Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Elemi iskolák. 439 Elemi iskolák. László, Gyolcs Jolán, Häuffei Sarolta, Sauersitz Margit, dr. Szabó Yiktor, Yajda Pál. Felügyelőnők: özv. Kul Gábornó, özv. Szutter Pálné. 3. III. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (IH, bécsi út 35.) Igazgató : Maurer Eezső. Keresk. tantárgy, tan.: Kövér Kálmánné, Kaiser Gizella, Tomi<?ics Janka. Horváth F. Etelka, dr. Kiss Jenő. 4. IV. ker. női kereskedelmi tanfolyam. (IV, gr. Károlyi-u. 10.) Igazgató: dr. Ágh Géza. Tanárok: Mustó Béla, dr. Honti Bezső, Netter Elvira, Pell Zelma. Tompa Istvánné, Zerneck Ernő. Feltigyelőnők: özv. Giesler Józsefné, özv. Szabó Béláné. 5. V. ker. női kereskedelmi tanfolyam. (V, vadász-u. 31.) Igazgató: Kárpátliy Béla. Tanárok: Farkas Mihály, Kaiser Gizella, Kelemen Géza, Sarkadi Adolf. Szalay Dávid, Székely László. Gépírónő: Koppányi Mariska. Felügyelőnők: özv. Benedek Aronnó, özv. Poor Józsefné. 6. VI. ker.váGzi körúti női kereskedelmi tanfolyam. (VI, váczi krt 23.) Igazgató : Magyar László. Tanárok: Bankó Lajos, Gőtzhaber Irma, dr. Kaunitz Lajos, Molnár Viktorné, Pell Zelma, Beschofszky Buth, Bothfeld Bikárd, Szél Jenő. 7. VII. ker. női kereskedelmi tanfolyam. (VII, aréna-út 25—27.) Igazgató: Sziklás Adolf. Tanárok: Bauer Samu, DallosSándor, Grécs Katalin, Kaiser Mór, dr. Maly Ferencz. Kovácsy Jolán ; dr. Simái Ödön, Schwarc Aranka. Szabó Adolf, Szegedi Árpád. Felügyelők: Arsenievits Miklósnó, Keleti Jolán. 8. A magyar háztartási iskola-egyesölet női keres­kedelmi tanfolyama. (VH, Damjanich-u. 52.) Igazgató : dr. Ágh Géza. Tanárok: LévayIstván, Tauher K., Iíilkene K., Zilaby S., Matuschek S., Soós Dóra. 9. Női kereskedelmi tanfolyam. (YH, Peterdy-u. 17/19.) Igazgató : Szemző Lajos. Tanárok: Andor Károly, Bognár János, Gőtzhaber Irma, Harmos Irén, dr. Komáromy Károly, Koapil Anna, v/i'ley Gizella. Tarczal Viktor. Felügyelők: özv. Csáky Gézáné, Dömök Ilona, Markus Li via. 10. VII. ker. női kereskedelmi tanfolyam. (VH, dohány-u. 32.) Igazgató: Földes Gábor. Tanárok: Budai Sándor, dr. Honti Bezső, Laky Vilmos. Schey Bódog. Tompa Antalné, Sándor Ábrahámné. Felügyelőnők: Szenléleky Margit, Ilkey Lászlóné. 11. VIII. ker. Csokonai-utczai női kereskedelmi tanfolyam. (YIH, Csokonai-u. 6.) Igazgató : Erdődy Imre. 12. VIII. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (VHI, práter-u. 15.) Igazgató : dr. Lengyel Alajos. Tanárok: di. Bognár Dénes, Budinszky Károly, Bura Mária, Kovács Alajos, Örley Gizella, Serédi Kálmán, Se­bestyén Manó, Török Tivadar, dr. Weninger L. Felügyelőnők: özv. Bittuper Károlyné, özv. Telek Jánosné. 13. IX. ker. községi női kereskedelmi tanfolyam. (IX, mester-u. 23Ib.) Igazgató: Schmidt Antal. Tanárok: Bakács György, Bartos Erzsébet, Latzer Samu, Pell Zelma, Rózsa Etel, Zilzer Béla. 14. A magyar háztartási iskola-egyesület háztar­tási iskolája. (VH, Damjanicb-u. 52.) Egyesületi elnök : br. Dániel Ernőné. Felügyelő-bizottsági elnök : özv. Herich Károlyné. Titkár: dr. Kell József. Igazgató: dr. Ágh Géza. Igazgatónő: Halász Sándorné. Tanárok és tanitónők: dr. Waldmann F'ülöp, egész­ségtan-tanár, Bálás Sándorné, a főzés tanitója, Koncz Ida, kézimunka tanitónő, Kalmár Margit, az internátus felügyelőnője. 15. VII. ker. női ipari és háztartási tanfolyam. (VH, Peterdy-u. 19.) Igazgató: Szemző Lajos. Tanitónők: Kotsis Mária, Petz Lujza, Zadubánszky Irén, Medvey Arturné, Petzrik Anna, Horák Magda, özv. Vajda Oszkárné, Gsemer Paula, Keleti Dolly. 16. Székesfővárosi piperemunka tanfolyam tanitónők részére. (VH, dob-u. 85.) (A tanfolyam ingyenes.) Igazgató : Czike Ferencz. Tanítónő : Szirtesné Bajza Margit. 17. Székesfővárosi háziipari szövőtanfolyam és háztartási iskola. (IV, papnövelde-u. 6.) Vezetők: Benyák Bezsőné, Svastics Vilmosné. 18. Községi iskolai tanfolyam tanitónők részére. (IX, Báday-u. 33.) Vezető: Svastics Vilmosné. (A főzést tanítja.) 19. »Szeréna» kath. nőképző-egyesület főző- és varró-tanfolyama. (IV, vas-u. 3.) d) Gazdasági, háztartási és házi­ipari irányú (ismétlő) népiskolák. I. budafoki-iít. (Háztartási ós ipari irányú.) Igazgató: Zsadányi Ferencz. I. Kelenföld, vasúti állomás (Háztartási és házi­ipari.) Igazgató : Viola Lajos. I. Czakó-u. 6. sz. (Háztartási.) Igazgató : Moussong Géza. I. Krisztina-tér 4. sz. (Háztartási.) Igazgató : Garay Antal. I. Attila-u. 103—101. sz, (Háztartási.) Igazgató : ó-gyallai Szabó Ágoston. I. Diana-út 4. (Gazdasági és háztartási.) Igazgató : Tóth Kálmán (egri) Istenhegyi iskola.

Next

/
Oldalképek
Tartalom