzsébet-krt 2. — Józsefné, (Khern), özv., mag.,VI, felső erdősor 54. — Károly, czipész m., VI, Szondy-u. 15. — Lajos, malomhivatalnok, V, újpesti rkpt 22—23. — Lajos, raktárnok, VIH, alföldi u. 18. — Pál, hivatalnok, VH, hársfa-u. 27. — Bezső, bankhiv., IX, Bákos-u. 1. — Bóbert, műszaki hív., IX, Kinizsy-u. 29. — Bóbert, vasnagykeresk., V, sziget-u. 4—6. S.Ferenczné,özv.,mag ,VH,abonyi u.25.Tel.95—88 — Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. — Tibor, dr., orvos, YHI, üllői út 26. — Tivadarné, dr., özv., magánzó, VI, nagy János. 41. — Vilmos, bizt. tisztviselő, IX. Ferencz-krt 26. — Zsigmond, malomhiv., V, sziget-u. 4/6. Kernács, (Kernáts). Ferencz, (Kernáts), mérnök,AIH.Szentkirályi-u.49. — Jenő. hirlapiró, I, márvány-u. 27. — Károlyné, kereskedő, YT, szerecsen-u. 33. — Lajos, kereskedő, VI, sziv-u. 63. Kernászt József, magánhiv., V, mérleg-u. 6. Kernáts 1. Kernács. Kemdl 1. Kherndl. Kerneiszky László, férfiszabó, IY, borz-u. 9. Kerner Ágoston,betűszedő, VH, Izabella-tér 7. — Antal, p. és táv. s -mérnök I, fehérvári út 56/c. — György, férfiszabó, IX, viola-u. 37Ib. — Györgyné, özv., magánzó, X, család-u. 9. — István, operah. karnagy,VI, Liszt Ferencz-tér 15. — János, kőfaragó, VB, Erzsébet-krt 5. — János, ifj., magánhiv., VI, Izabella-u. 73. — Jenő Alajos, asztalos művezető, IX, Bakáts-tér 6. — Jusztin, hivatalnok, VI, Izabella-u. 91. — Margit, felső leányisk. tan., VHI, aggteleki u. 8. — Mária, bankhiv., I, mozdony-u. 8. — Miklósné, özv., nyugdijas, I, Mészáros-u. 62. — Nándor, lakatos m., VI, Yörösmartv-u. 55. — Péterné, magánzó, VHt, aggteleki u. 8. — Zoltán, mérnök, VHI, népszinház-tt. 37. Tel. Józs. 24-75. Kernicsár Jakab, kőfaragó m., I, Krisztina-körút 67. Kernstock Józsefné, özv., háztul., I, Mészáros-u. 18.. — Károly, festőművész, V, Falk Miksa-u. 26. — Károlyné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/a. Kerntler Ferencz, kir. tan., magánzó, H, szalag-u. 4.. — Jenő, dr,, orvos, I, Attila-u. 23. — Kálmán, dr., min. oszt. tan., I, Krisztina-krt 69. Kerny Géza, r. ker. kapitány, IX, Lónyay-u. 25. — István, postatiszt, VH, Thököly-út 3. Kernya Pál, szabó m., VHI, József-u. 16—18. Kernyajszky Szvetozárné, özv., magánzó, Vili, Eá­kóczi-tér 6 Kerpel Vümos, gyógyszerész, V, Lipót-körút 28. Tel. 23—17. Kerpely Béla, lovag, lapszerk., VB, nefelejts-u. 40. Kerpen Miksa, magánhiv., VI, Izabella-u. 71. Kerpit József, magáuhiv., V, bank-u. 3. Kerpner Jakab, magánhiv., VI, váczi körút 61. — Mihály, tisztv., I, Maros-u. 8. Kerr Lászlóné, özv., magánzó, VI, sziv-u. 43. Kersák Julia, kávés, VB, Thököly-út 3?. — Mihály, máv. kalauz, VI, szt László-u. 28. Kersáncz Ferenczné, özv.,vendéglős,IX,Lónyay-u.17. — Henrik, hivatalnok, B, Pálffy-tér 4. Kerschbaum Ferencz, mérnök, VHI, Baross-u. 50. — János, művezető, X, kerepesi út 96. Kerschbaumayer Gyula, zeneoktató, VH, Alpár-u. 3. Kerschka József, gázgy. főhiv., H, Batthyány-u. 65. Kersisnik Jakabné, özv., magánzó, Vili, Mária-u. 6. Kersner Hugó, hiv., VI, Andrássy-út 81. — Mihály, keresk. s., VB, Wesselényi-u. 46. Kerstinger Ferencz, czipész m., VIH, gólya-u. 31. — György, ifj., füszerkeresk., Vili, Baross-u. 113. — Istvánné, magánzó, VH, dohány-u. 20. — Ödön, füszerkeresk. s„ VIH, Csobáncz-u. 4. Kerstner József, műszaki tisztv., VHI, köris-u. 24_ — Lajos, keresk. s., Vili, fhg Sándor-u. 17. — Lujza, hivatalnok, VH, Csengery-u. 10. — Pál, magánzó, AIH, losonczi u. 13/a. Kertay Andrásné, özv., magánzó, V, sziget-u. 9. — György, borkeresk., VH, rózsa-u. 25. — Istvánné, özv., háztulajd., AH, óvoda-u. 19. — Lajos, ny. máv. hiv., IX. üllői út 101. — Lajos, postatiszt, AH, Ilka-u. 15. — Sándor, korcsmáros, AHI, práter-u. 46. Kertenhofer Vilma, tanárnő, IX, Bákos-u. 11. Kertes Ferencz, máv. hiv., VH, Baross-tér 20. — Tódor, magánhiv., IX, ipar-u. 13. Kertész Aba, dr., orvos, I, apród-u. 5. — Adolf, szabó m., VIH, József-u. 27. — Adolf, dr., ügyvéd,VI, gyár-u. 40. Tel. 177—20. — Aladár, máv. hiv., VIB, szilágyi u. 1/6. — Aladár, szinész, VH, Hernád-u. 50. — Aladár, ügynök, VI, Izabella-u. 68/a. — Alajosné, özv., magánzó, H. Kapuczinus-u. 18. — Albert, p. táv. segédtiszt, VHI, népszinház-u. 59. — Alfréd, kőszénbánya tul., AH, Vörösmarty-u. 15. — Amália, illatszer keresk., IV, aranykéz-u. 3. — Andor, hivatalnok. AHI, Teleki-tér 6. — András, masseur, H, Margit-krt 8. — Antal, czipész ni., VIB, práter-u. 28. — Antal, ügynök, VH, óvoda-u. 42. — Antalné, özv., magánzó, AH, Damjanich-u. 47. — Armin, kávéháztulajd., VI, Andrássy-út 45. — Ármin, ügynök, VHI, Órczy-út 10. — Ármin, vasúti hiv., VH, Bottenbiller-u. 4/a. — Arnold, magánhiv., AI, szent László-u. 31. — Árpád, kőnyomdatulajd., H, tudor-u. 5.Tel. 85—91. — Arthur, műsz. tisztv., V, sziget-u. 40. — Béla, gépészmérnök, AHI, Orczy-út 42. — Béla, dr., orvos, IX, Eákos-u. 9. — Béla, p. és táv. tiszt, IV, váczi u. 79. — Béla, ügynök, VI, váczi kit 19. — Benő, ügynök, AH, István-út 7. — Bódog, keresk., I, Gellérthegy-u. 1. — Dániel, keresk., AH, dob-u. 6. — Dávid, varrodatulajd., VH, dohány-u. l/a.

Next

/
Oldalképek
Tartalom