Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

7. rész - XXIV. Zongoramesterek

Zongoramesterek. 857 Zongoramesterek. XXIV. Zongora­mesterek. Agner Gyuláné, YI,gr. Zichy Jenő-u.23. Astimovics Antalné, YQ, Thököly-út 8. Baumgarten Jakabné, özv., Viil, fhg Sándor-u. 38. Biliary Zoltán, YH, Dembinski-u. 43. Dillmann Antal, IX, Ferencz-krt 34. Fischer Jakab, YI, Izabella-u. 41. Gaál Pál, YII, Garay-u. 16. Glass József, Kispest, Vécsey-u. 32. Grätz Károly, II, fö-u. 70. Haár Samu, YH, nefelejts-u. 17. Harmati Mór, VII. rózsa-u. 23. Hauben Adolf, VH, kertész-u, 29. Hernfeld Ignácz, VI, hajós-u. 15. Hronyecz Antal Gyula, VHI, kálvária­tér 18. Hiibel József, VH, Jósika-u. 5. Hütter Emiiné, VHI, Mária-u. 16. Kapcsándi Imre, YIH, népszinház­utcza 45. Kemény József, V, sas-u. 20/22. Kleinberger Lajos, VH, király-u. 47. Knapp Antal, VH. nefelejts-u. 17. Knébel Vladimir, VI, Teréz-krt 1/6. Kovács Gy. Viktor, VH, kisdiófa-u. 14. Kunodi Károly, VI, Izabella-u. 48. Laluk Ferencz, VH, akáczfa-u. 26. Landauer Ármin, VI, Szabolcs-u. 3 a László Béla, VIH, Vay Ádám-u. 3. Linhártné Beschner Ámália, VH, Hun­gária-krt 155. Major Bózsi, YI, Teréz-krt 24ib. Marosi József, YH, hársfa-u. 6. Mayernick Károly, VIH. nap-u. 13. Melis Lajos, VHI, kófaragó-u. 10. Mezei Aladár, VH. király-u. 91. Mórócz Ödön, VHI, bérkocsis-u. 21. Müller Nándorné, VILI, práter-u. 76. Nagy Tibor, I. Enyedi-u. 4., Neszmélyi Izsó, VHI, Vay Ádám-u. 3. Neyhausz Ilka, VH, Gizella-út 41. Orb amis Győző, H, Batthyány-u. 29. Ormai Lipót, IX, remete-u. 38. Oszy Irén. VIH, Stáhly-u. 1. Palotási György, VH, aréna-út 7. Patti Miklós, IX, Ráday-u. 56. Prehauszer Károly, VH. Dembinski-u.4. Rata Rezső. VH. Klauzál-u. 9. Reich Szeréna. YIH, József-krt 18. Rojek Alajos. YIH, tömő-u. 15. Rosenfeld József, YH, Hernád-u. 30. Salim Dornet, VH, Damjanich-u. 46. Scheibel Izsó, VI, Izabella-u. 75. Schmidt Imre, VI, Hungária-krt 57. Stenczki Margit, X, Ganz-telep. Szabó Irón, IX, üllői út 41. Szemann Ferencz. IX, Ernő-u. 17. Szilágyi Margit, VH, dob-u. 97. Waldmann Sándor, VH, rózsa-u. 9la. A FRANCZIA TÁRSALGÁSI NYELV KÉZIKÖNYVE. COURSIER művének 27. kiadását átdolgozta-és bővítette Dr. KOVÁTS S. JÁNOS. Nyolezadik kiadás. Ái •(( vászonkötésben 4 kor. 20 fillér. Kapható : Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom