Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Király. Lakás-jegyzék. 1623 Lakás-jegyzék. K irs chenha user. Kerekes Fülöp, kereskedő, VI, Hungária-krt 73. — Fülöp, szabó m., VH, akáczfa-u. 65. — Gábor, vili. alkalm., IH, Miklós-u. 24. — Géza, magánzó, IV, Károly-körút 16. — Géza, dr., rendőrsegédfogaim., IX, Eákos-u. 11. — István, földh. int. tisztv., V, Lipót-körút 26. — István, máv. ellenőr, VIH, népszinbáz-u. 59. — Istvánné, özv., magánzó, VH, király-u. 49. — Izsó, r.-t. aligazgató,VI, Bulyovszky-u. 25. János, mechnikus, I, márvány-u. 29. — Jenő, hegedűművész, VI. Eötvös-u. 11. — József, magánhiv., VHI, Déry-u 5, — József, masseur, VI, felső erdősor 40. — József, szereposztó. VI. aradi u. 28. — József, tejkeresk., VH, Dembinski-u. 39. — József, vezérkari százados. IX, Ferencz-körút 6. — Józsefné, özv., magánzó, Vlll, Dugonics-u. 14. — Károly, gyógyszerészsegéd, VHI, Bezerédi-u. 9. — Lajos, betűszedő, VIH, alföldi u. 18. — Lajos, üzlettulajd., I, budafoki út 24. — Lajosné, nyugdijas, I, úri u. 72. — László, dr., orvos, I, győri út 17. — László, posta és táv. altiszt, H, Törökvész 6539. — Lipót, rövidáruügynök, VH, Erzsébet-körút 22. — Mátyás, vegyeskeresk., X, bolgár-u. 14. Mihály, máv. kalauz, VIH, Festetics-u. 4. — Mihályné, özv., magánzó, VIH, népszinház-u. 59. — Miksa, betűszedő, VHE, alföldi u. 18. — Miksa, kártyaügynök, VH, Bottenbiller-u. 34. — odön. dr., orvos, VH Thököly-út 87. Tel. 59—43. — Ödön, dr., ügyvédjel. VH, lövölde-tér 2la. — Pál, áll. hivatalnok,VI, Hunyadi-tér 1. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál,dr., kir. egészségügyifelügy.,I,Virányos 8785/5. — Bezső, keresk., VH, István-út 26. — Bóza, szatócs, VH, Dembinski-u. 31. — Samu, borbizományos, VIH, népszinház-u. 42/44. — Sándor, földbirtokos, IX, üllői út 7. — Sándor, utazó, VH, István-út 28. Teréz, magánzó, H, iskola-u. 40. Zsigmond, gépész, VI, váczi út 87. Kerékffy Gábor, pénzügyőri szemlész, X, bánya­utcza 1. Kerékgyártó Árpád, p.ü. számtan., I, Lógody-u. 55. — Béla, dr., képezd, tanár, I, biró-u. 19. — Béniné, özv, magánzó, IX, liliom-u. 4. — Elek, dr., nyug. polg.isk.igazg.,X,Héderváry-u.29 — Gyu a, főmérnök, I, Dezső-u. 16. — István, bankhiv.. HE, Zsigmond-u. 64—66. — István, min. tanácsos, B, Krisztina-krt 79. — József, ács m., X, Alkér-u. 19. — József, m. kir. főerdőőr, I, mozdony-u. 42. — Lóránt, p. ü. gyakornok, I, F ort una-u. 7. — Lorántné, dr., magántanárnő,VH,Dembinski-u. 23 — Tibor, főv. hitoktató, H, oszlop-u. 35. Kereki Jánosné, özv., magánzó,VIH, koszorú-u. 29. Kérely József, dr., ügyvédjelölt, VH, Thököly-út 46. Kereni János, gyümölcskereskedő, IX, Mátyás-u. 8. Kerenics Imre. főpinczér. IX, Knezits-u. 3. Kerény Adolf, főkönyvelő, V, Kárpát-u. 7 b. — Adolf, magánhiv.,VIH, népszinház-u. 22. — Arnold, szállító. VH, dohány-u. 37. Dávid, betűszedő, HE, pacsirtmező-u. 24—26. Ignáczné, özv., magánzó, V, Lipót-körút 5. — Mór Emil, igazgató, V, Lipót-körút 21. Kerényi Béla, főv. kezelőtiszt,II,rókushegyi lépcső 10. — Dezsőné, özv., magánzó, VH, akáczfa-u. 56. — Ede, magánhiv., VIH, József-u. 56. — Gyula, máv. főtisztviselő, IX, Boráros-tér 2. — Hugó, tanár, VH, Almássy-tér 11. — Ignáczné, színésznő. VI, Hermina-út 43. — János, dohánygy. oszt. vezető,VIH, Csokonai-u. 10. — József, máv. hív., I, Krisztina-körút 34. — Lajos, magánhiv., IX, Ferencz-körút 2—4. Lajos, nyugdijas, VEH, losonczi u. 17. — Ottó, közvágóhidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Bezső, főv. pénztárnok, I, szirtes út 4. Kerényi Zoltán, dr., orvos H, Krisztina-körút 1. Kerepeczky Pálné, özv., magánzó, IX, liliom-u. 50. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,H, Toldy Fer.-u. 42. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró,VEH,muzeum-u.l9. — György, dr., ügyvéd, VHE, József-körút 70. — Tibor, dr., min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32/a. Keresedy Endre, dr., ügyvédjel.. H, Szász Károly-u. 6. Kereskedő Antal, hentes, V, csáklya-u. 8. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Keresztély Domokos, csendőrőrm., IX, Báday-u. 7. — János, gyógyszer.,VHE, fhg Sándor-u. 32. — Sándor, zongoragyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Andor, hivatalnok, VH, Károly-körút 1. — Béla, járásbir. hív., V, Koháry-u. 19/a. — Gyula, postatiszt, VH, Hernád-u. 11. — György, dr., gyáros, V, visegrádi u. 66. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. — Károly, műszerész, HE, Lajos-u. 37. Keresztényi Gyula, pénzint. tisztv., IV, fővám-tér 3. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, VH, dohány-u. 75. — Arpádné, özv., magánzó, X, család-u. 34. — Bálint, postaaltiszt, VI, Podmaniczky-u. 35. — Béla, dr., tszéki jegyző, VH, aréna-út 68. — Béláné, özv., nyugdijas, VH, murányi u. 50. — Dénes, kovács m., VHI, kőris-u. 4la. — Domokos, min. szám ellenőr, I, alkotás-u. 18. — Ede, szobafőnök, VH, Erzsébet-körút 45/47. — Ferencz, nyomdász, VHI, József-u. 81. — Gotfriedné, özv.. magánzó, IX, Ferencz-u. 28. — Győző, mérnök, V, Csanády-u. 7. — Gyula, magánhiv., V, akadémia-u. 14. — Gyula, ifj., dr., ügyvédjel.,VHI, Szentkirályi-u. 22. — Irma, postakez., VI, fóthi út 23. — István, máv. raktárnok, VI, fóthi-út 23. — István, nagybaczoni,műsz. főtan.,I,Krisztina-tér 3. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, postatiszt, VIH, Bákóczi-út 69. — István, tolmács,VIH, Hunyadi-u. 10. — István, zenetanár, H. bimbó-u. 13. — János, fcdrász, VH, Barcsay-u. 8. — János, irodatiszt, VH, Bákóczi-út 38. — János, máv. hiv., HE, bécsi út 56. — János, ny. máv. főkalauz, VH, Thököly-út 3. — János, szabó m., VH, Bákóczi-út 13. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 92. — József, bankhiv., VH, Peterdy-u. 5. — József, esztergályos m ., VH, rózsa-u. 9IB. — József, magánhiv., VH, Bem-u. 38. — Józsefné, dr., özv., magánzó, H, fő-u. 7. — Józsefné, szülésznő, VH, dob-u. 104. — Károly, ny. táborn.-hadbiró, H, fő-u. 73. — Károlyné, özv., magánzó, X, kőbányai út 42. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10lb. — Lajos, háztulajdonos, VH, Thököly-út 32. — Lászlóné, özv., gépírónő, HE, pacsirtamező-u. 35. — Lukács, máv. hivatalnok, V, Lipót-körút 29. — Márton, férfiszabó, I, táltos-u. 6. — Mihály, áll. ép. hiv. tiszt., H, bimbó-u. 73. — Nándor, tüzoltóőrparancsnok, I. Krisztina-krt 17. — Róza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VI, Szondy-u. 92. Sándorné, özv., magánzó. VIH, szigetvári u. 15. — Tibor, mérnök. VI, nagy János-u. 7. — Zsigmond, hirlapiró. IX, Banolder-u. 30. — Zsigmond, kereskedő, VI, gyár-u. 20. — Zsigmond, vendéglős, VI, király-u. 94. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné, özv., varrónő, IX, Mihálkovics-u. 17. — Albert, utazó, VHE, Bökk Szilárd-u. 10. — Anna, (Keresztesy), hiv., VHE, népszinház-u. 26. — Béla, (Keresztesi), gyári hiv., X, gyömrői út 19. — Dezső, (Keresztesi), szabó, V, vadász-u. 12. — Ferencz, gépszedő, VI, gr. Zichy Jenő-u. 45. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Gyula, postatiszt, VH, Hernád-u. 12. — Gyula, dr., rendőrfogalmazó, H, tölgyfa-u. 14.

Next

/
Oldalképek
Tartalom