Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

K a m merlander. Lakás-jegyzék. 1450 Lakás-jegyzék. K anit zer. Kerekes Fülöp, szabó m., YII, akáczfa-u. 65. — Gábor, háztulajd., X, cserkesz-u. 8. — Gábor, vili. alk., IH, Miklós-u. 24. — Géza, magánzó, IV, Károly-körút 16. — Géza, rendőrsegédfogalmazó, IX, Kákos-u. 2. — Gézáné, özv , nyugdijas, YII, hajtsár-út 24. — Gusztáv, máv. főellenőr,YIII, Baross-u. 109. — György, gépész, VHI, Lujza-u. 30. — Ignácz, magántanító, VH, Almássy-tér 16. — István, földli. int. tisztv., V, Lipót-körút 26. — István, máv. ellenőr, VHI, népszinház-u. 59. — Istvánné, özv , magánzó, VH, király-u. 49. — Izsó, r.-t. aligazgató,YH, Bulyovszky-u. 25. — János, lakatos, VH, murányi-u. 57. — János, pósta dijnok, YH, akácz !a-u. 49. — János, szűcs iparos, IX, Báday-u. 61. — József, honv. íőhadn., YIH, Horánszky-u. 8. — József, nyomdai gépmester, YHI, dob-u. 106. — József, p. és táv. ellenőr, B, Krisztina-krt 17. — József, tejkezelő, YB, Bottenbiller-ir. 7. — Józsefné, m. kir. postám., H, Krisztina-körút 17. — Julia, hivatalnok, VB, Almássy-tér 17. — Károlyné, magánzó, VIH, József-u. 51. — Lajos, áll. iparisk. művezető, YH, Garay-u. 29/31. — Lajos, betűszedő, YHI, József-körút 62. — Lajos, egyetemi szolga, VIH, Mária-u. 38. — Lajosné, nyugdijas, I, uri u. 72. — László, br., áll. pénztári ellenőr, Vili, nap-u. 3. — László, post i és táv. altiszt, H, medve-u. 13. — Lipót, rövidáru ügynök, VB, Erzsébet-körút 22. — Mátyás, vegyeskeresk., X, bolgár-u. 14. — Miksa, betűszedő,VHI, József-körút 62. — Miksa, kártyaügynök. VH, Bottenbiller-u. 34. — Mór, magánzó, V, csángó-u. 6. — Ödön, dr., orvos, VH, Thököly-út 87. Tel. 59 43. — Pál, áll. hivatalnok, VI, Hunyadi-tér 1. — Pál, korcsmáros, IX, mester-u. 61. — Pál, laborans,VIH, kőfaragó-u. 5. — Pál, dr., min. s.-titkár, V, Klotild-u. 18. — Bóza, szatócs, VH, Deinbinski-u. 31. — Samu, borbizományos, VIH, Bökk Szilárd-u. 27. — Sándor, kereskedő, VH, dohány-u. 84. — Sándor, dr., ügyvéd. V, Gorove-u. 3. Tel. 2—96. — Vilmos, vendéglős, VB, Bákóczi-út 42. Kerékfy (Kerékffy). — Ferencz, ny. cs. és k. százados. I, bécsi kapu-tér8. — Gábor, (Kerékffy), p. ü. szemlész, X, bánya-u. 1. Kerékgyártó Árpád, p.ü. számtan., I, Lógody-u. 33. — Béla, dr., képezd, tanár, I, városmajor-u. 52. — Béniné, özv, magánzó, IX, Ferencz-krt 32. — Elek, dr., polg. isk. igazg., X, Héderváry-u. 29. — Gyula, mérnök, I, mozdony-u. 19. — István, min. tanácsos, H, Krisztina-krt 79. — Jánosné, özv., magánzó, IX, gyáli út 28. — József, ács m.. Vn, Gizella-út 70. — József, m. kir. főerdőőr, I, mozdony-u. 42. — Lóránt, p. ü. gyakornok, I, Fortuna-u. 7. Kereki Jánosné, özv., magánzó,YIH, koszoru-u. 29. Kerell Lajos, magánhiv.,VB, sip-u. 5. Kerény Adolf, főkönyvelő, V, visegrádi u. 14. — Adolf, magánhiv..VIH. népszinház-u. 22. — Arnold, szállitó, VBI. népszinház-u. 22. — Dávid, betűszedő, IIT, pacsirtmező-u. 24 26 -- M. Cornél, magánhiv., YD, kertész-u. 41. Kerényi Adolfné, szatócs, YH, aréna-út 10. — Béla, főv. kezelőtiszt, II, rókushegyi lépcső 10. — Dezsőné, özv,, magánzó, V, visegrádi u. 24. — Ede, serfőzdei tisztv., VI, Teréz-körút 26. — Gábor, bizt. hivatalnok, VH, murányi u. 34. — Gyula, máv. főtisztviselő, IX, Boráros-tér 2. — Hugó, tanár, YH, Almássy-tér 11. — J ános, dohánygy.oszt. vezető, YB, dohány-u.61. — József, máv. hiv., I. Enyedi-u. 10. — Lajos, magánhiv., IX, Ferencz-körút 2 4. — Ottó, közvágóhidi gyak., IX, Lónyay-u. 26. — Bezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-körút 1. Kerepeczky Pálné, özv., magánzó, IX. remete-u. 3. Keres Sándorné, máv. kezelőnő,B, Toldy Per.-u. 42. Kerese Gábor, kir. Ítélőtáblai biró,VBI,muzeum-u!9_ — György, dr. ügyv., orsz. képv.. VDI, József-krt 70. — Tibor, dr., min. s.-fogaim., IX, páva-u. 32la. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3. Kérész Ferencz, korcsmáros, IV, Veres Pálné-u. 3r. Keresztély Ján., gyógyszer. VID, fhg Sándor-u. 30/B­Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Berta, magánhiv., VHI, József-körút 72. — Gyula, postatiszt, VH, Hernád-u. li. — István, füszerkeresk., H, lánczhid-u. 2. — Jánosné, özv., magánzó, I. Attila-krt 19. — Károly, műszerész, IH, Zsigmond-u 82. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, VH, Bákóczi-út 64. — Árpád, gyári hiv , V, Koháry-u. 19, B. — Béla, gépész, YH, öv-u. 8. — Béla, dr., joggyakornok. VH. István-út l(i. — Béla, tetőfedő, VI, Lehel-u. 3. — Béláné, özv.. nyugdijas, VB, murányi u. 50. — Dénes, kovács m., YHH, kálvária-u. 25. — Domokos, min. számellen.,1, Schwartzer Ferencz utcza 4. — Győző, gépészmérnök. YI, gyár-u. 3(1. — Gyula, honv. főhadnagy, VI, Bajza-u. 5/6. Gyula, magánhiv. V, akademia-u. 14. — Gyuláné, özv., földbirtokos, IX, Lónyay-u. 18. — István, nagybaczoni, műsz. tan., YI, Teréz-krt 33. — István, dr., orvos, V, visegrádi u. 24. — István, postatiszt, VD, Barcsay-u. 3. — János, hivatalnok, IX, remete-u. 30. — János, irodatiszt, VD, Bákóczi-út 38. — János, ny. máv. főkalauz, VEI, kereptsi-út 3. — János, szabó, VB, Miksa-u. 15. — Jenő, műszerész, I, bors-u. 5. — Jenőné, özv., magánzó, V, visegrádi u. 9-2. — József, esztergályos m., YB, rózsa-u. 9 B. — József, magánhiv., VB, Bem-u. 38. — József, müszövő, VB, István-út 17. — Józsefné, özv., lakáskiadó, IX, üllői űt 5. — Károly, csíkbánfalvi, cs. és kir. táborn.-hadbíró, VI, Bajza-u. 5/b. — Kornélia, tanitónő, VH, Vörösmarty-u. 10 b. — Lajos, háztulajdonos, VH, Thököly-út 32. — Lajosné, özv., lakáskiadó,VEI, Karpfenstein-u. 26. — László, gyári gondnok, IB. viador-u. 7. — Lukács, máv. hivatalnok, V, Lipót-körút 29. — Nándor, tűzoltó őrparancsn., I, Krisztina-krt 17. — Bóza, tanitónő, I, Mészáros-u. 13. — Sándor, nyug. min. tanácsos, VI, Szondy-u. 92. — Tibor, műszaki hiv., VI, Lehel-u. 33. — Vincze, házfelügyelő, VI, csángó-u. 3 B. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Alajosné,(Keresztesi),özv.,varrónő, IX,Ernő-u.4/JÍ Albert, utazó, AHH, Bökk Szilárd-u. 10. — Dezső, (Keresztesi), szabó, V, vadász-u. 12. — Géza, (Keresztesy), asztalos, VI, Lehel-u. 21/6. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, csarnok-tér 3. — Gyula, rendőrfogalmazó, VD, Baross-tér 15. — István. (Keresztesi), magánzó. VE. verseny-u. 10. — Istv., (Keresztesi), plissirozó,VTE, tavaszmező-u.4. — Istvánné, özv., varrónő, VIB, práter-u. 82. — Jakab, (Keresztesi), máv. főkal., VI, rózsa-u. 79. — Jakab Nándor,(Keresztesi),tanárjel..VI,rózsa-u.78. — Jenő, ny. honv. százados, I, városmajor-u. 25. — József, magánhiv.. VBI, gyöngytyúk-u. 10. — József, dr., ügyvéd, V, bálvány-u. 5. — Károly, kárpitos m., VE, király-u. 101. — Károlyné. özv., magánzó. VIB. József-u. 20. — Lajosné, özv., magánzó, VIB, Bökk Szilárd-u. 27. — László, posta alk., VHH. fecske-u. 34. — Mihály, (Keresztesy), gyári hiv.,YHH, Illés u. 22. — Ödön. asztalos m., V, Zoltán-u. 7. — Samu, (Keresztesi), ref. lelkész, YH, Bóna-u. 75. — Sándor,(Keresztesy), nyug. min. tan., VI, Szondy­utcza 86.

Next

/
Oldalképek
Tartalom