Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Czit tl off . Lakás-jegyzék. 1179 Lakás-jegyzék. Czvi tkovits . Doby, (Dobi). — Imre, dr., tábla biró, Hl, bokor-u. 21. — János, (Dobi) máv. rakt., IX, soroksári út 105. — János, (Dobi), tanitó, VIII, homok-u. 7. — Jenő, iparm. isk. tanár, II, török-u. 4. — József, rend. tisztv., VHI, Baross-u. 83. — László, magánzó, IH, Zsigmond-u. 112. — Vincze, főv. bitoktató, I, istenhegyi út 32. Dochnal 1. Dohnál. Dochner Kamii, szfőv. hiv,, VIH, József-krt 77 79. Dockalik Bonáld, nev. tan., VIH, Hunyadi-u. 10. Doctor, (Doktor). — Adolf, (Doktor), keresk., I, Krisztina-kőrút 73. — Béla, (Doktor),ny. máv. irodát., VH,Damjanich-u.51 — Guidó, dr., gyáriigazg., H. Zsigmond-u. 6. — Gyula, gyári igazg., VI, Andrássy-út 50. — Henrik Ede, honv. őrm., VI, király-u. 34. — Károly, dr., orvos, IV, Kossuth L.-u. 3. T. 6—97. — László (Doktor), máv. rakt., I, Albert-u. 3. — László, (Doktor), vendéglős, IX, üllői út 1. — Lipót, (Doktor), ügynök, VH. István-út .44. — Ödön, (Doktor), takpénzt. tisztv., VIH, VayÁdám -u.8. — Zoltán, (Doktor), gyári hiv.,VIH, Vay Ádám-u. 8. Doctorics, 1. Doktorics. Dóczi, (Dóczy). — Bertalan, házfelügyelő, H, fo-u. 10. — Dénes, (Dóczy), czipész m.,I, br. Eötvös-út 8. — Dezső, czipész m., I, hidegkúti út 12. — Etel, varrónő, VI, Eötvös-u. 23/6. — Ferencz, banktisztv., I, Attila-u. 14. — Ferencz, fuvaros, X, keresztúri út 7631. — Imre, (Dóczy), dr., miniszteri fogalmazó,VI.Teréz­körút 40—42. Tel. 89—29. — István (Dóczy), asztalos, VHI, Lujza-u. 27—29. — Károlyné, varrónő, VIH, vig-u. 4. — Lajos, gépész, X, gyömrői út 25. — Lajos,(Dóczy), br.,ny. oszt.-főnök, VH. Damjanich­utcza 33. — Mór, czipőkeresk., VH, Rákóczi-út 10. — Pál, bankhiv., V, Arany János-u. 5. — Sámuel,dr.,iparegy.ügy ész, VI,hajós-u.9. Tel.97/71. — Tivadar János, (Dóczy), postát.,VH, Hernád-u. 12. Doda Miklós, ügynök, VIH. Déry-u. 4. Dodek Kálmán, főv. tüzolt. őrp., VHI, Balassa-u. 5. Doer Ferencz. asztalos m., VIH, Dobozi-u. 19. Doffing Frigyes, magánzó, VH, Vörösmarty-u. 2. Dogáriu Tamás, curiai biró, VH, király-u. 13. Dogonyi József, magánhiv.,VH, Rottenbiller-u. 19. Doglioni János, háztulajd., IH, kecske-u. 6. Dohány Ignácz, utazó, VI, Csengery-u. 51. — Ignáczné, özv., földbirtokos, VI, Lázár-u. 20. — Mór, dr., ügyvéd., VI, nagymező-u. 32. — Sándor, dr., ügyvéd, VI, Lázár-u. 20. Dohi Sándorné, özv,, masseur,VIH, József-körút 46. Dohnál, (Dochnal). — Józs., (Dochnal),könyvk.m.,VI,Podmaniczky-u.57 — József, mészáros m.. VHI. Illés-u. 13. — József, vegyeskereskedő, VII, hársfa-u. 45. — Józsefné(Dochnál),özv. magánzó, VH,óvoda-u. 29. — Józsefné, özv., mag ánzó ,VH, Rottenbiller-u. 29/a. — Józsefné, mészáros, VHL, Illés-u. 13. — Mátyásné, (Dochnál), magánzó, IX, Ráday-u. 56. — Miklós, dr., máv. fogaim., VI, Csengery-u. 62/6. Dohoczky Antal,bérkocsi tul ajd., X, Hungária-krt 297. Dojcsák László, könyvkötő, VHI, József-körút 85. Dojin Döme, betűszedő, Hl, bécsi út 160. Doka Anna, varrónő, IH, Szentlélek-tér 3. — Béla, hivatalnok, VI, lovag-u. 7. Dokanpil Ferencz, magánhiv., VH, alsó erdősor 5. — József, özv., magánzó, VII, alsóerdősor 5. Dókay Jánosné, özv., nyugdijas IX, Ráday-u. 19. Dokmann Mária, magánzó, III, kisczelli u. 52. Doktay István, főv. számtiszt, VIH, kistemplom-u. 3. Doktor 1. Doctor. Doktorics Benő, máv. mérnök, X. márga-u. 8003/a. — Sándor, mérnök, V, mérleg u. 9. Dókus Ernő, magánzó, IV, múzeum-körút 39. Dolanszky Ferencz, kat. gyógysz. tiszt. I,alkotás-u. 25 — Kálmán, gyári hiv., VI, Levente-u. 10. — Lipótné, özv., háztulajd., Hl, kiskorona-u. 82. DolecekAntalné, özv.,magánzó, VH,Rottenbiller-u. 34. Dolecskó, (Doletskó). — Irén, (Doletskó), föv.tan. IV, Ferencz József-rkpt 18. — János, dr., orvos, IV, váczi u. 79. Tel. 56-00. — Mária (Doletskó) tanítónő, VHI, Baross-u. 9. — Mihály., min. oszt. 1.., VTH, Mária Terézia-téi' 2. Dolemán Árpád, mérnök, I, budafoki út 13. Dolenecz József, dr., ügyvéd,VIH, József-körút 71. Dolenszky István, magánhiv., VI, Vörösmarty-u. 31. Dolesch Ilona, magánzó., VI, Podmaniczky-u. 49. Doleschal 1. Dolezsal. Doletskó 1. Dolecskó. Doleviczényi Ferencz, főy. rajztan., IX, Lónyay-u. 9. — Géza, magánhivatalnok, VI, Andrássy-út 1. — Gyula, magánhiv.,VHI, Kisfaludy-u. 22. — Jolán, hivatalnoknő, VI, Andrássy-út 1. — Margit, M. F. T. R. kezelőnő, VI, Andrássy-út 1. — Viktor, hivatalnok, VIH. Baross-u. 48. Dolezsal, (Doleschal, Doleschall). — Alfréd, dr..(Doleschall),egyet, nyilv. rendes tanár, kir. táblai biró, VI, Bajza-u. 8. — Béla, tanitó, I, budakeszi út 8. — Emánuel, magánzó, X. százados-út 5. Emil, (Doleschall), tisztviselő, I, orom-u. 13. — Ferencz, (Doleschall),mészáros, H,csalogány-u. 23. — Ferencz, (Doleschall), rakt., X, INoszlopy-u. 1. — Gáborné, magánzó, IV, Fer. József-rakpart 2. — János, (Doleschall), min. számell., IX, liliom-u.39. — János, szertári őr, VH, nefelejts-u. 5. — József, ifj., (Doleschal), bankhiv., I, disz-tér 15. — József, (Dolescháll), irnok, VII, kertész-u. 23. — József, (Doleschal), magánzó, I, disz-tér 15. — József, (Doleschall), szobrász, H, csalogány-u. 23. — Józsefné, özv., ny. áll. tanitó, I, Pauler-u. 11. — Julia, (Doleschal), hivatalnok, I, disz-tér 15. — Julia. (Doleschál),szülésznő,VHI,gyöngytyúk-u. 8. — Károly, (Doleschal), orv. müsz., IX, Tompa-u. 19. — Sánd.-né, özv., nyug., VH, Rottenbiller-u. 12. Dolezselek Aranka, tanítónő, IV Kossuth L.-u. 1. Dolfel Hermin, varrónő, I, Döbrentei-u. 15. — Mária, háztulajd., I, liadnagy-u. 36. Dolfin Cornél, mozdonyvez., X, rákosi fűtőház 7504. Dolgos Gyula, detektív, VIH, práter-u. 63. — József, órás, IX, liliom-u. 35. Dolinay Antal, p. ü. titkár, VH, István-út 44. — Béla, raktárnok, X, bánya-u. 10. — Gyula, hirlapszerkesztő, IV, kecskeméti-u. 13. — Jakab, mérnök, IX, Erkel-u. 18. Dolinger, 1. Dollinger. Dolinszky Nándor, házbérlő, Hl, Lajos-u. 96. Doli 1. Svetsin-Doll. Dollencz Béla, fodrász m., VI, Révay-u. 10. Doller Hugó, gépmester, VI, sziv-u. 51. — Vilmos, nyomdász, VI, sziv-u. 37/6. Dollinger, (Dolinger). Ádám,(Dolinger), szobrász,VIH, kálvária-u. 5. — Béla, dr., orvos, IV, Semmelweis-u. 9. — Gyula, hivatalnok, VI, dalnok-u. 3. — Gyula, dr., udv. tanácsos, orvos, egyet, tanár, VH, Rákóczi-út 52. Tel. 50-70. — Lajosné. özv., gyártulajd., VH, Rottenbiller-u. 11. Dolnics Sándorné, özv., mag.,VI, rózsa-u. 78. Dolnik Gerő, kereskedő, IX, liliom-u. 31. — Ilona, varrónő, VII, óvoda-u. 28. — István, szobrász, VH, Jókai-u. 9. Dolnitzky István, mészáros m., IV, Curia-u-. 3. Dolovcsák Antal, postatisztv., VI, Szondy-u 32. Dolovicsényi Lajos, magánhiv., X, halom-u. 25. Dolozsanszky Vinczéné,özv.,nyugd,, VII, Klauzál-u.4. Dolozselek Aranka, tanitó, É, Donáti-u. 17. — Gusztáv, p.ü. min.számvizsgáló I, országház-u. 12. — Pál, gyakornok, H, Donáti-u. 17. | Dolp Anna, varrónő, VH, Csengery-u. 22. 1 Dorna Gusztáv, kocsigyártó, Vili, práter-u. 32.

Next

/
Oldalképek
Tartalom