Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Schwe icz er. Lakás-jegyzék. 1928 Lakás-jegyzék. Schw ende nw ein. Schuster, (Schuszter, Suster, Suszter). — János, (Schuszter), honv. liadbizt., II, lánczliid­utcza 5. János, kereskedő s., IX, Banolder-u. 24. — János, nyomdász, B, iskola-u. 12. Ján.,(Schuszter), ny.honv. száz. VHI,kálvária-tér 19. János, raktárnok, YH, Wesselényi-u. 21. Jánosné, (Schuszter),özv.,házm.,VH, Bethlen-u.6. — Jánosné, özv., magánzó, X, Szahóky-u. 54. — Jánosné, özv., nyugdijas. VH, király-u. 99. — Jánosné, özv., operaházi alkalm., IV, szép-u. 3. — Jolán, üzletvezető, VI, Csengery-u. 70. — Józsa, (Schuszter), varrónő, IX, Bákos-u. 15. — József, (Schuszter), bankhiv., VI, Podmaniczky­utcza 16. — József, bronzműves m., X, Óhegy 7984/24. — József, (Schuszter), főpinczér, VII, óvoda-u. 28. — József, (Schuszter), korcsmáros, III, Homokos­dűlő 7995/6. József, (Schuszter), mérnök, IV, kecskeméti u. 19. Józsefné, magánzó, I, Attila-körút 32. — Károly, fővámhivatali főtiszt, I, alagut-u. 1. — Károly, mérnök, VI, túzér-u. 27. — Károly, hentes, VH, nagydiófa-u. 30. Katalin, hivatalnok, IH, kenyeres-u. 24. — Lajos, (Suszter), asztalos, VI, Huba-u. 10. Lajos, műszerész, H, török-u. 8. — Lukács, (Schuszter), bérkocsis, IX, Banolder-u. 24 - Mária, m. tanitónő, VH. Thököly-út 36. — Ottó, magánhiv., H, Toldy-Ferencz-u. 42. Péter, (Schuszter), majoros, IX, Telepy-u. 2/a. — Budolf, dr.,közig.bir.itélőbiró,Vn,Damjanich-u.39 — Samu, raktárnok, IH, templom-u. 17. Sámuel, nyug. lelkész, IH. berkenye-u. 7. — Szidónia, telefonkezelő, VI. király-u. 72. — Vilmos, máv. inozd. vez., VI, Podmaniczky-u. 97. Wladimirné, özv., magánzó, H. hattyú-u. 10. Schusterich Ida, fodrásznő, IV, Mária Valéria-u. 5. Schustermann, (Schusztermann). — Győző, (Schusztermann), utazó,VH, kertész-u. 39. Illés, zenész, VH, akáczfa-u. 39. — Oszkár, utazó, VH, akáczfa-u. 39. Viktor, utazó, VH, akácfa-u. 39. Schustler József, mérnök, VIH, József-körút 63. T. 44 -08. Schustyik András, vendógl.,VHI,Rökk Szilárd-u. 10. Schuszt Lajos, háztulajd., LH, Mátyáshegy 4873. Schusztek 1. Schustek. Schuszter 1. Schuster. Schuszterer Ignácz, kir. p. ü. titk., IX, Lónyay-u.43. Schusztermann 1. Schustermann. Schutka János, gépész, VIII, Baross-u. 122. Schutt István, fodiász m., VH, Erzsébet-krt 1. Schutz Aladár, dr., gyermekorvos, I, Logody-u. 75. - Jenő, hivatalnok, LH, bécsi út 267. — Lajos, gyári hiv., X, füzér-u. 7. — Mihály, gyári osztályfőnök, X, Gergely-u. 1. Mór. magánhiv., VI, városligeti fasor 14. — Mórné, özv., magánzó, VIII, vas-u. 15/6. Schutzenhofer Karola, varrónő, VH, István-út 45. Schutzer Zsigmond, hiv., VI, felső erdősor 4. Schuy Jakab, keresk., IX, Erkel-u. 3. Schück Ignácz. nyugdijas,VHI, Tisza Kálmán-tér 27. Izsákné, tollkeresk., VIH, Tisza Kálmán-tér 17. — János, betűszedő, I, országház-u. 18. — Jánosné, vendéglős, I, országház-u. 18. — Kálmán, ezüstműves, VH, nefelejts-u. 27. — Mátyás, fodrász, VHI, Bökk Szilárd-u. 19. — Pinkászné, magánzó, VH, Peterdy-u. 11. Sehücke Emma, varrónő, IV, Szervita-tér 8. — Józsefné, özv., magánzó, I, úri u. 45. Seliücz 1. Schütz. Schüger] Ella, hivatalnok, IX, gr. Haller-u. 48. — Vilma, háztulajdonos, I, iskola-tér 2. Schüller Ede, főkönyvelő, VI, nagymező-u. 18. — Ferencz, bérkocsiiparos, VH, angol-u. 4. — - Ferencz, keresk., I, fehérvári út 36. Schüller Frigyes, magánhiv., VI, Csengery-u. 64. György, hivatalnok, VI, Szondy-u. 15. — Ignácz, bronzrnüves, VI, szent László-u. 12. — István, épitő m. háztulajd., VH, Bethlen-u. 12. — Istvánné, háztulajd., VH. Szugló-u. 14. — Izsó, órás és ékszerész, IX, üllői út 11—12. — Jakab, háztulajd., I, hidegkúti út 84. — János, betűszedő, IX. liliom-u. 48. — János Imre,keresk.ügynök,VTH,üllői út 66. — Sámuel, órás, IX, üllői út 11—13. Zsigmond, betűszedő, VH, Thököly-út 20. — Zsigmond Ede, igazgató, IV, Mária Valéria-u. 4. — Zsigmondné, özv.. magánzó, H, br. Lipthay-u. 7. Schümek Károly, aranyműves m., V, váczi út 94. Schünemann Arthur Gusztáv, hírlapkiadó, VIH, Jó­zsef-körút 18. — Gusztáv, dr-.,magánzó, VIH, tavaszmező-u. 2. — Róbert, szerelő, VI, aréna-út 59. Schürger Adolf, dr., rendőrorv.. VHE, Mária-u. 19. — János, mérnök, I, márvány-u. 23. — Mátyásné, tojáskeresk., VHI, Táncsics-u. 6. — Sándor, magánhiv.. V, szabadság-tér 3. Schürz Sándoi\ bankigazg., V, szabadság-tér 3. Schüssenberg Ábrahám, szabó in.,VI, király-u. 58. Schüszler, (Schüssler). — Antal, (Schüssler), fodrász, VH, szövetség-u. 57. - Ferencz, raktárkez., VI. Szondy-u. 44 a. — János, háztulajd., VH, Törökőr 2528. — Péter, (Schüssler), raktárfőnök, V, Csáky-u. 14. Schütt 1. Sütt, Schütz, (Schücz, Sütz). — Ábrahámnó, özv., magánzó, HE, Lajos-u. 143. Adolfné.özv., korcsmáros. H. Margit-krt 63. — Aladár, dr., orvos. V, honvéd-u. 1. Tel. 30— 85. — Anna, magánzó, H, Toldy Ferencz-u. 60. — Antal, főgymn. tanár, IV, városház-tér 4. — Antal, gépész, IH, Miklós-u. 13. — Bernát, (Sütz), szabó, VH, kertesz-u. 2. — Bódog, máv. mérnök, H, Margit-körút 48. — Emilia, háztulajd.. VLH. légszesz-u. 4. — Flóriánné, özv., kávémérő. VI, sziv-u. 56. — György, koronggyáros, HE, bécsi út 38. — István, háztulajd., LH, zápor-u. 84. — János, háztulajd., EH. kisczelli u. 72. — János, isk. igazg., II, Toldy Ferencz-u. 60. — János, dr., orvos, I, fehérvári út 15/a. — Jenő. magánhiv., VIH. Bákóczi-út 57/6. — Jónás, betűszedő, IH, Lajos-u. 137. — József, háztul., LH, szőlő-u. 42. — Károly, háztulajdonos, VI, bajnok-u. 23. — Károly, (Schücz), üzletvezető, IV, aranykóz-u. 7. — Károlyné, özv., magánzó, VI, Dávid-u. 15. — Lajosné, özv.. háztul.. VH, akáczfa-u. 49. — Lipót, tőzsdeügynök, V, honvéd-u. 1. Tel. 30—85. — Magdolna, háztulajd.. Hl, Majláth-u. 25. — Márton, mázoló in., IH, pacsirtamező-u. 70. — Mártonné, varrónő, VH, Jósika-u. 22. — Mór, kávéház üzletvezető, AT, szerecsen-u. 39. — Mór, ügynök, VIH. Kákóczi-út 57. — Nándorné, özv., magánzó, VH, Thököly-út 3. — Bezső, magánzó, I, Maros-u. 11. — Bóza, háztulajd., IH, kisczelli u. 70. — Vilmos, magánhiv., VI, Podmaniczky-u. 77. Schützberger Ántal, nyomdász s.,VHI, kender-u. 41. — József, nyomdász, IX, üllői út 53. — Józsefné, özv., magánzó, VTH, kender-u. 41. Schütze Rezső, zenedei tanár, VIH, Szentkirályi-u.49. -— Tivadar, postatiszt, VI, lövölde-tér 5. — Tivadarné, özv., tisztviselő.VI, lövölde-tér 5. Schützer Jakabnó.özv., magánzó,ATH,örömvölgy-u.8. Schváb 1. Schwáb. Schvadlenka Károly, hiv., VH, Thököly-út 30. Schvanda 1. Schwanda. Schvanenfeld Áronné, özv., magánzó,VI, király-u. 16. Schvanitz Anna, magánzó, VHE. salétrom-u. 9. Schvanke János, nyomdász, IH, Lajos-u. 141. Schvantzer Gottfried, mészáros, VI, Bajza-u. 34/c.

Next

/
Oldalképek
Tartalom