Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1913 (25. évfolyam)

7. rész - I. Állatorvosok - II. Állati oltónyirktermelő int özetek - III. Építészek és Építőmesterek

Építészek. 822 Festőművészek. Császár Ferencz, I, fehérvári út 23. Tel. 116—50. Csemegi József, YI, dalnok-u. 2/c. Tel. 130 - 56. Csillag Bernát Béla, VII, Thököly-út 5. Tel. Józs. 26 41. — Józáfcf, V, kádár-u. 8. Csimár Károly, IX, Vaskapu-u. 22. Tel. 52—25. Cziráky Zoltán, H. Bólyai-u. 18. Ifj. Czwerli János. I, győri út 1. Darmstädter Gyula, I, Tarczali-u. 7. Tel. 172—98. Dávid János és fia, VHI, kender-u. 41. Tel. Józs. 2*- -74. — Károly, VHI, népszinház-u. 40. Dénes Dezső, IX, Báday-u. 14. Deutsch Salamon, VI, Andrássy-út 24. Tel. 8-34. Dévai Nándor,n, retek-u. 5.Tel. 173-07. Dittler Ferencz, VH, Bem-u. 14. Tel. 178—79. Dömötör Sándor, I, átlós-út 30. Tel. 119—68. Dulitzky Gusztáv, H, Zsigmond-u. 36. Duneitz Marczel, YH, Bethlen-u. 45. Dura és Szabó, VHI, Bákóczi-tér 6. Tel. Józs. 40-77. Dusek Ede, VTH, József-u. 35—37. Dümmerling Ödön, VII, király-u. 103. Tel. 171—44. Dvorák Ede, IV, muzeum-körút 37.Tel. 6—53. Eberling Béla, VH, Thököly-út 38. Ebner Miklós, IX, Czuczor-u. 4. Edelényi Dezső, IX, Báday-u. 49. Tel. Józs. 23-13. Eggenberger Szilveszter, YH. Garay­tér 8. Tel. Józs. 14—15. Eggenboffer Ernő, VI, Izabella-u. 39. Englerth, 1. Spiegel Frigyes és ifj. Eng­lehi-t Károly. Erdi Zsigm., I, Kende-u. 12.Tel. 66—56. Erős Sándor dr., YI, Dessewffy-u. 8/10. Tel. 24—14. Evssen Károly, VH, Damjanich-u. 19. Fábián Gáspár, I, fehérvári iit 15. Facsinay Béla, VH, Thököly-út 42. Faith István, IX, bokréta-u. 1. Faragó Sándor, VH, Garay-u. 20. Farkas Antal. I, budafoki út 34. Tel. 57—46. Fazekas, 1. Kármán és Fazekas. Fedor Csák János, I, Kruspér-u. 10. Fejér Lajos, Y, Falk Miksa-u. 3. Tel. 1—45. Fekete Fülöp, I, Lisznvay-u. 5. Tel. 48-34. Feledi, 1. Kondor és Feledi. Felföldy Dániel, I, csend-u. 8. Fellner Sándor, YI, Podmaniczky-u. 71. Ferencz Imre, I, istenhegyi út 20. Tel. 124-06. Fészl László, H, zárda-u. 51. Feszty Gyula, I, Naphegy-u. 23. Fischer Ferencz, H, oszlop-u. 33/a. Tel. 95-42. — József, I, átlós-út 30/32. Tel. 26. Flamm M. Miksa, VHI, Bákóczi-út 21. Fleischl Bóbert, YI, Teréz-körút 40/42. Tel. 3—58. Fodor Gyula,VH,aréna-út64.Tel. 77—22. — és Beisinger, VH, Damjanich-u. 30. Tel. 143-42. Foerk Ernő, IH, föld-u. 61. Fogl Emil, VHI, kőfaragó-u. 7. Tel. 29—64. Fónagv és Társai, n, retek-u. 55. Tel. 114-07. Forbátli Ernő, V, Báthory-u. 4. Tel. 159-52. Forgács Ignácz, YI, nagymező-u. 19. Tel. 126—41. Fóthi Vilmos, IH, Lajos-utcza 92. Tel. 128—09. Földes Ede,V, Csáky-u. 8. Tel. 150—14. Francsek Imre.YIH, Bákóczi-út 11. Freund Dezső, VH, Wesselényi-u. 32. Tel. 123—11. — Vilmos. VH, királv-u. 65. Fritz Oszkár, I, Gellért-tér 4.Tel.88—53. Fuchs Samu, VHI, József-körút 80. Tel. 32—40. Führer Miklós,IV,-váczi u.56.Tel. 96—09. Fülöp Gábor, VH, murányi-u. 46. Fülöpp Károlv, VH, Thököly-út 159. Gaál Bertalan,V,Lipót-krt 1.Tel.23—61. Gabos Oszkár, Y, Lipót-krt 24. Tel. 156—67. Galambos-Braún József, V, Személy­nök-u. 23. Tel. 107 -45. Géczy János, YIH, kender-u. 16. Gerenday Géza, VI, Teréz-krt 6. Gerey Ernő, ifj. V» honvéd-u. 40 —42. Gerstenberger Ágost, H, Aranka-u. 10. — Emil, H, Aranka-u. 10. Tel. 113—05. Gerster Béla, IX, Lónvay-u. 7. Tel. 15—28. — Kálmán, I, fehérvári út 36. Goldberg Simon,VH, Gizella-út 11. Tel. 166—64. Goldmann 1. Sándor M. és Goldmann J. Göll Elemér,VI,Lázár-u. 18.Tel. 176—29. Gombos József és Bezső, VI, Liszt