Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Schweic ze r. Lakás-jegyzék. 1927 Lakás-jegyzék. Schwe nde nw ein. Schulz, (Schulcz, Schultz, Sultz). — Márk Miksa, könyvelő, YH, alsó erdősor 36. — Mátyás, (Schultz),betűszedő,I,Sashegy-dülő 12600. — Mihály, (Schultz), gyári oszt.főnök.X,kápolna-u.25 —- Mihály, (Schultz), máv. főkalauz, X, halom-u. 15. — Mihály, üzletvezető, VI, fóthi-ut 23. — Miksa, (Schultz), hiv., VII, Rottenbiller-u. 62. — Miksa, (Schulcz), könyvelő, VII, alsó erdősor 36. — Mór, könyvelő, VI, Hegedűs Sándor-u. 17. — Orbán, keresk. s., VHI, aggteleki u. 12. — Oszkár, (Schultz), kir. ügyész, IX, üllői út 11/13. — Pál. ny. vasúti hivatalnok, IX, üllői út 59. — Pálné, (Schulcz), hivatalnok, VIH, József-krt 66. — Péterné, özv., magánzó, VI, csángó-u. 4. — Róbert, szabó m., I, Döbrentei-u. 18. Sámuel, (Schulcz).dr.,orvos,VH,szövetség-u. 14/16. —• Sámuelné, (Schultz), özv., mag., VH, Jósika-u. 15. — Sánd., bizt. társ. titkár,VI, Hegedűs Sándor-u. 25. — Sándor, (Schulcz),czipész m.,VIH,Magdolna-u.51. — Sándorné. (Schultz), máv. pénzt, kezelő, VH, Thököly-út 4. — Tivadar, (Schultz), kőműves ip., VHI. gólya-u. 21. — Verona, szabónő, VI, Hegedűs Sándor-u. 17. Vilmos, (Schulcz), vésnök, VH, dob-u. 19. Schulze, (Sulcze). Béla, ellenőr, VI, Fáy-u. 10. — Leó, nyelvtanár, V, váczi út 4. — Nándor, (Sulcze), nyomdász, VEH, nagytemplom­utcza 18. — Pál, máv. hiv. V, újpesti rakpart 18—19. — Vilmos, kereskedő, V, fürdő-u. 1. Schulzer 1. Sulzer alatt is. Schulzer, (Schulczer, Schultzer). — Adolf, butorkeresk., H, Margit-körút 50/52. — József, (Schulczer). pálinka ker.,VHI,kender-u. 4. - Mariska (Schulczer), szabónő,VI,Vörösmarty-u.60 — Mórné, (Schultzer), özv., magánzó, ID,ürömi u. 40. — Sámuel, magánhiv., VI, váczi körút 27. — Sándor, (Schulczer), virágkeresk., IV, bástya-u. 8. — Zsigmond. (Schultzer), kereskedő, VI, hajós-u. 26. Schum János, szabó m., V, Erzsébet-tér 12. — József, bérkocsitulajd.. H, szegényház-u. 33. Schumacher Bernát, gyári hiv., VH, Róna-u. 39. — János, magánhiv., V, Csáky-u. 23. — Károly, magánhiv., VIH, Csokonai-u. 4. — Róza, háztulajd., IV, magyar-u. 20. Schumajer 1. Schuhmayer. Schumann, 1. Schuchmann alatt is. Schumann, (Schuhmann). — Alajos, fodrász, VU, Jósika-u. 4. — Anna, (Schuhmann),varrónő, VD, Dembinski-u. 41. — Antal, fodrász m„ VI. röppentyü-u. 35. — Győző, gyári hiv., H, Alvinczi-út 12. — Imréné, magánzó, VHI, Madách-u. 32. — István, min. hiv., H. szőnyeg-u. 1. János, postagyak., H, Alvinczi-út 12. — József, (Schuhmann), hitközs.vez., IH, Zsigmond­utcza 41. — József, ügynök, VI, felső erdősor 19/6. — Karolin, özv., háztul., VHI, Illés-u. 7. — Károlyné, özv., nyugdijas, VH, Kövér Lajos-u. 25. — Lajosné, özv., varrónő, VH, Hernád-u. 25. — Vümos, kályhás, VI, szerecsen-u. 44. Schumayer 1. Schuhmayer. Schumbenza János, szabász, IX, Eerencz-u. 5/7. Schumi 1. Schumy. Schumits Nándor, szobafestő m., VI,Csengery-u. 82. Schumitzky Venczel. vendéglős, VH, Thököly-út 6. Schummer Antal, mérnök, VI, Dávid-u. 3. Schumy. (Schumi, Schummy). — Antal, háztulajd., I, táltos-u. 16. — Antalné, özv., magánzó, H, Batthyány-u. 54. — Erzsébet, (Schumi), magánzó, I, Istenhegy 4710. — Ignácz, czementáru kész., I, alkotás-u. 20. — József, (Schumi), bérkocsitulajd., H, lövőház-u. 32. — József,(Schummy),lakatos m., ITT, ürömi u. 66. — Károly, bérkocsitulajd., H, szegényház-u. 23. Schumy, (Schumi, Schummy). — Károly, kömivez, IX, remete-u. 9. — Ottó, műszaki hiv., X, kerepesi út 38. — Bezső, betűszedő, H, iskola-u. 35. — Bezső, épitő m.. I, Krisztina-krt 34. Tel. 42—46. Schunda Károly, hangszergy., TV, Királyi Pál-u. 7. — Venczel József, hangszergyáros, IV, magyar-u. 18. Schunder Konrád, kőmives m., I, Kissvábhegy 68. Schupiter Félixné, ö-zv., mag., IX, Kinizsy-u. 29. — Győző, postatiszt,VII, István-út 18. Schuppler Albrecht, nyug. százados, V, Géza-u. 7. Schúr Ádám, borbély m., VH, alsó erdősor 36. — Aladár, épitész mérn., VI. Bajza-u. 40. Schurek József, zenész, VI, Fáy-u 90. — Károly, vendéglős, I, Szentháromság-u. 11. Schuritz Sámuelné, özv., magánzó,VHI,kender-u. 5. Schurk József, szabó m., VI, Szondy-u. 12. Scliurmann Albert, gépész, VHI, Baross-u. 107. — Gyuláné, özv., magánzó, V, Tisza-u. 5. — Mihály, fodrász m., V, Tisza-u. 5. Schusbeck Teréz, pénzt., I, Döbrentei-tér 7. Schuschny Henrik,dr.,orv.,VI,Teréz-krt'32.T.83—93. Schusdek, 1. Schustek alatt is. Schusdek Adolfné,özv., mag.,VI,Vörösmarty-u.69/71. Márkus, ügynök, VH, István-út 16. — Miksa, faügynök, VI, Vörösmarty-u. 58. — Sándor, magánhiv., VH, rózsa-u. 45. Schusiczky 1. Susitzky. Schusitevits Ignácz, tisztv., IX, Ferencz-körút 24. Schuslik Ágoston, mázoló m., H, medve-u. 32. — Vinczéné, özv., háztulajd.. n. medve-u. 32. Schuszter József, mészáros m., VILI, Horánszky-u.27. Schustek 1. Schusdek alatt is. Schustek, (Schusztek, Susztek). — Gyula, betűszedő, VI, bajnok-u. 15. — István, (Susztek), üzleti alk., VH. murányi u. 30. — Jakab, szobafestő, VI. nagymező-u. 35. — János, (Susztek), kávés, VI, nagymező-u. 58. — József, műszaki hiv., VH, aréna-út 72. Schuster, (Schuszter, Suster, Suszter). — Adolf, bankhivatalnok, VI, Podmaniczky-u. 51. — Ágoston, betűszedő, VI, Andrássy-út 49. - Aladár, keresk. alkalm., I, disz-tér 10. — Alfréd, (Schuszter), főgymn. tanár, IH, áldás-u. 11. — András, (Schuszter), bérkocsit.. IX, viola-u. 36. — Andrásné, (Suster),özv., házt..VTH, kálvária-u. 14 — Antal, (Schuszter). szabó, IX. Ferencz-krt 7. — Béla, (Schuszter). keresk. s.. I, csurgói út 24. — Biri, hivatalnok, VIH. Szerdahelyi-u. 1. — Dániel, üzletvez., IV, molnár-u. 19. — Ede, (Schuszter), főkertész, X, harmat-u. 8443/44. — Eisig, (Suszter), ládakereskedő, VI, király-u. 20. — Elvira, (Schuszter), magánhiv., VIH. József-u. 6. — Ernő,(Schuszter), ifj., vendéglős,VI, Teréz-krt 47. Ferenczné, (Suster), bérkocsitul., IX, viola-u. 12. — Ferenczné,(Schuszter),özv. mag..IH,kisczelli-u.27 — Géza, (Schuszter), gépmester, IX, viola-u. 37/a. — Géza, (Schuszter), háztulajd., X, liget-u. 24. — Gusztávné, (Schuszter), özv., magánzó, VI, Pod­maniczky-u. 5. — György, (Schuszter), épitész, VHI, gólya-u. 37. — György, (Schuszter), házt. .El, Ágoston-u. 1680/5. — György, magánzó, IX gyep-u. 33. — Gyulaj (Schuszter), fúszerker.,VI, Andrássy-út 72. Gyula, dr., orvos, VHI, Balassa-u. 6. — Gyuláné, özv., füszerkeresk., VI. mozsár-u. 9. — Hugó, cs. és kir. főhadn., I. bors-u. 12. — Hugó, magánzó, V, Lipót-körút 27. — Ilona, főv. tanitó, VIH. nap-u. 5. — Irma, operaházi tag, TV, szóp-u. 3. — István, fuvaros. Hl, Filatori düllő 6305. — István, gópgyáros, V, Tisza-u. 8. Telefon 29—86. — István kőműves, IH, apát-u. 42., — Istvánné, özv., háztulajd., IH, Ágoston-u. 1680/1 — Istvánné, (Schuszter), korcsm.,VTH, nagyfuvaros­utcza 15/17. — Jakab, háztul., VIH, Madách-u. 40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom