Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Kéz ápolók. Czím-jegyzék. 940 Czím-jegyzék. Kifőzések. Mme Czartorysky, IV, Szervita-tér 4. Telefon 855. Eckhardt Ferenczné, ATH, Kemény Zsigmond-u. 12. Fabritzky Irén, VIII, József-körút 62. Tel. 50-63. Frank Lenke, VI, Teréz-körút 35. Gaog Aranka, VH, Rákóczi-út 16. Gráf Pálné, II, török-u. 10. Kovács János, V, harminczad-u. 4. Kromek Vilma, VII, alsó erdősor 34. Mlle Malvin, IV, váczi-u. 20. Muskát M., VI, Csengery-u. 76. Schiller József, V. nádor-u. 28. Schreyer Sarolta, VHI, Baross-u. 43. Schvartz nő vérek, VI. Vörösmarty-u.51/« Szántó Sándorné, VI, Dávid-u. 10. Szeizing Irma, IV, Semmelweiss-u. 2. Verdes /apád, Vili. muzeum-körút 10. Weltsch Simon, ATH.nagyfuvaros-u.3/a Kézműárukereskedők és na gykereskedők. (L. Kőfösáru kereskedők alatt.) Klinger Henrik, V, szabadság-tér 11. Tel. 30-26. Wottitz Baruch és Fiai,V, bálvány-u. 6. Tel. 39—58. líczmiiáru- ügynökök. Abelsberg Simon és testvére, V, Arany János-u. 34. Tel. 98-89. Adler és Popper, V, nagykorona-u. 26. — Sándor, V, nagykorona-u. 4. Barber Tivadar, VII, Erzsébet-körút 40-42. Tel. 90-69. Berkovics Ignácz, V, bálvány-u. 13. Boscovitz ós Neumann, V, nádor-u. 15. Bndespitz Sándor, V. bálvány-u. 21. Büchler Adolf, V, vadász-u. 10. Telefon 120 -64. Eisenstädter Béla és társa, V,sas-u. 12. Engel Arnold, V, nádor-u. 43. Fodor Lajos, VI, hajós-u. 9. T. 24—13. Groszmann Jakab, ifj.,'V, nagykorona­utcza 24. Káldor József, V, József-tér 13. Klug Simon, VH, akáczfa-u. 22. Kovács Ernő, V, sas-u. 4. König Vilmos, IX, Bakáts-tér 2. Lemberger Simon, V, bálvány-u. 2. Lévai és Böhm, V, bálvány-u. 19. Tel. 86—53. Löwinger Vilmos, V, nagykorona-u. 24. Tel. 172—92. Manheim Gusztáv, V, sas-u. 19. Milhofer Henrik, VI, Lázár-u. 13. Neumann Henrik, V. bálvány-u. 21. Pinkás Lipót, V, bálvány-u. 15. Badnai és társa, IX, Lónyay-u. 25. Te­lefon 50—74. — Jenő, I, remete-út 5. Roth Vilmos, V, Lipót-körút 24. Sass Sándor, IX, Ferencz-körút 40. Sattler Ign. és Géza,VI,szerecsen-u. 15. Schlesinger Zs. és társa,V, nagykorona­utcza 3. Tel. 88—27. Schwarcz Ármin, ifj., V, nagykorona­utcza 8. Somló és Hevesi, V, nagykorona-u. 13. Somogyi és Neubrum, V, sas-u. 12. Steinmann Fülöp, VI, gyár-u. 1. Stern J. Béla, VI, gr. Zichy Jenő-u. 37. Telefon 80—27. Strausz Lajos és Gyula, VI, Révay-u.2. Tel. 81—55. Keztyüsök és *Keztyükereskedök. ^Bertalan Manó, IV, kigyó-u. 5. Bierling Ferencz, Hl, galagonya-u. 4. Bródy Lajos. VH, Bákóczi-út 28. Bures