Fe­rencz-tér 18. Tel. 102—97. Gondos (Scheer) J. Imre, I, fehérvári út 40. Tel. 83-39. Góth Jenő, YH, dohány-u. 16/18. Tel. 158—51. Göndör Imre, V. visegrádi u. 15. Tel. 91—95. Göttgen Erich,YH, Damjanich-u. 14. Graf Lajos, IV, reáltanoda-u. 11. GrátzDániel,V.Balaton-u.7.Tel. 114—99. Gregersen Nils, IX, Lónyay-u. 33. Tel. Józs. 23—38. Greiner Adolf, VH, Erzsébet-körút 26. Tel. 111—78. Grimm Mór és Steiner Józs., IV, Irányi­utcza 1. Tel. 44—04. Grosner, 1. Igó Tihamér és Grosner Simon. Grosz Alfréd, VI, Teréz-körút 6. — József, V, Arany János-u. 1. Tel. 120-97. Groszmann Ferencz, I, Mészáros-u. 13. Grünwald Miksa, VH, Damjanich-utcza 28 b. Tel. 61—53. Mór, V, Budolf-tér 5—6. Tel. 66-08. Guttmann Gyula, VHI, népszinház-u. 32. Tel. Józs. 871. Gyalus L.. I, Gellérthegy-u. 3. Gyárfás Antal, VHI, Stáhly-utcza 5. ' Tel. Józs. 4—40. Gyénes Lajos ifj. és Vajda Andor, TV, kecskeméti u. 19. Tel. 64—47. Györgyi Dénes, I, fehérvári út 15. Tel. 84—50. Györgyi Géza, 1. Hoepfner Guidó és Györgyi Géza. Győri Bezső, VH, Peterdy-u. 36. Haász Gyula és Málnay Béla, V, Tátra­utcza 4. Tel. 96—12. Habicht Károly, VI, Eötvös-u. 46. Hahn Gyula, VIH, József-korút 62. Hajnal Henrik, IH. Lajos-u. 69. Hajós Alfréd és Villányi János, IV, Ger­lóczy-u. 7. Tel. 106—86. Hanatschek Emil, Hl, zátony-u. 3. Tel. 108—59. Haraszti Samu, V, váczi út 2. Harmat József, VIII, kálvária-tér 18. Harmincz M. Mihály, IX, üllői út 101. Tel. Józs. 654. Hauszmann Alajos, egyet.tanár, I, Döb­rentei-utcza 10. Havas Sándor, IX, Lónyay-u. 36. Tel. Józs. 23 75. Havel Imre, VH, Izabella-u. 40. — Lipót,YH, Izabella-u. 40. Tel. 82—84. Havraúek Ferencz, VH, hársfa-u. 40. Hegedűs Armin, YH, jávor-u. Illa. Tel. 80—79. Heidlberg Sándor, VI, Eötvös-u. 31. Tel.. 77—34. Heinrich Gábor, VIH. üllői út 32. Hendrich Antal, H, lövőház-u. 13. Tel. 122—71. Herczegh Zsigmond, IX, Lónyay-u. 28. Herzog Fülöp Ferencz, VH, aréna­út 11 la. Heysa Károly, VHI. Baross-u. 81. Hikisch Bezső, YH, Damjanich-u. 56. Tel. 97—30. Himmler Miksa, YH, Thököly-út 15.Tel. 76—17. Hlavay György, YH, Thököly-út 171. Tel. 127—08. — K. és Szilágyi Á., VIH, nagyfuvaros­utcza 27. Hoepfner Guidó és Györgyi Gréza, I, fehérvári út 11/13. Tel. 30—18. Hoffmann Alfréd, V, kádár-u. 8. Tel. 171—17. Hoffmann Dezső, YH, királv-u. 93. Tel. 104 19. Hofhauser Antal, VUI, József-u. 2. — Elek, I, kékgolyó-u. 17. Gusztáv, H, medve-u. 15. Holetschny Bajmond, YH, gyarmat­utcza 10. Holitscher, 1. Bloch es Holitscher. Holstein, Sterner testvérek és Szeren­chy, V, révész-u. 11. Tel. 24—46. Holtzspach Nándor ifj . H, nyul-u. 5. Tel. 41—59. Ilolub József és tsa, I, istenhegyi út 11. Tel. 48—05. Horváth Antal, 1. Svarcz Jenő és Hor­váth Antal. Horváth József, IX, Lónyay-u. 34. Tel. 50-23. Horváth Loránd, 1. Prokisch János és Horváth Loránd. Horvátovics Iván, I, Orlay-u. 4. Tel. 33- 36. Hölgye Antal. YH, Cserhát-u. 24. Hronek, 1. Benedek és Hronek. Hubert József, IV, reáltanoda-u. 11. Tel. 9—85. Hudetz Antal, VIH, bérkocsis-u. 19. — János, VH, Bottenbiller-u. Gib. Tel. Józs. 26—50. Hübner Jenő, H, Zsigmond-u. 18. Tel. 53—67. Hültl Dezső, dr., I, budafoki út 3. Tel. 13—16. Igó Tihamér és Grosner Simon, VUI, bérkocsis-u. 31. Tel. Józs. 9—46. Illés Gyula, I, Aladár-u. 24. Tel.23—62. Illyés Gyula, IX, angyal-u. 26. Jablonszky Ferencz, ÍV, egyetem-tér 5. Tel. 6—59. Jäger Tamás, IV, Kossuth Lajos-u. 10. Jakab Dezső, lásd Komor Marczell és Jakab Dezső. Jámbor, lásd Bálint és Jámbor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom