Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Czit tl off . Lakás-jegyzék. 1181 Lakás-jegyzék. Czvi tkovits. Domonkos László, tszéki irodatiszt, YD, Hernád-u. 30 — Rezső, belügym. számellenőr, I, alkotás-u. 14. Domonkovics Istvánné, özv., szülésznő, VIII, nagy­fuvaros-u. 12. Domony Lajos, folyamfelv., IX, Ráday-u. 47. — Mór, dr., társ. igazgató,VI, Bajza-u. 32. T. 32—81. — Ödön. domonyi, földbirt., VI, Andrássy-út 43. Te­lefon 13—05. Domonyik József, postaaltiszt, IX, Báday-u. 9. Domorazek János, posta s. tiszt, V, Lipót-körút 30. Domoszlai Lajos, kádár, IX, gubacsi út 21. Domsa Sándor, tisztviselő, VII, Kazinczy-u. 2. Domschitz Ferencz, nyomdász,VI, Kmetty-u. 8. — József, vendéglős, I, zugligeti-út 18. — László, müsz. hiv., VI, figyelő-u. 16. Domsits János, szűcs m„ IX. viola-u. 50. — Vüma, tanítónő,VI, Teréz-körút 31. Domy Gábor, szerkesztő, VH, Ilka-u. 30. Donaberger András, asztalos m., III, zápor-u. 66. — János, déli vas. ellenőr, I, márvány-u. 2. — Károly, vasúti titkár, I, márvány-u. 2. — Márton, háztul., III, Filatori dűlő 6241/42. Donagyó József, maganhiv., VI. rózsa-u. 78. Donászy László, keresk. alk., IX, gyep-u. 6. Donáth, (Donát). — Adolf, fakereskedő, VI, Vörömarty-u. 34/a. — Adolf, magánzó, "VH, dob-u. 28. — Adolf, pénzbeszedő,VII, dohány-u. 90. — Anna, varrónő, VHI, futó-u. 27. — Ármin, magánhiv., VH, bosnyák-u. 18. — B. Béla, kereskedő, VIH, gyöngytyúk-u. 14. — Béla, kárpitos m., VII, Peterdy-u. 3. — Benő, hírlapíró, V, vigszinház-u. 5. — Bernátné, özv., dohányárus,VI, Vörösmarty-u. 62. — Bernátné, füszerkeresk., IX, gát-u. 24. — Dávid, (Donát),fényképész, IX, Ferencz-körút 36. — Dezső, bankhiv., I, Orlay-u. 5. — Ede, fakeresk., VII, rózsa-u. 99 a.. — Ede, karmester, VH, Damjanich-u. 32. — Edéné, magánzó, VH, Damjanich-n. 7. — Frigyes, (Donát),szobafestő,VIH,nagyfuvaros-u.7. — Frigyes, tisztviselő, yil, De mbi nski-u. 19. — Frigyesné,(Donát),szülésznő, VHl.nagyfuvaros-u. 7 — Géza, könyvelő, VH, dohány-u. 84. — Gézáné, özv., szfőv. tanítónő, V, solyóm-u. 16. — Györgyné, (Donát), özv., mag., VLH, kőris-u. 14. — Győző, gyári hiv.,VH, akáczfa-u. 39. — Gyula, ékszerész, VI, Eötvös-u. 23la. — Gyula, dr., háztulajd., IX, Bákos-u. 2. — Gyula, dr., orvos, VI, Podmaniczky-u. 63. — Gyula, dr., tőzsdei titkár, VH, Damjanich-u. 51. — Hermann, ügynök, VH, Peterdy-u. 3. — Hermanné, özv., magánzó, VHI, bérkocsis-u. 28. — Izidor, nyomdavezető, VIH, Mária Terézia-tér 2. — Izidor, szatócs, VH, telep-u. 10. — Izidor, szobatisztitó, VI, király-u. 28. — Jakab, szikvizgyáros, VH, Klauzál-tér 2—3. — Janka, hivatalnok, IV, szép-u. 3. — Janka, színésznő, VI, Szondy-u. 34. — Janka, telefonkezelő, VH, hársfa-u. 18. — Jenő, selyemügynök, VII, Wesselényi-u. 41. — Jenő, ügyvéd, VII, Bákóczi-út 32. — József, bérkocsi tulajd., V, Csáky-u. 38. — József, czégvezető, VI, Izabella-u. 67. — József, dr.,ügyvéd, H, orgona-u. 6. Tel. 45 —48. — Katicza, baromfiárus, VH, dob-u. 60. — Lajos, ügynök, Vili, práter-u. 74. — Lipótné, özv., magánzó, I. Orlay-u. 5. — Márkus, szabó m., VH, Jósika-u. 11. — Miksa, magánhivatalnok, VHI, Luther-u. 1 le. — Miksa, magánhiv., I, Lenke-út 1. — Miksa, szabó m., IV, koronaherczeg-u. 3. — Miksa, ügynök, VH, Klauzál-u. 10. — Mór, máv. alkalm., VH, Thököly-út 40. — Mór, (Donát), m. kir.p. és táv.főtiszt, Vll,óvoda-u.42. — Mórné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 24. — Nándor, főv. tanitó, VH, Wesselényi-u. 47. Donáth, (Donát). — Salamon, ékszerész, VI, Izabella-u. 77. — Sándor, magánhiv., VI, szerecsen-u. 20. — Sándor, tajtekpipa ker., IV, muzeum-körút 23. — Simonné, özv., füszerker., VH, bosnyák-u. 18. — Teréz, varrónő, VTH, Bezerédi-u. 10. — Vilmos, szerkesztő, VII, Damjanich-u. 47. — Vilmosné, hivatalnok, VIH, népszinház-u. 22. Donavitz Tibor, dr., min. hív., IV, Semmelweis-u.7. Doncsecs Imre, vendéglős, VH, akáczfa-u. 6. Dondon Gyuláné, özv.,dr magánzó, VHI, József-u. 20. Donegan Álfréd, főkonzulh.,Vil, Rottenbiller-u. 10. Donghó, 1. Dongó. Donglas Imre, p. ü. min. iktató, H, szőnyeg-u. 1. Dongó, (Donghó). :— Ferenc né, özv., magánzó,VIH, Stáhly-u. 5. — Gyárfás Géza, ifj , rajztanár, VI, sziv-u. 50. — Gyula, (Donghó), hiv., VII, Erzsébet-korút 39. — Orbán, tanár, V, alkotmány-u. 16. Dongolovits Izabella, oki. óvónő, VI, hajós-u. 31. Donbauser Ferencz. kőnyomdász, IX. Bakáts-tér 6. — Ferenczné, varrónő,VHI, légszesz-u. 6. Donboffer Ede, dr., nyug. posta- és táv. főigazg.,Vin, Szentkirályi-u. 17. — Géza, házt. máv. főmérnök, I, bors-u. 19. — Szilárd, dr., fogorvos, IV, Semmelweis-u. 10. Donka György, kovács m„ IX, soroksári út 74. Donkovátz Ignácz, üzletvezető, IX, soroksári út 96/a. — János, vendéglős, V, mérleg-u. 6. Donné Pál, kertész, n, mecset-u. 10. Donnebaum Antal, irodista, VI, lovag-u. 7. Donnenberg Károly, magánhiv., V, Zoltán-u. 11. Donner Adél, hivatalnok, VH, Álmássy-tér 8. — Anna, magánzó, X, liget-u. 13. — Bertalan, magánhiv., VIH, Bezerédi-u. 10. — Ede, órás m., VH, Bombach-u. 13. — Ella, hivatalnok,VH, Almássy-tér 8. — Ferenczné, özv., magánzó, VIH, nap-u. 21. — Gyula, faügynök, VI, kis János-u. 6. — Gyula, p. ü. min. számtiszt, I, Verbőczy-u. 11. — Ignácz, ügynök, VH, Almássy-tér 8. — Jakab, esemyőjavitó, VH, Elemér-u. 18. — Kálmán, fakereskedő, VH, Bottenbiller-u. 37/6. -- Lipót, aranyműves, VH, Bombach-u. 13. — Náthán, órás, VH, nefelejts-u. 25. — Sándor, asztalos m., VH, Dembinski-u. 11. Donnerberger Antal, korcsmáros,V, párkány-u. 1428. Donnerstag Mór, férfiszabó m.,VI, szerecsen-u. 5. Donnovál Gáspárné, özv., nyugd., I, Maros-u. 31. Donogány Zakariás, dr., orvos, egyetemi m. tanár, VHI, József-körút 37/39. Donreich Hermann, kávés, I, alkotás-u. 16. Donszky Árpád, dr., ügyvédjel., VH, rózsa-u. 1. Dont Károlyné, bérkocsitulajd., EX, gyep-u. 58. D'Onvenou Boland, mérnök,VH, nefelejts-u. 32. Donyai Istvánné, özv., varrónő, VI, sziv-u. 4. Door Károly, művezető, X, Ganz-telep E. ház. Doóra 1. Dóra. Doppler Etel. varrónő,VI, Szondy-u. 33. — Gusztáv, nyug. máv. főellenőr, V, Csáky-u. 7. — Hermina, varrónő, VEH, József-u. 20. — Simonné, özv., magánzó, VI, Szondy-u. 33. Dóra, (Doóra). — Ferenczné, özv., háztulajd., IH, kecske-u. 8. — Gábor, kocsigyártó,VH, Szugló-u. 4. — János, háztulajdonos, IH, daru-u. 20. — János, könyvnyomdász, V, visegrádi u. 159. — Jánosné, özv., földbirtokos, IV, Veres Pálné-u. 19. — Julia, háztul., EH, kecske-u. 8. — Mária, varrónő, V, visegrádi u. 22. — Sándor, dr., rendőr s. fogaim, VHI, kálvária-tér 19. — Szilárd,: földbirtokos, IV, muzeum-körút 1. — Viktor, (Doóra),czipőfelsőr. kész., IX,angyal-u. 27. Dorange Henri, francz. konz. titk., VH, lövölde-tér 2. Doray József, czipész m., VH, Kazinczy-u. 8. Dorazil Emil,rend. s. fogaim.,VHI, József-u. 51. Doré Károly, gépész, IH, bécsi út 3036/40.

Next

/
Oldalképek
Tartalom