Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1905-1906 (17. évfolyam)

9. rész - Lakás-jegyzék - K

Kerékgyár tó. Lakás-jegyzék. 1278 Lakás-jegyzék. Kere sz tes . Kern Gyula, osztálysors j. keresk, VI, Teréz-krt 27. — Gyula, tiszthelyettes, II. retek-u. laktanya. — Gyuláné, özv., nyugd., VH, Rottenbiller-u. 1. — Gyuláné, varrónő, VH, Garay-u. 34. — Henrik, ügynök, IV, aranykéz-u. 6. — Hermann, keresk. utazó, VH, Erzsébet-körút 58. — Ignácz, ügynök, IV, Deák-tér 6. — Ilona, tőkés, H, fő-u. 23. — Irma, özv., háztul., VI, Hermina-út 35laib. — Izidor, kereskedő s., VIH, kerepesi út 8. — Jank:, szülésznő, VI, Szondy-u. 79. — Jenő, máv. felügyelő, V, váczi körút 50. — József, maláta m., X, külső jászberényi út 11. — Katicza, szabó, VH, Izabella-u. 25. — Lajos, malomhivatalnok, V, Lipót-körút 5. — Lajos, raktárnok, VIH, nap-u. 15. — Miklós, borbélymester, VH, Baross-tér 12. — Pál, s. könyvelő, VI, Andrássy-út 43. — Róbert, vasnagykeresk., V, Lipót-körút 24. — S. Ferencz, háztulajd.,JVI, városligeti fasor 36. — Sándor, p. ü. számvizsgáló, H, Batthyány-u. 2. — Sándor, tőzsdeügynök, VI, váczi körút 17. — Simon, fakereskedő, VI, Izabella-u. 67. — Venczel, borbély m., I Ikotás-u. 34. — Zsigmond, malomhiv., ^ , sziget-u. 4/6. Kernács József, magánzó, V H, Erzsébet kir.-né-út 89 — Károly, szegényh. felügyelő, VI, szerecsen-u. 33. — Lajosné, özv., magánzó, VHI, rigó-u. 14. Kernaszt Alajos, keresk. s., VI, Podmaniczky-u. 18. — József, m. hivatalnok, I, kömives-u. 15. Kernbaum Istvánné, varrónő, IH, Lajos-u. 135. — Teréz, varrónő, IH, Lajos-u. 135. Kernberg Rozália, tőzsdetul., VHI, muzeum-u. 5. Kerndler Edéné, özv., nyugdíjas, VIH,Horánszky-u.25 Kerner, (Kärner). — Antal, rézöntő, IH, kiskorona-u. 48. — Antal Jenő, asztalos m., VHI, József-körút 14. — Domokos, ny. cs. kir. száz., H, Batthyány-u. 31. — Géza, bádogos m., VH, Rottenbiller-u. 42. — György, áll. pénztárnok, X, család-u. 9. — Györgyné, postakezelő, X, család-u. 9. — István, czipész, IH, mókus-u. 8. — István, máv. raktárnok, VI, szent László-u. 102. — István, operah. karnagy, VI, gyár-u. 7. — Jenő, szinh. karnagy, VH, csömöri út 19. — Jenőné, magánzó, IX, Knezits-u. 3. — Jusztin, bankhivatalnok,V, Csáky-u. 18. — Miklósné, özv., nyugdíjas, I, Attila-u. 53. — Sándorné, (Kárner), özv., magánzó, VH, új-u. 13. — Zoltán, mérnök, IV, magy.ir-u. 23. Kernicsár Jakab, kőfaragó m., I, Krisztina-körút 67. Kernstock J. K.. festőmüvész,VH, Damjanich-u.28/ö. — Józsefné. özv., háztulajd.,VI, Hungária-körút 103. — Károly, háztulajd., VI, Izabella-u. 44/a. Kerntler Antónia, özv., magánzó, I, Logody-u. 9. — Ferencz, alaguti igazgató, H, szalag-u. 4. — Jenő, dr., orvos, VIH, Baross-u. 27. — Kálmán, dr., pü. s. titkár, I, Logody-u. 9. Kerny Géza, rendőrségi fogaim.,V, fürdő-u. 4. Kernyajszky Szvetozár, ispán, X, füzér-u. 34. Kérő Salamon, népzenész, VI, Dávid-u. 13. Kerpel Lajos, könyvügynök, VI, dalnok-n. 10. — Vilmos, gyógyszerész,V, Lipót-körút 28. Kerpely Antal, háztulajd., VH, Damjanich-u. 37. Kerpen Adolf, fűszeres, VH, csömöri út 87. — Miksa, m. hivatalnok, VH, király-u. 13. Kerpenisán Margit, varrónő, VII, Wesselényi-u. 54. Kerper Ferenczné, korcsmáros, V, vadász-u. 12. — József, korcsmáros, IV, párisi u. 4. Kerpner Julia, magánzó, VH, Klauzál-u. 2. Kersáncz Ferencz, vendéglős, II, Margit-körút 14. — Henrik, hivatalnok. VHI, fhg Sándor-u. 5. Kerschka József, gyári tisztv., H, retek-u. 12. Kerschmayer Róza, magánzó,VHI, Szerdahelyi-u. 12 Kersisnik Jakabné, özv., háztulajd., VIH, Mária-u. 6. Kersmán József, szolga, VH, csömöri út 47. Kersner Pál, házmester, VH, Rottenbiller-u. 26. Kerstinger György, ifj., füszerker.,VHI, Baross-u.113. — Györgj, id. háztulajd., VHI, Baross-u. 113. — Istvánné, özv., mag.,VH, dohány-u. 20. — Ödön, keresk. s., IX, Márton-u. 33. Kerstner József, főv. alkalmazott, IX, vámház-krt 11 — Márton, korcsmáros, VHI, Karpfenstein-u. 28/30. Kerszl Frigyes, főhadnagy, VI, Lehel-u. 51—53. Kertay Andr.-né, özv., mag., VH, Rottenbiller-u. 21. — Ferencz, kovács s., X, indóház-u. 7. — György, irodafőnök, VH, rózsa-u. 25. — József, magánzó, VI, Podmaniczky-u. 27. — József, máv. szolga, VH, Baross-tér 13. — Lajos, máv. altiszt, VHI, Festetits-u. 2. — Lajos, ifj., postagyakorn., VHI, Festetits u. 2. — Sándorné, korcsmáros, VH, Rottenbiller-u. 21. Kertesy Ignácz, férfiszabó m., VI, Irányi u. 17. Kertész Aba, dr., orvos, I, szarvas-tér 3. — Adolf, szabó m., VIH, József-u. 27. — Adolf, dr., ügyvédjelölt, VI, Teréz-körút 35. — Ágoston, hivatalszolga, VHI, práter-u. 68. — Aladár, dr. orvos, I, szarvas-u. 3. — Aladár, szinész, VH, rózsa-u. 19. — Alajosné, özv., mag.,VI, sziv-u. 47. — Amália, illatszerész, V, nádor-u. 15. — András, máv. nyomdász, I, Mészáros-u. 8la. — Antal, üzletvezető, VII, Damjanich-u. 44. — Ármin, máv. hivatalnok, VH, Bethlen-u. 5. — Armin, tanár, VI, Laudon-u. 1. — Ármin, ügynök, VIH, kálvária-tér 16. — Árminné, özv., nyugd., IV, aranykéz-u. 6. — Árpád,kőnyomdatulajdonos,IV,Kossuth Lajos-u.1. — Arthur, utazó, VH, Jósika-u. 21. — Béla, gépészmérnök. VIH, Mária-u. 12—14. — Béla, postagyakornok, VH, király-u. 27. — Benő, dijnok, VH, kertész-u. 39. — Bernát, magánhiv., VIH, német-u. 32. — Bódog, magánhiv., VH, kertész-u. 20. — Dániel, utazó, VII, murányi u. 53. — Dávid, kereskedő, IV, Kossuth Lajos-u. 13. — Dezső, bizt. üzletszerző, VII, Garay-u. 11. — Dezső, keresk. alkalm., VI, nagymező-u. 28. — Dezső, kereskedő s„ VH, Kazinczy-u. 27. — Ella. szinésznő, V, Kálmán-u. 20. — Emilia, magánzó, Vili, József-körút 37—39. — Ernő, betűszedő, VI, sziv-u. 47. — Eszti, magánzó, VH, szövetség-u. 39. — Ferencz, borbély m., VI, Szondy-u. 45. — Ferencz, fértiszabó m., VH, István-út 45. — Ferencz, magánzó, VH, akáczfa-u. 41. — Ferencz, postafőtiszt, VH, István-út 67. — Ferencz, postaszolga, VH, Elemér-u. 32. — Ferencz, pénzügyi számtiszt, I, Fortuna-u. 18. — Ferencz, szénügynök, VH, szövetség-u. 39. — Gábor, utazó, VII, kertész-u. 20. — Géza, kereskedő s., VI, nagymező-u. 38. — Gizella, magánzó, IV, bécsi u. 4. — Gyula, házmester, VH, Klauzál-u. 21. — Gyula, háztulajdonos, VIH, népszinház-u. 33. — Gyula, postatiszt, VI, új-u. 41. — Ignácz, magánhiv., VI, felső erdősor 16. — Ignácz, magánzó, VI; Szondy-u. 56. — Ignácz, pénztáros, VI, Teréz-körút 27. — Imre, mozdonyfütő, VH, verseny-u. 10. — Imre, vasúti alkalm., VH, százház-u. 34. — István, máv. kalauz, VI, Poilmaniczky-u. 79. — István, villanyszerelő, VH, Hungária-körút 11. — István, vili. kalauz, IX, Koppány-u. 3. — Izidor, czukorkeresk., VI, szerecsen-u. S. — Jakab, bizt. ügynök, VH, Erzsébet-körút 33. — Jakab, czipész m., IX, Tompa-u. 9. — János, dr., honv. törzsorvos,VH, Rottenbiller-u. 1. — János, kereskedő, IV, koronaherczeg-u. 11. — János, máv. mozdonyvezető, VI, felső erdősor 41/a. — János, napidijas, V, Csáky-u. 6. — János, vasúti munkás, IX, drégeli u. 14/a. — Jánosné, özv., kaptafakészitő, VHI, Stáhly-u. 1. — Jánosné, özv., magánzó, IV, bécsi u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom