Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Ko llman n. Lakás-jegyzék. 1258 Lakás-jegyzék. Kolozsvá ry . Kern Béla, háztulajd.. III, kerék-u. 13. — Béla, magánzó, I, kör-u. 9. — Berthold, kereskedő s., YI, váczi körút 17. — Emil, rézműves m., H, kapuczinus-u. 16. — Ferenczné, özv., háztulajd.,VI, városligeti fasor 36. — Ferencz, detektív, VII, Garay-u. 26. — Géza, dr., orvos, IV, koronaherczeg-u. 6. — György, lámpagy. igazg., VLL1, aggteleki-u. 16. — György, magánhiv., VI, Eötvös-u. 32. — Györgyné, özv., magánzó. IX, soroksári u. 39. — Gyula, osztálysorsj. főelárusitó, V, sólyom-u. 22. — Gyuláné, özv., nyugd., VH, Bottenbiller-u. 1. — Gyuláné, varrónő, VH, Garay-u. 34. — Henrik, ügynök, IV, aranykéz-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, Erzsébet-körút 58. — Ignácz, ügynök, IV, Deák-tér 6. — Ilonka, főv. tanitónő, IX, soroksári u. 39. — Dona, tőkés, D, fő-u. 23. — Imre, háztulajd., ID, kerék-u. 13. — Izidor, kereskedő s„ VID. kerepesi út 8. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — József, maláta m., X, külső jászberényi út 11. — Lajos, fehérnemű tiszt., VIH. Teleki-tér 25. •— Lajos, malomhivatalnok, V, Lipót-körút 5. — Lajos, raktárnok, VTH, német-u. 4. — Lyubomir, katonai hiv., I, Fortuna-n. 10. — Manó, magánhiv., VI, Podmaniczky-u 13. — Miklós, borbélymester, VI, bajnok-u. 16. — Miksa, háztul., I, ménesi út 3. — Pál, s. könyvelő, VI, Andrássy-út 43. — Bóbert, vasnagykeresk., V, Lipót-körút 24. — S. Ferenczné, özv., háztul. X, Endre-u. 9. — Samu, szobafestő m., VI, Teréz-krt 29. — Sándor, p.ü. számvizsgáló, H, Batthyány-u. 2. — Sándor, tőzsdeügynök. VI, váczi körút Í7. — Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. — Zsigmond, malomhiv., V, sziget-u. 4/6. Kernács Károly, szegényh. felü., VI, szerecsen-u. 33. Kernaszt Alajos, keresk. s., VHI, Flor-u. 4. — József, m. hivatalnok, I, kömives-u. 13. Kernbaum Teréz, varrónő, IH, solymári út 10. Kernberg Bozália, tőzsdetul., VIH, üllői út 4. Kerndler Edéné, özv., nyugdijas, IV, kecskeméti u. 8. Kerner, (Karner). — Ágost, betűszedő, VTH, kerepesi út 69. — Domokos, ny. cs. kir. száz., D, Batthyány-u. 31. — Géza, bádogos m., VD, Bottenbiller-u. 42. — György, áll. pénztárnok, X, család-u. 9. — Györgyné, postakezelő, X, család-u. 9. •— István, czipész, IH, föld-u. 25. — István, operah. karnagy, VI, gyár-u. 7. — Jusztin, bankhivatalnok,V, Csáky-u. 18. — Nándor, lakatos m., VI, felső erdősor 43. — Zoltán, mérnök, TV, magy, r-u. 23. Kernicsár Jakab, kőfaragó m., I, Krisztina-körút 67. Kernstock Józsefné, özv., házt..VI, Hungária-krt 103. — Károly, ifj., festőművész, VI, Vasváry Pál-u. 9. — Kornél, ügyvédjelölt, H, Batthyány-u. 31. Kerntler Ferencz, alaguti igazgató, H, szalag-u. 4. — Jenő, dr., orvos, VHI, Baross-u. 27. — Kálmán, dr., pü. s. titkár, I, Attila-u. 23. Kemy Géza,rendőrségi fogaim., VI, Teréz-krt 38. Kernya Pál, szabó m , VHI, Bökk Szilárd-u. 17. Kernyajszky Szvetozár, ispán, X, füzér-u. 34. Kerpel Vilmos, gyógyszerész,V, Lipót-körút 28. Kerpely Antal, háztulajd.. VH, Damjanich-u. 37. Kerpen Miksa, m. hivatalnok, VD, király-u. 13. Kerpenisán Margit, varrónő, VI, gyár-u. 5. Kerper Ferenczné, korcsmáros, V, vadász-u. 12. — József, korcsmáros, TV, párisi u. 4. Kersáncz Ferencz, vendéglős, H, Margit-körút 14. — Henrik, hivatalnok. VTH, fhg Sándor-u. 13. Kerschka József, gyári tisztv.. H, Margit-krt 75. Kerscbmayer Bóza, magánzó,VHI, Mátyás-tér 12. Kersisnik Jakabné, özv., háztulajd.. VHI, Mária-u. 6. Kerstinger Ferencz, ozipész m., VHI, góly-u.31. — György,ifj.,füszerker.,VHI, Baross-u. 113. Kerstinger György, id. háztulajd.,VDI,Baross-u. 113. — Istvánné, özv., mag.,VB, dohány-u. 20. — Ödön, keresk. s., VTH, losonczi u. 11. Kerstner József, főv. al kal mazott, IX.vámház-krt 11. — Márton, lakatos m., VDI, Karpfenstein-u. 28/30. Kertay Ferencz. kovács s., X, indóház-u. 7. — György, irodafőnök, VD, rózsa-u. 25. — Istvánné, korcsmáros, IX, soroksári u. 82. — Sándor, korcsmáros, VD, Rottenbiller-u. 21. Kertész Aba, dr., orvos. I, szarvas-tér 3. — Adolf, szabó m., VID, József-u. 27. — Aladár, szinész, VD, rózsa-u. 19. — Adolf, dr., ügyvédjelölt, VI, uj-u. 30. — Alajosné, özv., mag.,VI, Dávid-u. 11. — Amália, illatszerész, V, nádor-u. 15. — Antal, czipész m , VD, őrnagy-u. 10. — Antal, fuvaros. VII, Damjanich-u. 44. — Armin, tanár, VI, Laudon-u. 1. — Ármin, ügynök, VLH, kálvária-tér 16. — Ármin, vasúti hiv., VH, Bethlen-u. 5. — Arnold, épüietügynök. VIH, Dobozi-u. 11. — Árpád, kőnyomdatulajdonos, VI, tudor-u. 5. Tel. 85-91. — Arthur, utazó, VD, Jósika-u. 25. — Béla, gépészmérnök. VIH, Mária-u. 19. — Béla, magánhiv., IX, Ferencz körút 43. — Benő, dijnok, VH, kertész-u. 39. — Bernát, magánhiv., VDI, német-u. 32. — Bódog, magánhiv., VD, kertész-u. 20. — Dániel, utazó, VH, Dembinski-u. 45. — Dávid, kereskedő, TV, Kossuth Lajos-u. 13. — Dezső, magánhiv., VD, Garay-u. 11. — Emilia, magánzó, Vili, József-körút 37—39. — Eszti, magánzó, IX. Erkel-u. 18. — Etel, hivatalnoknő, VH, Garay-u. 29. — Ferencz, borbély m., VI, rózsa-u. 99/a. — Ferencz, postafőtiszt, VD, István-út 67. — Ferencz, postaszolga, VD, Elemér-u. 32. — Ferencz, pénzügyi számtiszt, I, Fortuna-u. 18. — Gábor, utazó, VII, kertész-u. 20. -— Géza, kereskedő s., VI, nagymező-u. 38. — Gizella, magánzó, IV, bécsi u. 4. — Győző, hivatalnok, VD, csömöri út 47. — Gyula, házmester, VD, Klauzál-u. 21. — Gyula, háztulajdonos, VD, dohány-u. 88. — Gyula, magánhiv., VLH. Rökk Szilárd-u. 17. — Henrik, lakatos m., VIH, Baross-tér 6. — Herman, bankhiv., VH, kerepesi út 54. — Ignácz, pénztárnok, VH, rózsa-u. 45. — Imre, czipész m., VHI, práter-u. 37. — Imre, mozdonyfütő, VH, verseny-u. 20. — Imre, máv. hiv., VH, százház-u. 17. — István, máv. kalauz, VI, Podmaniczky-u. 79. — István, villanyszerelő, VH, Hungária-körút 11. — István, vili. kalauz. IX, Koppány-u. 3. — Izidor, czukorkeresk., VI, váczi körút 7. — Jakab, bizt. ügynök, VH. kerepesi út 54. — Jakab, czipész m., IX, Tompa-u. 9. — János, dr., honv. törzsorvos,VH, Rottenbiller-u. 1. — János, kereskedő, TV, koronaherczeg-u. 11. — János, máv. mozdonyvezető,VI. bajnok-u. 24. — János, magánhiv., V, Csáky-u. 7. — János, vasúti munkás, IX, drégeli u. 14/«. — Jánosné, özv., kaptafakészitő, VHI, Stáhly-u. 1. — Jánosné, özv., magánzó. IV. bécsi u. 4. — Jánosné, özv., kifőző, VI, sziv-u. 14. — Jenő, festőművész, VH, Garay-u. 35. — Jenő, kereskedő, IV, ujvilág-u. 23—25. — József, asztalos m., ÁH, Garay-u. 24. — József, bizományos, X, b. jászberényi út 3. — József, hiv. szolga. H, Donáti-u. 12. — József, kirakatrendező, VH. kerepesi út 78. — József, magánzó, VD. Damjanich-u. 2. — József, paszomány keresk., VI, rózsa-u. 62. — József, háztu!., IX, Márton-u. 8Ib. — József, számellenőr, I, felsőhegy-u. 2. — József, dr., műtő orvos, VLH, Rökk Szilárd-u. 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom