Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Schultheisz. Lakás-jegyzék. 2044 Lakás-jegyzék. Schumann. Schultheisz, (Schuldheisz, Schulteisz). — János, főpinczér, YHI, kőfaragó-u. 3. — János, fűszeres. YII, mexikói út 54. — János, háztulajd., IX, páva-u. 26. — Mátyás, háztulajd., IV, Deák Ferencz-u. 19. — Miksa, magánhivatalnok, VDI, erdélyi u. 3. — Mór, bronzműves, ID, vörösvári u. 20. — Mór, magánzó, VD, szövetség-u. 39. — Róza, (Schulteisz), szabónő,VID, József-körút 51. — Rudolf, magánhiv., VD, amerikai út 5. — Samu, vendéglős, ID, Lajos-u. 141. — Sámuel, (Schulteisz), gazdasági becslő, I, fehér­vári lit 56 c. — Sándor, postatakp. hiv., VDI, népszinliáz-u. 51. — Sándor, ügynök, VD, Rombach-u. 6. — Sarolta, hivatalnok, ID, vörösvári u. 20. Schultz 1. Schulz. Schultze 1. Schulze. Schultzer 1. Schulzer. Schulz, (Schulcz, Schultz, Sultz). — Adolf, (Schulcz), papirkeresk., VDI, Baross-u. 81. Telefon 101—50. — Ágost, (Schulcz),dr.,min. oszt. tan.,I, Lógody-u. 59 — Alarich, (Schultz), főpénztárn., I, társ-u. 5. — Albert, (Schultz), dr., ügyvéd, VD. dob-u. 66. Tel. 96-21. — Antal, (Schulcz), asztalos m., VD, nefelejts-u. 55. — Antal Béla, (Schultz), tanitó, B, kacsa-u. 10. — Ármin, (Schultz), bankhiv., VI, szerecsen-u. 58. — Ármin, (Schultz), máv. rézműves, V, sziget-u. 4. — Árpád, utazó, IY, Szervita-tér 4. — Aurél, (Schultz), tanár, áldozópap, D, fillér-u. 21. — Aurélné, özv., magánzó, B, fillér-u. 11/&. Béla, hivatalnok, V, Arany János-u. 5. — Béla, (Schulcz), kocsimester,VTH, Dugonics-u. 25. — Béla, nyomdavezető, VD, nefelejts-u. 17. — Dániel, czipőfelsőrészkósz., VI, aradi u. 52lb. — Eberhard, (Schulcz), magánhiv., V, visegrádi u. 15. — Elemér, trvsz. hivatalnok,VI, nagymező-u. 47. — Elemér Mátyás, rendőrs. tisztv., II, fő-u. 42. — Emil, (Schulcz), nyerges m., ID, Zichy-u. 7. — Ferencz, keretgyáros, VD, Cserei-u. 9. — Ferencz, kertész, VD, Törökőr-dűlő 2528. — Frigyes, (Schultz), postatiszt, VD, Hernád-u. 35. — Gizella, (Schultz), magánzó, V, sziget-u. 4. — Gusztáv, magánhiv., VH, Bálint-u. 14. — György, (Schultz), magánzó, IH, zöldmáli út 7. — György, rajzoló, YH, István-út 5. — Gyula, bankár, V, Falk Miksa-u. 10. — Gyula. (Schultz), kereskedő s., YH, Hernád-u. 23. — Gyula, (Schultz), mészáros m., V, váczi krt 38. — Gyuláné, (Schultz),özv. ,dijn.,VH,Bottenbiller-u.54 — Henrik, (Schulcz), füszerkeresk., V, Lipót-krt 6. — Henrikné, (Schulcz), dr., magánzó,V, nádor-u. 14. — Hugóné, (Schultz), özv., nyugd., I, Attila-u. 35. — Ignácz, (Schulcz), gépész, IX, remete-u. 38. — Ignácz, utazó, VI, rózsa-u. 105. — Imréné, (Schulcz), özv., magánzó, H, fillér-u. 2l/a. Irón, (Schulcz), bankhiv., I, fehérvári út 19/a. — Irma, tanitónő, VH, dob-u. 34. — István, tanitó, IX, Ferencz-u. 22. — Izidor, aranyműves m., YH, dob-u. 4. — Izsó, magánhiv., VH, nyár-u. 32. — Jakab, (Schulcz), fodrász m., VH, aréna-út 44. — Jakab, (Schulcz), irodaalkalmazott, VILI, kún-u. 7. — Jakab, majoros, I, Mátyás király-út 10. — János, (Schultz), oki. jegyző, VI, Szondy u. 33. — János, rendőrőrmester, VI, Szondy-u. 42lb. — János, vendéglős, VH, Komócsy-u. 33. — János Jenő, (Schulcz), keresk.,VHI, práter-u. 66. — Jánosné, özv., magánzó, VHI, népszinház-u. 39. — Jenő, (Schulcz) hivatalnok, YH, Wesselényi-u. 21. — József, czipész m., Vili, nap-u. 32. — József, (Schultz), földbirtokos, I, kékgolyó-u. 15. — József, háztul., fakeresk., V, Zoltán-u. 10. — József, magántisztv., VI, váczi krt 39. — József, magánhiv., V, Lipót-krt 23. Schulz, (Schulcz, Schultz, Sultz). — József, ifj., magánhiv., Y, hold-u. 9. — József, magánzó,VHI, práter-u. 58. — József, ifj., műszaki tisztv., VI, nagy János-u. 7. — Károly, háztulajdonos,V, váczi út 150. — Károly, szinházi diszitő, VH, Rákóczi-íit 82. — Kár.-né. (Schulcz), özv.,magánzó,VI,Szondy-u. 19. — Károlyné, (Schulcz), varrónő, VI, Klapka-u. 3. — Kurth, (Schultz), fogorvosi assistens, V, sas-u. 4. — Lajos, biztositási hiv., I, fehérvári út 16lb. — Lipót, bronzműves m.,VI, rózsa-u. 109. — Lipót, üzletvezető, I, Áttila-körút 35. — Louis, magánhiv., V, nádor-u. 20. — Manó, (Schultz), fatermelő,V, váczi körút 50. — Márk Miksa, könyvelő, VH, alsó erdősor 36. — Mátyás, (Schultz), betűszedő, I, czipő-u. 5. — Mihály, (Schultz), gyári oszt.főnök,X,kápolna-u,25 — Mihály, vendéglős, VI, fóthi út 17. — Miksa, (Schultz), hiv., VH, Rottenbiller-u. 62. — Mór, tőzsdelátogató, VI, Hegedűs Sándor-u. 17. — Mór, ügynök, H, Szász Károly-u. 3. — Orbán, keresk. s., VH. Bethlen-u. 39. — Oszkár, (Schultz), kir. ügyész, IX, üllői út 11/13. — Pál. ny. vasúti hivatalnok, IX, üllői út 59. — Pálné, (Schulcz), hivatalnok, VIB, József-krt 66. — Péterné, özv., magánzó, VI, csángó-u. 4. — Bóbert, szabó m., I, Döbrentei-u. 18. — Rudolfné, özv., magánzó, V, Tisza-u. 18. — Sámuel, (Schultz), dr., orvos, VH, dohány-u. 83. — Sámuelné, (Schultz), özv., mag., VH, Jósika-u. 15. — Sánd., bizt. társ. titkár,VI, Hegedűs Sándor-u. 25. — Sándor, (Schulcz),czipész m.,VIB,Magdolna-u.51. — Sándorné. (Schultz), máv. pénzt, kezelő, VH, Thököly-út 4. — Tivadar, (Schultz), kőműves ip., VIH, gólya-u. 21. — Venczelnó, (Schulcz), özv., jnagánzó, VH, kertész­utcza 25. — Verona, szabónő, VI, Hegedűs Sándor-u. 17. — Viktor, szűcs, VHI, Mátyás-tér 12. — Vilmos, vésnök, VH, dob-u. 10. Schulze, (Sulcze). — Frigyes Ferencz, hajógyári felügyelőfőnök, Hl, timár-u. 2. — Leó, nyelvtanár, V, váczi út 4. — Nándor, (Sulcze), nyomdász, VHI, nagytemplom­utcza 18. — Pál, máv. hiv., V, újpesti rakpart 18—19. — Vilmos, kereskedő, V, fürdő-u. 1. Schulzer 1. Sulzer alatt is. Schulzer, (Schulczer, Schultzer). — Adolf, butorkeresk., H, Margit-körút 50/52. — Jenő, magánhiv., IH, ürömi u. 40. — József, pálinkaker., VIH, fecske-u. 10. — Mariska (Schulczer), szabónő,VI,'Vörösmarty-u.60 — Mórné, (Schultzer), özv., magánzó, IB,ürömi u. 40. — Samuné, (Schultzer), özv., magánzó, VIH, fhg Sándor-u. 17. — Sámuel, magánhiv., VI, váczi körút 27. — Sándor, (Schulczer), virágkeresk., IV, bástya-u. 8. — Zsigmond, (Schultzer), kereskedő, VI, hajós-u. 26. Schum János, szabó m., V, Erzsébet-tér 12. — József, bérkocsitulajd., H, szegényház-u. 33. Schumacher Bernát,gyári hiv.,V,Deák Ferencz-u.2/4. — Gusztáv, magánhiv., IH, Zsigmond-u. 55. — János, magánhiv., V, Csáky-u. 23. — Károly, magánhiv., IX, üllői út 11. — Bóza, háztulajd., IV,magyar-u. 20. Schumajer 1. Schuhmayer. Schumandl Viktorné, magánzó, H, török-u. 14. Schumann 1. Schuchmann alatt is. Schumann, (Schuhmann). — Alajos, fodrász, VH, Jósika-u. 4. — Anna,(Schuhmann),varrónő,VH,Dembinski-u. 41. — Antal, fodrász m., VI, röppentyü-u. 35. — Győző, gyári hiv., H, Alvinczi-út 12. — Imréné, magánzó, VHI, Madách-u. 32. — János, postagyak., H, Álvinczi-út 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom