Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - S

Sch weic ze r. Lakás-jegyzék. 1926 Lakás-jegyzék. Schw ende nw ein. Schuller, (Schüler, Suler). — - Ferencz, (Schuler),fehérn. kész..VH,nagydiófa-u,6. — Ferencz, vendéglős, Y, alkotmány-u. 31. — Ferencz, vendéglős, Vü, kertész-u. 32. — Frigyes, honv. hadnagy, IX, honv. gyal. lakt. — Gusztáv, asztalos m., Vü, szövetség-u. 35. — Gusztáv, (Schüler), betűszedő, HE. Lajos-u. 111. — Gusztáv, hivatalnok, Vü. dob-u. 31. — Henrik, főmolnár. Y, kádár-u. 5. Httgó, mérnök, IX, Erkel-u. 3. — Ignáczné, özv., magánzó, I, szarvas-tér 1. — Imre Dezső.(Schnler), bankh., I, fehérvári út 19/a. — István, (Schüler), czégvezető. V, Csáky-u. 30. — István, mérnök, YIH, aggteleki u. 9. — Jánosné, özv., bérkocsitul., VITT, köris-u. 11. — Jánosné, özv., magánzó,VH, nefelejts-u. 11. — Jánosné, özv., magánzó, IH, viador-u. 7. — Jetti, (Suller), magánzó, YH. akáczfa-u. 57. — József, czipész m., YH, százliáz-u. 43. — József, fényképügynök, V, harminczad-u. 6. — József, iró, arczképfestő, VH, Dembinski-u. 45. — József, (Schüler), irótollgváros. VI. Ida-a. 2. Tel. 149—71. — József, korcsmáros, VI, Hungária-körút 76. — József, máv. kocsirendező, VI. szent László-u. 43. — József, mérnök, IX, ipar-u. 5. — József, műsz. hiv., VIH, népszinház-u. 30. — József, titkár, VHI. József-körút 33. — Józsefné, özv., mag.. VHI, Eökk Szilárd-u. 31. — Károly, czipész m.. n, Batthyány-u. 2. — Károly, (Schiller), háztul., HÍ, Filatori dülő 6235. — Károly, műszaki hivatalnok, IX, gyáli út 21. — Károly, műszerész, VIH, Baross-u. 83. — Károlyné, özv., magánzó, VH, hársfa-u. 33. — Lajos, magánhiv., VHI, Tisza Kálmán-tér 6. — Lajosné, (Schuler), özv.. mag.. IX. üllői út 91/a, — Mátyás, korcsmáros. VH, kertész-u. 18. — Miksa, háztulajdonos. VH, Damjanich-u. 28. — Miksa, magánhivatalnok, VHI, népszinház-u. 30. — Mór, szobafestő m., VEI, József-u. 7. — Péter, füszerkereskedő, VH, Dembinski-u. 43. — Rudolf, dr.. orsz. képv.. V. Lipót-körút 10. — Sándor, korcsmáros, VH, kertész-u. 41. — Sándor, szatócs, VI, aréna-út 104. — Sándor, üzleti megbízott, IX, Lónyay-u. 56. — Teréz, hivatalnok, VIH. Rökk Szilárd-u. 31. — Zsigmond, keresk. igazg., IV, Mária Valéria-u. 4. - Zsigmondné, özv., magánzó, H,Margit-rakpart 52. Schulli Lujza, gépirónő, VI, Dessewffy-u. 25. Schullin István, nyomdász, VI, fóthi út 32. Schulmann, (Sulman). — Gyuláné, özv., magánzó, VI, király-u. 94. — Hermann, szabó m., VI, váczi körút 15. — Ignácz, nyomdai corrector, V. Csáky-u. 21. — Ignácz, (Sulman), ny. tanitó,VHI, bérkocsis-u. 16. — József, karmester, H, fő-u. 56. — Julia, magánzó, I, csap-u. 5. — Márkusz, üveges, VI, rózsa-u. 97ia. — Mór, (Schulman), utazó,VHI, Tisza Kálmán-tér 3. — Mórné, özv., magánzó, VH, Hernád-u. 25. — Simon, magánzó, VIH, Szilágyi u. 1/6. Schulmayer Nándorné, özv., mag.. H, hidegkúti út 1. Schulmeister Márton, dr., orvos, I, Attila-körút 32. Schult Ferencz, géplakatos, AH, Várna-u. 3. — Károlyné, özv., borbély, YH, Erzsébet-körút 1. Schlütes Ágost, keserüvizforrás tulajd.. V. Rudolf­rakpart 8. Telefon 39 -32. Schultheisz, (Schuldheisz, Schulteisz). — Dezső, (Schulteisz), hiv., YI, Izabella-u. 67. — Ede, betűszedő, VH, Bethlen-u. 9. — Ernő, mag. hiv., V, Zoltán-u. 9. — György, borbély, VH. nefelejts-u. 48. — Henrik, főpinczér, IH, pacsirtamező-u. 29. — Hermin, mozgófényképtul., I, fehérvári út 44. — Istvánné, szülésznő, AH, Hernád-u. 19. — Izidor, szeszkeresk., V, Zoltán-u. 11. — Jakab, (Schuldheisz), keresk.,YH, kertész-u. 33. Schultheisz, (Schuldheisz, Schulteisz). — Jakab, magánzó, VI, felső erdősor 39. — János, háztulajd., IX, páva-u. 26. — Mátyás, háztulajd., IV, Deák Ferencz-u. 19. — Miksa, magánhivatalnok. VHI, erdélyi-u. 3. — Mór, bronzműves, IH, vörösvári u. 20. — Mór, magánzó, VH, szövetség-u. 39. — Róza, (Schulteisz), szabónő.VIH, József-körút 51.. — Samu, pálinkamérő,VH, akáczfa-u. 40. — Samu, gazdasági becslő, VH, amerikai út 5. — Sándor, postatakp. hiv.. VI. gyár-u. 10. Schultz 1. Schulz. Schultze 1. Schulze. Schultzer 1. Schulzer. Schulz, (Schulcz, Schultz, Sultz). — Adolf, 'Schulcz), papirkeresk.. AHI, Baross-u. 81. Telefon 101—50. — Ágost, (Schulcz),dr..min. oszt. tan.,I. Lógody-u. 59 — Alarich, (Schultz), főpénztárm, I, társ-u. 5. — Albert, (Schultz), dr., ügyvéd. VH. dob-u. 66. Tel. 96-21. — 4ntal, (Schulcz), asztalos m., AH, nefelejts-u. 55. — Ármin, (Schultz), máv. rézműves, A T, sziget-u. 4. — Árminné,(Schulcz),özv.,mag.,VI Hegedűs S.-U.25. — Árpád, utazó, IV, régiposta-u. 10. — Aurél, tanár, áldozópap. H. fillér-u. 11/6. — Aurélné, özv., magánzó. H. fillér-u. 11/6. — Béla, (Schulcz), kocsimester, IX, gr. Haller-u. 22.. — Béla, nyomdavezető. AH, nefelejts-u. 17. Dániel, czipőfelsőrész kész.. VI. aradi u. 52/6. — Eberhard, (Schulcz), mag. hiv.,V, visegrádi u. 15. — Elemér,,trvsz. hivatalnok,YI, nagymező-u. 47. — Emil, (Schultz), hivatalnok, VHI, vas-u. 15,a. — Emil (Schulcz). nyerges m., IH. Zichy-u. 7. — Ferencz, keretgyáros, VH. Cserei-u. 9. — Ferencz, kertész, AH. Törökőr-dülő 2528. — Frigyes Ágost, (Schultz),honv.száz.,AHI.Illós-u. 1& — Gizella, (Schultz), magánzó, V. sziget-u. 4, — Gusztáv magánhiv., A rH. Bálint-u. 14. — György, rajzoló, AH, István-út 5. — Gyula, (Schultz), kereskedő s„ ATI. Hernád-u. 23. — Gyula, (Schultz), mészáros m..\H, óvoda-u. 24. — Gyuláné, (Schultz), özv., dijn.,VH.Rottenbiller-u. 54 — Henrik, (Schulcz), füszerkeresk., A T, Lipót-krt 6. — Henrikné. (Schulcz). dr.. magánzó,A", nádor-u. 14. — Hugóné, (Schultz), özv., nyugd., I, Attila-u. 35. — Ignácz, gépész. IX. Ranolder-u. 30. — Ignácz, utazó. AT, rózsa-u. 105. — Irón. (Schulcz). bankhiv.. I, fehérvári út 19,a. — István, tanitó, IX, Ferencz-u. 22. — Izidor, aranyműves m.. AH, dob-u. 4. — Izsó, irodista, VHI. Lujza-u. 1, 6. — Jakab, (Schulcz), fodrász m., VH. aréna-út 44. Jakab, ruhakeresk., AH. Garay-u. 9. — Jakabné. (Schulcz), özv., magánzó.AH,Garay-u. 4. — János, (Schultz), oki. jegyző, AH, Szondy-u. 33. — János, rendőrőrmester, YI, Szondy-u. 42/6. — János, vendéglős, YH. Komócííy-u. 33. — János Jenő, (Schulcz), keresk.,AHI, práter-u. 66. — Jánosné, özv., magánzó, ATH, népszinház-u. 39. — Jenő, (Schulcz) hivatalnok.YH, Wesselényi-u. 21. — József, (Schultz), czipész m., VIH. nap-u. 21. — József, (Schultz), földbirtokos, I, kékgolyó-u. 15. — József, háztul., fakeresk., Y, Zoltán-u. 10. — József, ifj., magánhiv., V, hold-u. 9. — József, magánzó,VIH, práter-u. 58. — József, ifj., műszaki tisztv., VI, nagy János-u. 7. — Józsefné,-(Schultz), özv., magánzó,V,váczi körút 4. — Károly, háztulajdonos,V, váczi út 150. — Károly, színházi diszitő, AH, Rákóczi-út 82. — Kár.-nó. (Schulcz), özv.,magánzó,VI.Szondy-u. 19. — Károlyné, (Schulcz), varrónő, VI, Klapka-u. 3. — Lajos, biztositási hiv., I. fehérvári út 16/6. — Lipót, bronzműves m.,VI, rózsa-u. 109. — Lipót, üzletvezető, I, Attila-körút 35. — Louis, magánhiv., V, nádor-u. 20. — Manó, (Schultz), fatermelő,V, váczi körút 50.

Next

/
Oldalképek
Tartalom