Henrikné, H, ponty-u. 2. Császár Vincze, I, Krisztina-körút 127. Engel Julia, VH. Erzsébet-körút 5. Fehér Malvin, VI, Andrássy-út 46. Fiedler F., IV, muzeum-körút 21. Fitt József, IX, Ráday-u. 1. Frey Imre, idsb., fia, Frey Gyula, IV, eskü-út 6. — Imre, IV, városház-tér 1. Fried Márk, VH, királv-u. 3. *Fürstner Gusztáv, VHI, práter-u. 55. * Goldstein Mór, VI, király-u. 50. Grünwald Adolf, VHI, Rákóczi-út 45. Hendl Mór, VI, Andrássy-út 33. *Holitscher Fülöp, V, Bé'la-u. 3. Tele­fon 38—23. Hübner Mátyás, I, országház-xi. 10. Illés János, ÍV, Károly-u. 1. bolt sz. 16. Keztyüvarrótelep Csernay József, Hl, kulcsár-u. 1. Klein Katicza, IV, kigyó-tér 1. Telefon 71—71. Königstein N. és Társai, IV, korona­herczeg-u. 3. Tel. 114—09. *Kőszegi R., VIH, Rákóczi-út 9. Ladányi Béla, VH, Thököly-út 17. Lapter Mór, VH, Erzsébet-körút 12. Meixner M.,Teleky, Kollmann,IV, váczi utcza 5. Molnár Vilmos, IV, Károly-körút 28. Neuwelt Edéné, özv., VH, király-u. 1. Nikes Gyula, VH, Garay-tér 15. Ormai Mór, VIH, Horánszky-u. 27. Tele­fon 56—97. Ott Győző, VIH, József-körút 59-61. Ottenreiter Ferencz, IV, koronaher­czeg-u. 3. Pikier Lipót és Menyhért, V, Deák Fe­rencz u. 16. — Menyhért, IV, kecskeméti u. 7. Pollitzer Miksa, IH, Lajos-u. 171. *Basztovics J.-né, VHI,Esterházy-u. 22. Réti H., VIH, József-körút 69. Schmid Leopoldina, IV, egyetem-u. 7. Spitz F., VH, Rákóczi-út 14. *Ungár M., IV, egyetem-tér 5. *— Vilmos és Jenő utóda, VH, király-u. 13. Telefon 87—86. Weisz Kálmánné, IV,Ferencziek-tere 9. Wolfram E., IV, párisi u. 6. Kifőzések. Abranits János, V, váczi út 138. Adametz Józsefrió, özv., V, váczi út 105. Adamik Jánosné, VH, Garay-tér 12. Artner József, VI, sziv-u. 54. Baan Antalné, IX, Calvin-tér 9. Babocsay Józsefné. VI, Szabolcs-u. 14. Bálint Andrásné, VI, Csángó-u. 5. — Jánosné, IX, Márton-u. 32. Ballár Jánosné, I, major-u. 5. Balogh Györgyné, VHI, szigetvári u. 1. Báncsi Istvánné, IX, Ferencz-u. 5/7. Bankházy János, VIH, kőris-u. 31. Barada Antalné, IX, Lónyay-u. 42/6. Bárdon Józsefné, VH, Bem-u. 8. Bartha Árpádné, VI,Podmaniczky-u.61. Batta Bóza, VH, Egressy-út 20la. Bazsik A. István, IX, Ferencz-u. 11. Beck Jánosné, IV, régi posta-u. 15. Bedekovits Ferencz, VH,Csengery-u.23. Bélik Györgyné, VHI, Baross-u. 66—68. Bene Ferenczné, ATI, Bethlen-u. 3. Berey Istvánné, VIH, práter-u. 74. Berner Józsa, VH, Sajó-u. 12. Bilitz Adolfné, AH, alsó erdősor-u. 18. Biró János, VH, dob-u. 76. Bláhó J., IX. tüzoltó-u. 72. Bodis Antal, ATH, Lujza-u. 