Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Fémlemez-gyárak. Czím-j egy zék. 942 Czím-jegyzék. Fényképészek. Prohorcz és társa, VH, Károly-krt 15. Sckiminszky József, Vin, szigony-u. 10. Schlesinger Károly, VIH, gólya-u. 22. Schwarcz János, VHI, Kisfaludy-u. 5. Visolit János, VHI, Illés-u. 17.' Fémnyomók. (Lásd Ércznyomók alatt is.) Bartos Zoltán,VII,Gizella-út 55.Tele­fon 101-96. Hercz J. VH, kertész-u. 29. Kalocsay Kálmán, VI, Eötvös-u. 35. Schima Dénes, VHI, óriás-u. 6—8. Spitz Jakab, VH, dob-u. 63. Thurzó és Ledner, VH, Kazinczy-u. 46. Fémöntődék. (L. Aluminiumöntőde és Rézöntők alatt is.) Beck M. L., VH, király-u. 1. Bokácek L. Pál, VI, röppentyü-u. 23. Tel. 20—45. Bomm József, H, Donáti-u. 44. Bordács J., VH, óvoda-u. 9. T. 151—69. Brankovits Kálmán, IV,Királyi Pál-u. 9. Budapesti fémöntö és rézkámormű részv.-társaság, VI, jász-u. 33. Tele­fon 171—98. Burda W. és fia, VI, Csengery-u. 61. Tel. 28—22. Egyesült fémöntőgyárak, VI, Teréz­körút 23. Tel. 12-41. Ehrlich L. IX, tüzoltó-u. 48. Faczi Henrik, VHI, gólya-u. 1. Fenyő Salamon, VI, Forgách-u. 11. GIRARDI A. és TESTVÉREI érczöntőde és fémárúgyár, VI, lőportár-utcza 12. Telefon 25—36. Haraszti József és tsa, VH, Huszár-u.7. Hecht és Weisz, VI, Szabolcs-u. 4. Te­lefon 49—76. Hubert és társa, VI. Liszt Ferencz-tér 8. Hungaria magyar műérczöntőde, Galli ós Vignali, VH, Szabó József-u. 12. Tel. 2-97. Kelemen Emil és társa,IX,Báday-u. 24. Telefon 94-68. Klein József, IX, Banolder-u. 3. Kobn Márton, VI, Szondy-u. 91. Tele­fon 153—59. László és Török, IX, Szvetenay-u. 4. Magyar fémipar-, szerelvény- ós pincze­gazdasági gépgyár részv.-társaság VI, Forgách-u. 9la. Tel. 90-09. Néder Lajos, H, szegényház-u. 33. Neproszell Ede utóda, Weisner Vilmos, 1, Bors-u. 17. Pál Mihály, V, visegrádi u. 52 54, Stiassny Bezső ós társa, VI,váczi út 179. Telefon 116—53. Streit és Medveczky,VH,hársfa-u.59. Telefon 19—68. Weiszmann Márkus, VH, Almássy-u.6. Fémtisztitó anyagok. (L. Tisztítóanyagok alatt is.) Siegel és társa, IV, aranykéz-u. 5. Tel. 64—50. Fényezők. (L. Érczfényezők. Kocsifényezők. Mázolok és fényezők alatt.) Fényképészek. Áldor Dezső, V, visegrádi u. 12. Alexy Traján Béla, IV, Szervita-tér 3. Tel. 154—65. Amster József, VH, rózsa-u. 35. Badovinsky Pál, I, hadnagy-u. 1. Balogh Hugó, I, Bercsényi-u. 2. BALOGH RUDOLF fényképészeti műintézete Budapest, IV, váczi utcza 12. Telefon 142 19. Készít művészi arczképeket, archi­tectura, interieur és tájfelvétele­ket, festményreproductiókat, hírlap és könyv illustrácziót, fotográfiai speczialitásokat. Tanítja a fényké­pezés összes ágait elméletileg és gyakorlatilag. Bäumler Károly, IX, üllői út 71. Beck Ödön, VH, Bákóczi-út 66. Bókéi H., VII, kisdiófa-u. 16. Beller Bezső, IX, Bakáts-tér 3. Tele­fon 166-52. Berger Géza, VHI, Bákóczi-út 51. Bezső, IV, Kossuth Lajos-u. 1. Bienenfeld Zsigmondné, özv., VH, Rá­kóczi-út 62. Biró N., VIH, Rákóczi-tér 18. — Pál, I. palota-tér 6. Tel. 108—15. Bittner Károly, VIH, Baross-u. 107. Boronkai B.Béla, VHI, népszinház-u. 31. és X, b. jászberényi út 3. Brahacsek József és fia, VH, nefelejts­utcza 27/29. Braun Menyhért, VH, Rákóczi-út 56. Brunhuber Géza, H, Corvin-tér 5. Tele­fon 128- 10. Buges Lajos, VHI, bérkocsis-u, 31. Bulyovszky János, VI, király-u. 30. Buxbauum Mór, VIH, Baross-u. 86. D1VALD és MONO STÖRY grafikai műintézete. VHI, József-u. 16—18. Telefon 114—20. Donát D., IX, üllői út 41. Eibl és Pietsch, n, fő-u. 18. Tel. 86—10. és Vm, Baross-u. 73. Tel. 84—38. Erdélyi Mór, IV, Semmelweis-u. 2 Te­lefon 854. Erdényi Ignácz, VI, váczi körút 15. Erdős Sándor, VH, Thököly-út 24. Figusch István, ifj., H, Margit-k]t 54. Friedmann Lajos,VHI, nagyíuvaros-u 9. Futosevits M. VI, király-u. 84. Gaiduschek Erzsi, VI, gr. Zichy Jenő­utcza 10. Tel. 162—43. Ganz Lipót, VI, Izabella-u. 62/64. Gárdi Imre, H, fő-u. 52. Tel. 134—36. GárdonyiTestvérek,VH,dohány-u. 73/75. «Genre» fényképészeti és festészeti mű­terem, Veres Ármin, festő, V, alkot­mány-u. 19. Telefon 160—93. Gerber Sámuel, VH, király-u. 11. Goszleth István és fia, IV, Kristóf-tér 3. Telefon 15-64. Haberfeld K.,VH, Bákóczi-út 4. Hatvani Jenő, VH, Damjanich-u. 46. Hegedűs I., IV, eskü-út 6. Helfgott Samu, VI, Városliget. Herz Henrik, VH, Rákóczi-út 16. Hiemisch Gusztáv, X, kőbányai út vá­rosi ház 100. Hollenzer és Okos, I, Krisztina-krt 135. Telefon 99-51. Hollós M., VH, király-u. 105. «Hungária» fényképészeti társ., Békéi Ödön, és társa, IV, Károly-krt 24. Tel. 108—64. Kallós Oszkár,VIH, József-u. 27. «Kalmár»-féle műterem, VH, Izabella­tér 5. Kaukal Ferencz, n, fhg Albrecht-út 9. Kertész és Kürschner, VI, aradi u. 11. Kiszer Nándor, VI, nagymező-u. 6. Klatowsky Viktor, Vn, szövetség-u. 18. Klösz György és Fia, VH, városligeti fasor 49. Telefon 579. és 163 17. Knöpfler Frigyes, VI, váczi-út 53. — Gyula, m, kiskorona-u. 43. Koller tanár utóda, Szenes, V, harmin­czad-u. 4. Telefon 36- 67. Kossak József, IV, Kossuth Lajos-u. 12. Tel. 81. Kövessy Bezsőné, VIH, népszinház­utcza 47 Labori, Mészöly Miklós, V, Erzsébet­tér 18. Tel. 173—20. Leon H. és Fia, m, Lajos-u. 126. Liederhoffer V., VH, király-u. 35—37. Magyai Imre, VI Hungária-krt 99. Magvar sokszorosító műipar részv. társ. VHI, Kisfaludy-u. 9. Tel. 58—84. Mai M„ VI, aréna-út 59. Mai és társa, VI, nagymező-u. 20. Te­lefon 21—46. Mártonfv utóda, Spády és Mátrai, IV, Kossuth Lajos-u. 15. Máté Olga, IV, Veres Pálné-u. 12. Tel. 179—05. Medek Rajmond, VH, Rottenbiller-u. 19. Telefon 55—47. Mellinger R. VH, Rákóczi-út 34. Mérei és Társa,VH, Thököly-út 28. Te­lefon 72—21. Nagy és Rogátsy, V, váczi krt 14. Nagy és Társa, VH, király-u. 25. Neuberger Simon, «Hunnia» fényk, mű­terme, IV., Károly-körút 6. Olycliovszky Jankely,VH,Rákóczi-út 40. Palágyi Károly, VI, király-u. 58. «Parisien» Hirsch Henrik.VI,Petőfi-u.8. Pécsi József, Vm, Baross-u. 43. Tele­fon 137—48. Bottok Sándor, H, Batthyány-u. 19. Rákos S., utóda I, fehérvári út 15. Rasem Viktor, IX, Ráday-u. 11—13. Rauch Ede, VH, király-u. 29. «Rivoli» fényképészeti műterem, tulajd. Sinaiberger Béla,VH, Bákóczi-út 30. Telefon 96—77. Rónai Dénes, IV, váczi u. 17. Rozgonyi Dezső, IV, Calvin-tér 5. Salgó Sándor, VIH, üllői út 34. Schaffer Ármin, VHI, József-krt 51. Schmidt Ágoston, X, belső jászberényi út 13. — Ede utóda Brunhuber Béla, Vm. Baross-u. 61. Tel. 41—78. Schubernig Péter, Hl, Zsigmond-u. 36. Schwarz Gyula J. H., VI, király-u. 104. — Márton, VIH, üllői út 48. Sinayberger Béla,VII,király-u. 51. Tele­fon 42—47. Spady Géza, VH,Rotjienbiller-u.37/2. Strelisky Sándor. V, Dorottya-u. 1. Tel. 37—36. és IV, kecskeméti u. 19. Te­lefon 110 - 78. Szántó Arnold. VHI, József-körút 9. Székely Aladár, VHI, Mária Terézia-tér 1. Tel. 95-27. VIH, József-körút 62. T. 95-04. IV, vácziu. 18. T.152—48.

Next

/
Oldalképek
Tartalom