Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - VIII. Kerület

Józsefváros. Ház- ós telekjegyzók. 172 VIII. Kerület. Józsefváros. Szilágyi-utcza. l/a Aggteleki u. 16. 1 /6 Tigermann Sándor és dr. Tihanyi Mór 5812/a 2 Kk. Utasi Lujzaés Pi­roska 5813/Ö 3 Lepter János és b. tár­sai 5811 4 Özv. Hirschfeld Sá­muelné és b. társa 5814 5 Dr. Leitner Adolf és neje 5810 6 Neuhold Géza és b. társai 5815 8 Tisza Kálmán-tér 4. ^zűz-utcza. 1 Magy. kir. államkincs­tár 6274/a, b 2 Tavaszmező-u. 17. 3 Ozv. Morbitzer Lőrincz­né és b. társai 6212 4 Mocsonyi Sándor és Antal 6216—6283// 5 Rákosi Jakab és neje 6211 7 Rákosi Jakab és neje 6210 9 DomboraJózsef és neje 6269 11 Baross-u. 84. Táncsics-utcza. 1 Fancsovits Lajos 6241 2 József-u. 67. 3 Göttler Manónó 6242 4 Misura Mihály és birt. társa 6302 5 Czier Gusztávné 6243 6 Ozv. Zuckermann Al­bertné és b. társai 6301 7 Wellisch Alfréd 6244 Tavaszmező­utcza. 1 Mária Terézia-tér 12. 2 Őr-utcza 12. 3 Zoufaly Mátyás és nej e 6259 4 Dr. Martini 'Vilmos 6241 5 Dr. Osváth Alb. és neje 6260 6 Özv. Seenger Béláné 6246 7 Morbitzer Nina és b. társai 6263 8 Kozma Mihály 6245 9 Morbitzer Mátyás 6264 10 Táncsics-u. 7. 11 Özv. Nyitray Józsefné és b. társai 6265 12 Táncsics-u. 6. 13 Özv. Hausknecht Já­nosné és b. társai 6213 14 Farkas Györgyné szül. Schön Mária 6300 15 Szüz-u. 1. 16 Özv. Farkas Györgyné 6299 17 M. kir. államkincstár 6215 18 Viniczay Istv. és neje 6298 19 Dietl Emil 6295 20 Özv. Zachradka Antal­né 6291 21 May Ede és neje 6314/a 22/a Vögerl Alajos és neje 6296/a 22lb Filó János és neje 6296/6 24 Mátyás-tér 4. Teleki-tér. 1, 2 Mühlbacher József és neje 6452—6454/a 3 Özv. Heinzmann Ágos­tonné és b. társai 6451 4 Özv. Schirmbrand An­talné 6432 5 Szerdahelyi-u. 20. 6 Gr. Károlyi Lajos 6461/4 7 Gr. Károlyi Lajos 6461/3 8 Eisenbacher György és neje 6465/5 9 Hirn Simon és József 6462 10 Özv. Schlosser Fer.-né és b. társai 6461 11 Budapest szék. főv. 6460 12 Budapest szék. főv. 6459 13 Budapest szék. főv. 6458 14 Budapest szék. főv. 6451 15 Budapest szék. főv. 6456 16 Budapest szék. főv. 6455 17 Viniczay Istv. és neje 5879 19 Weiner Jakab 5875/a, 5880 20 Özv. Fally Jánosné és b. társai 5881 21 Várkonyi Mária 5875Ibi911 22 Horner Samu és neje 5815Ibim, 5882 23 Balogh Károly és neje 5815Ibl9l3 24 Csillag Bernát és neje 5815/6/9/4,5883 25 Koller József és b. tsai 5S84 Tisza Kálmán­tér. 1 Gr. Festetics Dénes 5821 2 Grünfeld Pál 5820 3 Herzberg Sándorné 5811 4 Bpest szék. főv. köz. 5816 5 Szilágyi-u. 5. 6 Fővárosi kereskedelmi és hitelintézet mint szö­vetkezet 5809 7 Bernardt Győző és neje 5806 8 Népszinház-u. 28. 5805 9 Népszinház-u. 30. 10 Özv. kisfaludi Lipthay Sándorné és b. tar­sai 5891/3 11 Windisch János 5891/4 12 Jeszenszky Szilárd, Ilona és Teréz 5896/c 13 Dr. Schwartz Gusztáv és neje 5896/a 14 Vay Adám-u. 2. 15 Viniczay István és neje 5893 16 Blum Mór és neje 5892 17 Özv. Grünwaldné, szül. Beitinger Borbála 5891 18, 19, 20,21 Alt. osztrák­magyar légszesztársu­lat 5861-5813 22 Özv. Weiszberger Ig­náczné és b. társai 5850 23 Molnár Jánosné 5845 24 Austerlitz Sal. és neje 5844 25 Özv. csongrádi Forgó Istvánné és gyermekei 5843 26 Csippéch János ós neje 5836 27 Dr. Ballagi Géza és b. társai 5835 28 Tardyné, szül. Egert Irma és b. társai 5832 29 Hecht Bernát és b.tár­sai 5831 Tolíöly-utcza. (Megszűnt, Vay Ádám-u. lett.) Tömő-utcza. 1 Oriás-u. 43. 2 Nagytemplom-u. 32. 3 Óriás-u. 44. 4 Zaitschek Alajos 6915 5 Dr. ,lov. Floch Reyhers­berg Alfréd és b. tár­sa 1022 6 Zaitschek Alajos 6914 7 Az iparosok ált. taka­rék- és hitelegylete 7023 8 Kántor Tamás és neje 6973 9 Üllői út 72. 74. 10 Cseh József 6970 11 Gólya-u. 48. 12 Óriás-u. 42. 13 Özv.FinkelsteinMórné 7043 14 Özv. Szinell Györgyné és b. társai 7018 15 Ifj. Scheiring Antal és neje 7044 16 Nagy József és neje 7017 17 Gerstenbrein András­né és b. társai 7C46 18 Stern Salamon 7016 19 Özv. Stricker Edéné 7047 20 Özv. Haj ek Józsefné és b. társai 7015 21 Özv. Dobrik Mihályné 7051 22 Főző Márton és neje 7057 23/a Zákó Józsefné és dr. Ott János 7134/c 23/6 Özv. Zákó Józsefné és Zákó Elemér 7134/6 23/c.Leimetter János 7134/a 24 Özv. Blau Adofné és b. társai 7056 25 Titz Flórián és neje és b. társa 7133 26 Dr. Purjesz János és Lustig Lipót 7055 27 Mayer Károly és neje 7131 28 Moser Pál 7054 29 Gémesy Józs. és neje 7130 30 Szigony-u. 33. 31 Özv. Buprecht Imrené és kisk. Buprecht test­vérek 7129 32 Thán Károly 7092 33/« Ifj. Tolmár Antal és neje 7128/6 33/6 Szigetvári u. 31. 34 Kiss Alojzia 7093 35 Szigetvári u. 28. 36 Özv. Schmalz Károlyné ós b. társai 7096 37 Than Károlyné 7124—7126/6 38 Beichardt Gyula 7097 39 Than Károlyné 7124—7126/a 40 Holczer Gyula és neje 7100 41 Üllői út 78, 78la. 42 Jerga István és neje 7101 44 Grün Miksa és neje 7103-7104 46 Dravetz Károly és neje 7015 48 Polcsa Jánosné 7108 50 Özv. Zamkovszky Ja­kabné és b. társai 7109 52 Leimetter István, Mihály, Irma és Éva 7112 54 Eisler Mórné 7113 56 Dr.Fischer Samu ügyv. 7115/a 58 Nagy János és neje 7123/5 60 KoronaiAlmásiAlad. 7123/4 62 Szidon Ignáczné és^ gyermekei 7123/3 64 Hlés-u. 23. Trefort-utcza. 1 Eszterházy-u. 12. 2 Br. Prónay Sylveszter Gábor és neje 5394 3, 5 Gr. Hunyady József 5397 4 Dr. Adler József és neje 5395 6 M. kir. államkincstár 5396 7 Szentkirályi-u. 11. 8 M.k. államkincst. 5400. 5401 TJj vásár-tér. (Megszűnt, Tisza Iíálmán-tér lett.) üllői út. (L. a IX. és X. ker. is.) 2, 4 Baross-u. 1. 6 Mocsonyi Sándor és b. társai 5322 8 Br. PiretLajos és neje 5323-5324/6 10 Erős Sándor 5325 12 ZólyomiWagner Józs. 5328 14 Fii edler Károly 5329 16/a Báró Badvánszky Karola 5332/a 16/6 Br. Badvánszky Albert és Antal 5332/6 18 Bévai Ödön és Mór 5333/a 20 Stolp Fer. és b. társai 5334 22 Katholikus főiskolai in­ternátus egyes. 5335 24 Magyarországi ágostai hitv. evang. ker. egyete­mes egyház 5336 26,28 Kir. m. tud. egyetemi alap 5497-5509 30 Kohn Lajos és Imre 5515 32 Heinrich Ferencz-nó, Heinrich Ferencz és Aladár, Dezső és Gáb. 5513/a, 6 34 Glasel Józsefné 36 József-körút 87. 42 Gschwindt-féle sze gyár r. t. 44 Gschwindt-féle sze gyár r. t. 46 Dr. Leitner Adolf és neje, szül Blum Szidó­nia 48 . zv. Atlasz Samuné 6 50 Beismann Lipót és b. társai C 52la Hahn Bernát és neje 5516 6879 52/6 Hahn Bern. és neje 6896/6 54 Leirer Lőrincz 6919 56 Özv. Luzsa Mihályné ós Zelhoffer István 6920 55 Dr.Breitenfeld Ferencz és neje 6921, 6922 60 belatini Braun Géza 6961 62 Fleischmann Antal és b. társai 6963/6, 6964/a 64 Zólyomi Zimmermann Samu 6963/a, 6964/6 66/a Thék Endre bútor-, zongor.i - és épületmun­kák gyára r.-t. 6965—6967 'a 66/6 Thék i ndre bútor-,

Next

/
Oldalképek
Tartalom