Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - O

O denw al d. Lakás-jegyzék. 1876 Lakás-jegyzék. O ff entliü rl. Oláh János, keresk., Y, hajnal-u. 2. — János, kertész, VI, Erzsébet-királyné-útja 6. — Jánosné, özv., magánzó, X, Noszlopy-u. 8243/a. — Jolán, tanítónő, IX. Eerencz-körút 8. — József, kereskedő, I, verpeléti út 26. — József, kereskedő, IV, borz-u. 12. — József, magánhiv., IX, Eáday-u. 39. — József, máv. altiszt, VI, szent László-u. 39. ' — József, sapkakészitő, VI, Dávid-u. 9. — József, szabó, VE, Miksa-u. 15. — Józsefné, nánási, földbirt., IV, Irányi-u. 21. — Józsefné, özv., magánzó, VD, Klauzál-u. 13. — Józsefné, özv., varrónő, VIE, fecske-u. 27. — Julia, hivatalnok, I, Lógody-u. 37. — Kálmán, szék.-főv. számtanács.,VD,Eákóczi-út 42. — Károly, borbély m., VIE, kender-u. 13. — Károly, kocsifényező m., V, Tisza-u. 3. — Károly, honv. őrmester, VID, Mária-u. 10. — Károly, magánzó, VD, nefelejts-u. 49. — Lajos, könyvelő, IX, Márton-u. 35'a. — Lajosné, özv., magánzó, D, tudor-u. 7. — Lajosné, özv., magánzó, VE, kerepesi út 38. — László, füszeikeresk., I, szarvas-tér 5. T. 69—67. — László, keresk., I, villányi út 4. — Lászlóné, özv., magánzó, VD, Bem-u. 14. — Lászlóné, özv., tanitónő, VITT, Baross-u. 9. — Margit, gépiró, D. Eszter-u. 9/6. — Mária, magánzó IV, Eerencz József rakp. 18. — Mihály, magánzó, VD, nyár-u. 6. — Mihály, máv. dijnok, VE, szövetség-u. 11. — Miklósné, özv., földbirtokos, VIE, Baross-tér 3. — Miklósné, özv., magánzó, ID, Lajos-u. 33. — Ödön, csendőrezredes, I, Pauler-u. 10. T. 176—06. — Bozália, magánzó, VE, telep-n. 39. — Sándor, bankfőellenőr, I, Városmajor-u. 57. — Sándor, festőművész, IX, Eerencz-körút 42. — Sándor, fuvaros, IB, Lajos-u. 64. — Sándor, magán hiv., VI, hajós-u. 7. — Sándor, sapkakészitő, VD, dob-u. 78. — Sándorné, nyugdijas szinésznő, VD, Bottenbiller­utcza 4/a. Olaj, (Olay, Ollay). — Antal, pénzbeszedő, VE, dob-u. 14. — Ferencz, czipész m., VIE, óriás-u. 32. — János, szabó m.. IE, kórház-u. 1. — János, vendéglős, VE, Almássy-u. 6. — Jenő Leó, magánhiv., VEI, Szentkirályi-u. 34. — Józsefné, özv., magánzó, VE, király-u. 9. — Mária, magánzó, IV, bástya-u. 20. — Pál, hentes m., V, váczi út 142. — Péter, (Ollay), épitész, VI, Vörösmarty-u. 44/a. Olakjár Mária, magánzó, VID, erdélyi u. 12. — Péter, magánhiv., VID, práter-u. 61. Olajos, (Ollajos). — Géza, műsz. biv., VI, Eötvös-u. 33. — Imre, szabó, IV, molnár-u. 36. — Imre, vendéglős, VIE, óriás-u. 7. — József, rendőrellenőr, VIE, Tisza Kálmán-tér 24. — József, ügyvédjei., VIE, üllői út 64. — Kálmán, (Ollajos), utazó, VE, Ilka-u. 20. Olajosi Sándorné, özv., tiszt. int. tul.,VI, Kmetty-u.21 Olák György, vendéglős, IX, páva-u. 37. — Istvánné, magánzó, VI, felső erdősor 39. Oláriu István, postatak. tisztv., IE, Lajos-u. 141. — József, bankhiv., YE, dob-u. 50. Olasz Dezső, oki. épitész, VIE, Bökk Szilárd-u. 39. — Ferencz, pénzint. igazg., E, lánczhid-u. 2. — Gergelyné, özv., magánzó, VI, Mór-u. 11. — Imre, malomhiv., E, Margit-u. 5. — István, szabó m., VEI, nagytemplom-u. 19. — János, magánhiv., V, Tisza-u. 9. — Károly, kereskedő, VI, nagymező-u. 21/6. — Károly, ifj., máv. mozdonyv., X, rákosi fütőh. tel. — Márkné, háztulajdonos, VII, Dembinski-u. 39. — Pál, mázoló m., VIE, tömő-u. 15. — Sándor, épitész, I, Lógody-u. 29. — Sándor, ref. lelkész, IV, Szervita-tér 10. Oláth Bezső, kereskedő, VI, Izabella-u. 74. Olay 1. Olaj. „ Olbermann Ágoston, vésnök, IE, Lajos-u. 155. OlbertKároly Emil,mag. hiv..E,rókushegyi lépcső 14_ Olbért Nándor, rajzoló, VT, váczi út 131. OlbiJánosné, özv., magánzó, VI, Petneliázy-u. 30. Olbrich Károly, máv. ellenőr, X, füzér-u. 38'a. — Lőrincz, szíjgyártó m., YE, Erzsébet-körút 52. — Bezsőné, magánzó, VE, Erzsébet körút 52. Olchváry Mórné, özv., magánzó, VEI, óriás-u. 33. Oldal István, napidíjas, VI, felső erdősor 43. — Jánosné, özv., magánzó, IX, mester-u. 5 7. — József, máv. kocsim., I, kelenföldi áll. 14109/5. Oldi József, raktárfelvigyázó, VEI, Baross-u. 122. Oleár Lajosné, szülésznő, IV, borz-u. 9. Oleják Károly, polg. isk. tanár, E. Szász Károly-u. 1. — Károlyné. özv., nyugdijas, E, tölgyfa-u. 14. — Piroska, főv. tanitónő. E, tölgyfa-u. 14. Olejcsek Géza, keresk. utazó, IX, Lónyay-u. 43. Olejnik Mihály, bádogos m., VE, István-ut 6. — Bezső, vas. hivatalnok, VE, alsó erdősor 5. Olejnyik Sándorné, özv., postakez.,VTE, népszinbáz­utcza 30. Olexi Viktor, dr., es. és k. főtörzsorv., VI,dalnok-u. 2/6 Olexinzer Mór, czukorkeresk., VIII, Károly-körút 9. Olexiuck Makár, magánzó, IE, pacsirtamező-u. 69. Olgyay, (Olgyai). — Bertalan, (Olgyai), dr., főgvm. tan.,E, Zsigm -u.13. — Edith, (Olgyai), oki. tanitó, DI. Lukács-u. 2. — Endre, máv. fogalmazó, VI, felső erdősor 41. — Ferencz, festőművész, I, Attila-u. 35. — Imréné, özv., nyugdijas, VIE, népszinház-u. 11. — István, dr., ügyvéd, VEI, József-körút 69. — János, földhitelint. segédtitk.,VE,Damjanich-u.2. — Jenő, bankhiv., X, Szapáry-u. 3. — Kálmán, dr., min. titkár, E, Apor-u. 3. — László, dr., min. titkár, VIE. népszinház-u. 11. Olher Elemér, magánhiv., VEI, aggteleki u. 19. Olicsek Ferenczné, özv., magánzó, IX, Ferencz-u. 13.„ Olinkievich András, ny. tisztv.. IX. liliom-u. 35. — Sándor, dr., gyógyszerész, IX, Szvetenay-u. 41. Oliva Gáborné, magánzó, X, kápolna-u. 4. Olivó Etienne, magánzó, VI, nagymező-u. 21. Olka Jánosné, özv., magánzó, IX, viola-u. 32. Olker Sándorné, özv., nyugdijas, VIE, vas-u. 3. Öllajos 1. Olajos. Ollár, 1. Olár. Ollavi Bajmund. vállalkozó, X, Kelemen-u. 21. Ollay 1. Olaj. Ollé Elek, máv. felügyelő, VI, Podmaniczky-u. 73. — Györgyné, özv., magánzó, I, fehérvári-út 16/«. — Gyuláné, özv., nyugd., V, sas-u. 7. — Imre, dr., orvos, VIE, Baross-u. 25. — József, dr., orvos, VIE, fhg. Sándor-u. 30/6. — Károly József, műsz. tisztv., IE,Vérhalom-u. 26.. — Budolf, keresk. ügynök, VIE, Magdolna-u. 12. Ollein Józsefné, özv., szénkeresk., VE. síp-u. 15. Oller Dezső D., utazó, VD, Wesselényi-u. 13. — Miksa, utazó, VE, Wesselényi-u. 46. Ollerinyi Alajosné, kávés, VIE. koszorú-u. 22. Ollós Jakab, zöldségárus, E, oszlop-u. 16. — Sándor, házt. és tehen., IE, Filatori dülő 6375. Olli Elek, máv. felügyelő, VI, Szondy-u. 44 a. Ollinger Ferencz, számvivő őrm.,E,gyorskocsi u.23.. — Lajka, irodai alk., IX, Bákos-u, 3. — Mátyásné, magánzó, ID, vörösvári u. 52. Ollop Izidor, órás, VE, Eákóczi-út 8. Ólmosi Gyula, hentes m., YE, Thököly-út 14. — Ödön, (Olmosy), háztul., YE, Thököly-út 10. Olmützer Károly Márton, banktisztv., I.Pauler-u.21. Olofson Gusztáv, ifj., főgimn. tanár, I. alkotás-u. 34. — Gusztáv, nyugdijas, I, villányi-út 6. — Miksa, főtisztviselő, Vlil, szigetvári u. 14. Olsavszky István, máv. felügy., oszt. főnök. VT, aradi. utcza 48. — Józsefné, özv., varrónő, VIE, kistemplom-u. 3. — Lajos, ügyvéd, VIE, József-körút 77—79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom