Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - O

Odenwald. Lakás-jegyzék. 1874 Lakás-jegyzék. Offentliürl. Odenwald Ádámné, özv., magánzó,IY, városház-u. 8-1 Oderszky Frigyes, mémök, IH, Lajos-u. 7. — Gyuláné, özv., háztulajd., Hl, óbudai rakpart 31. Odescalchi, 1. Erba-Odescalchi alatt is. Odescalchi Arthur, hg.,főrendih. tag.AT, rózsa-u. 61. — Géza, hg., főrendih. tag, nagybirt., IX, üllői út 19. Tel. 59—92. — Gyuláné, özv.,hg, nagybirt..VTH, fhg Sándor-u. 14. — Jenő Zoárd, hg., főrendih. tag,IV,Türr István-u. 1. Odor Emilia, főv. tanárnő, VI, sziv-u. 17. — Ferencz, műsz. csop. vezető, I, Ballagi Mór-u. 12. — Henriette, tanitónő, VI, sziv-u. 17. — Imre, dr., posta és táv. tanácsos,!, Mészáros-u. 13. — Jenőné, özv., magánzó, YH, Damjanich-u. 46. — Józsefné, özv., nyugdijas, V, visegrádi u. 92. — Móricz, háztulajd., IX, üllői út 31. — Péter, szabó m., YII, sip-u. 11. — Vilma, zenetanárnő, VI, sziv-u. 17. — Zsigmond, szűcs, VH, kertész-u. 21. Odorfer Károly, gyári tisztv., ATI, Alpár-u. 8. — Kristófnó, özv.,"mag., H, Szász Károly-u. 3. — Rezső, magánhiv., VH, Alpár-u. 8. Odrevits József, molnár, IX, Drégely-u. 3/b. — Rezső, lakatos, IX. Drégely-u. 3/b. OdryArp., pacséri, nemz. szinh.tag.,ATII,Déry-u. 14. — Attila, operaénekes, ATI, dob-u. 66. István, kovács, IX. soroksáli út 51. — Lehel, bankhivatalnok. IX, üllői út 55. — Mária, p. és t. kiadó,VH, kertész-u. 4. — Mór, hivatalnok, VIH, József-u. 58. — Pál, czinkografus, VI, szent László u. 114. — Pál, irodavezető, VHI, József-körút 31/a. —'- Sándorné, szülésznő, A T. Garam-u 25. •— Zuárd, főv. anyakönyv*vez. hely.,VIH,József-u. 58. Odvarka Jánosné, özv., mag., V, nagykorona-u. 22. — Rezső, vallástanár, V, Arany János-u. 32. Odvasics Mariska, hivatalnok, VI, Szondy-u. 21. Odze Ignáczné,özv..fa- és szénker..VI, Szondy-u. 64. Oechslin Emiiné, özv., magánzó, V, váczi út 54. Oeconomó György, u. jószágfelügy.. IX, Bakáts-tér 2. Oeconum Lujza, tanitónő, VH, Rottenbiller-u. 6/a. Oeder Ferencz, sertésbizományos, X, cserkesz-u. 15. Oeffner Ferencz, háztul., I, Fortuna-u. 21. — Ferencz, nyug. curiai biró, ATH, Trefort-u. 4. — Ferenczné, háztulajdon., I, úri u. 24. •— Rezső, számszéki számtiszt, I, pálya-u. 7. Oehl György, máv. ellenőr, H, Batthyány-u. 61. — Katalin, nyugdijas, H. retek-u. 24. — Mária, posta és távkezelő, H, Batthyány-u. 63. Oehler, 1. Öhler alatt is. Oehler Endre, hivat., ATH, aggteleki u. 19. — Frigyesné, özv., nyugd., ATI, Thököly-út 32. Oehn Rezső Vilm., zenet.IA", sarkantyus-u. 9. Oelbaum, 1. Ölbaum alatt is. Oelbaum Béla, magánhiv., ATI. dob-u. 66. Oelbermann Ernő, gyárigazg., IX, páva-u. 39. Oelhofer Henrik, vegyész igazg..VI. nagy János-u. 9. — Hubert, ny. máv. főfelügy.. VI, Andrássv-út 83. Tel. 159—69. Oelschlager László, keresk., AT. mozsár-u. 9. Oelschläger 1. Öelschläger alatt is. •— Károly, czipész m.,VH, szövetség-u. 2/c. — Miháiy, művezető, A 7, Tisza-u. 9. Oertel Henrik, keresk. s., I, fürj-u. 6. Oertzen Ottó, telekkönyvvezető, IV, Kaplony-u. 9. Oesterreicher 1. Osztreicher alatt is. Oesterreicher, (Oestereicher, Oestreicher, Oeszterreicher). — Adolf, magánzó, AH, Rottenbiller-u. 15. — Adolf, p. és táv. s.-elíenőr, ATH. népszinház-u. 5. — Adolfné, özv., magánzó, ATH, fhg Sándor-u. 17. — Agostonné, (Oeszterreicher), özv., magánzó, VI, feiső erdősor 9. — Alfréd, bankhiv., A", váczi körút 36. — Aranka, hivatalnok, H, Margit-körút 1. — Árpád, gépész, VIH, József-körút 66. — Dániel, hivatalnok, AH, Dembinski-u. 28. | Oesterreicher, (Oestereicher, Oestreicher, Oeszter­reicher). — Dezső, hivatalnok, ATH, József-körút 64. — Ferencz, czipész ni., VI, hajós-u. 7. — Ferencz, dr.,(Oestereicher),orv.,AT.Teréz-krt 2 A/a. — Gizella, hivatalnok, AH, Bottenbiller-u. 15. — Gyula, magánhivatalnok, V, Garam-u. 23. — Hermann, kártyatisztitó, VH, alsó erdősor 5. — Hermann, kereskedő, VH, nefelejts-u. 27. — Hermán, szabó, IV, kecskeméti u. 13. — Ignácz, katonai pénzt, tiszt, H, Batthyány-u. 2. — Ignácz, postafőtiszt, VH, Hernád-u. 19. — Ignácz, keresk., AT, lovag-u. 14. — Ilonka, hivatalnok, VI, Szondy-u. 43. — Imre, fakereskedő, V, pozsonyi út 27. — Iván, hivatalnok, IX, Ferencz-körút 41. — Izidorné, özv., magánzó, VH, Elemér-u. 29. — Jakab, ügynök, VH, dob-u. 12. — Jónás, (Oestreicher), magz.,AT,nagymező-u. 66. — Józsa, hivatalnok, H, Lajos-u. 191. — József, magánhivatalnok,VH, Csengery-u. 9. — József, villamos rendező, VH, Cserhát-u. 14. — Juliska, hivatalnok, AT, Csengery-u. 51. — Károly, lakatos m., A 7, Csáky-u. 38. — Károlyné, özv., magánzó, AT, nagymező-u. 27. — Lajos, (Oestereicher),lisztalkusz,VH,Peterdy-u.29. — Lipót, nyug. defektiv, AT, Dávid-u. 10. — Lipót, sütő m., A", Tátra-u. 3. — Márk, keresk. segéd, Y, Béla-u. 3. — Matild, tanitónő, VH, akáczfa-u. 57. — Miksa, gyárigazgató, I, Krisztina-körút 8—10. — Miksa, kereskedő s., VIH, kálvária-u. 21. — Miksa, pénzbeszedő, H, mókus-u. 11. — Mór, magánhiv., IX. Báday-u. 9. — Mórné, özv., szabónő, ATI, Dembinski-u. 46. — N. Lipót, czégvezető, AH, hársfa-u. 27. — Pál, magánhivatalnok, VI, felső erdősor 19 a. — Pálné, özv., magánzó, VH, szövetség-u. 28/a. — Bóza, varrónő, AH, Peterdy-u. 5. — Samu, di 1., ügyvéd, V, sas-u. 18. Tel. 32—52. — Sándor, magánhiv., AT, hajós-u. 7. — Sándorné, özv., magánzó, V, Árpád-u. 7. — Simon, magánzó, VH, Dembinski-u. 33. -— Zsigmond, kereskedő, VH. Rottenbiller-u. 15. — Zsófia, varrónő, VI, ó-u. 29. Oetl Aladár, vasgyáros, VI, Lendvay-u. 27. T. 67—38. — Antalné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 22. — Béla, vasönt. és gépgy. tulajd., VI, Eötvös-u. 22. — Ferencz, nyug. min. tan., B. áldás-u. 3. — Fülöp, ügynök, I, alkotás-u. 18. — Jánosné, özv., magánzó, AT, Hunyadi-tér 2. Oettner Kornélia, magánzó, H, Donáti-u. 18. Oetzlberger Johanna, özv., magánzó,VH,üllői út 58. Ofcsik József, épitész, I, Jolán-u. 6. Ofesek A 7incze, borbély, IX, gr. Haller-u. 4. Offelder Vilmos, vagyonőrző-intézet tulajdonos, AT, Podmaniczky-u. 19. Offenbach Józsefné, özv., mag., ATH, Mátyás-tér 14. — Salamon, ruhakereskedő, ATH, Dobozi-u. 15. Offenbacher Miksa, rőföskeresk., IX, soroksári út 45. Offenberger Mór, hivatalnok, IX, soroksári út 16. — Sándor, magánhivatalnok, IX, soroksári út 45. — Zsigmond, piaczi röv. árus,VH, Garay-u. 38. Offenheini Ignáczné, özv., magánzó,VH, óvoda-u. 22. — Zsigmond, hivatalnok, VH, akáczfa-u. 16. Offenheimer.Adolf, czipész m.,ATH, Baross-u. 102. Offenhütter Ábr.-né, özv., mag.,VH, Vörösmarty-u. 4. — Emilia, fogtechnikus, AH, Vörösmarty-u. 4. — Farkas, szőrmeker., AH, Vörösmarty-u. 4. — Katicza, távbeszélő-kezelő, VH, bérkocsis-u. 23. Offenmüller Edvin Gyula, postatakarépénztári hiva­talnok, IV, magyar-u. 6. — Frigyes, id., magánzó, VH, József-u. 51. — Frigyes, ifj., zálogh. főtiszt, AHI, József-u. 51. — Gizella, magánzó, VH, József-u. 51. — Katicza, telefonkezelőnő, VHI, József-u. 51. Offenthürl Lipót, porczellánker.,VH, kisdiófa-u. 3 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom