Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Czit tloff. Lakás-jegyzék. 1180 Lakás-jegyzék. Czvi tkovits. Dorna Gyula, kaptafakészitő, VHI, Stáhly-u. 7. Domahidy Zsigmondné, özv., mag., IX, Rákos-u. 13. Domajer, 1. Domayer. Domák János, szabó, VI, felső erdősor 19/6. Donián, 1. Domány alatt is. Domán Adolf, pénzbeszedő, VI, Petőfi-u. 16. — Aladár, hivatalnok, VI, szerecsen-u. 24. — Artúr, banküzl. tulajd., VI, Teréz-körút 1/6. — Dezső, bankhiv., VIII, népszinház-u. 40. — Károly, fodrász, VH, Izabella-u. 29. — Ödön, keresk , VJLl", Hernád-u 43. Domanek József, magánhiv., VI, Laudon-u. 3. Domaniczky Béla,honv. m.oszt.tan.,1, Fortuna-u. 12. Domanits Antal, betűszedő, IH, Velencze köz 3. Dománovics Anna, varrónő, VH, István út 45. — Gusztávné, özv., magánzó, VH, István út 45. — József, (Dománovits), sütő m., IV, Irányi-u. 17. Domanovszky Sánd.,dr.,keresk.ak.tan., I, Attila-u.13. Dománszky Ignácz, asztalos, VHI, Karpfenstein-u. 26. Domány, 1 Domán alatt is. Domány Albert, rőföskereskedő, H, oszlop-u. 4. — Antal, kereskedő, VI, Révay-u. 20. — Árpád, hivatalnok, VH, Bombach-u. 11. — Árpád, irodatiszt, Vll, kertész-u. 38. — Elemér, utazó, VI. Liszt Ferencz-tér 8. — Gizella, varrónő, H, Toldy Ferencz-u. 46. — Hugó, keresk. alkalm., VH, Rombach-u. 11. — Ignáczné, özv., czipőkeresk., VH, Rombach-u. 11. — István, gyermekkocsi készitő m., VI, próféta-u. 1. — Jakab, magánzó, VI, Liszt Ferencz-téT 14. — József, füszerker., IV, sütő-u. 6. — Mór, magánhiv., V, nádor-u. 13. — Ödön, törvénysz. biró, IX, Ráday-u. 56. — Zoltán, utazó. VH. Kazinczy-u. 30. — Zsigmondné, özv., magánzó, V, nádor-u. 32. Dományi Ármin, állatorv., IX, Ferencz-körút 22. — Géza, raktárnok, VI, nagymező-u. 47. Domár Dezső, bankhiv., VHI. Bezerédi-u. 10. Domayer Fer., (Domeyer), művez.,X, kőbányai út 22. — Károly, háztulajdonos, VHI, szigony-u. 14. DombarovszkyJán..munkafelügy.VLU,Dugonics-u.3. Dombay, (Dombai). — Arthur, zenetanár ,hirlapiró, VIH, József-krt22—24. — Dávid. (Dombai), magánzó, V, Arany János-u. 32. — Ede, dr., ügyvéd, IV,molnár-u. 13. — Edéné, özv., magánzó, IV, molnár-u.* 13. — Gyula, defektiv, VHI, Csokonai-u. 8/6. — János, (Dombai). postaaltiszt, IX, remete-u. 28. — Józsefné, özv., magánzó, VIH, Hunyadi-u. 33. — Sándor, bizományos, IV, Ferencziek tere 3. Dombi, (Domby). — Andor, (Domby), min. napidíjas, VI. gyár-u. 36. — Domonkosné, (Domby), özv., hivatalnok, VH, Erzsébet-körút 22. — Elekné, özv., magánzó, VHI, Reviczky-u. 7. — Ignácz, (Domby), keresk.,VHI, Horánszky-u. 8. — Jánosné. szülésznő, VI, szent László-u. 54. — József, (Domby). min. tisztv.. II. várfok-u. 7. — Lajos,(Domby),honv.főhadn.,VI.Izabella-u. 62/64. — Lajosné, hivatalnok, VHI, Tisza Kálmán-tér 12. — Márk. (Dombi). dr.,ciszt. tanár, VILI,Horánszky-u. 6. Dombó Károly, szövetk. főkönyv., IX, Boráros-tér 2. Dombory Béla, vasúti ellenőr, VH, Garay-u. 5. Gyula, kocsigyártó, VILI, nap-u. 6. Dombos Jenő, magánhiv., V, nádor-u. 74. Dombosi Gáborné.dr., özv., magánzó., VTTT, népszin­ház-utcza 42/44. — Mór, dr., ügyvéd, VH, Erzsébet-körút 8. Dombováry Géza, ifj., dr., ügyvéd,VI,felsőerdősor 26. Tel. 108—80. — Géza, dombovári, dr.,ügyvéd.V,nagykorona-u. 22. Telefon 19—74. — Péterné, özv., háztul.,IH, kecske-u. 18. Dombrovszky Gusztáv, magánhiv., V, vadász-u. 32. — Jánosné, özv.. magánzó, VI, Levente-u. 10. Domby 1. Dombi. Domcsek Lajos, kőműves. VI, Eötvös-u. 49. Domé Rezső, dijnok, VH, aréna-út 52. Domek Antalné, özv., nyugd., VI, király-u. 78. — Richárd, máv. mérnök, VI, király-u. 78. Domenis Gyula, hivatalnok, VI, Izabella-u. 28. — Károly, betűszedő, IV, váczi u. 75. Domes József, kőnyomdász, VI. bajnok-u. 5. Domesz Józsefné, özv., varrónő, VI, ó-u. 35. Domeyer 1. Domayer. Domián. 1. Dómján, Domianits Ferencz, művezető, VH, István-út 19. Domide Antal, tanár, VH, Rottenbiller-u. 5/6. Domin Józsefné, özv., magánzó, VIH, Lujza-u. 8. Dominák István, máv. alk., IX, gr. Haller-u. 52. Dominic 1. Dominits. Dominics 1. Dominits. Dominigg Mátyás, füszerker., VH, nyár-u. 16. Dominits (Dominics, Dominic). — Gyula, ifj., dijnok, H. Aranka-u. 5. — Gyuláné, özv., magánzó, H, Aranka-u. 5. — Mihály, (Dominic), mag. hiv.,VHI,népszinh.-u. 47. — Vilmos,(Dominic), cs. és k. őrnagy,IX,üllői út 61. Dominkovics Emil, könyvkötő, IX, Ferencz-körút 7. — Paula, hivatalnok, VII, Garay-u. 38. Dominkus József, raktárnok, H, szalag-u. 12. Dominusz Ede, dr., ügyvédjelölt,VH, dob-u. 6. — Sándor, bankhiv., VI, Izabella-u. 67. Domiter János, női szabó m., V, vadász-u. 32. Domits Györgyné, özv., nyugd., I, fehérvári út 45. Dómján, (Domián). — Erzsébet, kifőzőnő, VH. nefelejts-u. 4. — György, máv. alkalm.,VI, Bulyovszky-u. 30. — Győző, kádár m., IX, kén-u. 3. — Gyula, (Domián), közig, hiv., VHI, német-u. 57. — István, gyümölcs keresk., I, fürj-ti. 30. — István, vendéglős, VH, óvoda-u. 38. — Istvánné, özv., magánzó, X, Simor-u. 6. — Jánosné, magánzó, VIH, Dugonics-u. 14. — József, asztalos m., I, Döbrentei-u. 56. — József,fa-és szénkeresk. ,V Hl, Reviczky-tér 1. — Józsefné, özv., magánzó, IX. Ráday-u. 52. — Józsefné, özv., magánzó, VHI. Festetics-u. 4. — Lajos, ügyvédjel., IX, Ferencz-körút 8. — Márton, ügyvéd, IX, bokréta-u. 23. — Vendel, szénkeresk., VI, sziv-u. 50. Domokos, 1. Domonkos alatt is. Domokos Andor, dr., ügyvéd, IV. Semmelweis-u. 10. — Antal, kormányos, IH, Lajos-u. 193. — Antal, náv. hivatalnok, VH, Garay-u. 12. — Béla, posta és táv. kiadó, VHI, üllői út 58. — Ferencz, akad. szobrász, VH, dob-u. 74. — Ferencz, máv. ellenőr, H, hattyu-u. 1. — Gáspár, dr., ügyvédj., IX, vámház-körút 7. — Géza, földbirtokos. IV, muzeum-körút 21. — Gyula, czipész m., VI, nagy János-u. 37. — Gyula, magánhiv., VH. dohány-u. 83. — Gyula, vegyészmérnök, IX, kén-u. 8. — István, fürdőmester, VH, Kazinczy-u. 44. — István, női szabó, VI, Dessewffy-u. 4. — István, szabó, VI, Dessewffy-u. 4. — Jenő, földbirtokos,IV, muzeum-krt 21. Tel.79—93. — Jenő, gazdász, IV, magyar-u. 28. — Jenő, magánhiv.,VI. rózsa-u. 47. — Lajos, dr., orvos,VI, Teréz-körút 37. Tel. 102—23. — Menyhértné, özv., földbirtokos, IX, vámház-krt 7. — Miklós, vasúti titk.,V,szabadság-tér 15.Tel.101—02. — Róbert, magánhiv., I, úri-u. 40. Domonkos, 1. Domokos alatt is. Domonkos Bálint, dr.. tanár, VI, felső erdősor 26. — Ferencz, lisztkeresk., IH, bécsi út 67. — Ferencz, mészáros in., IX, Vendel-u. 34. — György, magánzó, I, alkotás-u. 2.'. — Jánosné, özv., szatócs, IH, vörösvári u. 39. — Józsefné, özv., magánzó, VH, Bethlen-u. 9. — Józsefné, özv., magánzó, VIH, köztemető-út 1 l/a. — Katalin, óvónő, VI, Bulyovszky-u. 19. — Lajos, czipész m., VI, Teréz-körút 32. — László, min. tisztviselő, VIH, Kisfaludy-u. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom