Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1909 (21. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

K a m merlander. Lakás-jegyzék. 1451 Lakás-jegyzék. K anit zer. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Sánd.,(Keresztessi),p. és táv.tiszt,I,fehérvári út 23. Sándorné, özv., kegydijas, VIII, József-u. 79. — Vilmos, irodatiszt, VŐ, Vörösmarty-u. 16. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VHI, vas-u. 8. Keresztúri, (Keresztury). — Béla, (Keresztury), bir. kezelő,VI, Szondy-u. 15. — Ferenczné, özv., magánzó, X, Juhász-u. 55. — István, főv. hivatalnok, "VIII, práter-u. 20. István, (Keresztúry), posta főtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Eötvös-u. 37. — József, (Keresztury), hiv., VII, rózsa-u. 22. — József, (Keresztury;, magánhiv,. VH, dob-u. 109. - József,(Keresztury),postakiadó, VHI,aggteleki u. 9. — József, (Keresztury), tvszéki irnok,VI, rózsa-u. 98. — Pál, (Keresztury), czipész m.,VDI, üllői út 52/6. — Pál, szabó, VH, rózsa-u 35. — Sándor, (Keresztury), postafőtiszt, VI, Podma­niczky-u. 73. Kereszty György, mérnök. I, Margit-körút 50 —52. - István,, nemz. muz. tiszt, I, bors-u. 19. Kérészy Árpád, dr., ügyvéd, IV, Irányi-u. 5. Kerezsi, (Kerezsy). — Barna Andor, áll. hiv., IX, Ráday-u. 54. — György, tanár, (Kerezsy), I, somlói út 12. — János, ny. számv. főnök, iX, Ráday-u. 54. — Jánosné, magánzó, VH, Csengery-u. 15. — Jenő, (Kerezsy), tanár. IX. Ráday-u. 54. Kergely József, korcsmáros, IX, gróf Haller-u. 4. Kéri 1. Kéry. Kéring József, mészáros,VHI, Festetics-u. 4. Kéringer István, bérkocsi iparos, IX, gát-u. 24. Kerinok Józsefné, magánzó, VI, fóthi út 22. Kerkápoly Kálmán, házmester, IX, soroksári út 94. — Károlyné, özv., földbirt.,IX, csiílag-u. 2. Kerkápolyi József, főpinczér, VHI, Mária-u. 5. Kerkovits Antal, m. hivatalnok, VI, nagymező-u. 32. — Antalné, özv., varrónő,VHI, kistemplom-u. 10. — Pál, szijgyártó, VH, lövölde-tér 2. Kerl Ferencz, mechanikus, V, Béla-u. 4. — Gyula, nyomdász, V, Bóla-u. 4. Kermann Józsefné, özv., magánzó,VHI, Déry-u. 3. Kern Adolf, magánhiv., VTH, népszinház-u. 18. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Aurél, hirlapiró, VIH, Esterházy-u. 15. —' Berthold, kereskedő s., VI, váczi körút 17. — Emil, rézműves m., H, Kapuczinus-u. 16. — Ernő, gyári helyet, igazg., X, Gergely-u. 1. — Ferencz, defektiv, VII, verseny-u. 10. — Ferenczné, özv., háztulajd., VI, városligeti fasor 36. — Géza, dr., orvos, IV, koronaherczeg-u. 6. Tele­fon 9—89. — György, gyári igazg., X, Gergely-u. 1. — György, magánhiv., VI, Eötvös-u. 8. — Györgyné, özv., háztulajd., IX, Ráday-u. 37. — Gyula, kovács, VH, hársfa-u. 18. — Gyula, osztálysorsj. főelárusitó, VI, Teréz-krt 27. — Gyuláné, özv., nyugd., H, szőnyeg-u. 1. — Henrik, ügynök, V, Béla-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, "VH, Almássy-tér 17. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, Báday-u. 37. — Irma, háztulajd., VI, Hermina-út 35/a. T. 82—92. — Izidor, szőnyegkereskedő VH. Bákóczi-út 8. János, cserépfedő,VTB, Illés-u. 8. — János, magánzó, VI, Szondy-u. 55. — Jánosné, özv., magánzó, VI, Szabolcs-u. 13. — Jánosné, varrónő, VH, Garay-u. 2. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — Jenőné, özv., nyugdijas, V, Báthory-u. 8. — József, maláta m., X, külső jászberényi út 11. — Károlyné, özv., magánzó, VTB, üllői út 24. — Lajos, malomhivatalnok, V, újpesti rkp. 22 23. — Lajos, raktárnok, "VTH, Esterházy-u. 24. — Bezső, bankhiv., IX, Ráday-u. 37 — Róbert, vasnagykeresk., V, sziget-u. 4—6. — Sándor, p. ü. számvizsgáló, B, Batthyány-u. 2. Kern Sándor, tőzsdefutár VI, váczi körút 17. — Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. Tibor, dr., orvos, V, Báthorv-u. 8. — Tivadarné,dr., özv..magánzó,VI, Hermina-út35/a. — Zsigmond, malomhiv., V, sziget-u. 4/6. Kernács Károlyné, hangszerkeresk., VI, szerecsen­utcza 33. Lajosné, özv., magánzó,VHI, Mátyás-tér 13. Kernaszky László, férfiszabó, IV, borz-u. 9. Kernászt Alajos, kereskedő, VI, Szondy-u. 56. — József, m. hivatalnok, V, mérleg-u. 6. Kernberg Rozália, tőzsdetul., VIB, üllői út 4. Kerndler Edéné, nyugdijas, E, szegényház-u. 38. Iíerner Ágoston,betűszedő,VIB, Tisza Kálmán-tér 27. — Antal, házfelügyelő, I, uri u. 20. — Domokos, ny. cs. kir. száz., B, Batthyány-u. 31. — György, áll. pénztárnok, X, család-u. 9. — István, operah. karnagy,VI, Liszt Ferencz-tér 15 — József, kőmives, I, fehérvári út S. — Jusztin, bankhivatalnok,V, Csáky-u. 18. — Mária, hivatalnok, I, táltos-u. 6. — Miklósné, özv., nyugdijas, I, táltos-u. 6. — Nándor, lakatos m., VI, felső erdősor 43. Zoltán,r.-t. igazgató, VI, Andrássy-út 47.T. 111 22. Kernics Osián, vásári utazó,VB, nefelejts-u. 23. Kernicsár Jakab, kőfaragó m., I. Krisztina-körút 67, Kernmüller Ernő, füszerkereskedő,"VILI, Conti-u.45. Kernstock Józsefné, özv., háztulajdonos, I, Mészá­ros-u. 18. — Károly; festőművész, VH, Wesselényi-u. 58. — Károlyné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/a. — Nándor, magánhiv., H, Toldi Ferencz-u. 41. Kerntler Ferencz,kir.tan.,alagnti igazg., B, szalag-u. 4. — Jenő, dr., orvos, I, Attila-u. 23. — Kálmán, dr., min. titkár, I, Attila-u. 23. Kerny Géza, rendőr-fogaim.,VHI, tavaszmező-u. 19. — István, postatiszt, VB, Thököly-út 3. Kernya Pál, szabó m , VlB, József-u. 16 - 18. Kernyer Lajosné,özv.,nyugdijas,V,Arany János-u.10 Kerpel Mór, magánzó, V, váczi körút 82la. — Vilmos, gyógyszerész,V, Lipót-körút 28. T. 23—17 Kerpen Miksa, m. hivatalnok,VlB, Teleki-tér 22. Kerpenisán Marg., pénzt.-nő.VI, Liszt Ferencz-tér 14 Kerper József, korcsmáros, IV, párisi u. 4. Kerpity József, magái.hiv., V, sólyom-u. 15. Kersák Dezső, hentes m., VIH, tömő-u. 20. Kersáncz Ferenczné, özv..vendéglős,IX,Lónyay-u. 17. — Henrik, hivatalnok, IX, üllői út 115. Kerschbaum Ferencz,magánhiv., VI,Vörösmarty-u69. Kersisnik Jakabné, özv., magánzó, VHI, Mária-u. 6. Kerstinger Ferencz, czipész m., VIB, gólya-u. 31. — György, ifj., füszerker., VHI, Baross-u. 113. — Istvánné, magánzó, VH. dohány-u. 20. — Ödön, füszerkeresk. s., VIH, Csobáncz-u. 4. Kerstner Márton,vendégl.,VHI,Karpfenstein-u.28/30. Kertay György, irodafőnök, VH, rózsa-u. 25. — Istvánné, özv., háztulajd., VHI, tömő-u. 8. — József, máv. hivatalszolga, VH, Baross-tér 13. — Lajos, postatiszt, VH, aréna-út 32. — Sándor, korcsmáros, VTH, práter-u. 46. — Sándor, munkavezető, "VH, Rottenbiller-u. 15. Kertész Aba, dr., orvos, I, szarvas-tér 3. — Adolf, szabó m., VHI, József-u. 27. — Adolf, utazó, V, hold-u. 15. — Adolf Andor, dr., ügy véd, VI, Szondy-u. 33. — Aladár, szinész, VH, Hernád-u. 50. — Amália, illatszerész, V, nádor-u. 15. — Andor, nyomdász, VI, szt. László-u. 186. András, vasúti altiszt, I, németvölgyi út 12878. — Anna, hivatalnoknő, V, váczi út 54. — Antal, czipész m , VH, nefelejts-u. 45. Aranka, máv. p.-kezelő,VH, Peterdy-u. 33. — Armin, gyakorló tanár, VB, király-u. 87. — Ármin, kereskedő s., VBI, Orczy-út 10. - Ármin, ügynők, VHI, Orczy-út 10. — Ármin, vasúti hiv., VH, Rottenbiller-u. 4la. — Arnold, magánhiv., I, fehérvári út 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom