Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

7. rész - I. Állatorvosok - II. Állati oltónyirktermelő int özetek - III. Építészek és Építőmesterek

Állatorvosok. 821 Építészek. VII. RÉSZ. Állatorvosok. — Állati oltónyirktermelő intézetek. — Építészek és Építőmesterek. — Festőművészek.— Gépészmérnökök. — Gyógyszertárak. — Hírlapok és folyóiratok. — Hites szakértők. — Hites tolmácsok. — Közjegyzők. — Magánmérnökök. — Orvosok. — Orvosi rendelő intézetek. — Orvosi laboratoriumok. Védhimlőnyirk termelő intézetek. — Szabadalmi irodák. — Szabadalmi ügy­vivők. — Szanatóriumok. — Szobrászművészek. — Szülésznők. — Táncziskolák. — Ügyvédek. — Vegyészek. — Vivóiskolák. — Zongoramesterek. I. Állatorvosok. Balla Lajos, IX, sertésközvágóhid. Barla Ármin. X, Simor-u. 11. Bartók Pál, VI, király-u. 20. Bauer Józs.. VH. dob-u. 106. Tel. 151—94. Berrár Mibály. VIH, Mátyás-tér 6. ren­del 3—4. Blazsek Gyula, n, fő-u. 77. Tel. 49—27. Bodnár Bóbert, VH, dobány-u. 48. Bodrogi Ágost, I, bors-u. 24. Boinitzer Ádolf. VH, Gizella-út 59. Breuer Albert, IX, Tompa-u. 17/a. Dávid Sándor, V, Csáky-u. 11. Dévény József, VH, alsó erdősor 12. Dobó István, VI, Teréz-krt 19. Drechsler Mátyás, VH, dob-u. 34 Fischer Ede, IX, Ferencz-körút 36. Fokányi László, H, széna-tér 7. Förstner Dezső, VLH, Csepregky-u. 1. Frank József IX, mester-u. 5 —7. Gráf Miksa, VI, Teréz-krt 27. Gráfi Frigyes, Hl, Lajos-u. 35 Tel. 1—23. Groág Dezső, VHI, Baross-u. 45. Grünfeld Zsigm., VI, Szondy-u. 40. Gulyás Károly, IX, gubacsi út, sertés­vágóhíd. Hubert Árpád, VH, dohány-u. 48. Kalina Tivadar, I, hadnagy-u. 13. Kozma Frigyes, IH, Lajos-u. 70/72. Kutschera József, IX, üllői út 59. Lajosfalvy István, H, Battliyány-tér 5. Lenkei Zsigmond, IX, Rákos-u. 13. Lukács Aladár, IX, Lónyay-u. 18/6. Tel. 134—69. Márk Dezső, IX, mester-u. 5—7. — Gábor, IX, közraktár-u. 12. Németh Gusztáv, VHI, Baross-u. 45. Ney Samu, VIH, Teleki-tér 7. Plósz Béla, I. Plósz Lajos-u. 17. Tel. 132-59. Bádai Albert, VHI, Bákóczi-út 49. Beitzer Lipót, V. visegrádi u. 23. Bétlaky Ferencz. IX mester-u. 53. Bévész Sándor, X, Gergely-u. 6. — Vilmos, I, Krisztina-körút 67. Tel. 147—79. Bichling Miklós, VHI, Kisfaludy-u. 16. Bónai Mihály, VI, lovag-u. 22. Schwarcz Emánuel, VI, kerekes-u. 25. Tel. 12—53. Spiró Mór, VH, dohány-u. 57. Stillfreid Mihály, VH, kertész-u. 43. Szende Lajos, IX, soroksári út 8—10. Szűcs Lipót Fer., VH, Wesselényi-u. 69. Vajda Tódor, VI, Eötvös-u. 27. Weisz Ignácz, Csepel, gyár-u. Wüest Jenő, H, oszlop-u. 33 «. Zala Mór, V, Csáky-u. 14. II. Állati oltónyirk­terinelő intézetek. Imunitas állategészségi védőojtóanya­gokat termelő intézet (Craciun = Buete-Enoch), VHI, József-körút 20. Tel. Józs. 20-54. Laboratoire Pasteur-Chamberland oltó­anyag termelő intézet, VI, Andrássy­út 105. Tel. 15—42. Laboratorium védőoltóanyagok terme­lésére r. t. (Márai Lajos igazgató.) VI, felső erdősor 10. Tel. 20-21. III. Építészek és Építőmesterek, Ács, 1. Bokor és Ács. Ágoston Emil, V, Dorottya-u. 9. Tel. 45-62. — Géza és Kudelka Ármin, V, Bátliory­utcza 10 Tel. 128—60. Aigner Sánd.,I, ménesi út 8.Tel. 99—02. Alpár Ignácz, VH, Almássy-tér 15. Tel. 63—15. Ámon József, VIE, József-krt 37/39. Árkay Aladár, I, alma-u. l.Tel. 108—06. Arnd 1. Messner és Arnd. Bábolnay József, E, Mészöly-u. 6. Bach János, VEI, József-körút 29. Bäck Alajos, V, nagykorona-u. 20. Tel. 77-77. Bagi Gyula, VIE, futó-u. 10. Tel. Józs. 3 -78. Baján János, V, alkotmány-u. 8. Tel. 20-77. Bálás Farkas, II, fhg Albrecht-út 8. Tel. 49—74. Balázs Ernő, VHI, Tavaszmező-u. 1. — József, VIH, szigetvári u. 22. Bálint és Jámbor, I, budafoki út 9—11. Tel. 11-77. Balogh Lóránd, almási, IX, Boráros­tér 1. Tel. 47—64. Bán Dezső, I, győri út 2/6. Tel. 165 84: Bánhidy Andor, VE, István-út 63. Tel. 174—00. Bánlaky Géza, VIE, Baross-u. 30. Bánszky Mihály, VEI,német-u. 57. Tel. Józs. 25—10. Baráth Béla és Nóvák Ede, E, fő-u. 42. Tel. 136—26. Barcsai Lajos, I, apród-u. 2.Tel. 111 —74. Báthory és Klenovits, IX, Lonyay-u. 54. Tel. Józs. 24 -32. Bauer Emil, VEI, népszinház-u. 32. Tel. Józs. 8—71. — Henrik,VI, Izabella-u. 66. Tel. 4—69. Baumgarten Sándor, VE, Hungária­körút 184. Tel. 176—43. Baumhorn Lipót, VE, Izsó-u. 8. Tel. 83—60. Beck Jenő Gyula, VH, Sajó-u. 2. Behl- Lajos,VBI,muzeum-u.9. Tel. Józs. 5—18. . Bene Károly és Nagy Lajos, VHI, üllői út 14. Tel. 130—27. Benedek Dezső, VH, Bálint-u. 14. Tel. 88-26. — és Hronek, I, budaörsi út 14096. Tel. 126-04. Benedict Gyula, VI, gyár-u. 12. Benes Imre, VI, aréna-út 84. Tel. 277. Berényi és Kólozs, VE, Csengery-u. 19. Tel. 95—64. Berger Bezső, VH, Thököly-út 3. Tel. Józs. 28—50. Berkes Jenő, VH, Eákóczi-út 30. Tel. 67—45. Bernát Imre, IX, Lónyay-u. 41. Bernthaller Adolf, V, Csáky-u. 38. Beta Géza, X, halom-u. 9. Tel. 77—90. Bihari Benő, VI. hajós-utcza 32. Tel. 131-34. Biró Károly és Gyula, VI, Szondy-u.75. Tel. 29-13. Blahó és Steinbeisz, I. apród-u. 2. Tel. 57—01. Blau Gyula, VH, király-u. 69.Tel. 33—90. Blecha Mátyás, V, pozsonyi út 4/b. Tel. 42—31. Bloch Alfréd, IV, molnár-u. 25. Tel. 83 -00. — és Holitscher, VH, akáczfa-u. 50. Tel. 29-12. Bobula János,VI, sziv-u. 33 Tel. 149 75. Bogáti Testvérek,VE.SzabóJózsef-u.14. Tel. 133 -55. Bokor és Ács,VI, Bajza-u.27 .Tel .60—48. Boross Arthur, VE, Eákóczi-út 78. Tel. 159 08. Borsodi Sándor, VH, Erzsébet-körút 2. Tel. 171-39. Bory Jenő, VI, Bajza-u 23. Boszrucker Lajos, VEI, Baross-u. 113. Böhm Henrik, VH, dohány-u. 22 24. Tel. 120-84. — Károly, VI, gyár-u. 36. Brenner Sándor, VI. Bulyovszky-u. 38. Tel. 122 08. Brezina Bennó, VE, Thököly-út 22. Brezina Rezső ezelőtt Brezina és Me­dek.VE, Damjanich-u. 38 .Tel.45—44. Charváth János és Sándor Imre, X, ká­polna-u. 2Id. Tel. 136—12. Csáky István gróf, X, Héderváry-u. 27. Csányi Károly, IX, üllői út 33—37.

Next

/
Oldalképek
Tartalom