Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1906-1907 (18. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Ko llman n. Lakás-jegyzék. 1259 Lakás-jegyzék. Kolozsváry. Kertész József, nyomdaiul.. Y, nádor-u. 28. — József, vasúti hiv., YH, Izabella-u. 83. — Józsefné, özv., magánzó, VHI, Horánszky-u. 3. — Kálmán, dr., muzeumi I. segédör, H, csalogány­uteza 51. — Károly, gabonaügynök, YH, Dembinski-u. 30. — Károly, hivatalnok, IX, üllői út 107. — Károly, magánhiv., I. Kriszt:na-körút 111. — Katalin, magánzó, IV, vármegye-u. 7. — Krisztina, lakáskiadó, VHI, Baross-u. 46. — Lajos, betűszedő, IX, Ferencz-körút 42. — Lajos, borbélymester, IX, gr. Haller-u. 26. — Lajos, sütőmester, VH, hajtsár-út 66. — Lajos, hiv. szolga, V, nádor-u. 25. — Lajos, szinész, VHI, fhg Sándor-u. 22. — Lipót, kávémérő, VHI, Teleki-tér 6. — Manó, ügyvéd. IV, koronaherczeg-u. 18. — Márk, könyvkötő m., VH, Erzsébet-körrit 6. — Márton, magánzó, VH, István-út 34 — Miklós, gépészmérnök, Y, sólyom-u. 18. — Miksa, gépészmérnök, V, sólyom-u. 18. — Miksa, kereskedő, YH, Erzsébet-körút 15. — Miksa, magánzó, YH, Damjanich-u. 46. — Miksa, postatiszt, VHI, vas-u. 7. — Miksa, vegyeskeresk., IV, Mária Valéria-u. 7. — Mór, czipész m , VH, Damjanich-u. 39. — Mór. magánhiv., YH. sip-u. 19. — Mór, máv. hiv.. VHI, G> ray-u. 12. — Mór, mérnök, V, váczi körút 78. — Mór, nyomdász s., VH, dob-u. 97. — Mór, órás m., VH, Vörösmarty-u. 19. — Mór, postatiszt, IX, remete-u. 15. — Nándor, kereskedő, IV, koronaherczeg-u. 11. — Náthán, bankhivatalnok, VI, Dávid-u. 8. — Pál, betűöntő, VI, Botond-u. 8. — Pál, divatárukeresk., VH, kerepesi út 44. — Pál, házfelügyelő, VI, Szondy-u. 58. — Pál, hiv., VI, dalszinház-u. 10. — Róhert, műegyetemi tanár, s., IV, szerb-u. 8. — Bóza, dohánytőzsdés, Vili. József-körút 2. — Salamon, magánhiv., VH, kertész-u. 20. — Samu, dr., ügyvédjelölt, YH, Dembinski-u. 30. — Sándor, bankhiv., VI, Eötvös-u. 33. — Sándor, czukrász m., V, József-tér 1. — Sándor, keresk., VH, Rottenbiller-u 24. — Sándor, keresk. alkalm., VH, sip-u. 19. — Sándor, könyvelő, VHI, Berzsenyi-u. 4. — Sándor, órás m,, VIH, József-körút 36. — Sándor, postatakp. számvizsg.,VHI, üllői út 2—4. — Teréz, női szabó, VI, sziv-u. 14. — Tibor, bankhivatalnok. VHI, Baross-u. 3. — Tódor, kereskedő, VI, Dessewffy-u. 15. — Vilmos, keresk. s., IX, Ferencz-körút 3. — Vincze, magánhiv., VI, sziv-u. 14. — Zsigmond, füszerkeresk., VH, verseny-u. 10. — Zsigmond, kalauz, VH, verseny-u. 10. Kerti Bálint, sütő m., VII, király-u. 101. — János, rendőr, VH, Garay-u. 32. Kertscher, (Kercser, Kertser). — Ferencz, asztalos m., IV, molnár-u. 10. — Gyula, dr., (Kertser), ügyvéd. I, Krisztina-tér 2. — István, háztulajd., I, Gellérthegy-u. 21. — Jakab, korcsmáros, I, Naphegy-u. 25. — Teréz, (Kercser), háztulajd., IH, bécsi út 27. Kertvay József, czipész m., H, fő-u. 72. Kéry, (Kéri). — Adolf (Kéri), színházi festő, VI, váczi körút 53. — Antal, füszerkeresk., VILI, nagytemplom-u. 29. — György, mázoló s., IH, kiskorona-n. 24. — Gyula, hirlapiró, VHI. József-körút 72. T. 59—14. — Gyula, magánzó, V, nádor-u. 20. — Gyuláné, özv., p. és táv. kiadó,VHI, József krt 58. — Ignácz, háztulajd., X, Kada-u. 19. — Imréné, özv., háztulajd., X, Apaffy-u. 12. — István, dr., orvos, TV, párisi u. 1. — Jenő, (Kéri), hivatalnok, V, Lipót-körút 13. — József, kovács s., VHI, Karpfenstein-u. 31—33. Kéry, (Kéri). — Kálmán, pü. számtiszt, X, liget-u. 13 — Lajos, (Kéri), kovács m., I, árok-u. 33. — Leopoldina, tanitó, VHI, Orczy-út 4—6. — Mariska, varrónő, IX, gr. Haller-u. 26. — Pál, hirlapiró, VI, Kmetty-u. 18. — Péter, házmester, IX, Mátyás-u. 13. — Sándor, (Kéri), tanerő-ügynök, VH, király-u. 73. Kerzinger József, kőmives m., VI, kartács-u. 12. Kerznar Endre, áll. tisztviselő, I, szentháromság-u. 3. Kerzonics Mátyás, földbirt., VI, Munkácsy-u. 37. Keschitz Antal, háztulajd., VI, futár-u. 45. Kese Gergely, betűszedő, VTH, Conti-u. 27. Keserű, (Kesserü). — Antal, postaaltiszt, VH, Hernád-u. 14. — Balázs, pü. mio. számvizsgáló, H, jégverem-u. 7. — Ferencz, vásárcsarnoki őr, I, várfok-u. 6. — Imre, posta és táv. szolga, V, akadémia-u. 12. — János, rendőrellenőr, IX, kén-u. 5. — István, (Kesserü), honv. hadn., IX, Márton-u. 35/&. — József, vili. kocsivezető, IH, Lajos-u. 78. — Kálmánné, lakáskiadó, IV, Királyi Pál-u. 14. — Károly, kereskedő, H, csalogány-u, 53. — Lajos, dr., (Kesserü), kir. alügyész, TV, szerb-u. 2. Késes Károly, fésűs m., IH, kisczelli u. 17. — László, háztul., Hl, kisczelli n. 79. Késmárky Árpád, polg. isk. tanár, VH, Elemér-u. 18. — Géza, áll. tisztv., VI, Eötvös-u. 33. — Gyula, nyug. szolgahiró, I, Krisztina-körút 30. — István, százados, IX, üllői út 109. — Istvánné, özv., nyugdijas, IX, üllői út 109. Miklósné, özv,. magánzó, I, czipő-u. 1. I Késői Béla, postafőtiszt, VI, Szondy-u. 86. — Lőrinczné, özv., lakáskiadó, IX, üllői út 95. Kesselbauer Albert, id., jogtanácsos, TV, bécsi u. 5. — Ödön, törvszéki alb:ró, EV, bécsi u. 5. — Sándor, dr., iiyyvéd, VIH, József-körút 66. Kesserü 1. Keserű. Kessler 1. Keszler. Kestler 1. Kesztler. Keszeg Imre, könyvkötő s., VIH, német-u. 16. Keszei Flórián, pinczér V, nádor-u. '3. Keszely Károly betűszedő, VHI, Baross-u. 107. — Lajosné, özv., szülésznő, VHI, Baross-u. 107. — Tiborné, háztulajd., VH, Damjanich-u. 10. Keszi Jánosné, özv., kávémérő, VH, szövetség-u. 11. — Sándor, ács s., IH, kiskorona-u. 68. — Sándor, biztositási ügynök, VH, szövetség-u. 11. Keszits Antal, dr., ügyvéd, VH, Wesselényi-u. 2. Keszl Gyula, pinczér, VIH, nap-u. 18. Keszler, (Kessler). — Albert, nyelvmester VH, Damjanich-u. 32. — Andor, buzaügynök, VT, Szondy-u. 18. — Antal, fakeresk., V, Lipót-körút 13. — Árpád, ny. honvédszázados, VIH, Baross-u. 4. — Boriska, hivatalnok, VH, Garay-u. 9. — Ferencz. mészáros m., VH, Dembinski-u. 23. — Géza, kereskedő, VI, új-u. 15. — Gyula, férfiszabó m., VI. király-u. 38. — Gyula, mészáros s., IX, Lónyay-u. 42Ib. — Hermann, házaló, VH, dob-u. 50. — Ignácz, utazó, VH, Jósika-u. 10. — Bona, operaházi tag, VHI, kőfaragó-u. 8. — István, mázoló s., VI, csángó-u. 6. — István, vállalkozó, IV, magyar-u. 23. — Jakab, fodrász m., VI, rózsa-u. 78. — Jakab, szabó, V TI, Deák-tér 6. — Jakab, ószeres, VJJLI, Tököly-u. 4. — János, szobrász, VH, Almásy-u. 8. — János, zeneakad. tanár.V, Rudolf-kprt 7. — József, tanár, V, alkotmány-u. 16. — József, női szabó m„ IV, váczi u. 44. — József, asztalos m , VIH, Aggteleky-u. 15. — József, postai alkalm., YHI, Baross-u. 122. — Lázár, könyvelő, Vili, Rákóczy-u. 4. — Lina, kávés, VI, ó-u. 1. — Manó, bérkocsis, VIH, Illés-u. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom