Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1908 (20. évfolyam)

8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva

Papirkereskedők. Czím-jegysék,, 900 Czím-jegyzék. Parafa-dugasz. Sziklai S., YD, Erzsébet-körút 15. Szilágyi Sándor, V, váczi út 70. Szili Imre, YD, király u. 59/a. Telefon 77—78. Szűcs Sándorné, Y, váczi körút 42. Teichner Gyula, V, Dorottya-u. 4. Tel. 37—09. Tichler Károly, VH, Károly-körút 9. Tel. 27-66. Tisza Testvérek, H, fö-u. 12. T. 3 50. Tolnai F.. YI, sziv-u. 18. — Károly, YH, Rottenbiller-u. 62. Tonkovits Gvörgy, VI, Teréz-körút 48. Vidéki Félix 1 YH, dohány-u. 1 lb. Vidor és Radó. V, nádor-u. 17. Telefon 72—12. Virányi M. VIH, tavaszmező-u. 10. Vitriol Józs.-né,özv.,VIH,Rökk Szilárd­utcza 16. Wagner L. Pálné. VH, Rottenbiller­utcza 37lb. Waldmann Ferencz,VI,nagymező-u. 43. Telefon 96-19. Weinberger és Fehér, VI, Deák-tér 6. Tel. 3—93. Weisz Károly és társa, VT, Lázár-u. 22. — Lajos, VI, Lázár-u. 16. Tel. 27—77. — Salamon, VHI, József-körút 27. — Tel. 60—49. Weissenberg Ármin,IV.muzeum-krfc21. Wellisch Miksa, VH, Damjanich-u. 39. Telefon 48—23. Wiener M. Lipót, V, Erzsébet-tér 18. — Tel. 31—86. Wittenberg L., VI, Andrássy-út 15. — Tel. 18—27. Zimmermann S. Sándor, VHI, Rákóczi­út 39. Telefon 54—52, Papirlemezgyárak és raktárak. Weil József,VI, Lehel-u. 9. Tel. 46 -42. Zelinka és Halbrohr, VI, Lehel-u. 10. Telefon 57-48. Papirmaségyárak. GOSCHLER FERENCZ, VI, Podmaniczky-u. 75. Grosz J- László, gyár: VHI, futó-u. 7. Iroda: VI, nagy János-u. 7. «Viktoria» zászlógyár és diszitő­vállalat, Csatho Aurél és Rumbold Bernát, VHI, Baross-u. 91. — Telefon 52-09. Papirnaíjykeres­kedök és g-yári raktárak. Dona Döme és Társa,IV,régi posta-u. 6. Tel. 10—86. Első magy. papiripar r.-t.,V,mérleg-u.9 Tel. 34 -77. Felbert Gyula, V, Erzsébef-tér 4. Tel. 34—68. Frisch M.V, Szabadság-tér 17. T.36—35. Galitzenstein H. czégt. Salvendy Fe­rencz és Fried Adolf, VH, dohány­utcza 68. Telefon 25—67. Goldsand Leó, VH, akáczfa-u. 52. Goldzieher Géza, V, Báthory-utcza 7. Tel., üzlet: 32—98. Iroda: 47—81. Griesz Armin, VH, hársfa-u. 29. Hermaneczi papirgyár részvénytársaság VI, gyár-u. 38. Telefon 25-51. Kohn és Grünhut, VH, Hársfa-u. 1. Tel. 406. Leykam-Josefsthal papir- és nyomda­ipar r.-t.,V, nádor-u. 29. Tel. 39—69. Péterfalvi papirgyár raktárai,V, Aulich­utcza 5. Telefon 30-53. Sajóházi papirgvár r.-t., VI, dalnok­utcza 16. Telefon 28—19. Sas és Bauer, VI, Teréz-körút 36. Tel. 25—20. és 60-99. Smith és Meynier, első kir. szab. fiumei papirgyár r.-t. budapesti főraktára, H, Báthori-u. 19. Telefon 25—34. Szántó és Eisler V, tükör-u. 4. Telefon 47—77. Szedő Gáspár és Társa, VI. hajós-u.32. Telefon 81 82. és 81—83. Tichler Károly, VH. Károly-körút 9. Telefon 27-66. Varga és Weiss,V, váczi krt 22. Tel.594. Velvart és Werber, V, nagykorona-u. 10. Tel. 15—86. Weisz és Berger, VI, Dessewffv-u. 39. Telefon 23-83. Zágrábi papirgvári r.-t.V, Báthory-u. 9. Telefon 20—97. Papirnenmgyárak. Breuer Mór, VH, kertész-u. 35. Telefon 49—68. Csicsáky Testvérek, VH. Elemér-u. 38. Tel. 59-41. Engel és Ladányi, VI, ó-u. 6. T.75—19. Erdélyi Andor és Társa, VI, Eötvös-u. 40. Tel. 91—43. Galitzenstein Hermann, VH, kertész­utcza 25. Tel. 25 67. Graf Samu, VH, Elemér-u. 24. Halász Ferencz és Pál, IX, Ernő-u. 8/a. Tel. 24—04. Händler Dávid, VH, Jósika-u. 2. Tel. 94-69. Kanitz C. és fiai, V, vadász-u. 28. Tel. 35—30. Pajkr József, VIH, Bákóczi-út 23. Tel. 50—51. Pataki Pál, V, Csáky-u. 5. Posner Károly, Lajos és Fiai, VI, Csen­gery-u. 31. Tel- 73—80 és 73—79. Riegler József Ede papirnemügyár részv.-társ, VI, rózsa-u. 55. Tel. 23—43. Városi raktárak : V.Erzsébet­tér 19. Tel. 23—48. IV, Egyetem-tér 5—6. Tel. 617. Spiegler és Weisz,V, Arany János-u. 34. Tel. 29 28. Tichler János, VI, ó-u. 37. Tel. 97—48. Utassy Béla és Társa, V, Markó-u. 5. Telefon 45—25. Weinmann Ignácz és Fia, VH, kertész­utcza 41. Papirzacskó-gyárak. (Lásd «Papirnenmgyárak és raktárak» alatt is.) Galitzenstein H. Gyár: VH, kertész­utcza 25. Tel. 25—67. Üzlet: VH, dohány-u. 68. Papirzacskó-gyár és papír gyári raktár. Kohn és Grünhut, VH, hársfa-u. 1. Telefon 406. Paplanosok. (Lásd ágynemü-készitők alatt is.) Budapesti paszomány-, gyászkocsi­és ravatalgyár részv.-társ., VI, nagymező-u. 46. Tel. 15—70. Gomb, bojt, zsinór stb. Paprika-kereskedők. Baranek Ferencz, IX, közp. vásárcs. Holz Sámuel, IX, Lónyay-u. 18. Kotányi János, VI, Teréz-körút 7. Tel. 25—27. Lénárd és Schlesinger,VH, kertész-u.38 Mahdal József, IX, közp. vásárcsarnok. Papucs-készitök. Czvejanov Wladimir VH, aréna-út 22. Nikolics Illés, m, vörösvári-u. 16. Varga József, I, sáncz-u. 14. Parafa. Robicsek Adolf, magyar parafadugasz gyára. VH, nefelejts-u. 15—17. Tele­fon 63—70. Parafa-dugasz­gyárak. (L. Dugaszgyárak alatt is.) Gottlieb Hermann,VH,Garay-u. 29—31 Tel. 84—67. «Hungária» Parafadugógyár, Landau Izidor, H, retek-u. 20. ' Jose GaBart Girbal, VI, király­utcza 26. Tel, 18-82. Kaszirer Emil, első magyar parafadugógyár, VH, Rottenbiller-u. 5/a. 1908. aug. havától :VII, alpár-u.l 0. Telefon 56-86. Robicsek Adolf, magyar parafadugasz gyár, VH, nefelejts-u. 15—17. Tel. 63—70. Tordai János, IX, Ferencz-krt 43. W Talachmann Miksa, VH, sip-u. 22. Paraf a - dugaszkeres­kedök. (Lásd «Dugaszkereskedők» i is Cifka József, VI, váczi körút 31. Telefon 28—92. Montaner és Társai, Palamo (spanyolorr-7 ri) ( Mainz (német­országi) Reims (francziaor­szági), spanyol-kataloniai dugó­gyárainak vezérügynöksége és fő­raktára. Kaszirer Emil, VH, Rottenbiller-u. h/a' 1908. aug. havától: VII,alpár-u.l0. Tel. 56—86. Nagy Ignácz, VH, Károly-körút 9. Te­lefon 18—6Í. Stowasser Gyula, V. Csáky-u. 23. Tel­75- 68.

Next

/
Oldalképek
Tartalom