15. Bódy Ferenczné, VHI, kálvária-tér 15. Bordás István, IV, molnár-u. 19. Boros Juliána, V, hajnal-u. 3. — Sándorné, VI, nagymező-u. 66. Tele­fon 104 61. Brachfeld Lipót, VH, Rombach-u. 2/c. Brenner Fülöp, IH, mókus-u. 4. Budai alkoholmentes étterem, H, Zsig­mond-u. 10. Csada Ferenczné, VI, Huba-u. 11. Cseh András, AT, csángó-u. 2. — János, ATH, práter-u. 52. Csirke Eva, IV, Irányi-u. 8. Danicsek Jánosné, VITT, óriás-u. 13. Dávid Sándorné, IV, molnár-u. 9. Dömötör József, VHI, szigony-u. 31. Ducsek János, I, Bercsényi-u. 4. Ekstein Sándor, AH, Wesselényi-u. 13. Englisch Margit, H, iskola-u. 40. Faragó János, VI, nagymező-u. 35. Feiner Adolf, VIH, népszinház-u. 24. Fekete Sándor, VI,Hungária-körút 113. Felső József, ATH, Kenyérmező-u. 1. Ferenczi Antal, VI. sziv-u. 65. File János, Vili, örömvölgy-u. 24. Fisch Lajosné, Hl, Zsigmond-u. 37. Fischhof Simon, IX, gát-u. 31. Fleischmann Illésné, I, átlós-út 56. — Lajos, V, Lipót-krt 8. Flórika Péter, IH, Lajos-u. 99. Fodor István, IX, gr. Haller-u. 24. Frey Józsefné, özv., IH, bécsi út 261. Friedmann Dávid, V, Arany János-u. 34. Gacs József, VII, murányi u. 15. Gajdos Pál, ATH, kálvária-tér 17. Gál József, VH, százház-u. 2. Gáli György, VII, dob-u. 102. Girus Márton, VI, Tisza Kálmán-tér 26. Gonda Pálné, IX, remete-u. 3. Gor István, IX, Kinizsi-u. 19. Görög Dénes, I, átl ós-ú t 1. Gradicskay Bóbert,ATH, Berzsenyi-u. 7. Grus Márton, VIH, Kenyérmező-u. 5. Grünberger Emiiné, IXj Ráday-u. 26. Gun Józsefné, özv.. IX, gr. Haller-u.54. Gyetvai Imréné, özv., AT, rózsa-u. 97/a. Gyökér Jánosné, VH, Miksa-u. 13. Győrfi Gáborné, özv., IX, Lónyay-u. 51. — Sándor, VI, Podmaniczky-u. 71. Haasz Ferenczné, IH, bécsi út 96. Hajba József, X, füzér-u. 16. Hajda Mihály, I. átlós-út 54. Hajós József, ATI, dob-u. 12. Hamada,Gyula, IX, Imre-u. 1. Hanzel Adám, VIH, Orczy-út 10/a. Harasz Imre, VH, István-út 32. Hartl Antalné, VIH, nagyfuvaros-u. 25 Havelka János, VH, nefelejts-u. 13. Hegedűs István, IX, Szvetenay-u. 5. Hegyessy Juliánná, özv.,AT,figyelő-u. 4. Heim Lajosné, IV, Királyi Pál-u. 6. Herbert Jánosné, ATI, dohány-u. 41. Hermann Gyuláné, VH, szövetség-u. 5. Hoffmann M., VI, Vasváry Pál-u. 3. Homályos József, VIH, József-u. 44. Horváth Józsefné, IX, Földvári-u. 1. — Károly, VI, fóthi út 20. Hölczel és társa, ATH, práter-u. 30. Huszár Bálintné, AT, Tar-u. 8. —- Lajosné, VH, alsó erdősor 36. Iváncsik János, VH, akáczfa-u. 36. Izsó József, ATI, Bottenbiller-u. 48.

Next

/
Oldalképek
Tartalom