Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1912 (24. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Kézmüárú ügynökök Czimjegyzék. 1001 Czimjegyzék. Kifőzések. Badó Mór, V, sas-u. 4. Bosenberg Emil, VI, Csengery-u. 48. Bosenzweig Jakab,V, bálvány-u. 24. Both Yilmos, Y, Lipót-körút 24. Sass Sándor, IX, Ferencz-körút 40. Sattler Igu. és Géza,VI,szerecsen-u. 15. Schlesinger Zs. és társa,Y, nagykorona­utcza 3. Tel. 88—27. Schönberger Adolf, YH, kisdiófa-u. 12. Schönfeld Emil, V, Arany János-u. 17. Tel. 47 ,12. Schwarz Ármin, ifj., V, nagykorona­utcza 8. x Schwarz J. és társa,VT,nagvmező-u. 35. — Károly, Y, Dorottya-u. 11. T. 39-27. Singer Miksa, YI, Izabella-u. 70. Somló és Hevesi, Y, nagykorona-u. 13. Somogyi és Neubrum,V, bálvány-u. 13. Spiler Gyula, YH, Izabella-u. 77. Stadler Zsigm., YH, Károly-krt 13. Tel. 66—41. Steigenberger Simon, V, mérleg-u. 9. Steiner Henrik, VH, Károly-krt 9. Steinmanu Fülöp, YI, gyár-u. 1. Strausz Lajos és Gyula, VI, Bévay-u.2. Tel. 81—55. Szana Károly, V, sas-u. 12. Szántó és Streisinger,V,szt. István-tér 2. Tóth Endre,V, bálvány-u. 24. T. 38—80. Urbán Sámuel, V, Arany János-u. 10. Tel. 14—78. Waldner Jakab, YI. szerecsen-u. 7 —9. Tel. 109-68. Wallfisch Tivadar, VI, Dessewffy-u. 35. Wechsler Mór, V, nádor-u. 17. Weisz A. D..V,Erzsébet-tér 2. T.32 - 43. — B.Béla,V,AranyJános-u.l2.T.35—35. — Lipót. VÍ, szerecsen-u. 25. — Samu, V, nádor-u. 17. — Zsigmond, V. Arany János-u. 34. — Zsigmond, VII, dob-n. 16. Wieg József, IX, Calvin-tér 6. Wittmann Jenő, VI, rózsa-u. 98. Wix Dávid, V, bálvány-u. 20. Wollitzer Ignácz, V, bálvány-u. 1. Zerkovits Jónás, V, Arany János-u. 17. Keztyüsök és ^Keztyükereskedők. ^Bertalan Manó, IV, kigyó-u. 5. Telefon 88-65. Bródy Lajos, VH, Bákóczi-út 28. Bures Henrikné, H, ponty-u. 2. Császár Vincze, I, Krisztina-körút 127. Engel Julia, YH, Erzsébet-körút 5. Fehér Malvin, YI, Andrássy-út 46. Fiedler F., IV, muzeum-körút 21. Fitt József, IX, Báday-u. 1. Frey Imre, idsb., fia, Frey Gyula, IV, eskü-út 6. — Imre, IV, városház-tér 1. Fried Márk, VH, király-u. 3. *Goldstein Mór, VI, király-u. 50. Grünwald Adolf, VIH, Bákóczi-út 45. Hendl Mór, VI, Andrássy-út 33. *Holitscher Fülöp, V, Béla-u. 3. Tele­fon 38—23. Hübner Mátyás, I, országház-u. 10. Illés János, IV, Károly-u. 1. bolt sz. 16. Klein Katicza, IV, kigyó-tér 1. Telefon 71—71. Königstein N. és Társai, IV, korona­herczeg-u. 3. Tel. 114—09. ^Kőszegi B., VIH, Bákóczi-út 9. Ladányi Béla, VH, Thököly-út 17. Lapter Mór,YH, Erzsébet-körút 12. Tel. 137—33. Meixner M., IV, váczi u. 12. Molnár Vilmos, IV, Károly-körút 28. Neuwelt Edéné, özv., YH, király-u. 1. Nikes Gyula, YH, Garay-tér 15." Ormai Mór,VHI, Horánszky-u. 27. Tele­fon 56—97. Ott Győző, VTH, József-körút 59-61. OttenreiterK.-né,IY,koronaherczeg-u.3. Pikier Lipót és Menyhért, V, Deák Fe­rencz u. 16. — Menyhért, IV, kecskeméti u. 7. Pollák Lipót, YI, váczi krt 19. Pollitzer Miksa, Hl, vörösvári-u. 18. *Basztovics J.-né,VTH,Eszterházy-u.22. Béti Hermann, VTH, József-körút 69. Schmid Leopoldina, IV, egyetem-u. 7. *Ungár M., IV, egyetem-tér 5. *— és Havas, VH, király-u. 13. Telefon 87—86. Weisz Kálmánné, IV,Ferencziek-tere 9. Wolfram E., IV, párisi u. 6. Kifőzések. Abranits János, V, .váczi út 138­Adametz Józsefné, özv.,VI, váczi út 105. Adamik Jánosné, VIH, Lujza-u. 15. Aranykövi Károlyné, YI, Lázár-u. 18. Artner József, VI, sziv-u. 54/a. Aszódy György, VI. rózsa-u. !»8. Baan Antalné, IX, Calvin-tér 9. Baeskó Ferencz, YI, sziv-u. 65. Bálint Jánosné, özv., IX, Márton-u. 32. Ballár Jánosné, I, Etele-út, IH, sor. Balogh János, ÍX, soroksári út 51. Barada Antalné, IX, Lónyay-u. 42/6. Bárányi Károly, VI, Szondy-u. 32. Bartha Árpádné, VI,Podmaniczky-u.61. — Lajos, VH, nefelejts-u. 13. Bazsik A. István, IX, Ferencz-u. 11. Beck Jánosné, IV, régi posta-u. 15. Bélik Györgyné, VHI, Baross-u. 66-68. Bene Ferenczné, YH, Bethlen-u. 3. Berey Istvánné, VIH, práter-u. 74. Berner Józsa, VH, Dembinski-u. 19. Biró Ilona, IV, kecskeméti u. 8. — János, VH, dob-u. 76. Bittenbinder Péter.VI, váczi út 127. Blazsovits Adám. V, Tisza-u. 7. Bódi Ferenczné, YHI, kálvária-tér 15. Bogdán Péterné, YII, Cserhát-u. 11. Bognár István, YIH, örömvölgy-u. 17/a. Bordás István, IV, molnár-u. 19. Boros Juliána, V, hajnal-u. 3. Bosnyák Ferenczné, VII, rózsa-u. 29. Brachfeld Lipót, VH, Bombach-u. 2/c. Budai alkoholmentes étterem, H, Zsig­mond-u. 10. Ceek Frigyesné. VTH, szigetvári u. 1. Cseh András, VI, csángó-u. 2. Csernik Lajos, VHI, nagyfuvaros-u. 27. Csipák József, VIH, práter-u. 52. Csirke Éva, IV, Irányi-u. 8. Czinege István. VI, Szondy-u. 44/a. Deák Péter, YII. dob-u. 24. Domonyi Jánosné, VI. fótlii-út 20. Domoszlai Albert, YIH, Madách-u. 2. Dömötör József, VHI. szigony-u. 31. Dragovics M., VIH, Tisza Kálm.-tér 29. Eggenberger Juliska,YI, Lehel-u. 19. Ekstein Sándor, YH, Wesselényi-u. 13. Englisch Margit, H, iskola-u. 40. Faragó János, VI, Dessewffy-u. 37. Farkas György, VI, sziv-u. 43. Peliér Jánosné, YI, lőportár-u. 10. Feigl Lajos, YH, Wesselényi-u. 31. Feiner Adolf, YIH, népszinház-u. 24. Fekete Sándor, VI,Hungária-körút 113. Felső József, VILI, Kenyérmező-u. 1. File János, YIH, örömvölgy-u. 24. Fisch Lajosné, IH, Zsigmond-u. 37. Fischhof Simon, IX, Márton-u. 8. Fleischmann Lajos, V, Lipót-krt 8. Flórika Jánosné, özv., IH, Lajos-u. 99. Fodor István, IX, gr. Haller-u. 24. Forró Istvánné, IX, gyep-u 35. Frey Józsefné, özv., IH, bécsi út 261. Friedmann Dávid, V, AranyJános-u.34. Fülöp K.-né, VHI, Conti-u. 14. Gacs József, VII, murányi u. 15. Gáli György, YII, verseny-u. 14. Girus Márton, VIH, Tisza Kálmán-tér 26. Goldstein Bernát, VI, Petőfi-u. 1. Gombás Antal, VI, Lehel-u. 21. Gonda Pálné, IV, bástya-u. 1. Gor István, IX, Kinizsy-u. 19. Görög Dénes, I, villánvi-út 2/a. Gradicskay Bóbert,VTÍI, Berzsenyi-u. 7. Gráner Márton, VHI, ILlés-u. 16. Grünberger Emiiné, IX, Báday-u. 26. Guttmann Ferenczné,I,dombóvári út 2. Gyetvai Imréné, özv., VI, rózsa-u. 97/a. Gyökér Jánosné, VH, Miksa-u. 13. Győrfi Sándor, VI, Podmaniczky-u. 71. Haasz Ferenczné, IH. bécsi út 96. Hader Mihály, VHI, Teleki-tér 3. Hajba József, X, füzér-u. 16. Hajda Mihály, I, átlós-út 54. Hájek Gusztáv, VH, Gizella-út 28. Hajós József, VH. dob-u. 12. HaÍászI)ezsőné,YHI,nagytemplom-u.l8 Hamada Gyuláné, IX, Imre-u. 1. Hamrák Lajos, YH, nefelejts-u. 16. Haraszti Imre, VH, István-út 32. Hartmann Antalné, VH, sip-u. 15. Hegedűs István, VI, Szondy-u. 66. — József, VH, óvoda-u. 40. Hegyessy Juliánná, özv.,VI,figyelő-u. 4. Heim Lajosné, IV, Királyi Pál-u. 6. Herbert Jánosné, VH, dohány-u. 41. Hoff mann István,IX, soroksári út 8—10. Homályos József, VHI, József-u. 44. Horváth Gábor, VH, Ilka-u. 9. — János, IX, Drégely-u. 9. — Józsefné, VIH, fhg Sándor-u. 48. — Józsefné, IX, Földváry-n. 1. — Mihály, V, berzenczei-u. 57. Huszár Lajosné, IX, gyep-u. 56. Iváncsik János, VH, akáczfa-u. 36. Izsó József, YH. Bottenbiller-u. 48. Jarolin Mártonné, özv., V, csáklya-u. 4. Jaruschek Károly, YH, rózsa-u. 36. Jekkel Ferenczné, V, Csáky-u. 19. Jeszenszki Sándor, YH, nefelejts-u. 48. Jezső Erzsébet, I, csiki-u. 4. Joaldts András, YH, Elemér-u. 17. Jonacher Mihály, VH, alsó erdősor-u.34. Jónai Tamás, I, major-u. 5. Kauffmann Adolf, VH, dob-u. 48. — Károly, (Kaufmann;, VI, Huba-u. 8. Kerék Pálné, özv., VI, csángó-u. 5. Kilián Jánosné, VTH, József-u. 15. Kis József, VI, Szondy-u. 18. Kiss A., VI, Hungária-körút 69. — József VI, gr. Zichy Jenő-u. 34. Klein Sándorné, VI, lovag-utcza 2. Kocsis Károly, VI, gömb-u. 34. Kollár Menyhért, IH, kiskorona-u. 27. Kovács Demeterné, X, Endre-u. 12. — Józsefné, özv., VTH, Orczy-út 10. — Bóza, VTÍI, bérkocsis-u. 33. — Sándor, VI, Tar-u. 8. Kőszegi Ferencz, YHI, Tisza Kálmán­tér 13. Kraupa Józsefné, özv., YH, óvoda-u. 7. Krén Lajos, YH, Bombach-u. 5. Kuharovits János, VIH, Madách-u. 30. Kumbor Ó., YH, dob-u. 3. Kun Ottó, VIH, fhg Sándor-u. 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom