Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

7. rész - XXII. Vegyészek - XXIII. Vívóiskolák

Ügyvédek. 856 Vivóiskolák. Yirág Mór, dr„ V, nádor-u. 30. Telefon 38—99. Virava János, dr., V, váczi körút 44. Telefon 26—19. Visontai Soma, dr. udvari tanácsos, V, nagykorona-u. 34. Telefon 36—47. Vlád Aurél, dr., IV. Királyi Pál-u. 20. Telefon 104 89. Votisky Antal, dr., V, korall-u. 21. Vörös János, Vili, muzeum-körút 10. — Oszkár, dr., Vili, József-körút 45. Telefon 68 —30. Vörösváry Miklós, dr., Hl. Flórián­tér 14." Wágner Géza, dr., V, akadémia-u. 5. Telefon 174—30. Waidl Emil, VH, Huszár-u. 6. Waigand József, dr., IX, üllői út 5. Te­lefon 51—49. WaldapfeiM. Marczel, dr., VH, Erzsé­bet-körút 58. Telefon 49-78. Waldhauser Géza, dr.,VH, dohány-u. 20. Telefon 80—24. — István, dr., VH, dohány-u. 20. Tele­fon 80—24., Wallenstein Ábrahám, dr., V, sas­utcza 4. Walter Károly, dr., VH, Baross-tér 16. Weber Salamon, dr.,VI, Teréz-körút 17. Telefon 81—71. Wehner József, dr., IV, váczi u. 36. Telefon 4-95. Weiller Ernő, dr., VHI, József-körút 28. Telefon 5—50. Weinberger Géza, dr., VI, gyár-u. 20. Telefon 29—96. — Henrik, dr., VII, kertész-u. 37. Te­lefon 94—23. — Jenő, dr., VI, Dávid-u. 18. Weinek József, dr., IV, Petőfi-tér 4. Te­lefon 152 —43. — Károly, dr., IV, Petőfi-tér 4. Telefon 152—43. Weiner István, dr., V, bank-u. 7, — Jakab, dr., VH, Garay-u. 34. — Lajos, dr.,VH, király-u. 77. Weiser Arthur, dr., V, Lipót-körút 29. Telefon 33-05. Weissberger Béla,dr.,VH,Barcsay-u.ll. Telefon 114—24. — Imre, dr., (Weiszberger),VI, Eötvös­u. 24. Telefon 11—86. Weisz Ármin, dr., V, váczi körút 60. Telefon 91—18. — Bernát dr., VI, Eötvös-u. 34. — Emil, dr., VT. kis János-u. 4. Tel. 29 -97. — Gyula, dr.,VI, gyár-u. 26. Tel.46—44. — Jónás, dr., V, Katona József-u. 28. Tel. 18—45. — József, dr., V, Mária Valéria-u. 10. — Ödön, dr.,V,sas-u. 29. Telefon31—08. — Samu, dr., VH, Wesselényi-u. 17. Telefon 28 - 69. — Sándor, dr., V, Lipót-krt 16. Telefon 33—80. Weiszburg Béla, dr., V, visegrádi-u. 15. Telefon 177—22. Wenczel Árpád, dr., VTH, József­körút 37—39. Telefon 95—09. Werkner Mihály, dr., V, Csáky-u. 12. Tel. 30-56. Werner Fülöp, dr., VI, Szondy-u. 40. — Lajos, dr.,VI,Teréz-körút32. Telefon 105—23. Wertheimer Hugó, dr., VI, rózsa-u. 80. — Manó, dr., V, hold-u. 9. Tel. 81—45. Weszely Tibor, dr., V, Dorottya-u. 6/a. Telefon 86—76. Widder Győző, dr., V, Lipót-körút 17. Wiener József,dr.,V, Személynök-u. 19. Wilheim Adolf, dr.,VI, nagymező-u. 19. Telefon 81—95. Wilhelm Frigyes, dr., V, nádor-u. 20. Telefon 81—02. Wittchen Lajos, dr., IV, Veres Pálné­utcza 34. Tel. 79-30. Wittmann Ernő, dr.,V, sétatór-u. 6.Tel. 29—30. — Mór, dr., V, sétatér-u. 6. Tel. 29—30. Witz Zoltán, dr.,VII, dohány-u. 22. Tel. 80—54. Wladár Tivadar, dr., H, Zsigmond-u. 11. Wolf Vilmos, dr., VI, Eötvös-u. 24. Telefon 21—20. Wollner Henrik, VH,Erzsébet-krt 19. Wottitz Gyula, dr., V, Báthory-u. 3. Záborszky Gyula, IV, molnár-u. 5. Zala Dezső, dr., VI, Teréz-körút 24/a. — Imre, dr., V, Lipót-krt 12. T. 17—46. Zboray Béla, dr., I, Lógody-u. 29—31. — Miklós, dr., IV, vármegye-u. 3. Tele­fon 73-22. Zerkovitz Imre, dr., V, Eudolf-rkpt 7. Telefon 33—28. — Zsigmond, dr., V, Báthory-u. 18. Tel. 92-61. Zilahi Géza,dr.,V, kádár-u. 6.Tel. 25—26 Zimmermann Lajos, dr.,VH, Erzsébet­körút 2. Tel. 125— 25. Zlinszky János, dr., IX, Lónyay-u. 13/a. Telefon 58—96. Zolnay Jenő, dr., VIH, Bákóczi-út 29. Zoltán Géza, dr., VI, Teréz-körút 17. Telefon 23—92. — Jenő, dr., VH, Erzsébet-körút 24. Telefon 98 -39 Zorkóczy Tibor, dr., IH. Lajos-u. 130. Zsembery Gyula, dr., V, Dorottya-u. 4. — István, dr., V, nádor-u. 24. T.44—59. Zsigmondy Jenő, dr., V, bálvány-u. 8. Telefon 32—85. — Mihály, dr., IX, Lónyay-u. 36. Tel. 51—11. Zsitvay Tibor, dr., VI, Liszt Fer.-tér 14. Zsoldos Henrik, dr., V, Falk Miksa-u. 7. Tel. 113-32. Zuna Béla, dr., IV, molnár-u. 33. Yédhimlőnyirk ter­melő intézeteit. (L. Orvosi laboratoriumok.) XXII. "Vegyészek. Apor Elemér és társa, VI, Podma­niczky-u. 43. Auer Henrik, H, Veronika-u. 4. Benedek György, dr., H, Eszter-u. 14. Telefon 176- 33. Bernauer Zsigmond. IV, Irányi-u. 10. Tel. 40-96. Boér Mór, IH, Zichy-u. 9. Brössler J., V, alkotmány-u. 16. Tel. 31-81. Diamant Gyula, dr., VI, váczi út 137. Dorogi A. István, dr., V, visegrádi-u. 3. Tel. 10-54. Dubovitz Hugó, dr., IX, gubacsi út 13. Fábián József, dr., VH, Erzsébet-krtl3. Faragó Andor, dr., VI, nagy János-u. 2. Ferentzy József, dr., I, lágymányosi u.6. Földváry Vilmos, VIH, muzeum-krt 10. Frohner Bomán,V, Deák Ferencz-u. 12. Tel. 75—89. Gara Bezső,dr., V, visegrádi u. 15. Tel. 171—86. Harsányi Jenő, V, váczi körút 78. Tele­fon 38—79. Hervey A. Dezső, dr., VHI, Eszter­házy-u. 12. Tel. 52 36. Hollós Oszkár, VI, Dávid-u. 8. Telefon 24—95. Ilosvay Lajos, dr., udv. tan. egyet, tanár, VIH, üllői út 16. Kell Kornél, H, fő-u. 37. Klemp Gusztáv, VIH, népszinház-u. 8. Kőnek Frigyes, dr., egyet. m. tanár, H, rét-u. 4. László Ernő,V, bálvány-u. 26.T. 117—30. Leopold Andor, ,V, akadémia-u. 6. Tel. 98—73. Márkus Jenő, VHI, népszinház-u. 8. Messinger József, dr., X, család-u. 53. Tel. 54—42. — Károly, dr.,V, váczi-krt 78.T. 38—79. Molnár Nándor, dr.,VHI, aggteleki u. 8. Tel. 57—64. Neumann Zsigmond, dr.,V,Vécsey-u. 5. Petrik Lajos, VIH, népszinház-u. 8. Pfeifer Ignácz,VHI, köztemető-út 12/a. Tel. 2-96. Preusz Ernő, dr., VH, Erzsébet-krt 15. Telefon 70-51. Beisz Frigyes, dr., Hl, polgár-u. 12. Sigmond Elek, dr.. egy. tan., I, Gel­lért-tér 4. Simson Thom. G. H., IV, Ferencz Jó­zsef-rkpt 11. Singer Márton, dr., I, Schwartzer Fe­rencz-u. 3. Tel. 79—42. Somló Károly, VH, Elemér-u. 39. Spiegl Béla, IX, üllői út 21. Tel. 62—94. SternBud., dr.,V, Aulich-u. 7.T. 113/17. Szarvasi Imre, dr., egyet, tanár, VHI, üllői út 2. Szeles Béla, dr,, VI, dalnok-u. 26. Tel. 41—40. Szilágyi Gyula, dr., műegy. rk. tanár, VI, Dessewffy-u. 8/10. Telef. 21—87. Szilasi Jakab, dr., VH, Bákóczi-út 32. Tel. 10—28. Várady Zoltán, VH, Barcsay-n. 11. Vásony Lajos, dr., egyet. nr. tanár, VH, Ida-u. 2. Veit Albert, dr., VH, Wesselényi-u. 32. Telefon 75—62. Veith Sándor, dr., IV, eskü-tér 8. Tel. 103—12. Wágner Emil, dr., IX, soroksári út 30. Tel. 60-88. Wartha Vincze, dr., min. tan , egyet. tanár, X Szabóky-u. 41. Wirkmann József,VH, Erzsébet-krt 28. Tel. 22—13. Zoltán Hugó,VHI, József-körút 19. Tel. 140—69. XXIII. Vivóiskolák. Endrédy Márton, VHI, muzeum-krt 10. Tel. 139—00. Fodor Károly, IV, koronaherczeg-u. 3. Tel. 9-96. Gerevich Aladár, H, ostrom u. 14. Halász Zsiga, V, Deák Ferencz-u. 2/4. Lovas Gyula, VI, ó-u. 51. Tel. 144-51. Nemzeti Tornaegylet,VTH,Szentkirályi­utcza 26. Bákossy Gyula, IV, váczi utcza 36. Tel. 132-74. Bóka Gyula, I, fehérvári út 30/32. Santelliltaló, lovag,VH,Erzsébet-krt 1/3. Vizy Károly, IX, Lónyay-u. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom