Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Schuldheisz. Lakás-jegyzék. 2043 Lakás-jegyzék. tícliultheisz. Schuldheisz 1. Schultheisz. Schule Frigyes, igazgató, I, Döbrentei-tér 5, Schulek, (Sulek). — Alfréd, dr., szemorvos, I, lipótmezei út 3. — Frigyes, m. kir. udvari tanácsos, műegyet. tanár, I, ménesi út 19. — Géza, jogtanácsos,n,trombitás-út 21. Tel.115—50. — Gusztáv, hajóskapitány, II, mész-u. 3. — Gusztávné, özv., magánzó, II, trombitás-út 21. — István, (Sulek), czipész, IX, gát-u. 9. — János, műépítész, iparisk. tan.. I, ménesi út 37. — József, (Sulek), főgymn. tanár, YII, Elemér-u. 29. — Kálmán, dr., táblabíró, IE, Majláth-u. 2. — Lajos, nyomdai gépmester, IX, gát-u. 7. — Mária, (Sulek), varrónő,YLH, práter-u. 30. — Vilmosné, özv., magánzó, I, lipótmezei út 3. Schuler 1. Schaller. Schulhof, (Schulhoff). — Adolf, magánhiv., Y, Vécsey-u. 5. — Bernát, (Schulhoff), földbirtokos, YE,király-u. 85. — Bernátné, magánzó, YE, Damjanich-u. 47. — Dávid, nyomdász,YH,Vörösmarty-u. 18/a. — Dezső, dr., ügyvéd, VU, dob-u. 9. — Elek, hivatalnok, V, váczi út 70. — : Emil, hivatalnok, VI, Szabolcs-u. 3. — Fülöp, czipész m., VI, Izabella-u. 69. — Gábor, keresk. ügynök, V, Vécsey-u. 5. •— Gusztávné, özv., magánzó.VE, nagydiófa-u. 30. — György, magánzó, VE, rózsa-u. 38/5. — Ida, tanitó, VI, Vasváry Pál-u. 6. — Ignácz, czipész m., V, Árpád-u. 12. — Ignácz, magánzó, YH, Vörösmarty-u. 20. — Ignácz, vasúti mérnök, VH. király-u. 47. — Jakab, magánhiv., VH, Erzsébet kir.-né útja 2. — Jakab, magánzó, VH, István-út 19. — Jakab, dr., orvos, YI, Teréz-körút 40 —42. — János, dr., orvos, VH, Damjanich-u. 47. — József, nyug. hivatalnok, I, lágymányosi u. 5. — Károly, nyomdatulajd., V, visegrádi u. 11/a. — Károly, dr., ügyvédj., YH, dob-u. 53. — Leó, ügynök, V, Csanády-u. 16. — Lipót, férfiszabó m., YH, Wesselényi-u. 29. — Lipót, (Schulhoff), tanitó, IX, Kinizsi-u. 9. — Miksa, dr., orvos, IX. üllői út 105. — Mór, ügynök, VI, gróf Zichy Jenő-u. 23. — Nándor,földbirt.,VE, Vörösmarty-ii.20.Tel. 128—33 — Bezső, dr., orvos,VI, nagymezö-u. 18. — Samuné, özv., VH, király-u. 47. — Sámuel, gabonakezelő, H, Margit-körút 3. — Sándor, (Scliulhoff). hivatalnok, VI, ó-u. 42. — Sándor, vili. alkalm.,VIE. Teleki-tér 21. — Simon, kereskedősegéd, YH, nagydiófa-u. 30. — Tibor, magánhiv., VE, dohány-u. 74. — Vilmos, dr., orvos, H, Margit-körút 3. — Zsigmond, dr., orvos, YH, Damjanich-u. 47. — Zsigmond, raktárnok, VH, Elemér-u. 32. Sckuliman Józsefné, özv., magánzó,VI,Izabella-u.81. Schulk Jakabné, dohánytőzsd., VI, nagymező-u. 21. Schulka János, gépész, VI, Szabolcs-u. í£0. Schulla Károly, magánhiv.,VIH, fhg Sándor-u. 32. Schuller, (Schuler, Suller). — Adolf, gépészmérnök, IX, Boráros-tér 6. — Adolfné, özv., magánzó, I, Attila-körút 27. — Alajos, (Schuler), iskolaigazg., IH, vörösvári u. 93. — Alajos dr., műegyetemi tanár, X. Héderváry-u. 48. — Alajos, (Schüler), ifj., tanitó, I, Városmajor-u. 31. — Antal, raktárnok, IX, Ferencz-körút 7. — Antal Ernő, magánhiv., VH, Wesselényi-u. 66. — Antalné, (Schuler), özv., nyugd.,VI, dalnok-u. 26. — Arthur, (Schuler) magánhiv., VI, dalnok-u. 2/c. — Babetta, özv., háztulajd., I, árok-u. 21. — Ede, gyáros, VH, Damjanich-u. 28ib. — Ede, magánhiv., VI, Eötvös-u. 2. — Erik, dr., hadnagy, lidb. gy., V, Csáky-u. 28. — Ferencz, (Schüler),fehérn. kósz.,VH,iiagydiófa-u,6. — Ferencz, magánzó, V, nagykorona-u. 23. — Ferencz, könyvkötő m., IV, váczi u. 44. Schuller, (Schuler, Suler). — Ferencz, vendéglős, Vll, kertész-u. 32. — Gusztáv, asztalos m., VH, szövetség-u. 35. — Gusztáv, (Schüler), betűszedő, IH, Lajos-u. 111. — Gusztáv, hivatalnok, VH. dob-u. 31. — Henrik, főmolnár, V, kádár-u. 5. — Hermann, kereskedő, IX, Erkel-u. 4. — Hugó, mérnök, IX, Erkel-u. 3. — Ignáczné, özv., magánzó, I, szarvas-tér 1. — Imre Dezső, (Schuler),bankh., VI, Csengery-u. 39. — István, (Schüler), czégvezető, V, Csáky-u. 30. István, (Suller), magánzó, VI, váczi út 65. — István, tengerészmérnök, VIH, aggteleki u. 19. — Izrael, magánzó, YHI, aggteleki u. 9. — Jánosné, özv., magánzó, Hl, pacsirta-u. 14. — Jenő, (Schüler), vegyészmérnök, V, ügynök-u. 10. — Jetti, (Suller). magánzó, YH, akáczfa-u. 57. — József, czipész m., VH, Grassalkovich-u. 43. — József, fényképügynök, V, harminczad-u. 6. József, hajógyári tisztviselő, YH, Rombach-u. 4. — József, iró, arczképfestő, VH, Dembinski-u. 45. — József, (Schuler\ udv. tan., irótollgyáros, YH, Ida-u.2. Tel. 149—71. — József, mérnök, IX, ipar-u. 5. — József, műsz. hiv., YIH, népszinház-u. 30. — József, titkár. VIH. József-körút 33. — József, vendéglős, YI, Mór-u. 11. — Józsefné, özv., mag.. VHI, Rökk Szilárd-u. 31. — Károly, czipész m., n, Batthyány-u. 2. — Károly, műszaki hivatalnok, IX, gyáli út 21. — Károly, műszerész, Y, kádár-u. 5. — Károlyné, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 33. — Lajos, magánhiv., YIH, Tisza Kálmán-tér 6. — Lajosné, (Schüler), özv.. mag., IX, üllői út 91 la. — Mátyás, korcsmáros, VH, kertész-u. 18. — Miksa, háztulajdonos, YH, Damjanich-u. 28. — Miksa, magánhivatalnok, VHI, népszinház-u. 30. — Mór, keresk., IX, Ráday-u. 54. — Mór, szobafestő m., ATH, fhg Sándor-u. 38. — Péter, füszerkereskedő, VH, Dembinski-u. 43. — Rudolf, dr., orsz. képv.. V, Lipót-körút 10. — Sándor, korcsmáros, VII, kertész-u. 41. — Sándor, szatócs, VI, aréna-út 104. — Sándor, üzleti megbízott, IX, Lónyay-u. 56. — Teréz, hivatalnok, VIH, Rökk Szilárd-u. 31. — Zsigmond, keresk. igazg., IV. Mária Valéria-u. 4. — Zsigmondné, özv., magánzó,H, Zsigmond-u. 6. Schulli Lujza, gépirónő. VI, Dessewffy-u. 25. Schullin István, nyomdász, VI, fóthi út 32. Schulmann, (Sulman). — Gyuláné, özv., magánzó, VI, király-u. 94. — Hermann, szabó m., VI, váczi körút 15. — Ignácz, nyomdai corrector, V. Csáky-u. 15. — Ignácz, (Sulman), ny. tanitó,VIH, bérkocsis-u. 16. — József, karmester, H, fő-u. 56. — Márkusz, üveges, VI, rózsa-u. 97la. — Mórné, özv., magánzó, VH, Hernád-u. 25. — Simon, magánzó, VIH, szilágyi u. 1 Ib. Schulmayer Nándorné, özv., mag., H, hidegkúti út 1. Schulmeister Márton, dr., orvos, I, Attila-körút 32. Schult Ferencz, géplakatos, YH, Várna-u. 3. — Károlyné, özv., borbély, VH, Erzsébet-körút 1. Schlütes Ágost, keserüvizforrástulajd., Y, Budolf­rakpart 8. Telefon 39-32. Schultész Emil. gyártulajdonos, H, fő-u. 79. Schultheisz, (Schuldheisz, Schulteisz). — Dezső, (Schulteisz), hiv., VI, Izabella-u. 67. — Ede, vállalkozó, VH, Garay-u, 23. — Ernő, magánhiv., Y, nagykorona-u. 21. — Gábor, gyári képviselő, H, lövőház-u. 22. — György, borbély. VH. Elemér-u,. 15. — Henrik, főpinczér, IH, pacsirtamező-u. 29. — Hermin, mozgófényképtul., I, fehérvári út 44. — Istvánné, szülésznő, VH, Hernád-u. 19. — Izidor, szeszkeresk., V, Zoltán-u. 11. — Jakab, (Schuldheisz), keresk.,VH, kertész-u. 33. — Jakab, magánzó, IH, vörösvári u. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom