Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 438 Elemi iskolák. Rikárd, Nagy Lajos, Nagel Ede, Sarkadi Adolf, Sándor János, Semtei Róbert dr., Simoncsics Alajos, Stolpa Károly, Tauber N. Nándor, Végh Kálmán, Zilahi György. 6. Felső kereskedelmi iskola. (VHI, Rökk Szilárd-u. 13—15.) Igazgató: dr. Mihály József. tanárok : Barta László, dr. Bárdos György, Bársony Béla, dr. Berki Miklós. Budai Sándor, dr. Czukor József. Cscrvenka Károly, Fáber Oszkár, Gyalókay Artúr, dr. Hirka Antal, Hives Gergely, Mustó Béla, Ney Ferencz, Rapcsányi István, Rácz Sándor, dr. Révész Bódog, dr. Semtey Róbert, dr. Stollmann Sándor, dr. Száblender La­jos, dr. Szabó Károly, Szél Jenő, Szőke Béla, Tarczal Vik­tor, Tichy János. 7. Felső kereskedelmi (női) iskola. (VIII, rigó-u. 16) Igazgató : dr. Bakáts István. 8. Budapesti IX. ker. községi felső keresked. iskola. (IX, mester-u. 27.) Igazgató: dr. Körömy Árpád. Tanárok: Ábrahám István, Bankó Lajos, Bódogh Já­nos, Fazekas Bernát, Faragó Vilmos, dr. Görög Emil, dr. Kaunitz Lajos, dr. Jablonkay Géza, dr. Juckel Gyula, Porzsolt Jenő, Pinterits Károly, Sebestyén Manó, Kárpáti Béla, Latzer Samu, dr. Szilassy Tibor. Tárkányi Jenő, dr. Tóth András, Zsinkó István, Timár Izsó. 9. Kereskedelmi esti szaktanfolyam. (IV, molnár-u. 25. — Tel. 2—52.) A budapesti kereskedő ifjak társulata kebelében. (Tartama 8 hó : október 1-től május 31-ig, hetenkint 8 óra, este 1/29-től Vall-ig. A továbbképző tanfolyam: szerdán este Va9 —Val l-ig, vasárnap délelőtt 9—11-ig.) Főigazgató : Vig Albert, min. o. tan. Igazgató : Czizniadia Pál, felső keresk. iskolai tanár. Tanárok: Auffenberg János, Csizmadia Pál, Kárpáti Béla, dr. Körömy Árpád, Szél Jenő, keresk. isk. tanárok. A tanfolyam ügyeit vezető bizottság: a keresk. ifjak társulatának szakművelő bizottsága, élén Demeter József elnökkel. 10.Bndapesti Aranyosi-féle nyilv. felső kereskedelmi iskola. (V, nagykorona-u. 13. — Tel. 138—95.) Igazgató: Aranyosi Miksa. Tanárok: Bartos Fülöp. Fényes Dezső, Földes Mór, Kelemen Géza, dr. Márki Gyula, Timár Izsó. dr. Vida Sándor, Ujházy László, Zilzer Béla. 11. Bőser lános nyilv. felső kereskedelmi iskola. (VI, aradi u. 10. — Tel. 82—15.) Igazgató: Rőser János. Igazgató-helyettes: Rőser Alfréd Edvin. Tanárok: Báder Miksa, dr. Balázs ^József, Bolváry P. Ákos, dr. Braun Salamon, Endrei Ákos, Gellért Jenő, Harmat Mór, ,Hornyik József, Keresztesy Samu, Latzer Samu, Montia Ágost, Nagy Lajos,Sándor János, dr. Schem­mel Emil. Steiner Albert, Szemző Miklós, Tichy János, Wirtschafter Márk. . A Budapesti Kereskedelmi Testület tanoncz és továbbképző iskolája. (V, alkotnrány-u. 11.) Iskolai bizottsági elnök: Kunz József, ker. tan. Bizottsági tagok: Fabinyi Géza, Goldzieher Géza, Károlyi György, Klein József, Leitner M. L., Lux Mibály, MössmerPál dr., Neuwelt József, Rausch Aladár, Schwarz Ferencz. Sigmund Gusztáv, Szénássy Béla, Waldhauser Adolf. Igazgató: Bricht Lipót. Tanárok: Antalfi Artúr, Erdélyi J. Jenő, dr. Garzó Miklós, dr. Görög Samir. Heinrich János, Karch Kristóf, Mészáros Géza, ifj. Nóvák Sándor, dr. Simonyi Jenő. b) Kereskedő tanoncziskolák. 1. II. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (II, ponty-u. 1. — Tel. 154- 56.) Igazgató: Péter János. Tanárok: Auffenberp János, Búzás István, Deák La­jos, dr. Kerese Tibor, dr. Lányi János, dr. Nagy Lajos, dr. Schäfer Illés, Samu János, Vajda Pál. 2. VI. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (VI, nagymező-u. 1.) Igazgató: Kelemen Géza. 'fanárok: Balásy Dénes, Béky Dezső, Bajnok József, Erdős Adolf, Gilányi János, Krasznay István, Markscheid Nándor, Rákosi Tibor, Szabó Adolf. 3. Községi kereskedelmi tanoncziskola. (VH, Rottenbiller-u. 35/7.) Igazgató: Deák Jenő. Tanarok: dr. Bodnár Gyula, Cserhalmi Ágost, Cso­móssy Sándor, Erdős Adolf, Kádár Dávid, dr. Krecsunás Rudolf, Lissák Kálmán, dr. Márki Gyula, Rapaics Rezső, Takács Arnold. 4. VII. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (VII, Wesselényi-u. 38.) Igazgató : Lád Károly. Tanárok: Bábel Rezső, Böngérfi János, dr. Krecsunás Rezső, Kurzenreiter Károly, Hugi György, Puhr József, yégh Mihály, Simon Bertalan, Kerezsy György, Halász: Ármin, Rapaics Rezső. 5. VIII. ker. Községi kereskedő tanoncziskola. (VIII, Bezerédy-u.) Igazgató : Székely László. 6. VIII. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (VHI, Rökk Szilárd-u.) Igazgató : dr. Mihály József. 7. IX. ker. községi kereskedő tanoncziskola. (IX, Ráday-u. 35.) Igazgató: Porzsolt Jenő. Tanárok: Ábrahám István, Bognár János,dr. Jablonkay Géza, Németh Lajos, Priváry József, Sebestyén Manó, Timár Izsó, Zsinkó István. C) Kereskedelmi nöi tanfolyamok továbbképző (gyakorlati irodai) tanfolyamok és háztartási iskolák. 1. Koronaőr-utcai női kereskedelmi tanfolyam. (I, koronaőr-u. 3.) Igazgató: dr. Mái ton fy Miklós. Tanerők: Bartos Erzsébet, Bartos Fülöp, Bautler Ödön, Fried Jolán, Gárdonyi Emil, Foglár Erzsébet, gr. Festetics Pálné. 2. n. ker. községi nöi kereskedelmi tanfolyam. (II, Batthyány-u. 8.) Igazgató: dr. Körömy Árpád. Tanárok: Auffenberg János, Csizmadia Pál, Delej

Next

/
Oldalképek
Tartalom