Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1910 (22. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - D

Czit tl off . Lakás-jegyzék. 1178 Lakás-jegyzék. Czvi tkovits. Dobos Dezső, gyüjtőfogh. tan..X, maglódi út 7727/a/l — Elek, máv. tisztv., VI, bajiiok-u. 4/6. — Ferencz, czipész m., IH, Lajos-u. 112. — Ferenczné, özv.,ker. szülésznő,Vl.felső erdősor 36 — Gábor, hivatalnok, VI. Izabella-u. 71. — Gábor, kocsigyártó, Vili, kőris-u. 9. - Gyula, dijnok, VI, nagy János-u. 10. — Gyula, magánhiv., VII, Elemér-u. 5. — Ignácz, betűszedő, I. szarvas-u. 2. Ilona, ker. szülésznő, IV, váczi u. 55. — Imre, színházi zsinórmester, VII, Elemér-u. 5. —^ Imréné, özv., magánzó. VHI, örömvölgy-u. 10/fl. — Irén, postahivatalnok, IX, Eáday-u. 61. Irén, varrónő, VH, munkás-u. 6. — István, asztalos, VI, Hungária-körút 59 a. — Istvánné, özv., magánzó, VIH, Mária-u. 29. — János. szék. főv. tanitó, VH, Hernád-u. 26. — József, fehérmemü tisztító, I, lágymányosi u. 4. — József, kocsifényező, VH, nefelejts-u. 13. — József, magánzó, I, Enyedi-u. 10. — József, műszerész, V, Tisza-u. 12. — Józsefné, özv., magánzó, VI, Bajza-u. 38. — Józsefné, özv., üzletvezető,VIH, Kölcsey-u. 4. — Kálmánné, özv.,nyugdijas,VIH, kőfaragó-u. 5. — Károly, fa- és szénkeresk.. VHI, Magdolna-u. 20. — Károly, dr., főgymn. tanár, VI, Szondy-u. 74. — Károlyné, özv., nyugdijas. I, Enyedi-u. 8. — Lajos, férfiszabó m., VHI, aggteleki u. 12. — László, dr., ügyvéd, V, alkotmány-u. 19. — László, üzletvezető, V, Zrinyi-u. 9. — Lászlóné, dr., magánzó,V, alkotmány-u. 19. — Margit, tisztviselő, VHI, Horánszkv-u. 21. — Pál, fodrász m., I, felsőhegy-u. 112. — Teréz, varrónő, VH, akáczfa-u. 27. Dobosffy Alajos, curiai biró, IV, Irányi-u. 18. — Ferencz, dr., (Dobosfy), ügyv.. n, Krisztina-krt 61. Dobosházi István, szénkeresk., IX, Báday-u. 61. Dobosi, ^Dobosy). — Gyula, (Dobosy!, borkezelő, VI, lovag-u. 18. — Istvánné, özv.. mag., VIH, Ludoviceum-u. 20. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Csongor-u. 24. — Lászlóné, özv., i Dobosy),magánzó,VII, Alpár-u. 8. — Mária, malom alk., V. Balaton-u. 6. — Márton, dr., orvos, VHI, Ilökk-Szilárd-u. 27. — Pál, áll. alk. VII. Thoköly-út 30. — Pálné, (Dobosy), özv., magánzó,.VI,.Teréz-krt 22. Dobovcsák Nándor, postatiszt, I. árok-u. 27. Dobov8zky Antal, űzi. alk., V, alkotmány-u. 6. Dobozi 1. Dobozy. Dobozsánszky Vincze, czukrász, VII, Klauzál-u. 13. Dobozy, (Dobozi). — Ambrus, törvsz. hivatalnok. IX.viola-u. 44 — Béla, (Dobozi), czipész m.. X, Gergely-u. 1. — Inna, (Dobozi), varrónő, VI, Szondy-u. 18. — István, (Dobozi), kereskedő, I, Bornemissza-u. 8. — Kálmán, dr.,(Dobozi), ügyv.,VHI, népszinliáz-u.22. — Kálmánné, dr.,(Dobozi), főv. tanítónő,VIH,Szent­királvi-u. 10. — László, földmiv. min igazg., VH, Thököly-út 65. — László, posta és táv. főtiszt. I, Kiuspér-u. 10. — László, p. ü. számgyak.,VI, Dávid-u. 11. — Márton,dr.,(Dobozi),orv.,VIH,Bökk Szillárd-u. 33. — Mihály, (Dobozi),épit.rajzoló, VIH, Vay Ádám-u. 8. — Pál. (Dobozii, máv. raktárnok, VHI, Orczy-út 8. — Pál, házmester, IX, csarnok-tér 3. — Sándor, árukezelő, VI, sziv-u. 38. Dobraitz Károly, házmester,VHI, Lujza-u. 4. Dobránszky Péter, dr., műegyet. tan., IV, Havas-u. 2. Dobray András, komornyik, V, Deák Ferencz-u. 15. — Ferenczné, magánzó, VH. Thököly-út 69. — Gyula, postaaltiszt, VH, Ilka-u 49. — Gyuláné, özv., varrónő, VIH, Kisfaludy-u. 12. — Kálmán, postatiszt, VH, Thököly-út 69. Dobrek János, fehérnemű tiszt., VHI, erdélyi-u. 9. Dobrics István, utazó, VH, Wesselényi-u. 65. Dobrik Ferencz, kovács m., VHI, óriás-u. 14. — Lajos, raktárnok. VI, szt László-u. 43. Dobrin István, magánhiv.,\IH, József-körút 22—24. Dobroczky Anna, varrónő, VH, dohány-u. 30. — Károlyné. özv., magánzó, VHI, Bezerédi-u. 8. Dobromil János, titkár, VI, bajnok-u. 16. Dobronay Bezső, asztalos, VHI, Baross-u. 38. Dobronics Sándor, délivas. irodakez., I, avar-u. 2 6. Dobroniczki Gergely. dr..nyug.mérn., H,mecset-u.l7. Dobronyi Béla, betűszedő, IX, Banolder-u. 5. — Györgyné, özv., nyomdász, IX, Bákos-u. 11. — János, sertéskereskedő, X, cserkesz-u. 13. — János, ügynök. X. jászberényi út 1. — Kálmán, bérkocsis, VIH, fecske-u. 24. — Kálmánné, özv., magánzó, IX, Báday-u. 39. Dobrossy, (Dobrosy). — Ferencz, (Dobrosy), czipész m.,VH, százház-u. 21. — Ferencz, egészségi altiszt, VIH, Hunyadi-u. 8. — Soma, min. hiv., I. alkotás-u. 18. Dobrosz István, zenetanitó, VI, Vörösmarty-u. 54. Dobrotiensky Károly, házm., VH, Almássy-tér 17. Dobrotta Pál, máv. altiszt, VIH, Orczy-út 26. Dobrov Lajos. bir. végreh., VH, Alpár-u. 7. Dobrova Antónia, kifőző, V, szabadság-tér 2. — Károly, főpinczér I, apród-u. 5. Dobroviczki Márton, keresk. s., IX, Banolder-u. 32,6. Dobrovits, (Dobrovics). — Ágoston,(Dobrovics 1,kőműv.H.törökvész-u. 6521. — Aladár, dr., bankhiv., H. Zsigmond-u. 12. — Antal, szerelő, VILI. Madách-u. 38. — Bonó,(Dobrovics) keresk.,VIH,Karpfenstein-u.2/'c. — Dezső, fa- és szénkeresk., VHI, fecske-u. 8. — Dezső, (Dobrovics), máv. kalauz,VIH,práter-u. 82. — Ferencz. müsz. hiv., H, Toldy Ferencz-u. 78. — Gyuláné, özv., nyugdijas, VIH, kálvária-tér 3. — Istvánné. özv., magánzó,VHI. kálvária-u. 3. — Margit, (Dobrovics), női szabó,VHI, kálvária-u, 3. — Miklós, kertész, X, szt mihályi út 2017. — Milán, (Dobrovics). szerkesztő,VIH, Szentkirálvi­utcza l/a. Tel. 169—58. — Sándor, magánhiv., IX, Lónyay-u. 11. — Sztojkó. zöldség keresk., VH, akáczfa-u. 27. — Viktor, háromszög, hiv. főnök, H, oszlop-u. 4. Dobrovoczky Anna. varrónő, IV, Semmelweis-u. 8. — Imre, nvug. detectiv. H, Horvát-u. 28. Dobrovolszky Antal,főv.vizv..ell.,VI,röppentyü-u..62. — Mária, irodista, I, fürj-u. 8. Dobrowlaki Antalné, özv , varrónő,VI, levente-u. 12. Dobrowsky, (Dobrovszky). — Ágoston, könyvkeresk.. IV, molnár-u. 17. — Ferencz, (Dobrovszky], keresk. s., IX, viola-u. 42. — Tamásné,i Dobrovszky). özv.,mag..VI,Szondy-u.61. Dobry Ede, magánhiv, IV, Veres Pálné-u. 13. — Bóbertné. özv., felirónő,VH. szövetség-u. 36/6. — Tivadar, főv. fogalmazó, X, Nyitra-u. 4. Dobrzynieczky, (Dobrzynieczki). — Árpád, (Dobrzynieczki), dr.. lovag, orvos, IX. üllői út 11. — Gergely, banktisztv., VII, Garay-u. 7. — Gergely, mérnök, H, török-u. 4. — Lajos, banktisztv.. VII, Garay-u. 7. Dobsa Árpád, tanitó. VH Stefánia-út 13. — Béla, üvegfestő. VIH, jázmin-u. 16. — Gáborné, özv. magánzó,VH. Stefánia-út 17. — László, dr., egyet, tanársegéd, VH, Bethlen-u. 6. Dobsi József, főpinczér,VLH, kender-u 8. Dobszay (Dobszai). — Béla, (Dobszai), raktárnok,VI. Podmaniczky-u. 8. — Ignácz, nyng. irodatiszt, I, úri u. 70. — Imre, (Dobszai), kereskedő, VHI, Conti-u. 35. — János, szabó m., VH. dob-u. 11. — József, hentes m., V, vadász-u. 23. — László, min. dijnok, J, országház-u. 21. — Teréz, szatócs, I, országház-u. 21. Doby 1. Székely-Doby alatt is. Doby (Dobi). — Béla, (Dobi), keresk. s., VHI, kender-u. 6. — Ferencz, kötélgyártó m., VI. röppentyü-u. 58. — Ferencz. (Dobi), színész, VH, Izabella-u. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom