Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Kéeművesek. Czimjegyzék. 1000 Czimjegyzék. Kézmüáru-ügynökök. Sehuberth Jánosné, IY, városház-u. 20. Schulczer H , IH. Flórián-tér 13. Schulek Sándor, YII, király-u. 3. Schwartz Sámuel, Vin, Lujza-u. 25. Szigety Sándor, VH, akáczfa-u. 64. Valesio Antal, IV, kecskeméti u. 4. — János, VII, akáczfa-u. 62. Watzke Ede, VH, király-u. 9. — Nándor, VI, nagymező-u. 25. Zaorál János, késműves, saját gyártmányú aczélárú raktára, u. m. angol, svéd, franczia és német aczélárúk gyári raktára, VHI, Baross-u. 1, üllői út 4. Gyár­telep : Újpest, Árpád-út 25. Kézimunka üzletelt. Ádám Károly, IV, kigyó-u. 4. Tel- 9—41. Ágoston és Pucher, IV, koronaherczeg­utcza. (Harisbazár 6.) Bérezi D. Sándor,VI, Dessewffy-u. 5. Tel. 109—06. Berger és Feiszinger, IV, korona-u. 4. Dávid J„ H, fő-u. 16. Eichner Etel, VIB, Baross-u. 78. Farkasné és társa, V, József-tér 13. FriedZsigmond és tsa,VH,Hernád-u.50. Friedmann Bóza, V, fúrdő-u. 10. Gasché J., VH, király-u. 13. Gertler Adolf, VHI, József-körút 75. GoldbergerHermann,VH,Klauzál-térlO. Goldner Simon, VI, Andrássy-út 79. GrünfeldZsigmondné.özv.VT, Andrássy­út 10. Hambach F.-né, ATI, óvoda-u. 44. Hoffmann György, IV, Semmelweis-u.5. Tel. 143—65. Horváth Ákos, VH, Bethlen-u. 21—23. Telefon 165— 55. IX,vámház-körút 6. Tel. 126—62. és VH, Erzsébet-körút 18. Telefon 97—03. Hungária kézimunkaipar, (Vadas és Willheim), VII, akáczfa-u. 59. Tel. 102—46. Kába Bóza, X, szt László-tér 6. Kalotaszegi háziipar szövetk.,VHI, Ba­ross-u. 1. Kiss Tamásné, özv.,H, Batthyány-u. 13. Klacsmányi Nándor, IV, váczi u. 54. Klein Samu és tsa, Vili, Bákóczi-út 51. Klotild-egylet, IV, Duna-u. 6. Krausz Janka, VI, nagymező-u. 51. Lindenfeld Samu, VI, király-u. 96. Loksa Józsefné, H, fő-u. 73. Lusztig Eszti és Neményi Hermin, V, bécsi u. 9. Meleg Dezső, I, tárnok-u. 2. Nádas'Ignácz, TV, koronaherczeg-u. 11. Tel. 62—75. Nemes József, I, fehérvári út 15. Obermeier J. és nővére, IV, váczi-u. 19. Tel. 15—96. Országos kath. nővédőegyesület kézi­munka üzlete, IX, bokréta-u. *3. Tel. 68—41. Országos Magyar háziipari szövetség, IV, Károly-körút 10. Tel. 116—46. Polgár Sándorné, özv.,VIH, práter-u. 9. Preisach Fáni, IX, üllői út 21. Bott Miksáné, IH, Lajos-u. 14. Schaar Ernesztin, VH, dob-u. 59. Schopf Elise, IV, reáltanoda-u. 19. Schwarcz Zsigmond,VIH, József-krt 26. SpitzerGyuláné,özv.,IV,koronaherczeg­utcza 2. Székely Dávid, I, Vérmező-út 7. Szontagh nővérek, IV, párisi u. 9. Tel. 144—01. Toch Mariska, IV, koronaherczeg-u. 7. Vozáry Madeléne, H, Donáti-u. 2. Wald Gyula, VH, király-u. 21. Telefon 17—69. Weisz Györgyné, VH, dob-u. 17. Wiesinger Ármin, VH, Hernád-u. 45. Tel. 126—84. Kéz-, köröm és kozme­tikai ápolók. Bedő Antal, V, Erzsébet-tér 16. Tele­fon 43—62. Mme Czartorysky, IV, Szervita-tér 4. Telefon 855. Eckhardt Ferenczné, VIH, Kemény Zsigmond-u. 12. Fabritzky Irén, VI, Andrássy-út 2. Tel. 50-63. Frank Lenke, VI, Teréz-körút 35. Gaog Aranka, VH, Bákóczi-út 16. GRAF PALNÉ, diätetikus és kozmetikai intézete. V, Erzsébet-tér 3. (gr. Cziráky­palota.) Eégi czim : II, török-u. 10. Villany massage, villany manikür, •villany pedikür, Bőrápoló fürdők. Szörtelenités. Orvosi fel­ügyelet mellett. Orvosi rendelés : 3—6-ig. Kovács János, V, Dorottya-u. 9. Kromek Vilma, VH, alsó erdősor 34. Muskát M„ VI, Csengery-u. 76. Nemes Gizella, VI, Andrássy-út 27. Schiller József, V. nádor-u. 28. Schreyer Sarolta, VIH, Baross-u. 43. Schvartz nővérek, VI, Vörösmarty-u.51/a Szántó Sándorné, VI, Dávid-u. 10. Szeizing Irma, IV, Semmelweis-u. 2. Tel. 140 —33. Ujlaky Margit,VHI, Szentkirályi-u. l/a. Verdes ^rpád, VHI, muzeum-körút 10. Tel. 145—92. Weltsch Simon, VHI,nagyfuvaros-u.3/a Wenhardt Ferenczné. VI, lövölde-tér 4. Würtzler Béláné, özv., IV, sarkantyús­utcza 11. Kézműárúkereskedők és nagykereskedők, (L. Rőfösáru kereskedők alatt.) Klinger Henrik, V, szabadság-tér 11. Tel. 30-26. Wottitz Baruch és Fiai,V, bálvány-u. 6. Tel. 39—58. Kézmüáru- ügynökök. Abelsberg Simon és testvére, V, Arany János-u. 34. Tel. 98—89. Ábrahám Emil, V, sas-u. 21. Ádám József. VIB, népszinház-u. 27. Adler és Popper, V, nagykorona-u. 26. — Sándor, V, nagykorona-u. 4. Balog Adolf, V, nagykorona-u. 18. Bárány Oszkár, V, nagvkorona-u: 21. Tel. 89—69. Barber Tivadar, VH, Erzsébet-körút 40-42. Tel. 90 69. Bauer Károly, V, nádor-u. 17. Beimel Adolf. IV, váczi u. 30. (Haris­. bazár 3.) Benedek Izidor. VH, Kazinczy-u. 6la. Benesch Gusztáv, V, nagykorona-u. 21. Tel. 103—81. Berger A. Lipót, VI. rózsa-u. 57. Blau Artúr, V, József-tér 8. Böhm Imre, V, Aranv János-u. 15. Tel. 86-53. Böhm József,V, nagykorona-u. 11. Brachfeld és Kemény, Vili, bérkocsis­utcza 31. Braun Samu, V, hold-u. 9. Bricht Bernát, V, sas-u. 12. Brust Lajos, VI, király-u. 102. Budespitz Sándor, V, bálvány-u. 21. Burg F. Nándor, Yl, nagy János-u. 7. Büchler Adolf, V, vadász-u. 10. Telefon 120-64. Császár Lipót, VH. Bákóczi-út 22. Tel. 101—70. Ehrenstein Lipót,VH, Damjanich-u. 51. — Sándor, V, Zrinyi-u. 12. Tel. 40—37. Eisenstädter Béla és társa, V,sas-u. 12. Éliás Mór, V, sas-u. 12. Tel. 3—04. Engel Arnold, V, sólyom-u. 18. Fodor Lajos,VH,király-u. 51. T. 24—13. Fröhlich ós Bott, V, nagykorona-u. 18. Tel. 95—96. Goldschmied Hugó.V, nagykorona-u. 5. Greiner M. Miksa, V. Zoltán-u. 11. Tel. 38-85. — Mór, VH, lövölde-tér 2/fc.T. 165—06. Groszmann Jakab, ifj., V.. nagykorona­utcza 21. Tel. 101-94. Grünwald Jakab, VI, Dessewffy-u. 41. Halmos Bóbert, V. bálvány-u. 13. Tel. 18—11. Hedvig Artúr, VIH, Bökk Szilárd-u. 17. Heinrich Ármin, V, bálvány-u. 20. Hermann József, H, Margit-krt 1. Tel. 45—01. Herz Tóbiás, I, fehérvári út 29. Káldor József, V, József-tér 13. Kálmán Adolf, VI, ó-u. 5. Tel. 31—95. Kerekes Lipót, V, sas-u. 9. Klein Bernát. VB, akáczfa-u. 58. Tel. 133—04. — Berthold,V. Arany János-u. 16. Tel. 35—94. — Hugó. V. váczi út 2. Tel. 117—80. - Móricz, V, sas-u. 23. — Sándor, V, Arany János-u. 18. Knöpfler Bernát, V, tükör-u. 5. Koháry József, VI, váczi krt 31. Kohn Hugó, VI, Teréz krt 22. Kovács Ernő, V, sas-u. 4. Tel. 71—77 Kozma Samu,V, nagykorona-u. 18. T. 39--14. König Vilmos, IX, Bakáts-tér 2. Krausz Adolf, VH, Károly-krt 13. Tel. 66—41. — Sándor, V, nádor-u. 17. Lemberger Simon, V, bálvány-u. 2. Tel. 165-87. Lengyel Dezső, VH, Wesselényi-u. 24. Lévai és Böhm, V, Arany János-u. 15. Tel. 86-53. Litzmann I. Izidor, V, bálvány-u. 26. Tel. 32—80. Löbl Károly, V, szabadság-tér 6. Tel. 96—27. Löffler József, V, nádor-u. 17. Löw Sámuel, VI, Liszt Ferencz-tér 14. Löwinger Vilmoss és Ferencz, V, nagy korona-u. 24. Tel. 172-92. Mandl József, V, bálvány-u. 3. Manheim Gusztáv, V, sas-u. 19. Milhofer Henrik, VI, Lázár-u. 13. Moskovitz Emil, H, fő-u. 2. Tel. 3—50. Neu Samu, V. Eötvös-tér 2. Telefon 160-86. Neumann Armin, IV, Türr lstván-u. 1. — Henrik, V. bálvány-u. 21. Pinkás Lipót, V, nagykorona-u. 21. Prager Adolf, V, bálvány-u. 3. Badnai és társa, IX, Lónyay-u. 25. Te­lefon 50—74.

Next

/
Oldalképek
Tartalom