Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1907-1908 (19. évfolyam)

1. rész - C) Ház- és telekjegyzék - IX. Kerület

Józsefváros. Ház- és telekjegyzék. 173 VIII. Kerület. Józsefváros. zongora- és épületmun­kák gyára r.-t. 6965—6967Ib 66/c Thék Endre bútor-, zongora- és épületmun­kák gyára r.-t. 6988 68 Jäger József és neje 7034 70 PrekajszkiPéter és özv. Eremits Pálné 7035 72,74 Pesti szegény gyerm. kórh. egyesület 7024—7027, 7030-7032, 7036-7038 76 József fiárvabázi alap 7039 78, 78/a Kir. m. tud. egye­temi alap (füvészkert és szülészeti klinika) 7146 80 Kir. m. államkincstár (Orczy-kert) 7201 Yas-utcza. 1 Péchy Andorné, Bölcs­keövy Berta 5414 2 Bákóczi-út 27. 3 Strelisky Sánd. és neje 5415 4 Stáhly-u. 1. 5 Stefani Fer.-né és b. társai 5416 6 Kauser János és b. tsai 5629 7 Merkel Lajosné, szül. Horváth Krisztina 5417 8 Dr. Halász Ferencz 5626 9 Budapest szék. főv. 5420 10 Ifj. gr. Zichy János 5625 11 Gerhard Gusztáv 5421 12 Gr. Festetich Vilmos 5621 13 Gr. Kornis Károly 5423 14 HegyesiLászlóné, szül. Ghyczy Mária 5620 15 Gr. Kornis Károly 5424 16 Özv. Mokry Ferenczné és Kubitschek Katalin 5618 17 Dr. Pajor vizgyógyint. és szanatórium r.-t. 5427 18 Özv.Wolfner Zsigm.-né, sz. Pfeiffer Anna 5617 19 Özv. Angerer Lajosné és Aigner Emilia 5434 21 Fhg Sándor-u. 32. Vay Ádám-utcza. 1 Tisza Kálmán-tér 13. 2 Zinsenheim Simon és neje 5895 3 Müller Vilmos 5896/6 4 Ernst Mór és neje 5894/a 5 Todoreszcu Pál ós neje 5898/6 6 Gyöngyösi keresk. és gazdasági bank r.-t. 5894/6 7 Népszinház-u. 38. 8 Alföldi u. 2. Vig-utcza. 1 Népszinház-u. 17. 2 Népszinház-u. 19. 3 Bumpa Ferencz és neje 5724 4 Ozv. Steiner Mátyásné és b. társai 5768/a 5 Özv. Mayer Ferenczné és birtok társai 5723 6 Özv. Schiedek Tiva­darné 5768/6 7 Frizzi Ferencz ós neje 5722 8 Bosenblatt Leisor 5769 9 Wesztermayer Ign.-né 5721 10 Özv. Udvardy Fer.-né és b. társai 5770 11 Jónás Ferenczné, sz. Strabner Julia 5720 12 Gold Sámuel Hermann és neje 5771 13 Lovag Beer Vilmos 5719 14 Kamin er Ignáczné 5772 15 Özv. Géczy Józsefné és b. társai 5718 16 Bérkocsis-u. 22. 17 Bérkocsis-u. 20. 18 Özv. Molnár Mihálynó és b. társai 6078/6 19 Bérkocsis-u. 23. 20 Bukovszky Nándorné 6062 21 Bákóczy-tér 13. 22 Hlaváts Sámuel és b. társai 6061 23 Gonda Henrik 6088 24 Eppinger Józsefné 6058 25 Tauszky Lipót és neje 6089 26 Conti-u. 41, 43. 27 Grübel Károly és neje 6090 28 József-u. 48. 29 Geller József és neje 6091 31 Özv. Schermann Já­nosné és b.társai 6092 33 Keller Mihály, Szüárd, József és Mária 6093 35 Holéczy József 6094 37 József-u. 46. Zerge-utcza (Megszűnt, Horánszky-u. lett.) Utcza és kázszámnélküli telkek: Megyeri dr. Krausz Izidor 7251/72; 7251//3; 7251/74; 7251/75; 7251/70; 7251/77 ; 7251/73; 7251/27 ; 7251/22 ; 7251/23; 7251/24; 7251/25 ; 7251/23; 7251/27. IX. Kerület. (Ferenczváros.) Ház­szám. Helyr. szám. Alsó bikarét. (Megszűnt, Gubacsi út lett.) Angyal-utcza. 1 Mester -u. 10. 2 Lindmayer Mihály és neje 9154 3 Özv. Aigner Ferenczné és b. társai 9141 4 Kraill Klára és Állma 9153 5 Wolf Ede 9142 6 Pollák Bóza 9152 7 Hornyák János és b. társa' 9143 8 Bayer Aloizia és b.társai 9151 9 Dr. Davida Miklós és neje 9144 10 Hajdok István és neje 9150 11 Klosz Anna 9145 12 Közel Lajos és neje és b. társai 9149 13 Tompa-u. 11. 14 Tompa-u. 9. 15/a Tompa-u. 14. 15/6 Czabányi Berta 9117—18/a 16 Tompa-u. 12. 17 Kaufmann Laj. és neje 9116 18 Gombos Ignácz és neje 9i66 19 Fort Oszkár és neje 9U3 20 Özv.Ott Ignácz Ödönné9167 21 Özv. Girsig Edéné 9112 22 Kurfürst Miksa és b. társai 9168 23 Wiszmann Karolin 9109 24 Özv. Gaunersdorfer Györgvné és Gebhardt Imréné 9169 25 Krischky Bódog és neje 9108 26 Sciaroni Bernát ésneje 9170 27 Vasadi Ferencz 9107 28 Nagel János 9171 29—31 Tüzoltó-u. 7. 30 Nagel János 9172 32 Berger Lajosné 9173 34 Oppenheim E. H. czég 9174 — Mester-u. 1. — Mester u. 3. — Soroksári út 4. — Kohn Lajos és b. társai 9499/2, 9487/2,6 — Kohn Lajos ós b. társai 9499/3, 9487/3, 6 — Kohn Lajos és b. társai 9499/4, 9487/4, 6 Bakáts-tér. 1 Keresztény szövetkeze­tek közp. czég 9421—23/a 2 Bakáts-u. 7. 3 Báday-u. 50. 4 Szrch Antalné 9448 5 Bévész és Kollár czég 9449 6 Özv. Pollák, Józsefné és dr. Diner Ákos 9450 7 Dr. Maywald József és Matild 9451 8 Ferenczvárosi kisded­óvó-egylet 9452 9 Börner, szül. Maderlik Lina 9186 10 Dr. Erdey Gyula 9213 11 Erzsébet hasonszenvi kórház 9211, 9212 12 Budapest szék. főv. 9215 13 Bpest szfőv.köz. 9216—9217 14 Budapest szék. főv. 9218 Budapest szék. főv. kö­zönsége (Templom) 9214 Bakáts-utcza. 1 Koch Henrik, Berta és Sándor 9428 2 Lónyay-u. 37, 39. 3 Lónyay-u. 41. 4 Lónyay-utcza 46. 5 Gregersen G. és fiai czég 9444 6 Gregersen G. és fiai czég 9421-23/6 7 Gregersen G. és fiai czég 9445 8 Bakáts-tér 1. Beóthy-utcza. (Külterület.) 1 Budapest szék. főv. 9580/5//, /2/3//4/C 2 Csepel-rakpart 7. 3 Magy. kir. államvasutak (őrház). 4 Soroksári út 93. 5 Soroksári út 95. M. kir. államvasutak 9580/í//—/2/3//4/a Bokréta-utcza. 1 Mester-u. 40. 2 Mester-u. 38. 3 Kath.nővédő egyesület 8947 4 Feith Tamás és b. trsai 8962 5 Friesz Antal 8948 6 Husz János és neje 8961 7 Beck Lénárd és neje 8949 8 Özv. Uhr Samuné és b. társai 8960 9 Erdélyi Mihály ós neje 895C 10 Glasner József és b. társai 8959 11 Frei Imre és neje 8951 12 Wenszky Náud.és neje 8958 13 Bittner János és neje 8952 14 Pamuk Sándor és neje 8957 15 Özv. Heigl Ferenczné és b. társai 8953 16 Ferencz-tér 5. 17 Mayer Dávid és neje 8912 18 Ferencz-tér 12. 19 Wagner József 8911 20 Schnell József és neje 8974 21 Deák Józsefné és b. társai 8910 22 Deutsch Károly 8977 23 Özv. Protschkó Mih.-né és b. társai 8909

Next

/
Oldalképek
Tartalom