Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Király. Lakás-jegyzék. 1624 Lakás-jegyzék. K irs chenha user. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — István, (Keresztesy), magánzó, Vin, alföldi u. 16. Istvánné, özv., varrónő, VITT, práter-u. 82. Jakab, (Keresztesi), máv. fokal., VI, rózsa-u. 79. — Jakab Nándor,(Keresztesi),tanárjel.,VI,rózsa-u.79. — Jenő, ny. honvéds záza dos, I, Városmajor-u. 25. József, magánhiv., VILI, népszinház-u. 27. — József, p. és táv. kiadó, IV, magyar-u. 40. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. Kálmánné, (Keresztesy),magánzó, VHI,gólya-u.32. — Károlyné, özv., magánzó, VIH, József-u. 20. — Lajos, hajózási hiv., Vlil, József-u. 20. — Lajosné, özv., magánzó, VILI, Mária-u. 29. — Mihály, (Keresztesy), gyári hiv.,VIH, Illós-u. 22. — Ödön, (Keresztesy),asztalos m.,VH,szövetség-u,10. — Samu, (Keresztesi), ref. lelkész, VH, Bóna-u. 75. — Sándor, nyug. mm. tan.,VI, Szondy-u. 86. — Sándor, (Keresztessi), p. táv. s.-ellenőr, I, budafoki út 9/11. Sándorné, özv., kegydijas, VILI, népszinház-u. 27. — Vümos, (Keresztesy), irodatiszt, VI, felső erdősor 7. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VHI, vas-u. 8. Sándor, dr., ügyvédjel., I, hidegkúti út 107. Keresztúri, (Keresztury). — Béla, (Keresztury), járásb. tisztv., VI, rózsa-u. 98. — Ferenczné, özv., magánzó, X, Juhász-u. 55. — György, (Keresztúri), gyak. tanár, VHI, üllői út 12. — István, főv. hivatalnok, VIH, práter-u. 20. István, (Keresztúry), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. — Jakab, (Keresztury),p. és táv.tiszt,I,Bercsényi-u.6. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — József, (Keresztury), tvszéki irodatiszt, VI, király­utcza 72. —- Pál, (Keresztury), czipész m.,VTH, üllői út 52Ib. — Pál, kőműves m., V, Guram-u. 28. — Pál, nőiszabó, IV, koronaherczeg-u. 10. — Sándor, (Keresztury), postafötiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty Géza, bankhiv., VH, Damjanich-u. 52. — György, vegyészmérnök, V, koráll-u. 10. — István, nemz. muz. igazgató, I, Fadrusz János-u.5. — Sándor, nyug. min. tan.. VI, IzabeUa-u. 41. Kórészy Árpád, dr., ügyvéd, VH, Bombach-u. 1/6. Keretes György, asztalos m„ VI, Hunyadi-tér 10. Kerezsi, (Kerezsy). — Barna Andor, áll. hiv., IX, Ráday-u. 54. Géza, tanárjelölt, IX, Ráday-u. 61. — György, (Kerezsy), tanár, VH, Garay-u. 29/31. — János, (Kerezsy),ny.számv.főnök,IX, Bakáts-tér 2. — Jenő, (Kerezsy), tanár, IX, Báday-u. 54. Jenő, dr., ügyvédjel., VH, Garay-u. 29/31. — Mihály, ny. tanitó, IX, Bakáts-tér 7. — Miklós, (Kerezsy),máv .kalauz, VI, szt László-u. 85. Kerhát Károlyné, özv., varrónő, H, fő-u. 20. Kéri 1. Kéry. Kerkápoly Kálmán, irattárkezelő, IX, Földváry-u. 3. Kerkápolyi József, főpinczér. VHI, Mária-u. 5. Kerkner Ferencz, főv. nyugdijas, H, Toldy Ferencz­utcza 76. Kerkovits Antal, ifj., magánhiv.,VI, felső erdősor 17. — Antal, id., magánzó, H, Batthyány-u. 46. — Pál, szijgyártó, VH, lövölde-tér 2. Iverl Ferencz, látszerész, V, Béla-u. 4. — Gyula, nyomdász, V, Béla-u. 4. Kerm Miklósné, magánzó, H, Margit-rkpt 56. Kermeszky György, honvédőrnagy, VHI, üllői út 24. Kermüller József, gépész, IX, üllői út 107. Kern Adolf, magánzó, VH, óvoda-u. 19. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Aurél, hirlapiró, VHI, Eszterházy-u. 15. — Berthold, kereskedő s., V, váczi körút 18. — Emil, rézműves m., E, Kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári igazgató. X, Gergely-u. 1. — Ferencz, defektiv, VHI, alföldi u. 16. — Géza, dr., orvos, IV, kigyó-tér 1. Tel. 9—89. — Györgyné, özv., magánzó, IX, Rákos-u. 1. Kern Gyula, oszt.sorsj. főelárusitó,VI, Teréz-kr 7 — Gyuláné, özv., nyugd., H, szőnyeg-u. 1. — Henrik, ügynök, V, Béla-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, Almássy-tér 17. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, Báday-u. 37. — Irma, háztulajd., VI. Andrássy-út 121. T. 82—92. — István, pipakész., VH, telep-u. 14. — Izidor, szőnyegkereskedő, VH, Rákóczi-út 8. — János, sörgyári technikus, VI, Szondy-u. 44. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Munkácsy-u. 2i. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — Jenőné, özv., nyugdijas, V, Báthory-u. 8. — Károly, postatiszt, I, fehérvári út 15/c. — Lajos, malomhivatalnok, V, újpesti rkpt 22—23. — Lajos, raktárnok, ATH, alföldi u. 18. — Pál, hivatalnok. VH, Garay-tér 18. — Rezső, bankhiv., IX, Rákos-u. 1. — Róbert, vasnagykeresk., V, sziget-u. 4—6. — S. Ferenczné, özv., magánzó, VI, városligeti fasor 36. Tel. 95—88. — Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. — Tibor, dr., orvos, VIH, üllői út 26. — Tivadarné, dr., özv., magánzó, VI, nagy János. 41. — Zsigmond, malomhiv., V, sziget-u. 4/6. Kernács, (Kernáts). Ferencz, (Kernáts), mérnök, IV, kecskeméti u. 8. — Jenő. hirlapiró, I, márvány-u. 27. — Károlyné, kereskedő, VI, szerecsen-u. 33. Kernaszkv László, férfiszabó, IV, borz-u. 9. Kernászt József, magánhiv., V, mérleg-u. 6. Kernáts 1. Kernács. Kerndl L Kherndl. Kerner Ágoston.betüszedő,VTH,Tisza Kálmán-tér 3. — Antal, p. és táv. s.-mérnök I, fehérvári út 56le. — Györgyné, özv., magánzó, X, család-u. 9. — István, operah. karnagy,VI. Liszt Ferencz-tér 15 — János, kőfaragó, VH, Erzsébet-krt 5. — János, ifj., magánhiv., VI, Izabella-u. 73. — Jenő Alajos, asztalos művezető, IX, Bakáts-tér 6. — Jusztin, bankhivatalnok,V, Csáky-u. 18. — Mária, bankhiv., I, mozdony-u. 8. — Miklósné, özv., nyugdijas, I, Mészáros-u. 62. — Nándor, lakatos m., VI, Vörösmarty-u. 55. — Péterné, magánzó, VIH, aggteleki u. 8. — Zoltán, mérnök,VHI, népszinház-u.37. T. 111—22. Kernicsár Jakab, kőfaragó m., I, Krisztina-körút 67. Kernmüller József, gépész, IX, páva-u. 37. Kernstock Józsefné, özv., háztul., I, Mószáros-u. 18. — Károly, festőművész, VH, Wesselényi-u. 58. — Károlyné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/«. Kerntler Ferencz, kir. tan., magánzó, H, szalag-u. 4. — Jenő, dr., orvos, I, Attila-u. 23. — Kálmán, dr., min. oszt. tan., I, Krisztina-kri 69. Kerny Géza,rendőrfogaim., IX, Lónyay-u. 25. — István, postatiszt, VH, Thököly-út 3. Kernya Pál, szabó m , VIH, József-u. 16^18. Kerpán Simonné, özv., magánzó, H, fő-u. 80. Kerpel Vümos, gyógyszerész, V, Lipót-körút 28. Tel. 23—17. Kerpely Béla, lovag, közgazd. szakiró és laptulajd., VH, nefelejts-u. 8. — Jenő, lovag, gordonkaművész, VHI, József-u. 14. Kerpen Miksa, magánhiv., VI, Izabella-u. 71. Kerper József, korcsmáros, I, Ballagi Mór-u. 12. Kerpit József, magánhiv., V, bank-u. 3. Kerpner Jakab, magánhiv., VI, váczi körút 61. — Mihály, tisztv., VI. lovag-u. 6. Kerr Lászlóné, özv., magánzó, VI, sziv-u. 43. Kersák Juha, kávés, VH, Thököly-út 33, — Mihály, máv. kalauz, VI, szt László-u. 28. KersánczFerenczné, özv.,vendéglős,IX,Lónyay-u. 17. — Henrik, hivatalnok, IX, üllői út 115. Kerschbaum Ferenczné, özv., mag., VHI, futó-u. 38. Kerschbaumayer Gyula, zeneoktató, VH, Alpár-u. 3. Kerschka József, gázgy. főhiv., H, Batthyány-u. 65. Kersisnik Jakabné, özv., magánzó, VHI, Mária-u. 6. Kersner Hugó, hiv., VI, Andrássy-út 81.

Next

/
Oldalképek
Tartalom