Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - O

Péter. Lakás-jegyzék. 1875 Lakás-jegyzék. Pethő. 'Offer I. Károly, magánhiv., VI, nagymező-u. 32. — Jakab, magánhivatalnok, VI, nagymező-u. 32. — Samu, férfiszabó, VU, Erzsébet-körút 35. Ofner, (Offner). — Aladár, máv. forg. dijnok, IX, gr. Haller-u. 6. — Andor, magánhiv., VHI, József-körút 8. — Dezső, magánhivatalnok, VH, Wesselényi-u. 16. — Ede, mérnök, V, szabadság-tér 6. — Edéné, magánzó, VI, Teréz-körút 24/a. — Erzsébet, varrónő, VIH, Bezerédi-u. 10. — Fülöp, magánzó, VH, rózsa-u. 19. — Fülöp, ügynök, H. Margit-körút 11. — Jakab, magánzó, VTI, Wesselényi-u. 16. — János, kereskedő, VH, Garay-u. 5 — János, magánhiv., VHI, Eökk Szilárd-u. 27. — Jenő, dr., gazdálkodó, V, Gorove-u. 3. — József, magánhivatalnok, II, lövőház-u. 15. — József, máv. főfelügyelő, VI, Kmetty-u. 18. — Józsefné, özv., földbirtokos, IX, köziaktár-u. 12. — Leó, (Offner), máv. pénztárnok, IX, gr. Haller-u. 6. — Lipót, keresk. alkalmazott, VI, ó-u. 36. Lipótné, özv.. magánzó, V, szabadság-tér 6. — Margit, máv. kezelő, IX, gr. Haller-u. 26. — Oszkár, dr., gazdálkodó, VT IT fhg Sándor-u. 9. — Oszkár, keresk. segéd, VT, felső erdősor 28. — Oszkár, dr., orvos, VI, Liszt Fer.-tér 1. T. 54—82. — Sámuel, ( Offner), magánzó, V, Mária Valéria-u. 12. Sándor, dr., ügyvédjel., VI, sziv-u. 11. — Sári, hivatalnok, IX, gr. Haller-u. 6. — Simon, kereskedő s., VI, ó-u. 5. — Tivadar, dr., földbirt., V, Gorove-u. 3. T. 134—41. Ofsics Károly, czipész, VH, utász-u. 3. Ofür Antal, fehérneműtisztitó, VH, Elemér-u. 34. Ogonofszkv Balázsné, özv., varrónő, IH, matróz-u. 8. Ogonovszki Ferenczné, özv., magánzó, I,Lógody-u .41. Ogoralek Gáspár Laj.,bérkocsitul.,VH, mexikói út 12 -Q'Haza Elena, nyelvtanár, VTH, kisstáczió-u. 9. Ohegyi Antal, háztulajd., VI, Csengery-u. 59. — Dániel, kalapos m., VI, Vasváry Pál-u. 6. — Lajos, óra- és ékszerkeresk., VH, dohány-u. 20. — Lajos, dr., ügyvédjel., VT, Csengery-u. 59. — Bezső, magánhiv., VI, Csengery-u. 59. Oheroly János, tornatanár, H, bimbó-u. 10. Ohler György, gyárigazgató, V, ügynök-u. 10. Ohidy Árpád Géza, kárpitos,VI, Hungária-körút 81. Ohlidal Adolf, kőnyomdász, IH. bécsi út 11. Ohmacht Ferencz, czimfestő,VTH, nagyfuvaros-u. 12. — Nándorné, magánzó, I, Kruspér-u. 3. Ohmann Antal, magánhiv , VI, Lázár-u. 5. — Jánosné, özv., magánzó, VHI, kistemplom-u. 13. — Károlyné, özv., magánzó, VH, Baross-tér 15. Ohmüli János, czipész, IX, Ranolder-u. 3. Ohmüller Imre, pénzint. tisztv., VH, aréna-út 15. — János, czukrász, VH, dob-u. 103. — Jánosné, csemegeüzl. tul., VH, Csengery-u. 30. Ohn Rezső Vilmos, zenetanár, IV, váczi u. 60. Ohnhauser Gyula, máv. hivatalnok, VI, váczi út 51. — József, honv. főhadn., VIH, Tavaszmező-u. 19. — Nándor, ny. máv. tisztv., VIH, Tavaszmező-u. 19. Ohnsorge Ferencz, betűszedő, VTH. szigetvári u. 16. Ohr 1. Orr alatt is. Ohr János, mészáros m., VHI, gólya-u. 37. Ohrenstein 1. Ornstein alatt is. Ohrenstein Henrik, br., czementgyáros,VT, Andrássy­út 112. Telefon 26—23. — Sándor, hivatalnok, VI, Lázár-u. 16. Ohrenstiel Dávid, keresk. s., VH, Rombach-u. 6. Ohrfandl József, irodafőnök, IV, Deák Ferencz-u. 1. Ohujecz György, nyugdijas, VIH, Szerdahelyi-u. 18. — Kálmán, gépiró, VH, Cserei-u. 3. Okányi Imre, hentes m., H. retek-u. 3. — József, gépészmérnök, IX, Lónyay-u. 43. Okenfusz Gyula, üzletvezető, VH, dóhány-u. 24. — Teréz, telefonkezelő, VH. dohány-u. 24. Okerl József, czipész m., VIH, Kemény Zsigmond-u. 8. Okkel Józsefné, özv., varrónő, VI, Szondy-u. 32. Oklejszky László, furnirkeresk., Vlil, német-u. 11. Okmeczky Tamás, máv. hiv.. I, kelenföldi p. udvar Okolicsányi Antal, magánzó,VIH, Lujza-u. 28. — Etel, szabónő, IV, Szervita-tér 8. — Gézáné, dr., magánzó, VTH, Rökk Szilárd-u. 16. — Gyula, jel. hitelbanki igazg., X, delej-u. 10. — Irén, p. és táv. kiadó, VIH, gyöngytyúk-u. 10. — Józsefné, özv., nyugdijas, H, Donáti-u. 18. —- László, bizt. társ. felügy., VHI, József-körút 14. — László, magánhiv.. I, Fortuna-u. 13. — László, dr., ügyvéd, országgy. képv., EV, korona­herczeg-u. 3. T. 10. — Lipót, postafőtiszt, VI, Izabella-u. 63. — Miklós, birtokos, IX, Ráday-u. 22. — Miklós, máv. ellenőr, VH, Alpár-u. 6. — Zoltán, dr., ügyvéd, VI, Andrássy-út 5. T. 26—41. Okolicsányi-Zsedényi Ede, orsz. képv., VHI, Rökk­Szilárd-u 18. Okos László, fényképész, I, Attila-u. 20. — Róza, főv. tanitónő, I, Krisztina-körút 159. Okovács Károly, magánhiv., Vn, Hernád-u. 32. Okrona Imre, cserépfedő m., VIH, práter-u. 47. — István, máv. hiv., X, család-u. 51. Okruczky, (Okrutszky, Okrutzky). — Árpád, dr., máv. titkár, I, parádi út 7. — István, (Okrutszky), biztositási hiv., VTH, gyöngy­tyúk-u. 8. — Mariska, (Okrutzky), tőzsdés, IV, Havas-u. 3. — Tamás, máv. hiv., I, parádi út 7. Oláh 1. Vécsey Oláh alatt is. Oláh Aladár, mérnök, EV, papnövelde-u. 8. — Albert, czipész m., VH, Szugló-u. 16. — Amália, varrónő, VI, Vörösmarty-u. 43. — Andor, dr., orvos, I, kékgolyó-u. 5 — Anna, varrónő, VI, bajnok-u. 26. — Ármin Andor, mérnök, VH. István-út 18. — Béla, magánhiv., VIH, Mária-u. 6. — Béla, tőzsdebizományos, VT, Andrássy-út 38. — Béláné, özv., magánzó, H, Szilágyi Dezső-tér 3. — Béláné, nyugd., I, bors-u. 22. — Benjamin, vendéglős, VIH, vig-u. 9. — Berta, hivatalnok, VH, Garay-u. 22. — Dezső, főv. tanitó, H, csévi u. 15. — Dezső, mérnök, V. Csáky-u. 13. — Dezső, dr., ügyvéd,V, Ru'dolf-rkprt 3. T. 30—05. — Emil, kataszt. mérn., VH, óvoda-u. 17. — Emil, dr., orvos, VTH, Illés-u. 15. — Emma, gépírónő, IX, Erkel-u. 20. — Endréné, magánzó, VIH, kálvária-tér 19. — Ernő, dr., trvszéki jegyző, V, Arany János-u. 9. — Erzsébet, hivatalnok, V, váczi út 2. — Etel, pénztáros, VIH, fhg. Sándor-u. 15. — Farkas, máv. málházó, VI, szent László-u. 28. — Ferencz, gépészmérnök, H, Batthyány-u. 18. — Gábor, korcsmáros, VH, telep-u. 76. — Gábor, dr., min. fogalmazó, I, fehérvári út 16/6. — Gergely, vendéglős, VIH, gólya-u. 27. — Géza. képv. tisztv., VH, Dembinski-u. 43. — Gizella, varrónő, VH, Damjanich-u. 7. — Gusztáv, dr., elmegyógyint. ig., I, hidegkúti út 72. — Gyárfás, vendéglős, V, váczi körút 44. — Gyula, bankhiv., H, Zsigmond-u. 10. — Gyula, gyógyszerész, H, fő-u. 71. — Gyula, dr., orvos, H, Zsigmond-u. 25. — Elenrik, mérnök, VHI, Baross-u. 78. — Imre, czipőfelsőrész készitő, IX, viola-u. 37/a. — Imre, vendéglős, EV, Ferencz József-rakpart 26. — István, asztalos m., VH, Izabella-u. 5. — István, rajztanárjel., VIH, kőfaragó-u. 5. — István, szabó m., IV, kecskeméti u. 4. — István, szabó m., VIU, Horánszky-u. 10. — István, terményker., IV, Ferencz József-rakprt 25. — Istvánné, özv., magánzó, VH, István-út 24. — János, czipész m., VIH, német-u. 4. — János, fogyaszt, ellenőr, VH, aréna-út 52. — János, főmolnár, IH, Zsigmond-u. 61. — János, hivatalnok, VI, Szondy-u. 12. — János, húsbélyegző, VHH, Baross-u. 79. 118*

Next

/
Oldalképek
Tartalom