Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kerékgyártó. Lakás-jegyzék. 1277 Lakás-jegyzék. Keresztes. Kerékgyártó Hermina, szabó, VHI, nap-u. 39. — István, számv. igazgató, H, Margit-körűt 1. — Margit, magánzó, I, tábor-u. 8. — Pál, dr., polg. isk. tanár. I, Városmajor-u. 52. Kereki Jánosné, özv., magánzó, VIH, koszoru-u. 29. Kerekréthy Miklós, magánzó, H. fő-u. 75. Kerény M. Emil, magánhiv., VH, kertész-u. 41. Kerényi Adolf, malomhiv., VH, király-u. 91. — Antal, játékügynök, "VH. István-út 7. — Arnold, szállító, VH, király-u. 91. — Béla, főv. kezelőtiszt, X, delej-u. 9. — Bertalan, adótiszt, IX, liliom-u. 54. — Dezső, szesz és élesztő-ügynök, VH, Hemád-u. 11. — Dezső, szeszutazó, VH, lstván-út 7. — Ede, magánhiv., VI. Teréz-körút 31. — Gábor, bizt. hív., VH, murányi u. 34. — Gizella, ezüstcsiszoló, VH, nagydiófa-u. 10. — Gyula, tisztviselő, I, budafoki út 3. — János, dohánygy. oszt. vezető, VH, dohány-u. 61. — Lajos, magánhiv., VI. Teréz-körút 31. — Bezső, főv. hivatalnok, IX, Lónyay-u. 26. — Zoltán, dr., orvos, H, Krisztina-korút 1. Kerepessy 1st án, ny. postatiszt. IX, Ferencz-tér 11. — István, ifj. gépész, IX. Ferencz-tér 11. Keres Sándorné,vas.kezelőnőnő,H,Toldy Fer.-u.44/a. Kerese Gábor, törvsz. biró, VIH, Baross-u. 57. — Imréné. özv., magánzó, I, Pauler-u. 11. Keresi János, nyugdijas, VHI, óriás-u. 44. Kereskényi Jenő, füszerkeresk., X, b. jászberényi út 3 Keresztély Borbála, varrónő, IX, Rákos-u. 8. Julia, magánzó, IX, mester-u. 10. — Sándor, zong.-gyáros, VI, váczi körút 21. Keresztény Emma, hivatalnok, VI, Teréz-körút 43/a — György, pék s.. IX, angyal-u. 9. — Gyula, postatiszt, VH, nefelejts-u. 31. Keresztényi Dániel, mozdony vez., VH, csömöri út 43. Keresztes 1. Körösztös alatt is. Keresztes Adolf, főv. tanitó, VH, alsó erdősor 20. — Antal, zenész, VI, csángó-u. 3/6. — Antónia, varrónő, IX, angyal-u. 6. — Árpád Gyula, füszerkereskedő, IX, tüzoltó-u. 25. — Bálint, p. és táv. altiszt, VI, bajnok-u. 24. — Béla, gépész, I, fej érvári út 124. — Béláné, özv.. magánzó, V, Csáky-u. 7. — Dávid házmester, IV, ujvilág-u. 16. — Dénes, kovács m., VT TT gólya-u. 7. — Domokos, min. számellenőr, H, erőd-u. 12. — Ede, kapus. VH, alsó erdősor 34. — Ferencz, betűszedő, VI, Lehel-tér 10. — Gábor, vili. kalauz, Hl, Miklós-u. 29. — György, máv. mozdonyfűtő, VI, dalnok-u. 4. — Gyula, bankhiv., AT, Vörösmarty-u. 64. — Gyula, min. fogalmazó, ATI, Garay-u. 26. — Gyuláné, özv., magánzó, IV, molnár-u. 26. — István, házmester, VI, Teréz-körút 10. — István, nagybacsoni műsz. tan., AH, Teréz-krt 33. — István, dr., orvos, V, váczi út 70. — Istvánné, özv., magánzó, V, váczi út 60. — János, iroda s. tiszt, V, Csáky-u. 27. — János, magánzó, VI, Andrássy-út 83. — János, máv. hivatalnok, VH, Damjanich-u. 46. — János, ny. máv. főkalauz,VIH, külső kerepesi-út4 — János, szabó s., VHI, József-körút 68. — János, szobafestő s., IX, üllői út 109. — Jenőné, özv., magánzó, A T, visegrádi u. 92. — József, m. hivatalnok, VI, Podmaniczky-u. 47. — József, főv. hivatalnok, IX, páva-u. 37. — József, esztergályos m., VH, amazon-u. 14. — Józsefné, özv., magánzó, IX, üllői út 5. — Kálmán, máv. tisztv., V, sólyom-u. 16. — Kár., cs. és kir. táboru.-hadbiró, H,Zsigmond-u. 1. — Károly, háztulajdonos, I pálya-u. 2. — Lajos, háztulajdonos, VH, csömöri út 32. — László, dijnok, H, csalogány-u. 37. — Lukács, máv. hivatalnok, V, sólyom-u. 16. — Mihály, bankszolga, I, Attila-körút 12. — Róza, tanitónő, I, pálya-u. 2. Keresztes Tibor, műszaki hiv.. IV, Lehel-u. 33. — Vincze, házmester. VTH, Madách-u. 14. — Zsigmond, magánzó, CX, mester-u. 16. — Zsigmondné, özv., nyugdijas, IX, soroksári u. 7. Keresztessy 1. Körösztössy alatt is. Keresztessy, (Keresztesi, Keresztesy). — Ferencz, (Keresztesi), ker. alk.,A'H. szövetség-u.45 — György, (Keresztesy), mozdonyv., \ TH, Hungária­körút 239. — Gyula, s. fogalmazó, VH, aréna-iít 7. — Gyula, (Keresztesy), magánhiv., IX, Imre-u. 5. — István, magánzó, VH, Garay-u. 26. — István, dr., orvos, V, váczi út 70. — Istvánné, özv., vasalónő, IX, gypp-u. 54. — Jakab, (Keresztesi), máv. főkal., A 7!, Podmaniczky­utcza 43. — Jenő, ny. honv. százados, I, márvány-u. 10. — József, dr., (Keresztesy), ügyvéd, V, sas-u. 6. — Károly,(Keresztesi), kárpitos m.,VH, király-u. 101. — Károlyné, özv., (Keresztesy), mag.,ATH,Mária-u. 15 — Katinka, himzőnő, rx, üllői át 21. — László, p. szolga, VII, kisdiófa-u. 3/6. — Margit, hivatalnok, IX, Ferencz-körút 34. — Mátyás, (Keresztesy), koresm., ATEl, József-u. 2. — Mihály, (Keresztesi), bizom., ÁTH, örömvölgy-u. 1. — Samu, (Keresztesi), lelkész-tanár,VH. angol-u.29/a — Sándor, (Keresztesy), p. és táv. tiszt,IV,zöldfa-u.28. — Sándorné, özv., magánzó, VI, Izabella-u. 44/6. — Sánd.-né, özv., nyugd., IX, Ferencz-körút34. — Vilmos, tvszéki tisztv., ATH, József-körút 21. — Zsuzsánna, lakáskiadó, IX, üllői út 91/«. Keresztszeghy Lajosné, özv., nyugdijas,VHI, vas-u. 8. Keresztüli, (Keresztury). — Alaiosné, özv., mag., ATI, Garay-tér 8. — Béláné, (Keresztury). közp. tejcsarn. üzletv., VIH. kerepesi út 25. — Ferencz, házrn., ATI, Klauzál-u. 19. — Ferenczné, özv., nyugdijas, X, Juhász-u. 55. — Imre, (Keresztury), czipész m.,VI, aradi u. 40. — István,(Keresztury), főv. hiv., VIH, práter-u. 20. — István, (Keresztury), keresk., H, lánczhid-u. 2. — József, hiv. szolga, ATI, Dembinski-u. 19. — József,(Keresztury), tvszéki irnok,V,Koháry-u. 19/6. — Lajos, házmester, ATI, munkás-u. 13. — Pál, (Keresztury). czipész m.,VHI. üllői út 52/6. — Sándor, (Keresztury),postafőtiszt, V, vadász-u. 42. — Sándor, vili. kocsivezető, I. hidegkúti út 12. — Sándorné, özv., fodrásznő, VI, bajnok-u. 15. Kereszty István, áll. tisztv., I, bors-u. 10. — Kornél, bankhivatalnok, VI, váczi körút 53. — Sándor, nyugd. min. tan., ATH, József-u. 15. Kerezsi János, lakatos s., VHI, Orczy-út 8. — Jánosné, magánzó, ATI, Csengery-u. 15. Kéri 1. Kéry. Kerka József, min. számtiszt, ATI, kerepesi út 62. Ker kai András, vili. kocsiv., VI, Bulyovszky-u. 37. Kerkápoly Károlyné, özv., földbirt.JX, csillag-u. 2. Kerkovits Antal. m. hivatalnok, VI, nagymező-u. 32 Kerkuska János, vili. kalauz. IX, gróf Haller-u. 54. Kerl Ferencz, műszerész s., V, nádor-u. 32. — Gyula, nyomdász, V, nádor-u. 32. Kern Adolf, magánzó, VH, alsó erdősor 34. — Aladár, szig. kat. állatorvos, VH, nefelejts-u. 50. — Antal, kávéházi alkalmazott, VI, Andrássy-út 43. — Arthur, bizt. tisztv., VI, Eötvös-u. 19. — Aurél, hirlapiró, VIH, Rákóczy-u. 2. — Aurélné, özv., nyugdijas, VIH, Rákóczy-u. 2. — Berthold, kereskedő s., VI, váczi körút 17. — Ede, pinczér, ATH, Mária-u. 23. — Emil, rézműves m., n, kapuczinus-u. 16. — Emma, magánzó, AT, Hungária-körút 74. — Ernő, m. hivatalnok, ATH, aggteleki u. 16. — Ferencz, háztulajdonos, VI, városligeti fasor 36. — Ferencz, rendőrs. alk., ATI, Garay-u. 26. — Géza, dr., orvos, IV, koronaherczeg-u. 6. — György, könyvelő, VI, Eötvös-u. 19. — Györgyné, özv., magánzó. IX, soroksári u. 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom