Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1911 (23. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Kifőzések. Czím-jegyzék. 941 Czím-jegyzék. Kocsifényezők. Izsó László, VII, dob-u. 24. Jarolin Mártonné, özv., V, csáklya-u. 4. Jarusckek Károly, Vn, rózsa-u. 36. Jezső Erzsébet, I, fehérvári út 14. Kainráth Gusztávné, Vn, rózsa-u. 29. Kauffmann Adolf, VH, dob-u. 48. — Károly, (Kaufmann'. VI, Huba-u. 8. Kilián Jánosné, Vin, József-u. 15. Kis József, VI, Szondi-utcza 18. Kiss János, IX, Ferencz-körút 32. — Venczel, IV, molnár-utcza 15. Klein Sándorné, VI, lovag-utcza 2. Kollár Menyhért, m, kiskorona-u. 27. Kovács Demeterné, X, Endre-u. 12. — Ferencz, VI, lőportár-u. 10. Kraupa Józsefné, özv., VH, óvoda-u. 7. Krén Lajos, VH, Eombach-u. 5. Kubisch Györgyné, V, nádor-u. 64. Kumbor 0., VH, dob-u. 3. Kun Ottó, VHI, fhg Sándor-u. 20. Kuncsner Mihály. V, Koháry-u. 19/6. Kurtács György, VH. Klauzál-tér 15. Lakatos János, Vn, alsó erdő'sor 20. Langmayer Mari, VIH, nap-u. 24. László József, Vin, kőris-u. 14. Laufer Teréz.VIH, népszinház-u. 42/44. Laugmár Béla, VH, Csengery-u. 6. Láris Józsefné, özv., VI, rózsa-u. 85. Lauth Károlyné, IV, molnár-u. 31. Lencz I«tván, Vn, szövetség-u. 39. Leskó Józsefné, VI, felső erdősor 29. Libény József, IX, soroksári út 51. Libényi Jánosné, Vm, kender-u. 7. Lipták Ferencz, IX, üllői út 109. Lovász Zsófia, Vin, Kisfaludy-u. 21. Lőwy Bóza, VI, csángó-u. 8. " Lufcsik Istvánné, IH, Lajos-u. 112. — Józsefné, IH, kórház-u. 13. Lukács Boldizsár, VI, váczi-út 133. Madarász Mihály, VII, Cserei u. 11. Marczinka Balázs, V, Tisza- u. 2. Marjai Ferenczné, Vin, práter-u. 78. Markovits Józsefné, VH, aréna-út 18. Matusz Ferencz, IX, viola-u. 42. — Ferencz, VI, lőportár-utcza 16. Mátyás János, VI, Szabolcs-u. 28. Mehiz Nándor, VH, Dembinszki-u. 23. Mészáros Ferenczné, IX, viola-u. 37Ja. — János, V, váczi út 110. — Sándor, VH, dob-u. 36. Molnár Endre, VIH, salétrom-u. 6. — Jánosné, VH, István-út 28. — Sámuel, VHI, nagyfuvaros-u. 3la. Murancsik Sándor V, Tisza-u. 7. Müller Lajosné, VH, hársfa-u. 9—11. Nagy Gyula, IX, gyep-u. 27. - Jánosné, VIH, örömvölgy-u. 17/«. — Mihály, VI, Szabolcs-u. 22. — Pál István, VI, Podmaniczky-u. 69. — Sándorné, VH, Wesselényi-u. 30. Németh János, VHI, Mátyás-tér 7. — Mihály, VI, Szabolcs-u. 33. — Sándor, VH, Klauzál-u. 28. — Sándor, VIH, Illés-utcza 4. Neufeld Jakab, VII. dohány-u. 63/a. Nyilas Károlyné, VH, óvoda-u. 28. Odor György, VI, szent László-út 93. Onódi Ignácz, VIH, aggteleki-u. 4. Oroszi Jánosné, X, Kelemen-u. 24. Pál János, I, Kruspér-utcza 6—8. Pécsi Bálintné, VH, Csengery-u. 11. Pelsőczi Ferenczné, özv., VHI,gólya-u. 5. Pentz Jakab, VH, Klauzál-u. 33. Péterfy Ilona,VIH, Mária Terézia-tér 12. Pfeiffer János. VI, rózsa-utcza 78. Pifka Eszter, VHI, nagyfuvaros-u. 27. Pirsli János, VIH, üllői út 50. Polonkai György, VIH, kőris-u. 7. Prandorfi Mihály, I, lágymányosi u. 6. Priboy Pál, IV, váczi utcza 75. Pulai János, VH, bosnyák-u. 25. Bada István, VH, Hernád-u. 22. Badicc Lukács, IX, Ferencz-u. 32/6. Bauch Zsigmond, IX, Banolder-u. 28/6. Beich Sándorné, VH, óvoda-u. 40. Beingráber József, VH, dob-u. 71. Bepsinszky Ignácz, IH, pacsirta-u. 24. Bésch József, IX, Márton-u. 10. Biebner N., "VH, kisdiófa-u. 14. Bosenfeld Ignáczné, VH, Elemér-u. 35. Sánta Sándor, VIH, Madách-u. 28. Schindler Károly, VI, figyelő-u. 8. Sebestyén I., VI, Bajza-utcza 46. Simon István, VH, sip-utcza 15. Singer Bernát, VI, rózsa-u. 82. Somogyi Jánosné, VH, nefelejts-u. 4. Sörös Józsefné, VI, váczi út 127. Staffer Béla, VI. Hunyadi-tér 10. Suszmann M., IV. Deák Ferencz-u. 15. Szabó Gábor, VIH, Madách-u. 2. — István, VIH, Lujza-utcza 38. — Ignácz, VH, Cserhát-u. 5. — Pálné, IX, gát-u. 18. Szakmári József, IX, Báday-u. 61. Szánthó Ferencz, VH, Thököly-út 32. — István, V, váczi út 102. Székely Jánosné, VH, István-út 18. Szentjóbi Márton, VH, István-út 8. Szepessy Veronika, YH. sip-u. 27. Sziegl József, VH. Cserey-utcza 7. Szigeti Józsefné, VH, nefelejts-u. 48. Szitovszky Jakabné,VI, sztLászló-u.52. Szoboszlay Lőrincz,VI, Szondy-u. 44/a. Szűcs András, VHI, József-u. 58. Takács Imre, VLH, szigetvári-u. 22. Tánczos Sándor,VHI, örömvölgy-u. 9/a. Thalysia alkoholmentes vegetárius ét­terem. VH, király-u. 35—37. Tóka Lajos, VI, dévai-u. 6. Tompa Mihály, VI, Bulcsu-u. 16. Tormási Lajos, VH. szövetség-u. 26. Tóth Andrásné, VHI, Illés-u. 18. — József, VH, dohány-u. 71. — Lajosné, VIH, futó-u. 19. Tuboly János, VI, Hunyadi-tér 11. Turi Jánosné, V, sziget-u. 15/6. Tüzes Jánosné. özv..VI, Szondy-u. 98/6. Ujfalusi Istvánné, VI. Szabolcs-u. 16, Újvári István. I. átlós-út 1/c. Várady Géza, IX. mester-u. 30. Varga Istvánné, IX, gyep-u. 35. — Pál, VH, dob-u. 98. — Péterné, VIH, örömvölgy-u. 13. — Zsigmond, X, Orczy-út 47. Vasi Zsigmond, VH, telep-u. 25. Véber Katalin, I. Bercsényi-út 15. Vicha Antalné, VH, dohány-u. 67. Vigh Jánosné, VHI, bérkocsis-u. 37. Virág Ferencz, ifj., VH, István-út 27. — Ferencz, VH, Dembinszki-u. 36. Wella Kálmánné és Simon Terézia, IX, gr. Haller-utcza 50. Wilcsek Ferencz, V,Mária Valéria-u. 19. Zielbauer Józsefné, VH, alsó erdősor 5. Zinia Gusztáv. VTTT, víg-utcza 19. Zongor Károly, V, váczi út 112. Zvakits András, VH, Elemér-utcza 17. Kirakatállrányok (fémből). Reichert Testvérek,VHI.gyöngytyuk­utcza 6. Tel. 178—02. Kirakat tisztítók. (L. Lakástisztitó vállalatok.) Klisék. (L. Czinkografiai műintézetek és; Fametszők a.) Franklin-Társulat magyar irod. intézeti és könyvnyomda, IV, egyetem-u. 4„ Telefon 72 -42. Klisé-készitök. (L. Czinkografiai műintézetek és Fametszők a.) IS I IQFK körneréslaufer LIiDLIA BUDAPEST TEL.97-29. V. VaCZI-KÖRÚT 64. i.em, Magyar sokszorosító műipar rész­vény-társaság,VIH, Kisfaludy-u. 9. Tel. 58—84. Weszely Lipót és Társa,V, Dorottya­utcza 11. Telefon 98-82. I\telefon»52.VIII.SZENTKIRÁIYI U.ia 1911, JUN1US HAVÁBAM VIII.HUHYAD1 Ü.32. Wottitz Manfréd ésTársa,VI,Eötvös­utcza 48. Telefon 18—99. Wottitz Vilmos, IV, Kossuth Lajos­utcza 1. Ferencziek bazára. T. 6—79_ Kocsialkatrész gyá­rak és kereskedők. (L. Kocsigyárak és Bognárok a. is.> Böhler Vilmosné, VH, dohány-u. 52/54. Jónás Illés és fia, VHI, óriás-u. 14. TeL 151—97. Kocsilenyezök. Augner Antal, X, füzér-u. 54. Bogenfürst György, VHI, fecske-u. 19 _ Bölcskey Pál. X, kerepesi út 106. Demmer József, VH, Egressy-út 4. Engelhoffer György,VIH,kálvária-u. 17„ Fuchs Fer.-né, özv., VHI, jázmin-u. 2-2_ Fürst Ferencz, IX, Ferencz-tér 1. — István, IX, Banolder-u. 19. Göller Antal, IX, viola-u. 47. Grandits Ferencz, VIH,örömvölgy-u. 15u Halas Antal, VIH, szigony-u. 10. Hámák F., VI, Petneházy-u. 27. Harák Ernő, IX, tüzoltó-utcza 72. Harrach Ferencz, VH, telep-u. 4. Homonnai Istv.,VIH, szigetvári u. 25la.. Hüllenkremer Jenő, X, maglódi-út 89. Jóna Gyula. VIH. óriás-u. 14. Kluger János, VHI, gólya-u. 25. Kölber Testvérek, cs. és kir. udvarii kocsigyárosok, VH3, salétrom-u. 5—7. T. 52—41. Gyár: VHI, Józseí­utcza 69. A gyár a kocsi el"állításához szükséges­összes iparágakat egyesíti műhelyeiben,, ugy, hogy a kocsi egyöntetű vezetés alatt, készül minden részében. Nusser Gyula,VH, dohány-u. 57. Pitzinger A.. IX, viola-u. 47. — Károly, IX, viola-u. 47. Pitzl Antal, VHI, Magdolna-u. 16. Baczkó István, VI, Lehel-u. 17/a. Reitter Ödön, cs. és kir. udv. kocsi­gyáros, VIH, fecske-u. 15. Telefon 60—25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom